Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân
(Baohatinh.vn) - Hướng tới ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh đã đến chúc mừng, động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.
1ff3x5e2ex99c5x362axcb9dx2054x43c5x7044xc8d6xX7x6a53x55fcxa2c6x2e40xc6c7xcc3axX5x9f45xXaxbdc3xce9bxdc4ax2f20x9afaxX3x49aexb0cexX3xaadaxX1xd3c2xXdxX3xb3bfxX20xbdf1x421bx30bcx45efxX3xa20cx6bbdxX3xXcxe429xX15xX1xX3xX4xX1x8654xX4xX3x7d7exe371xX15xX16xX3x7a94x2504xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdx66b9xXbxX3xX15xX1xd5b9xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX0x5e4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xX39xXaxX12xX27x329dx8942xX15xX16xX3xXexX72xXdxX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3x8797xXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xX3x9565xX2xce36xX5bxX2x8e4cx8530xa5abxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xaf57xX4xX3xX4x6527xX3xe394xbe92xX6xX15xX3x5048xX28xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX93xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX99xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3x348exb15fxX3xXd6xcb01xX15xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX9axX3xXd6x4775xX15xX16xX3xXb5xXdx3213xX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x6e6fxX15xX3xX7xX14xX15xX3x7b36xXb1x218axXexX9axX3x58c5xXdxX15xX1xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX4xX18xX6xX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexbfe5xXefxX15xX3xXd6x6e01xX6xX3x4849xX28xX15xc26exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXex626dxX6xX5xXdxX16xX15x5146xX3xX4xX10xX15xXexX10xX127x9111xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX127xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax3b16xXdxX39xXexX1xX14bxX3x7c41xX2x8cf5xXbxX100xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3x46eexX2xX98xXbxX100xX153xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX5bxX5bxXdxX132xX12fxX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xXb5xX15xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxacc4xX98xX188xX98xX5bxX2xX2xX98xX39xX2xX2x9288xX95xX1bbxX95xX17bxXexX179xX2xX98xX17bxX98xX5xX98xX132x5e96xXbxX16xb9e5xX127xX9xX95xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX172xXdxX39xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX188xX2xX98xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX4xX10xX15xXexX10xX127xX153xXaxX12xX20xX1xXdxe50dxXb1xX3xX17bxX5bxX2xX98xX9axX3xX5xXd7xX15xX1xX3xXd6xd80cxX3axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXex7e9bxX15xX1xX3xXd6xXd7xX3xXd6xXdaxX15xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexX127xXefxX15xX3xXd6xX12cxX6xX3xX12fxX28xX15xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx28fbxX3axX39xX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX4xX10xX15xXexX10xX127xX153xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX127xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX39xXexX1xX14bxX3xX179xX2xX17bxXbxX100xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3xX188xX2xX98xXbxX100xX153xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX5bxX5bxXdxX132xX12fxX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xXb5xX15xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX188xX98xX5bxX2xX17bxX2xX39xX2xX2xX1bbxX98xX95xX2xX17bxXex6f62xX1b0xX98xX37bx66c1xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xX1ccxX127xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX172xXdxX39xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX188xX2xX98xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX1c9xXb1xX7xXexXdx883axX19xX153xXaxX12xXcxX1x44d5xX34xX9axX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX4xXaaxX15xX3xX12fxXe9xX9axX3xX15xX1xX48xX15xX3xXb5xXdxXefxX15xX3xX20xc57fxX15xX16xX3xXexX19xX3xe59dxX42exX15xX16xX3xX39xXf9xXb1xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX9axX3xX2eex5e4cxX3xXexX1xX71xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXexX29axX15xX1xX3xX25xX16xXb1xX19x90a0xX15xX3xX13x980bxX15xX1xX3xX27xX14xXdxX3xXd6xXaaxX15xX1xX3xX16xXdxXaaxX3xX4xX6xX3axX3xX15xX1x2a11xX15xX16xX3xX106xXdaxXexX3xXb0xXb1xX14xX9axX3xXd6x41c6xX15xX16xX3xX16xX4b5xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xXd6xX1dxXdxX3xXb5xX72xXdxX3xX7x5325xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX127xXdx7ccfxX15xX3xX4xX18xX6xX3xXexX29axX15xX1xX132xX3xX24x4526xX3xX16x4f88xXbxX3xX15xX1xXdxX273xXb1xX3xX106xX1xX4b5xX3xX106xX1xX42exX15xX3xXexX127xX3axX15xX16xX3xX15xX42exX34xX3xXb0xXb1xX6xX9axX3xX7xX3axX15xX16xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xXb5xb63cxX15xX3xX1xX3axX282xXexX3xXd6xXe9xX15xX16xX3xdf84xX15xX3xXd6xX12cxX15xX1xX9axX3xXexX1xXb1xX3xX15xXe9xXbxX3xX15xX16xX48xX15xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xXd6xXf9xX19xX3xXd6xX18xX9axX3xXexX1xX4d2xX4xX3xX1xXdxX43xX15xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1xX469xX15xX1xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX100xXd7xX3xX1xXe9xXdxX9axX3xXd6xX14xX34xX3xX12fxX14xX3axX3xXb5xXdxX43xX4xX3xX5xX28xX34xX3xX529xX15xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX15xX1xX48xX15xX3xXb5xXdxXefxX15xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX3axX39xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX127xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX39xXexX1xX14bxX3xX179xX2xX17bxXbxX100xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3xX188xX2xX98xXbxX100xX153xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX5bxX5bxXdxX132xX12fxX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xXb5xX15xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX188xX98xX5bxX2xX17bxX2xX39xX2xX2xX1bbxX98xX95xX188xX2xXexX188xX37fxX1b0xX179xX95xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xX1ccxX127xX9xX17bxX1bbxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX172xXdxX39xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX188xX2xX98xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX1c9xXb1xX7xXexXdxX427xX19xX153xXaxX12xXcxX282xXdxX3xX20xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX25xX27xX27xX3x4732xXcxX8axX3xX456xX529xX3xX7xX529xX3xX106xXdxXdaxX15xX3xXexX1xXdxXdaxXexX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX9axX3xX2eexX469xX3xXexX1xX71xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXexX29axX15xX1xX3xX1x391cxXdxX3xXexX1xX42exX34xX3xXexX490xX15xX1xX3xX1xX490xX15xX1xX3xX106xXdxX15xX1xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX4xX18xX6xX3xXb5xX28xX3xX1xXdxX3xXb5x64f4xX15xX16xX3xXd6xXaexX15xX3xXb5xX12cxX3xXexXdxXdaxXbxX3xXex6f16xX4xX3xX4xX1dxX3xX16xa171xX15xX16xX3xXb5xX71x5cacxXexX3xXb0xXb1xX6xX3xX15xX1xX4a7xX15xX16xX3xX106xX1xX4b5xX3xX106xX1xX42exX15xX3xX4xX1xXb1xX15xX16xX3xXd6xX4dcxX3xX529xX15xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xXexX490xX15xX1xX3xX1xX490xX15xX1xX9axX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX127xXdxX4dcxX15xX3xX106xXdxX15xX1xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX3axX39xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX127xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX39xXexX1xX14bxX3xX179xX2xX17bxXbxX100xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3xX188xX2xX98xXbxX100xX153xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX5bxX5bxXdxX132xX12fxX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xXb5xX15xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX188xX98xX5bxX2xX17bxX2xX39xX2xX2xX1bbxX98xX17bxX2xX98xXexX188xX37fxX1b0xX1b0xX179xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xX1ccxX127xX9xX37bxX17bxX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX172xXdxX39xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX188xX2xX98xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX1c9xXb1xX7xXexXdxX427xX19xX153xXaxX12xXcxXdxXdaxXbxX3xXd6xX4b5xX9axX3xXd6xX3axX28xX15xX3xXd6xXd7xX3xXd6xXdaxX15xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX20xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xXdxX43xX15xX3xX5xX4d2xX4xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX132xX3xXcxX1xX42exX34xX3xX1xX71dxXdxX3xXexX490xX15xX1xX3xX1xX490xX15xX1xX3xX1xX3axX282xXexX3xXd6xXe9xX15xX16xX3xX4xX18xX6xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX9axX3xXd6xX4edxX4xX3xX12fxXdxX43xXexX3xX5xX28xX3xX15xX1xX4a7xX15xX16xX3xX106xX1xX4b5xX3xX106xX1xX42exX15xX3xXexX127xX3axX15xX16xX3xX34xX4eaxX6xX3xX34xX71xX6xX3xX12fxXd7xX3axX9axX3xX2eexX469xX3xXexX1xX71xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXexX29axX15xX1xX3xXd6xXe9xX15xX16xX3xXb5xXdxXefxX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXf9xX15xX3xX4xXaaxX15xX3xX12fxXe9xX9axX3xX15xX1xX48xX15xX3xXb5xXdxXefxX15xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xXb5xX71xX763xXexX3xXb0xXb1xX6xX3xX106xX1xX4b5xX3xX106xX1xX42exX15xX9axX3xXd6xX14xX34xX3xX12fxX14xX3axX3xX4xXb1xX15xX16xX3xX4xX102xXbxX3xXd6xXdxX43xX15xX3xX529xX15xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX15xX16xX71xaee3xXdxX3xX39xX48xX15xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX3axX39xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX15xXexX10xX127xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX172xXdxX39xXexX1xX14bxX3xX179xX2xX17bxXbxX100xX153xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14bxX3xX188xX2xX98xXbxX100xX153xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX5bxX5bxXdxX132xX12fxX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xX132xXb5xX15xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX188xX98xX5bxX2xX17bxX2xX39xX2xX2xX1bbxX98xX179xX2xX37bxXexX1bbxX37fxX179xX1bbxX188xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xX1ccxX127xX9xX17bxX98xX37fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX172xXdxX39xXexX1xX9xXaxX179xX2xX17bxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX188xX2xX98xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX145xX6xX5xXdxX16xX15xX14bxX3xX1c9xXb1xX7xXexXdxX427xX19xX153xXaxX12xX13xXaaxXbxX3xX5xX282xXdxX3xX5xX9f3xXdxX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX9axX3xX5xXd7xX15xX1xX3xXd6xX282xX3axX3xX4xXaaxX4xX3xXd6xXaexX15xX3xXb5xX12cxX3xX12fxX28xX19xX3xXexX71dxX3xX5xdbcbxX15xX16xX3xX4xX14xX34xX3xXaexX15xX3xX7xX4d2xX3xXb0xXb1xX6xX15xX3xXexX48xX34xX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXexX29axX15xX1xX132xX3xX13x5511xX15xX16xX3xXexX1xX9f3xXdxX9axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x2018xX3xXb5xX273xX3xXexX490xX15xX1xX3xX1xX490xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX100xXb1xX102xXexX3xX106xXdxX15xX1xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX4xX18xX6xX3xX4xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xXb5xX28xX3xX1xa634xX6xX3xX7xcad0xX3xX15x9b60xX3xX5xX4d2xX4xX3xX1xXaexX15xX3xX15xX4a7xX6xX3xXd6xX4dcxX3xX15xX48xX15xX16xX3xX4xX6xX3axX3xX1xXdxX43xXb1xX3xXb0xXb1xX14xX3xX1xX3axX282xXexX3xXd6xXe9xX15xX16xX3xXexX127xX3axX15xX16xX3xXexX1xX9f3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX72xXdxX9axX3xX16xX4b5xXbxX3xXbxX1xXf9xX15xX3xX15xX48xX15xX16xX3xX4xX6xX3axX3xXd6xX9f3xXdxX3xX7xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX71xX9f3xXdxX3xX5xX6xX3axX3xXd6xXe9xX15xX16xX9axX3xXd6xX4b5xX15xX16xX3xX16xX4b5xXbxX3xX15xX16xX48xX15xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xX4xe1f1xX15xX16xX3xX15xX1xX71xX3xXd6xX4b5xX15xX16xX3xX16xX4b5xXbxX3xXb5xX28xX3axX3xX7xX4d2xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX127xXdxX4dcxX15xX3xX4xX1xXb1xX15xX16xX3xX4xX18xX6xX3xXexX29axX15xX1xX132xX3xX0xX10xX34xX12xXcxX127xX3axX15xX16xX3xX14xX15xX1xX14bxX3x9e72xX1xX4b5xX3x5081xXdxXaaxX34xX3xXd6xX1dxX4xX3xX20xX44fxX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xXdxX43xX15xX3xX5xX4d2xX4xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXcxX127xXf9xX15xX3xX13xXbd7xX4xX3xd561xXaexX15xX3xX4xX14xX34xX3xXaexX15xX3xX7xX4d2xX3xXb0xXb1xX6xX15xX3xXexX48xX34xX3xX4xX18xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xXexX29axX15xX1xX132xX0xX5bxX10xX34xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX39xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX127xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXefxX15xX3xXb0xXb1xX6xX15xX14bxX0xX5bxX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xXb1xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX145xXexX1xXb1xX34xX12fxX145xX6xX15xX39xX145xX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9462xXd7xX15xX1xX3xXd6xX282xX3axX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX8axXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xX1xX3axXdxX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5bxX5xX6xX15xX1xX145xX39xX6xX3axX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xX4xX1xXb1xX4xX145xX34xXb1xX15xX16xX145xX4xX6xX4xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xX15xX1xX6xX15xX145xX15xX16xX6xX19xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX1xX6xX15xX145xXb5xXdxX10xXexX145xX15xX6xX34xX5bxX2xX37bxX37bxX17bxX1bbxX179xX132xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b0xX98xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX188xX98xX5bxX2xX95xX17bxX39xX2xX2xX2xX17bxX98xX17bxX37bxXexX1b0xX1bbxX2xX95xX5xX95xX145xX2xX1b0xX1b0xX39xX2xX2xX98xX17bxX1bbxX98xX17bxXexX1b0xX17bxX1bbxX1bbxX95xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd71xXd7xX15xX1xX3xXd6xX282xX3axX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX8axXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xX1xX3axXdxX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5bxX5xX6xX15xX1xX145xX39xX6xX3axX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xX4xX1xXb1xX4xX145xX34xXb1xX15xX16xX145xX4xX6xX4xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xX15xX1xX6xX15xX145xX15xX16xX6xX19xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX1xX6xX15xX145xXb5xXdxX10xXexX145xX15xX6xX34xX5bxX2xX37bxX37bxX17bxX1bbxX179xX132xX1xXexX34xXaxX12xXd71xXd7xX15xX1xX3xXd6xX282xX3axX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX8axXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX20xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX8axXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xX9axX3xXca1xX1xX4b5xX3xX20xX1xX18xX3xXexX12cxX4xX1xX3xXcxX1xX71xX9f3xX15xX16xX3xXexX127xX4d2xX4xX3x60acxX2eexX25xX24xX3xXexX29axX15xX1xX3xX13xX4edxX15xX16xX3xX22xXb1xX1dxX4xX3xX8axXdxX15xX1xX3xX106xX1x49bbxX15xX16xX3xXd6xX12cxX15xX1xX9axX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX5xXb1xX44fxX15xX3xXd6xXb94xX15xX16xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX4xX4eaxX15xX16xX3xX7xX4d2xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX127xXdxX4dcxX15xX3xX4xX18xX6xX3xX4xXaaxX4xX3xX1xX763xXbxX3xXexXaaxX4xX3xX100xXd7xX3xX93xX27xXcxX456xX99xX9axX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX93xX24xX25xX99xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXb5xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX16xX28xX15xX1xX3xXexX1xXb1xXdaxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexX127xXdxX3xX48xX15xX3xX4xXe9xX15xX16xX3xXd6xXb94xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX39xX12cxXbxX3xX2xX95xX5bxX2xX98xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xXdxX15xX1xX145xXexX10xX5bxX15xX16xX6xX15xX1xX145xXexX1xXb1xX10xX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xXexX127xXdxX145xX6xX15xX145xX4xX3axX15xX16xX145xX39xX3axX15xX16xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xX39xXdxXbxX145xX2xX95xX145xX2xX98xX5bxX2xX37bxX37bxX188xX17bxX1bbxX132xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b0xX98xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX95xX37bxX5bxX2xX2xX37fxX39xX17bxX2xX98xX2xX37bxX188xX179xXexX1b0xX37bxX98xX17bxX98xX5xX98xX132xX1c9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX16xX28xX15xX1xX3xXexX1xXb1xXdaxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexX127xXdxX3xX48xX15xX3xX4xXe9xX15xX16xX3xXd6xXb94xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX39xX12cxXbxX3xX2xX95xX5bxX2xX98xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xXdxX15xX1xX145xXexX10xX5bxX15xX16xX6xX15xX1xX145xXexX1xXb1xX10xX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xXexX127xXdxX145xX6xX15xX145xX4xX3axX15xX16xX145xX39xX3axX15xX16xX145xX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xX39xXdxXbxX145xX2xX95xX145xX2xX98xX5bxX2xX37bxX37bxX188xX17bxX1bbxX132xX1xXexX34xXaxX12xX25xX16xX28xX15xX1xX3xXexX1xXb1xXdaxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXexX127xXdxX3xX48xX15xX3xX4xXe9xX15xX16xX3xXd6xXb94xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX39xX12cxXbxX3xX2xX95xX5bxX2xX98xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX8axX72xXdxX3xX15xX1xXdxX273xXb1xX3xX1xX3axX282xXexX3xXd6xXe9xX15xX16xX3xXexX1xXdxXdaxXexX3xXexX1xX4d2xX4xX9axX3xX20xX756xX4xX3xXcxX1xXb1xXdaxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXd6xX6xX15xX16xX3xXexX127xXdxX3xX48xX15xX3xX4xXe9xX15xX16xX3xXd6xXb94xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX93xX24xX25xX99xX9axX3xX15xX16xX71xX9f3xXdxX3xX15xXe9xXbxX3xXexX1xXb1xXdaxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xX3xX8axXdxX43xXexX3xX25xX6xX34xX3xX2xX95xX5bxX2xX98xX3xXd6xX4dcxX3xXexX35xX3xXd6xX4b5xX3xXexX282xX3axX3xXd6xX28xX3xXexX42exX15xX16xX3xXexX1xXb1xX3xX15xX16xX48xX15xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xX4xX1xX3axX3xXd6xX12cxX6xX3xXbxX1xX71xXaexX15xX16xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXb5xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexX127xXba4xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xXbdexX3xX5xX4d2xX4xX3xX106xX1xX104dxX15xX16xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xXb5xX12cxX3xXexX127xX469xX3xXexX127xXefxX15xX3xXexX1xX71xXaexX15xX16xX3xXexX127xX71xX9f3xX15xX16xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xX1xX3axXdxX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5bxX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xXexX127xX10xX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xX15xX3axX145xX5xXb1xX4xX145xX106xX1xX6xX15xX16xX145xX39xXdxX15xX1xX145xXb5xXdxX145xXexX127xXdxX145xXexX127xX10xX15xX145xXexX1xXb1xX3axX15xX16xX145xXexX127xXb1xX3axX15xX16xX5bxX2xX37bxX37bxX188xX17bxX2xX132xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX5bxX34xX10xX39xXdxX6xX5bxX2xX1b0xX98xX5bxX15xX10xX172xX7xX5bxX1b0xX98xX95xX37bxX5bxX2xX95xX17bxX39xX17bxX2xX98xX188xX37bxX2xX37bxXexX95xX179xX98xX17bxX5xX98xX145xX2xX17bxX2xX39xX17bxX98xX37bxX188xX98xX98xX98xXexX179xX1b0xX1b0xX1bbxX5xX37fxX145xX2xX132xX1c9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX20xX20xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX4xX1xX31xX4xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX15xX16xX28xX19xX3xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX48xX15xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX39xXdxXb5xX12xX0xX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexX127xXba4xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xXbdexX3xX5xX4d2xX4xX3xX106xX1xX104dxX15xX16xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xXb5xX12cxX3xXexX127xX469xX3xXexX127xXefxX15xX3xXexX1xX71xXaexX15xX16xX3xXexX127xX71xX9f3xX15xX16xXaxX3xX1xX127xX10xX427xX9xXaxX5bxX106xX1xX3axXdxX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX5bxX39xX3axX6xX15xX1xX145xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX145xXexX127xX10xX145xX1xX6xX145xXexXdxX15xX1xX145xX15xX3axX145xX5xXb1xX4xX145xX106xX1xX6xX15xX16xX145xX39xXdxX15xX1xX145xXb5xXdxX145xXexX127xXdxX145xXexX127xX10xX15xX145xXexX1xXb1xX3axX15xX16xX145xXexX127xXb1xX3axX15xX16xX5bxX2xX37bxX37bxX188xX17bxX2xX132xX1xXexX34xXaxX12xX24xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexX127xXba4xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xX15xXbdexX3xX5xX4d2xX4xX3xX106xX1xX104dxX15xX16xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xXb5xX12cxX3xXexX127xX469xX3xXexX127xXefxX15xX3xXexX1xX71xXaexX15xX16xX3xXexX127xX71xX9f3xX15xX16xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX127xX3axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX127xX3axX15xX16xX3xX12fxX1dxXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX4xX282xX15xX1xX3xXexX127xX6xX15xX1xX3xX4xX6xX3axX9axX3xX4xXaaxX4xX3xX39xX3axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xXexX127xXba4xX3x5fcexX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX15xX1xX3xXd6xXd7xX3xX5xXb1xX44fxX15xX3xX15xXbdexX3xX5xX4d2xX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xXd6xX529xXdxX3xXd6xX4dcxX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX756xX4xX3xX106xX1xXaaxX4xX1xX3xX1xX28xX15xX16xX9axX3xX106xX1xX104dxX15xX16xX3xXd6xX12cxX15xX1xX3xXb5xX12cxX3xXexX127xX469xX9axX3xX4xX1xXbdexX3xXd6xXbd7xX15xX16xX3xXb5xX4a7xX15xX16xX3xX4xX1xX75dxX4xX3xXexX127xXefxX15xX3xXexX1xX12cxX3xXexX127xX71xX9f3xX15xX16xX132xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXb5xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxXb1xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx557bxXb1xXexX1xX3axX127xXaxX12xX25xX16xX745xX4xX3xXd71xX3axX6xX15xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX39xXdxXb5xX12
Ngọc Loan