Những nguyên tắc khi lái xe qua vòng xuyến theo luật Việt Nam
Tài xế phải nhường cho xe đi bên trái, trong khi việc bật đèn xi-nhan là không bắt buộc.
f1b8x1000ax1830fx16366x172b3x145b9x120ddx1b347x11d2bxX7x13dd6x16f2fx12edbx1affbx18c5ax18917xX5x13331xXax17566x17a23xX1x12a01x1c6a2x19076xX3xX16xX17x172b9x1aaa5x19551xX16xX3xXex18660xX4xX3x1968exX1xXdxX3xX5x190caxXdxX3x15e67xX10xX3x13012xX1bxX6xX3xff35x1960bxX16xX17xX3xX2cxX1bxX1cx14689xX16xX3xXexX1xX10x1bd65xX3xX5xX1bx10ab3xXexX3x14711xXdx13db8xXexX3xX13xX6x10a72xX0x1b1dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e0axX10xX6x1ab4cxXaxX12xXcx10404xXdxX3xX2cxX3bxX3xXbxX1x1c3d6xXdxX3xX16xX1x1a04fx10338xX16xX17xX3xX4xX1xX41xX3xX2cxX10xX3x12e65xXdxX3x1a3b0xX1dxX16xX3xXex17f5fxX29xXdx168a1xX3xXexX88xX41xX16xX17xX3xX24xX1xXdxX3xX33xXdxX4axX4xX3xX83xX45xXexX3xX80x13217xX16xX3xX2cxXdx19088xX16xX1xX6xX16xX3xX5xX67xX3xX24xX1x13693xX16xX17xX3xX83xX21xXexX3xX83xX1bx13f8exX4x1802axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18900xX10xX16xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX51xX6xXbxXbxX7xX51xX41xXbxX10xX16xX51xX4fxX10xX63xXdxX6xX51xXexX1xX1bxX4fxX83x125bfxXbxX9xX16xX10x1a012xX7xX51xX2x100ffxX2x10501xX51xX2x1496bxX100xX63xX100xX103x1ac61xX100xX2x164bfxX100xXexX10bx16f52xX108xX2xX5x154cexXbdx19646xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX4xX10xXa6xX41xX83xX115xX10xX4xXexX3xX63xX17xX4fxX10xX63xXdxX6xX3xX33xXdxX63xX10xX41xX3xX4fxXbxX113xXaxX3xX63xX6xXexX6xXa6xXexX1cxXbxX10xX9xXaxX33xXdxX63xX10xX41xX51xX4fxXbxX113xXaxX3xX63xX6xXexX6xXa6xX10xX16xX4xX41xX63xX10xX9xXaxX100xX41xf876xXbxX1cxX41xX16x15335xX100xX4xXcdx13b44x145f6xX1bx10db1x10f09x128ebxX108x1903axXfax1ad3fx13d9exX7xX41xX7x16223xX88x1a566xXexX7xXfaxX108xX7xX17bxX24xX169x174bdx103bcxX2xX13xXbxXcdx1c5ffx1bc64xX108xXcdx14cd6xX100x19f41xX169xXcxX1cxX176xX1cxX171xX1xX33xX164xX2xX16dxX103xX100x11e78xX48xX4xX2xX108xX4fxX60xXbxX4fxX4fxX17xX103xXfexX100xX170xX171xX172xX48xX176xX164xX192x1b2f6xX169xXbxX17bxX177xX2xX115xX88xX169xX108xXexXdxX33xX174xX24x185a0xX17dxX16xXfaxX100xX88xX17dxX1cxX115xX1a0xXfexX190xXfaxX170xX10bxX17dxXaxX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX10xX16xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX4fxX17xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1b642xX51xX51xXdxXbdxX83xX6xX41xX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX33xX16xX51xX16xX10xXfaxX7xX51xX2xXfexX2xX100xX51xX108xX108xX63xX100xX103xXfexX171xX171xX171xX113xXexX100xX174xX103xX2xX5xX103xXbdxX115xXbxX17xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXfaxXdxX63xXexX1xX1fcxX108xX171xX113xXbxX2cx1083exX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fcxX113xX174xX100xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX10xX16xX3xXexX6xX4xX3xX24xX1xXdxX3xX5xX6xXdxX3xX2cxX10xX3xX2fxX1bxX6xX3xX33xX41xX16xX17xX3xX2cxX1bxX1cxX10xX16xX3xXexX1xX10xX41xX3xX5xX1bxX6xXexX3xX33xXdxX10xXexX3xX16xX6xX4fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX1bxX4fxX83xX3xX63xX1xXdxX63xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX41xX1bxX88xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX48xX13xX187xX0xX51xXbxX12