Thêm nhiều tập đoàn lớn dính mã độc đòi tiền chuộc
Có ít nhất 2.000 cuộc tấn công mạng mới đến nay bằng mã độc theo phương thức mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc.
f736x12acax15591x16302x1792cx10790x12e33x10849x156a0xX7x1774bx134f2x16a46x17e91x14a45x152c6xX5x14669xXax112f6xXcxX1x11963x1587exX3x11d9axX1xXdx18398x10e53xX3xXex1046dxXbxX3x17499x17182x187fdxX18xX3xX5x11f2cxX18xX3x11bc2x158f5xX18xX1xX3xX16x1757bxX3xX22x153c1xX4xX3xX22x185f7xXdxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX4xX1xX1cxX34xX4xX0x137e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc95xX10xX6xX2bxXaxX12x17019x1352exX3xX2cxXexX3xX18xX1x16852xXexX3x131f1x153a7x125bbxX68xX68xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4x16830xX18x12e06xX3xX16x160b7xX18xX78xX3xX16xX28xXdxX3xX22x1442fxX18xX3xX18xX6x158e0xX3x181f6x1870exX18xX78xX3xX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xXexX1xX10xX23xX3xXbxX1x13ddfx17b05xX18xX78xX3xXexX1xfb4exX4xX3xX16xX31xX3xX1xX5cxX6xX3xX2bx16a53xX3xX5xXdx187d8xX1cxX3x1126dxX24xX3xX22xX38xXdxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX4xX1xX1cxX34xX4xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX8bxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX16xX6x11fe0xX78xXdxX18x16091xX3xX66xXbx14580xX3xX6xX1cxXexX23x12835xXaxX12xX0xXexX8bxX23xX2bxX89xX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXdxX16xX78xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX16xX3xX18xX1xXdxX10xX1cxX3xXexX6xXbxX3xX2bxX23xX6xX18xX3xX5xX23xX18xX3xX2bxXdxX18xX1xX3xX16xX6xX3xX2bxX23xX4xX3xX2bxX23xXdxX3xXexXdxX10xX18xX3xX4xX1xX1cxX23xX4xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX46xX46xXdxX67xX8bxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX67xXb7xX18xX46xX18xX10x132d9xX7xX46xX2x183caxX66x158eexX46xX15cxX15cxX2bx1325axX68x120f6xXexX15cxX2xX165xfdc0xX5xX68xX67x162e6xXbxX78xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX2bxX12xX0xX46xXexXddxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX12xX5bxX23xX18xX3xXexX24xX1cxX3x1530axX6xX10xXddxX7x12c46xX3xX1a3xX10xX16xXbxX1xXdxX7xX3xX4xX1x110cbxX3xX4x13341xX4xX3xX4xX23xX18xXexX6xXdxX18xX10xXddxX3xX1xX24xX18xX78xX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xXb7xX1fxX18xX3xXex12a7exXdxX3xX8bxXdxfe53xX18xX3xX4x10b34xX6xX3x11475xX6xX18xX3xX1a3xX7bxX4xX1xX3x14e73xX3x156f0xX18xX1xXe1xX3x13082x105dax16fcdxX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX2bxX12xX0xX46xXexXddxX12xX0xX46xXexX8bxX23xX2bxX89xX12xX0xX46xXexX6xX8bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1053bxX23xX2bxX89xXaxX12xX55xX31xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3xX1fbxX1fcxX1fdxX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xXb7xX1fxX18xX3xXexX1dfxXdxX3xX8bxXdxX1e4xX18xX3xX1a3xX6xX10xXddxX7xX1a8xX3xX4xX1e8xX6xX3xX1ebxX6xX18xX3xX1a3xX7bxX4xX1x15b7exX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3x1659bxX1cxX1dfxX18xX78xX3xX4xX1b7xX23xX3xX1a8xX1x186b5xX18xX78xX3xX5x17db0xX3x185ffxX1fdxX1fdxX3xX4xX1e8xX6xX3xX1fbxX18xX1xX3xXb7xX24xX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX78xX1xXdxXb4xXbxX3x17ec6xX6xXdxX18xXexX1f4x18542xX23xX8bxX6xXdxX18xX3xX4xX1e8xX6xX3xX1fdxX1xX1b7xXbxX3xX4x142dcxX18xX78xX3xXexXddxX1b4xX3xXexX1xX24xX18xX1xX3xX18xX7bxX18xX3xX18xX1x1339cxX18xX3xX4xX1e8xX6xX3xX22x15c2fxXexX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xX16xX28xXdxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX2aexX6xX1cxX3xX1a8xX1xXdxX3xX8bx17d75xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX26cxX3xX4xX1b7xX4xX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xXexXddxX15xX18xX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xX1x182abxX3xX22xX31xX3xX22xX9exX6xX3xXddxX6xX3xX4xX1b7xX4xX3xX78xXdxX6xX23xX3xXexX1xXa5xX4xX3xX8bxX1dfxX23xX3xXb7xXb4xX3xX22xX1e4xX3xXexXddxX1b7xX18xX1xX3xX16xX63xXexX3xXexX1xX15xX16xX3xX2bxXb0xX3xX5xXdxXb4xX1cxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xXaxX55x117dcxX1cxX3xX1xX84xXexX3xX4xX1b7xX4xX3xX1xXb4xX3xXexX1x147b1xX18xX78xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX78xX1xXb4xX3xXexX1xX76xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1e8xX6xX3xX4xX1x144aaxX18xX78xX3xXexX76xXdxX3xX22xX1bxX1cxX3xX7xX1fxXbxX3xXexX7bxXdxX3xXexX63xXexX3xX4xX1dfxX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1xX1b7xX18xX1xX3xX2bxX23xX3xXb7xXdxXddxX3bexXexX67xX3xX5bxX1xX3bexX18xX78xX3xXexX76xXdxX3xX22xX6xX18xX78xX3xXexXdxX84xXbxX3xXex13523xX4xX3xX22xX1b7xX18xX1xX3xX78xXdxX1b7xX3xXex11102xX18xX1xX3xX1xX413xX18xX1xX67xX3xX2aex16644xX3xX8bxX1dfxX23xX3xX16xX1fxXexX3xXexXddxX23xX18xX78xX3xX4xX1b7xX4xX3xX1xX23xX7bxXexX3xX22xX34xX18xX78xX3xX4xX1e8xX6xX3xX4xX1xX3bexX18xX78xX3xXexX76xXdxX3xX5xX24xX3xX9exX1cxX3xXexXdxX15xX18xX3xX5xX28xX18xX3xX18xX1xX63xXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX18xX6xX89xXaxX3xX1f4xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xX18xX78xX76xX18xX3xXb7xXdxX15xX18xX3xX4xX1e8xX6xX3xX1a3xX6xX10xXddxX7xX1a8xX3x12cdaxXdxX18xX10xX3xX5xX24xX3xX5bxX23xX18xX4xX10xXbxX4xXdxX23xX18xX3xX227xX23xX23xX3xX1fbxXddxXdxX6xX7xX3xX18xX5cxXdxX3xXb7xX28xXdxX3xX1xX31xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3xX1fbxX1fcxX1fdxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xXcxXddxX23xX18xX78xX3xX1a8xX1xXdxX3xX22xX5cxX3xX28axX1fdxX1fdxX3xX22xX31xX3xXb7xXdxX84xXexX3xXexX158xX10xX10xXexX3xXexX1xX76xX18xX78xX3xX8bxX1b7xX23xX3xXaxX16xX34xXexX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX16xX7bxX18xX78xX3xX22xX31xX3xX1dfxX18xX1xX3xX1xX9exX1b4xX18xX78xX3xX22xX84xX18xX3xX4xX1b7xX4xX3xX1xXb4xX3xXexX1xX3a0xX18xX78xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX78xX1xXb4xX3xXexX1xX76xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3xXexX7bxXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX4xX1e8xX6xX3xX28axX1fdxX1fdxX67xX3xX5bxX1xX3bexX18xX78xX3xXexX76xXdxX3xX22xX6xX18xX78xX3xXexXdxX84xX18xX3xX1xX24xX18xX1xX3xX4xX1b7xX4xX3xX8bxXdxXb4xX18xX3xXbxX1xX1b7xXbxX3xXexX1xX2cxX4xX1xX3xX1xX2e1xXbxX3xXb7xX24xX3xX7x13276xX3xX4xX1fxXbxX3xX18xX1xX1fxXexX3xX18xX78xX6xX89xX3xX5xX1fxXbxX3xXexXa5xX4xXaxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX227xX6xX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xXexXddxX15xX18xX3xX5xX24xX3xX18xX1xXb0xX18xX78xX3xX2bxX23xX6xX18xX1xX3xX18xX78xX1xXdxXb4xXbxX3xX5xX28xX18xX3xX22xX390xX1cxX3xXexXdxX15xX18xX3xXexX7bxXdxX3xX4xX1xX2d9xX1cxX3x10caexX1cxX3xX8bxX316xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX8bxX8cxX18xX78xX3xX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xX22xX38xXdxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX4xX1xX1cxX34xX4xX3xXexX1xX1cxX34xX4xX3xX5xX23xX7bxXdxX3xX1fdxX10xXexX89xX6xX67xX3xXcxXddxX9exX28xX4xX3xX22xX5cxX3xX4xX1b7xX4xX3xXexX1fxXbxX3xX22xX23xX24xX18xX3xXexX7bxXdxX3x15578xX78xX6xX3xXb7xX24xX3x14634xX1a8xXddxX6xXdxX18xX10xX3xX4xX2c5xX18xX78xX3xX8bxX316xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xXaxX1ebxX2d9xX89xX3xX78xXdxX3a0xX18xX78xX3xX18xX1xX9exX3xX2bxX316xX4xX1xX3xX4xX3bexX16xX3xX16xf96bxX6xX3xX22xX76xX18xX78xX67xX3xX5bxX1xX3bexX18xX78xX3xXexX6xX3xX7xX58exX3xX4xX5cxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX22xX2e1xXexX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX16xX28xXdxX3xXexXddxX23xX18xX78xX3xXb7xX24xXdxX3xXexX1xX1b7xX18xX78xX3xXexX28xXdxXaxX3xX1f4xX3xX18xX78xX9ex1428fxXdxX3xX22xXa5xX18xX78xX3xX22xX390xX1cxX3xX8bxX34xX3xXbxX1xX1fxX18xX3xX4xX1xX3a0xX18xX78xX3xXexX34xXdxX3xXbxX1xX7bxX16xX3xX1a8x13513xX3xXexX1xX1cxX1fxXexX3xX7xX3a0xX3xX4xX1e8xX6xX3xX277xX1cxX2d9xX18xX3xX22xX34xXdxX3xX1fdxX1xX1b7xXbxX26cxX3xX76xX18xX78xX3xX64fxXdxX4xX23xX5xX6xX7xX3x15a7exX1cxXb7xXdxX18xX6xX78xX10xX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX5bxX9fxX3xX277xX1cxX6xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX277xX1cxX3a0xX4xX3xX78xXdxX6xX3xX64fxX6xX3xX656xX89xX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xX16xX34xXexX3xXaxX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX277xX1cxX3a0xX4xX3xXexX84xXaxX3xX1a8xX1xX76xX18xX78xX3xX18xX15xX1cxX3xXexX15xX18xX3xX4xX2c5xX18xX78xX3xX8bxX316xX3xX1dfxX18xX1xX3xX1xX9exX1b4xX18xX78xX3xX8bxX1b4xXdxX3xX22xX2e1xXexX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexXddxX15xX18xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX55xX31xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3x10f40xX10xX1cxXexX10xXddxX7xX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX1xX1cxX89xX15xX18xX3xX78xXdxX6xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX78xX1xXb4xX3xXexX1xX76xX18xX78xX3xXexXdxX18xX3xX22xX31xX3xXe5xX1b7xX4xX3xX22xX316xX18xX1xX3xX22xX9exX2e1xX4xX3xX5xX23xX7bxXdxX3xXb7xXdxXddxX3bexXexX3xXexXddxX23xX18xX78xX3xX22xX2e1xXexX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX24xX89xX67xX3xXcxX1xX10xX23xX3xX1xX33exX3xXexX1xX413xX3xX22xX5cxX3xX5xX24xX3xX5xX23xX7bxXdxX3xX1fdxX10xXexXddxX158xXddxX6xXbxX3xX1f4xX3xX16xX34xXexX3xXbxX1xXdxX15xX18xX3xX8bxX1dfxX18xX3xX4xX1dfxXdxX3xXexXdxX84xX18xX3xX4xX1e8xX6xX3xX1fdxX10xXexX89xX6xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX1a3x10d4axXexX3xX1a8xX1xX1b7xX4xX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX1a8xX1xX76xX18xX78xX3xX78xXdxX6xX18xX3xX16xX7bxX18xX78xX3xX2b4xXddxX23xX1cxXbxX3x15727xX227xX3xX18xX5cxXdxX3xXddxX8cxX18xX78xX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX1x13596xX16xX3xXb7xX24xX23xX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX64fxX78xX6xX3xXb7xX24xX3xX656xX1a8xXddxX6xXdxX18xX10xX3xX5xXdxX15xX18xX3xX277xX1cxX6xX18xX3xX22xX84xX18xX3xX5xX23xX7bxXdxX3xX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xX1a8xX1xX5cxX6xX3xX18xX78xX9exX6e6xXdxX3xX2bxX69dxX18xX78xX3xX1a8xX1x1108axXdxX3xX16xX1b7xX89xX3xXexX2cxX18xX1xX3xXb7xX24xX3xX89xX15xX1cxX3xX4xX390xX1cxX3xX1xX33exX3xXbxX1xX1dfxXdxX3xX16xX1cxX6xX3xX4xX1xX413xX6xX3xX1a8xX1xX5cxX6xX3xX22xX1e4xX3xX4xX5cxX3xX5xX7bxXdxX3xX277xX1cxX89xX1bxX18xX3xXexXddxX1cxX89xX3xX4xX1fxXbxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX5bxX1b7xX4xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xXe5xX1dfxX89xX3xXddxX6xX3xXb7xX24xX23xX3xX1a8xX1xX23xX1dfxX18xX78xX3xX2x15f33xX1xX3xX4xX1xXdxX1bxX1cxX3xX277xX1cxX6xX3xX1b4xX3xX64fxX78xX6xX3x1235dxX2xX165xX1xX3xX18xX78xX24xX89xX3xX66xX15cxX1f4xX15exX3xXexX1xX10xX23xX3xX78xXdxX6e6xX3x18668xXdxXb4xXexX3xX64fxX6xX16x11a70xX3xXb7xX24xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX5cxX18xX78xX3xX5xX6xX18xX3xXddxX34xX18xX78xX3xX7xX6xX18xX78xX3xX165xX68xX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX1b4xX3xX64fxX78xX6xX3xXb7xX24xX3xX656xX1a8xXddxX6xXdxX18xX10xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX8dcxX227xX3xX2b4xXddxX23xX1cxXbxX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xX1a8x11e7axX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX22xX31xX3xX89xX15xX1cxX3xX4xX390xX1cxX3xX163xX68xX68xX3xX656xX2aexX734xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX23xX1b7xX18xX3xX8bxX8cxX18xX78xX3xX8bxXdxXexX4xX23xXdxX18xX3xXb7xX24xX3xX1a8xX1xX76xX18xX78xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX8bxX3a0xX3xX4xX1xX9exX9fxX18xX78xX3xXexXddxX413xX18xX1xX3xX16xX31xX3xX1xX5cxX6xX3xX18xX24xX23xX26cxX3xX78xX2d9xX89xX3xX1a8xX1xX5cxX3xX1a8xX1x162ddxX18xX3xX4xX1xX23xX3xXb7xXdxXb4xX4xX3xXexX413xX16xX3xX1a8xXdxX84xX16xX3xX16xX34xXexX3xX78xXdxX1dfxXdxX3xXbxX1xX1b7xXbxX3xX4xX1xX23xX3xXexX413xX18xX1xX3xX1xX1cxX3a0xX18xX78xX3xX18xX24xX89xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX64fxX78xX23xX24xXdxX3xXddxX6xX26cxX3xXexX1xX10xX23xX3xX22xX24xXdxX3xX227xX227xX5bxX26cxX3xX4xX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xX8bxX1dfxX23xX3xX16xX1fxXexX3x15f3fxX6xX7xXbxX10xXddxX7xX1a8xX89xX3xX484xX6xX8bxX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xXbxX1xX2d9xX18xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX4xX1e8xX6xX3xX1xX33exX3xX4xX1x149d7xX3xXddxX6xX3xXddxX8cxX18xX78xX3xX4xX5cxX3xX1a8xX1xX23xX1dfxX18xX78xX3xX66xX67xX68xX68xX68xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX16xX7bxX18xX78xX3xX22xX31xX3xX2bxXdx16dbdxX18xX3xXddxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX22xX84xX18xX3xX18xX6xX89xX26cxX3xX1xX390xX1cxX3xX1xX84xXexX3xXexX7bxXdxX3xX656xX1a8xXddxX6xXdxX18xX10xX26cxX3xX64fxX78xX6xX3xXb7xX24xX3xX227xX6xX3xX484xX6xX18xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xXb3dxX6xX7xXbxX10xXddxX7xX1a8xX89xX3xX78xX33exXdxX3xX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX18xX24xX89xX3xX5xX24xX3xX64fxX23xXexX1fdxX10xXexX89xX6xX3xXb7xX413xX3xX2bxX69dxX3xX4xX5cxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX22xXdxX1e4xX16xX3xXexX9exX9fxX18xX78xX3xX22xX288xX18xX78xX3xXb7xX28xXdxX3xX1fdxX10xXexX89xX6xX3xX18xX1xX9exX18xX78xX3xX5xX24xX3xX16xX34xXexX3xXaxX16xX31xX3xX22xX34xX4xX3xX16xX28xXdxX3xX4xX1xX9exX6xX3xXex17df4xX18xX78xX3xXexX1xX63xX89xX3xXexXddxX9exX28xX4xX3xX22xX2d9xX89xXaxX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX23xX2bxX89xXaxX12xX5bxX76xX18xX78xX3xXexX89xX3xXb3dxX6xX7xXbxX10xXddxX7xX1a8xX89xX3xX4xX1xX23xX3xX8bxXdxX84xXexX3xX22xX31xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX22xX1b7xX18xX78xX3xX18xX78xX6e6xX3xX1b4xX3x16f3exX26cxX3xX1ebxXa5xX4xX26cxX3xX1fdxX1xX1b7xXbxX3xXb7xX24xX3xX1a3xX70axX67xX3xX55xX33exX3xX4xX1xX23xX3xXddxX8cxX18xX78xX3xX4xX1b7xX4xX3xX4xX1cxX34xX4xX3xXexX63xX18xX3xX4xX76xX18xX78xX3xX16xX7bxX18xX78xX3xX7xX58exX3xX1a8xX1xX76xX18xX78xX3xX2bxXc5axX18xX78xX3xX5xX7bxXdxX3xXb7xX413xX3xX4xX1b7xX4xX3xXexXdxX18xX3xXexX8aexX4xX3xXexX1xX63xX89xX3xX22xX2d9xX89xX3xX5xX24xX3xX16xX34xXexX3xX4xX76xX18xX78xX3xXb7xXdxXb4xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX2e1xXdxX3xX5xX28xX18xX67xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2aexX23xX1cxXddxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXexX1cxX23xXdxXexXddxX10xX67xXb7xX18xX0xX46xXbxX12