Khắc phục 23 điểm sạt lở trên tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên
(Baohatinh.vn) - Việc khắc phục 23 điểm sạt lở lớn nhỏ trên tuyến đường Phúc Trạch – Hương Liên (Hương Khê -  Hà Tĩnh) sẽ giúp người dân an tâm đi lại, nhất là vào mùa mưa lũ.
c740x10b7fx14cd3x1330cx11e12xe06dx10bf7x11a04x11213xX7x17083x12557x13b4bx1060dx12cf0x15baexX5x14b65xXax14411x1381cxX1x14656xX4xX3xXbxX1x15c70xX4xX3xd5dcx10555xX3x15649xXdx1335ax12d6fxX3xX7x10f6bxXexX3xX5xf667xX3xXex1697exdab8x18698xX3xXexe635xfec1x14444xX2fxX3xX20x15677x101eexX2fxf82exX3x12e31xX1x17ba7xX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3x13605xX3x14e0bxX38x1037cxX2fxX3bxX3x17387xXdxX2exX2fxX0x13fd4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xcb71xXaxX12x171e6xXdx1783dxX4xX3x1061exX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX5x1777fxX2fxX3xX2fxX1x12c13xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3x17b30xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX3x118a9xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX3xX48xX3xX4ax102baxX3xXcx14507xX2fxX1x13dd1xX3xX7x13481xX3xX3bxXdxX3fxXbxX3xX2fxX3bxX38xX39xXdxX3xX67x15020xX2fxX3xX6xX2fxX3xXexXdexX23xX3xX20xXdxX3xX5xX26xXdxf88cxX3xX2fxX1x1026fxXexX3xX5xXc7xX3x14483xXc7x162e2xX3xX23xc87axX6xX3xX23xX38xX6xX3xX5x17dc5x16e35xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf98cxXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd34exX10xX2fxXexX10xX2dxX3xX67xXexX1xX32xX23x18401xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax12b16xXdxX67xXexX1x12bb4xX3x18412xX1dx1396cxXbx107d0x105f9xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xdf70x174dax1657axXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX1ex13720xX148xX1dxXexX156x15cefxX155xX2xX157xX5xX148xX106xe480xXbxX3bx10806xX2dxX9xX2xX2xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxee64xX33xX14bxXaxX12x13b7axX2fxX3bxX3x10818xX3bxX32xX33xdeacxX2fxX3x1677fxX2fxX1xX3xXcxX32xXf2xX2fxX3xX48xX3xX3dxX1x13543xX3xXcxX2dxX38xX2axX2fxX3bxX3xX116x11b38xX50xX3xX14axXdexX33xX3xX67x10e1bxX2fxX3bxX3xX4xX4cxX3xX135x125acxX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX3xX4xX1xXfaxX3xX135xXdxX34xXexX144xX3xX0xX10xX23xX12xdb6axX116xX23dxd636xX3xXex114faxX2fxX1xX3xXf8xc9a1xX6xX3xXbxX1xX2exX3xX67xX32xX33xX6cxXexX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX6fxX34xX3xX135xX26bxX2fxX3xXf8xXd0xX3xXexX1xXdxX3xX4xe1f2xX2fxX3bxX3xXf8xXc7xX3xX67xX263xX3xXexXfax120b5xX2fxX3xX20xXdx118cexX32xX3xX4xX1xX292xX2fxX1xXeexX3xX135xe7f4xX3xX7xX32xX2fxX3bxX3xX1xX26xX2fxX3bxX3xX23xX1axX4xX3x1584cxX14ax134c1xX3xX5xed3exX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX2caxX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX4xX2b9xX2fxX3bxX3xXexX2dxca7fxX2fxX1xX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xXacxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX3xXb9xX3bxXdxX6xXdxX3xX20xXfaxX26xX2fxX3xX1dxXcdx167c0xX3xXf8xX89xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x1485fxX3xX1xX4cxX2fxX3xX1dxX3xXex16d3bxX3xX20x14eb5xX2fxX3bxXeexX3xXexX2dxX33fxX4xX1xX3xXexX297xX3xX6fxXdxX2fxX1xX3xXbxX1xX33fxX3xX67xX263xX3xXbxX1x14942xX2fxX3bxX3xX4xX367xX2fxX3xX5xX26xXdxX3xX4xece4xX6xX3xX67xX263xX3xX2c5xX2fxX106xX0xX55xX10xX23xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX2fxXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX67xXexX1xX144xX3xX146xX1dxX148xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xX155xX156xX157xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX1exX18axX1dxX1exXexX155xX2xX155xX1exX156xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxX199xX2dxX9xX18fxX148xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxX234xX33xX14bxXaxX12xX28fxX263xX3xX2c5xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3bxXdxX6xXfaxX3xXexX1xX2b9xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX3xX67xXfaxX3xX28cxX116xX23dxX28fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX3xX5xXc7xX23xX3xX4xX1xX374xX3xX20xfc7dxX32xX3xXexX38xX3xXf8xX89xXdxX3xX7x17bbdxX3xXf8xX508xX2fxX3xX146xX148xX3xXexX348xX3xX20xX34bxX2fxX3bxX106xX3xX129xX2b9xX2fxX3bxX3xXexX2dxX304xX2fxX1xX3xX20xX38x16226xX4xX3xX1xXfaxXc7xX2fxX3xXexX1xXc7xX2fxX1xX3xXf8xXc7xXfaxX3xXexX1xX2c5xX2fxX3bxX3xX146xX55xX1dxX148xX2xX18axXeexX3xXexX26xXfaxX3xX20xXdxX2caxX32xX3xX6fxXdxX6cxX2fxX3xX4xX1xXfaxX3xX2fxX3bxX38xX39xXdxX3xX67xXdexX2fxX3xX1dxX3xX14axffe8xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdexX23xXeexX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX3xXexX1xX32x15001xX2fxX3xX5xX527xXdxX3xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX3xX20xXdxX3xX5xX26xXdxXeexX3xX3bxXdxX6xXfaxX3xXexX1xX38xX4cxX2fxX3bxX3xXf8xX89xXdxX3xXexX2dxX32xX2fxX3bxX3xXexXdexX23xX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX106xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX2fxXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX67xXexX1xX144xX3xX146xX1dxX148xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xX155xX156xX157xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX1exX18axX156xX156xXexX18fxX1exX18axX157xX2xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxX199xX2dxX9xX18axX155xX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxX234xX33xX14bxXaxX12xXcxX32xX33xX3xX2fxX1xXdxX2exX2fxXeexX3xX23xX38xX6xX3xX5xX105xX3xXf8xXc7xXfaxX3xXexX1xX2c5xX2fxX3bxX3xX18axX55xX1dxX148xX2xX18axX3xX20xX566xX3xX3bxXdexX33xX3xX2fxX2exX2fxX3xXexX304xX2fxX1xX3xXexX2dxX26xX2fxX3bxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX3bxX1xXdxX2exX23xX3xXexX2dxe4e5xX2fxX3bxX3xX2fxX1xXdxX2caxX32xX3xX20xXfaxX26xX2fxX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX106xX3xX129xX1xX33fxX2fxX1xX3x1474bxX32xX33xX2caxX2fxX3xX20x15c34xX6xX3xXbxX1xX38xX4cxX2fxX3bxX3xX20xX566xX3xX3bxX15xX2fxX3xX135xXdxX22xX2fxX3xX4xXf2xX23xX3xX5xX38xX32xX3xXexX1xX2b9xX2fxX3bxX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX2fxX1xX38xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX38xX39xXdxX3xX67xXdexX2fxX3xXf8x12163xX2fxX3xX5xXdxX2caxX32xX3xX23xX304xX2fxX1xX3xX20xXdxX3xX755xX32xX6xX3xXf8xX304xX3xX20xXdexX33xX3xX5xXc7xX3xX4xXfaxX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX15xX2fxX3xX2fxX1xXf2xXexX3xX2dxX6xX3xXexX2dxX32xX2fxX3bxX3xXexXdexX23xX3xXexX1xX75cxX3xXexX2dxXf2xX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX106xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX2fxXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX67xXexX1xX144xX3xX146xX1dxX148xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xX155xX156xX157xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX1exX18axX155xX146xXexX2xX1dxX157xX157xX156xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxX199xX2dxX9xX146xX148xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxX234xX33xX14bxXaxX12x131f4xX4fdxX32xX3xXexX1xX2c5xX2fxX3bxX3xX146xX3xXf8xX297xX6xX3xX755xX32xX6xXeexX3xX67xXfaxX3xX26bxX2fxX1xX3xX1xX38xX2axX2fxX3bxX3xX4xX374xX6xX3xX2c5xXbxX3xXexX1xXf2xXbxX3xX2fxX1xXdxX6cxXexX3xX20xX89xXdxXeexX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX20xX75cxX6xX3xX135xXc7xX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exX3xX4xX251xX3xX23xX38xX6xX3xX2dxXf2xXexX3xXexXfaxX3xXf8xXc7xX3xX23xX2c5xXdxX3xXexX6xX5xX32xX33xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1axX4xX3xX135xX75cxX3xX7xX26xXexX3xXexX2dxX38xX527xXexX3xX6fxX1xXdxX34xX2fxX3xX20xXf2xXexX3xX20xX2c5xX3xXexX2dxXc7xX2fxX3xX14axX32xX508xX2fxX3bxX3xX5xX367xX2fxX3bxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX106xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX2fxXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX67xXexX1xX144xX3xX146xX1dxX148xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xX155xX156xX157xXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX156xX2xX1exX148xXexX146xX148xX18fxX157xX1exX5xX148xX106xX196xXbxX3bxX199xX2dxX9xX1dxX148xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxX234xX33xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xX6fxX1xX26bxXfaxX3xX7xX2c5xXexX3xX4xX374xX6xX3xX2fxX3bxXc7xX2fxX1xX3xX4xX1xe9bdxX4xX3xX2fx14974xX2fxX3bxXeexX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xXacxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxX3xX4xX251xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX5xX89xX2fxX3xX2fxX1xX8exX106xX3xX3dxX1xX38xX4cxX2fxX3bxX3xX2c5xX2fxX3xX14axX2e7xX3xX5xX2eaxX3xX5xXc7xX3xX7xXd0xX3xX20xXc7xXfaxX3xX14axX3fxX4xX3xX20xXf2xXexX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX23xX2c5xXdxX3xXexX6xX3xX5xX32xX33xXeexX3xX5xX2caxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxXeexX3xX2dxX566xX2fxX1xX3xXexX1xXfaxX2c5xXexX3xX2fxX38xX89xX4xXeexX3xX20xXc7xXfaxX3xX135xX26xXexX3xX23xX2axX3xX2dx13f3fxX2fxX3bxXeexX3xX3bxXdxX26bxX23xX3xX20xXbc9xX3xX67xX508xX4xX3xX23xX2c5xXdxX3xXexX6xX3xX5xX32xX33xX3xXexX26xXdxX3xX4xX2c5xX4xX3xXf8xX75cxX3xXexX2dxX33fxX3xX4xX251xX3xX2fxX3bxX32xX33xX3xX4xX4cxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX4xX6xXfaxX3xXf8xXc7xX3xX7xX2e7xX6xX3xX4xX1x13576xX6xXeexX3xX1xXfaxXc7xX2fxX3xXexX2dxX26bxX3xX4xX2c5xX4xX3xXf8xX75cxX3xXexX2dxX33fxX3xX2dxX566xX2fxX1xX3xX67xX734xX4xX3xX3bxXdxX6xX3xX4xX508xX3xX135xX75cxX3xX1xX38xX3xX1xX8exX2fxX3bxX3xX135xcae3xX2fxX3bxX3xXf8xX581xXexX3xX5xXdxX6cxX32xX3xXf8xXc7xX3xX6fxX33fxX4xX1xX3xXexX1xX38xX89xX4xX3xXexX1xX10xXfaxX3xXexX1xXdxX34xXexX3xX6fxX34xX3xX135xX6xX2fxX3xX20xX4fdxX32xX106xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXfaxX67xX33xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX2fxXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX67xXexX1xX144xX3xX146xX1dxX148xXbxX14axX14bxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX144xX3xX155xX156xX18fxXbxX14axX14bxXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX55xX55xXdxX106xX135xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2fxX1xX106xXf8xX2fxX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1exX156xX55xX2xX155xX1dxX67xX1dxX148xX146xX156xX156xX2xX18axXexX156xX18axX148xX1exX2xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxX199xX2dxX9xX18axX2xX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX13fxXdxX67xXexX1xX9xXaxX146xX1dxX148xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX155xX156xX18fxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxXfaxX2fxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14axXexX48xX6xX5xXdxX3bxX2fxX144xX3xX196xX32xX7xXexXdxX234xX33xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxX32xX33xX241xX2fxX3xX244xX2fxX1xX3xXcxX32xXf2xX2fxX3xX48xX3xX3dxX1xX251xX3xXcxX2dxX38xX2axX2fxX3bxX3xX116xX25bxX50xX3x15cb4xXdexX33xX3xX67xX263xX2fxX3bxX3xX4xX4cxX3xX135xX26bxX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX13xX1xX2exXeexX3xX28cxX116xX23dxX28fxX3xXexX292xX2fxX1xX3xX33xX2exX32xX3xX4xX4fdxX32xX3xXf8xXdxX6cxX4xX3xX6fxX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX4xX2c5xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX135xX75cxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xXbxX1xX26bxXdxX3xX1xXfaxXc7xX2fxX3xXexX1xXc7xX2fxX1xX3xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX3xXexX1xX2c5xX2fxX3bxX3xX18axX106xX3xX6axXdxX6cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX2b9xX2fxX3bxX3xX7xXd0xX3xX26bxX2fxX1xX3xX1xX38xX2axX2fxX3bxX3xXexX89xXdxX3xX20xXf2xXexX3xX20xX6xXdxX3xX4xX374xX6xX3xX4xX2c5xX4xX3xX1xXbc9xX3xX67xXdexX2fxX3xX67xX734xX4xX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX2fxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX20xX6xX2fxX3bxX3xX6fxX1xdc18xX2fxX3xXexX2dxX38xX4cxX2fxX3bxX3xXexXdxX34xX2fxX3xX1xXc7xX2fxX1xX3xXf8xXdxX6cxX4xX3xX135xX34bxXdxX3xXexX1xX38xX39xX2fxX3bxXeexX3xX3bxXdxX26bxXdxX3xXbxX1xX251xX2fxX3bxX3xX23x16698xXexX3xX135xXc47xX2fxX3bxX106xX3xX129xX1xXdxX3xXbxX1xX33fxX3xX4xX1xXfaxX3xX4xX2b9xX2fxX3bxX3xXf8xXdxX6cxX4xX3xX2fxXc7xX33xX3xXf8xXc7xXfaxX3xX6fxX1xXfaxX26bxX2fxX3bxX3xX1dxX148xX148xX3xXexX2dxXdxX6cxX32xX3xX20xX34bxX2fxX3bxX106xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xXcxXdxX2fxX3xX5xXdxX2exX2fxX3xX755xX32xX6xX2fxX144xX0xX55xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX48xXexX1xX32xX23xX135xX48xX6xX2fxX67xX48xX7xX6xXbxXfaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11206xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxXc7xX2fxX3xXf79xXdexX32xX3xX2e5xX6fxX1xXfax149ffxXexX333xX3xX7xXdexX32xX3xXf8xXc7xXfaxX3xX20xXf2xXexX3xX2axX3xXf8xXc7xX3xX7xX26bxX2fxX3xX14axX32xXf2xXexX3xX2fxX2b9xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX1xXdxX6cxXbxX3xX4xX374xX6xX3xX1xXc7xX2fxX3bxX3xXexX2dxXb24xX23xX3xX1xXbc9xX3xX67xXdexX2fxX3xX919xXb20xX4xX3xX50xX26xX2fxX3bxXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX3bxX6xX2fxX48xX7xX6xX32xX48xX6fxX1xXfaxX10xXexX48xX7xX6xX32xX48xXf8xX6xXfaxX48xX67xX6xXexX48xXfaxX48xXf8xX6xX48xX7xX6xX2fxX48xX14axX32xX6xXexX48xX2fxXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX3bxX1xXdxX10xXbxX48xX4xX32xX6xX48xX1xX6xX2fxX3bxX48xXexX2dxX6xX23xX48xX1xXfaxX48xX67xX6xX2fxX48xX67xX32xX4xX48xX5xX6xX2fxX3bxX55xX2xX18axX156xX1exX18fxX18axX106xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX23xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1dxX148xX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX1dxX155xX55xX146xX148xX67xX155xX148xX18axX156xX155xX148xX155xXexX18axX1dxX156xX155xX18fxX5xX148xX106xX196xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXf8xX12xX0xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf79xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxXc7xX2fxX3xXf79xXdexX32xX3xX2e5xX6fxX1xXfaxXf8bxXexX333xX3xX7xXdexX32xX3xXf8xXc7xXfaxX3xX20xXf2xXexX3xX2axX3xXf8xXc7xX3xX7xX26bxX2fxX3xX14axX32xXf2xXexX3xX2fxX2b9xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX1xXdxX6cxXbxX3xX4xX374xX6xX3xX1xXc7xX2fxX3bxX3xXexX2dxXb24xX23xX3xX1xXbc9xX3xX67xXdexX2fxX3xX919xXb20xX4xX3xX50xX26xX2fxX3bxXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX3bxX6xX2fxX48xX7xX6xX32xX48xX6fxX1xXfaxX10xXexX48xX7xX6xX32xX48xXf8xX6xXfaxX48xX67xX6xXexX48xXfaxX48xXf8xX6xX48xX7xX6xX2fxX48xX14axX32xX6xXexX48xX2fxXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX3bxX1xXdxX10xXbxX48xX4xX32xX6xX48xX1xX6xX2fxX3bxX48xXexX2dxX6xX23xX48xX1xXfaxX48xX67xX6xX2fxX48xX67xX32xX4xX48xX5xX6xX2fxX3bxX55xX2xX18axX156xX1exX18fxX18axX106xX1xXexX23xXaxX12xXf79xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxXc7xX2fxX3xXf79xXdexX32xX3xX2e5xX6fxX1xXfaxXf8bxXexX333xX3xX7xXdexX32xX3xXf8xXc7xXfaxX3xX20xXf2xXexX3xX2axX3xXf8xXc7xX3xX7xX26bxX2fxX3xX14axX32xXf2xXexX3xX2fxX2b9xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX1xXdxX6cxXbxX3xX4xX374xX6xX3xX1xXc7xX2fxX3bxX3xXexX2dxXb24xX23xX3xX1xXbc9xX3xX67xXdexX2fxX3xX919xXb20xX4xX3xX50xX26xX2fxX3bxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXf79xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxXc7xX2fxX3xXf79xXdexX32xX3xX20xXfaxX26xX2fxX3xX4xX1xX26bxX33xX3xX755xX32xX6xX3xX14axX566xX3xX919xXb20xX4xX3xX50xX26xX2fxX3bxX3xXb9xX919xXb20xX4xX3xXcxX1xX734xX3xX48xX3xX4axXc7xX3xXcxXcaxX2fxX1xXcdxX3xX67xXc7xXdxX3xX3bxX4fdxX2fxX3xX1exXeexX155xX3xX6fxX23xX3xX20xX6xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxXc7xX33xX3xX20xX2exX23xX3xX2e5xX6fxX1xXfaxXf8bxXexX333xX3xX7xXdexX32xX3xXf8xXc7xXfaxX3xX67xXdxX6cxX2fxX3xXexX33fxX4xX1xX3xX20xXf2xXexX3xXf8xX38xX39xX2fxXeexX3xX20xXf2xXexX3xX2axX3xXf8xXc7xX3xX20xXf2xXexX3xX7xX26bxX2fxX3xX14axX32xXf2xXexX3xX2fxX2b9xX2fxX3bxX3xX2fxX3bxX1xXdxX6cxXbxX3xX4xX374xX6xX3xX1xXc7xX2fxX3bxX3xXexX2dxXb24xX23xX3xX1xXbc9xX3xX67xXdexX2fxX106xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXf8xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX4xX1xXdexX2fxX3xX4xX4fdxX32xX3xXexX2dxX10xXfaxX3xX129xX1xX527xX3xX116xXbc9xX2fxX3bxXeexX3xX2fxX1xXc7xX3xX67xXdexX2fxX3xX4xX1xX2exX2fxX1xX3xXf8xX2exX2fxX1xX3xX135xX2exX2fxX3xX135xX39xX3xX7xX2b9xX2fxX3bxXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xX6xXexX48xX5xXfaxX48xX4xX1xX6xX2fxX48xX4xX6xX32xX48xXexX2dxX10xXfaxX48xX4xX1xXfaxX48xX135xXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX1xX6xX48xX67xX6xX2fxX48xX4xX1xX10xX2fxX1xX48xXf8xX10xX2fxX1xX48xX135xX10xX2fxX48xX135xXfaxX48xX7xXfaxX2fxX3bxX55xX2xX146xX157xX18axX146xX157xX106xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX23xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1dxX148xX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX148xX146xX55xX2xX155xX1dxX67xX18fxX2xX18axX155xX146xX1exX155xXexX157xX155xX1dxX155xX157xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXf8xX12xX0xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX4xX1xXdexX2fxX3xX4xX4fdxX32xX3xXexX2dxX10xXfaxX3xX129xX1xX527xX3xX116xXbc9xX2fxX3bxXeexX3xX2fxX1xXc7xX3xX67xXdexX2fxX3xX4xX1xX2exX2fxX1xX3xXf8xX2exX2fxX1xX3xX135xX2exX2fxX3xX135xX39xX3xX7xX2b9xX2fxX3bxXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xX6xXexX48xX5xXfaxX48xX4xX1xX6xX2fxX48xX4xX6xX32xX48xXexX2dxX10xXfaxX48xX4xX1xXfaxX48xX135xXfaxX2fxX3bxX48xX2fxX1xX6xX48xX67xX6xX2fxX48xX4xX1xX10xX2fxX1xX48xXf8xX10xX2fxX1xX48xX135xX10xX2fxX48xX135xXfaxX48xX7xXfaxX2fxX3bxX55xX2xX146xX157xX18axX146xX157xX106xX1xXexX23xXaxX12xXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX4xX1xXdexX2fxX3xX4xX4fdxX32xX3xXexX2dxX10xXfaxX3xX129xX1xX527xX3xX116xXbc9xX2fxX3bxXeexX3xX2fxX1xXc7xX3xX67xXdexX2fxX3xX4xX1xX2exX2fxX1xX3xXf8xX2exX2fxX1xX3xX135xX2exX2fxX3xX135xX39xX3xX7xX2b9xX2fxX3bxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12x14274xXbc9xXexX3xX6fxX1xX508xXdxX3xX20xXf2xXexX3xX4xXfdxX2fxX3bxX3xX135xX1axXdxX3xXexX2dxX10xX3xX5xX89xX2fxX3xX135xX75cxX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axXeexX3xXexX2dxX2b9xXdxX3xXexX32xXbc9xXexX3xX14axX32xX508xX2fxX3bxX3xX7xX2b9xX2fxX3bxX3xX23dxX3bxXc7xX2fxX3xXf79xXdexX32xX3xX5xXc7xX3xX2fxf7c2xXdxX3xX5xXfaxX3xXexX1xX38xX39xX2fxX3bxX3xXexX2dxX263xX4xXeexX3xX2c5xX23xX3xX26bxX2fxX1xX3xX2fxX3bxX38xX39xXdxX3xX67xXdexX2fxX3xXf8xX2caxX3xX2fxX1xXc13xX2fxX3bxX3xX135xXf2xXexX3xX6xX2fxX3xX67xXfaxX3xX2e5xX7xX2b9xX2fxX3bxX3xX5xXf2xX2fxX333xX3xX2axX3xX6fxX1xX32xX3xXf8xX263xX4xX3xX4xX1xXdexX2fxX3xX4xX4fdxX32xX3xXexX2dxX10xXfaxX3xX129xX1xX527xX3xX116xXbc9xX2fxX3bxX3xXb9xX14axX566xX3xX919xXb20xX4xX3xX50xX26xX2fxX3bxXeexX3xX919xXb20xX4xX3xXcxX1xX734xXeexX3xX4axXc7xX3xXcxXcaxX2fxX1xXcdxX106xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXf8xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX3bxX1xXdxX2exX23xX3xXexX2dxX734xX2fxX3bxXeexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2fxX3bxX32xX33xX3xX2dxX304xX2fxX1xX3xX2dxX581xXbxX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX5xXbc9xX3xX146x17690xXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xX6xXexX48xX5xXfaxX48xX2fxX3bxX1xXdxX10xX23xX48xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX48xX1xXdxX10xX23xX48xX2fxX3bxX32xX33xX48xX2dxXdxX2fxX1xX48xX2dxX6xXbxX48xXexX2dxX10xX2fxX48xX1xX32xX33xX10xX2fxX48xX5xXfaxX48xX146xX55xX2xX146xX157xX1dxX1exX155xX106xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX3bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX55xX23xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX1dxX148xX55xX2fxX10xX13fxX7xX55xX1dxX148xX148xX18fxX55xX18axX156xX67xX18fxX2xX1dxX155xX1dxX148xX157xXexX156xX155xX156xX2xX2xX5xX148xX106xX196xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xXbxX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xXexX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXcxX2dxX26xX4xX1xX3xX48xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX50xXdxX2exX2fxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXf8xX12xX0xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX3bxX1xXdxX2exX23xX3xXexX2dxX734xX2fxX3bxXeexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2fxX3bxX32xX33xX3xX2dxX304xX2fxX1xX3xX2dxX581xXbxX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX5xXbc9xX3xX146xX1653xXaxX3xX1xX2dxX10xX234xX9xXaxX55xX135xX6xX2fxX48xX67xXfaxX4xX48xXf8xXdxX10xXexX55xX7xX6xXexX48xX5xXfaxX48xX2fxX3bxX1xXdxX10xX23xX48xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX48xX1xXdxX10xX23xX48xX2fxX3bxX32xX33xX48xX2dxXdxX2fxX1xX48xX2dxX6xXbxX48xXexX2dxX10xX2fxX48xX1xX32xX33xX10xX2fxX48xX5xXfaxX48xX146xX55xX2xX146xX157xX1dxX1exX155xX106xX1xXexX23xXaxX12xXf79xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX3bxX1xXdxX2exX23xX3xXexX2dxX734xX2fxX3bxXeexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2fxX3bxX32xX33xX3xX2dxX304xX2fxX1xX3xX2dxX581xXbxX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX5xXbc9xX3xX146xX1653xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX2dxXfaxX2fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX32xX33xX34xX2fxX3xX20xX38xX39xX2fxX3bxX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX5xXbc9xX3xX146xX3xX20xXfaxX26xX2fxX3xXexX297xX3xX14axX566xX3xX4axX38xX4cxX2fxX3bxX3xX1531xXdxX2fxX1xX3xX20xXdxX3xX14axX566xX3xX25bxX32xX6xX2fxX3bxX3xXcxX1xX734xXeexX3xX1xX32xX33xX6cxX2fxX3xX6axX105xX3xX25bxX32xX6xX2fxX3bxX3xXb9xX4axXc7xX3xXcxXcaxX2fxX1xXcdxX3xX20xX566xX3xX135xX75cxX3xX14axX32xX508xX2fxX3bxX3xX4xXf2xXbxXeexX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2fxX3bxX1xXdxX2exX23xX3xXexX2dxX734xX2fxX3bxX3xXexX297xX3xX5xXdexX32xX3xX2fxX1xX38xX2fxX3bxX3xX4xX1xX38xX6xX3xX20xX38xX527xX4xX3xX7xX2e7xX6xX3xX4xX1xXc13xX6xXeexX3xXexXdxX2caxX23xX3xXea3xX2fxX3xX2fxX3bxX32xX33xX3xX4xX4cxX3xX23xXf2xXexX3xX6xX2fxX3xXexXfaxXc7xX2fxX3xX20xX508xXdxX3xXf8xX89xXdxX3xX2fxX3bxX38xX39xXdxX3xX755xX32xX6xX3xX5xX26xXdxX106xX106xX106xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXf8xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX32xX5xX12xX0xX67xXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX55xX67xXdxXf8xX12xX0xX55xX67xXdxXf8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xX32xXexX1xXfaxX2dxXaxX12xX6axX106xX919xX0xX55xXbxX12
V.Đ