Cẩm Bình tăng tốc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, cán bộ và Nhân dân xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đang tăng tốc hoàn thiện một số nội dung còn lại của tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, quyết tâm đạt xã NTM kiểu mẫu trong tháng 5/2021.
324bx3629xc026xe390x5b4bx6de8xb7adx8d10xc488xX7xa59cx5c22x491ax4790x7b0bxa7b1xX5xa808xXax3270x962ex849ex988cxX3x97a9x86acx4ccbxX1xX3xXex6899xX19x6e9axX3xXex7160xX4xX3x3751xa182x791bxX3x4044x33d6xX19xX1fxX3xX25xa37cxX3xX19xd6f8xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15x447exXdxX3x4bc1xXdxdaf0x8a5bxX3xX15x7a2exX42xX0xa788xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0e8xX10xX6xX29xXaxX12xb8f8xX1x4282xX19xX1fxX3xX19xX1fxad1fxX27xX3xX19xX65xX27x3d30xX3xX4x372exX19xX3xac83x9964xX3xd3dexX65xX3xX5dxX1xX26xX19xX3xX29xX26xX19xX3xX25xX2fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3x63cbxX13xX14xX15xX3xd1a1xX42xX27x6d5cxX19xX3x7d7bxX3xX57xX65xX3xXcx36ddxX19xX1x7ba8xX3x962bxX6xX19xX1fxX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX1x63c9xX65xX19xX3xXexX1xXdx65e7xX19xX3xX15xX72xXexX3xX7xX22xX3xX19xX72xXdxX3xX29xX42xX19xX1fxX3xX4x592exX19xX3xX5x8558xXdxX3xX4x72acxX6xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1x82efxX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4x5f17xX3xX5dxXcx827bxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX6bxX3x5307xX42xX27x7234xXexX3xXexX26xX15xX3xXa2xXd0xXexX3xX25xX2fxX3xX5dxXcxXedxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX3xXexa175xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xe5dcxX48xacd1x357fxX125xX2x505exX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19x6ef1xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xcfd6xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxb893xXdxX29xXexX1xX150xX3x8abexX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123x532dx4aa7xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48x7300xX125xX29xX18fxX2xX2xX2xX18ex386fxX123xXexX2xX126xX17exX125xX17exX5xX126xX129x7c41xXbxX1fx6039xX118xX9xX18exX18fxX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX18fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxb059xX27xX158xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3xXa2xX6exX19xX1xX3xX1fxXdxX6exX3xX4xXd4xX6xX3xXa2xXb1xX65xX19xX3xX5xXdxX94xX19xX3xX19xX1fxX65xX19xX1xX3xXexX1xX14xX15xX3xXa2x7506xX19xX1xX3xX5dxXcxXedxX3xX4x462dxXbxX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX6bxX3xXexabf4xX19xX1xX6bxX3xXa2xXfcxX19xX3xX4xX42xX22xXdxX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX125xX126xX6bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXa2xX2fxX3xX4x354bxX3xX71x5552xX19xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xX65xX19xX1xX3xX18exX48xX18exX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX25xX2fxX3xX5dxXcxXedxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX3xXexX1xX10xXb1xX3x3fafx75cexX3xX18fx4144xX2xX48xX2f2xX2f3xX97xXcxXcxX1fxX3xX4xXd4xX6xX3xXcxX1xXd4xX3xXexXe9xX3cxX19xX1fxX3xX13xX1xXdexX19xX1xX3xXbxX1xXd4xX129xX3xX2f3xX22xXdxX3xX74xX3cxXdxX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX8cxb47cxc163xX13xXa0xX3xX5dxXcxXedxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX15xX3cxXdxX3xX4x6e40xX3xX1b5xX48xX2f6xX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX129xX3xX0xX10xX15xX12xXcxX118xXb1xX19xX1fxX3xX2c2xX19xX1xX150xX3xX2f3xXe9x7fe6xX19xX1fxX3xX74xb7cexX3xX25xX2fxX3xX5dxXcxXedxX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX129xX0xX48xX10xX15xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX126xX123xX18exX18exX18fxXexX123xX17exX18fxX18fxX1bdxX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX123xX17exX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xX13xX1xXd4xX3xXexX286xX4xX1xX3xbfacxX17xX5dxX337xX3xX25xX2fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX5dxX1fxX42xX27x3615xX19xX3xXcxX1xXdxX94xX19xX3xXcxXb1xX65xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX71xXdxXfcxXexX6bxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xXa2xXdxX41xX15xX3xX118xX6xX3xXf9xX42xX26xX19xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX5dxXcxXedxX6bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX29axX3xXa2xXd0xXb1xX3xXexe733xXbxX3xXexX118xX42xX19xX1fxX6bxX3xXf9xX42xX27xXfcxXexX3xX5xXdxXb8xXexX3xXa2xe776xX19xX1fxX3xX5xXb1xXd0xXexX3xXexX118xX94xX19xX3xXexX28fxXexX3xX4xX2c2xX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xX32xX19xX3xX25xX357xX15xX158xX3xX4xX1xdd7dxX3xXexX118x3518xX19xX1fxX3xX74xX65xXb1xX3xX4xX6exX4xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX3fxX1xX357xX3xX19xX1xXe9xX150xX3xX7xX2c2xX19xX3xX25xX42xX28fxXexX6bxX3xX15xX32xXdxX3xXexX118xXe9xX383xX19xX1fxX3xX74xX65xX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX126xX123xX123xX2xX125xXexX1b5xX1b5xX18fxX126xX18fxX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX1b5xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xX2f3xX22xXdxX3xX74xX3cxXdxX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX336xX337xX13xX3xX5dxXcxXedxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX25xX2fxX3xX4xX1xX29axX3xXa2xXd0xXb1xX3xXexX28fxXexX3xX4xX2c2xX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xX32xX19xX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX28fxXbxX6bxX3xX4xX1xX29axX19xX1xX3xXexX118xX6xX19xX1fxX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xXa2x98c1xX4xX3xX71xXdxXb8xXexX3xXexX54fxXbxX3xXexX118xX42xX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xX4xX1xXb1xX3xX125xX3xXexX1xX32xX19xX3xa485xX94xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX74xX65xX3xX17xX18xX19xX1xX3xdf59xX42xX54fxXexX3xX4xX1xXe9xX6xX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX129xX3xX13xX6exX4xX3xX19xX72xXdxX3xX29xX42xX19xX1fxX3xX4xbd89xX3xXexX1xX41xX3xX4xcad2xX19xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xXdxXb8xX19xX3xX19xX1xXe9xX150xX3xX5dxX26xX19xX1fxX3xX4xX28fxXbxX3xX15x45b9xX3xX118xX72xX19xX1fxX3xXa2xXe9xX383xX19xX1fxX3xX1fxXdxX6xXb1xX3xXexX1xX32xX19xX1fxX6bxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX15xXe9xX2bfxX19xX1fxX3xXexX1xXb1xX6exXexX3xX19xXe9xX3cxX4xX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX158xX3xX71xd51dxX3xX7xX42xX19xX1fxX3xX5xX388xX3xXa2xXe9xX383xX19xX1fxX3xX4xX6exX4xX3xXexX42xX27xXfcxX19xX3xX4xXccxX19xX3xXexX1xXdxXfcxX42xX158xX3xX5x4528xXbxX3xXa2xX77exXexX3xX1xXb8xX3xXexX1xX22xX19xX1fxX3xX71xXdxX41xX19xX3xX71xX6exXb1xX6bxX3xX71xXdxX41xX19xX3xX4xX1xX29axX3xX29xX45xX19xX3xX1fxXdxX6xXb1xX3xXexX1xX32xX19xX1fxX158xX3xXexX118xX565xX19xX1fxX6bxX3xX29xX77exX15xX6bxX3xX4xX85dxXexX3xXexX29axX6xX3xX1xX65xX19xX1fxX3xX118xX65xXb1xX3xX25xX6xX19xX1xX3xXexX28fxXexX3xX4xX2c2xX3xX4xX6exX4xX3xXexX42xX27xXfcxX19x9e45xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX125xX1bdxX123xX1b5xXexX17exX2xX1b5xX123xX18fxX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX2xX125xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xX2f3xX41xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xX65xX19xX1xX3xX1bdxX126xX126xX15xX3xXa2xXe9xX383xX19xX1fxX3xXexX118xX7d3xX4xX3xX4xX1xXdexX19xX1xX3xX4xXd4xX6xX3xXexX1xX32xX19xX3xX79fxX94xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX6bxX3xX4x75fbxX19xX1fxX3xX74xX3cxXdxX3xX4xX1xXdexX19xX1xX3xX7xX6exX4xX1xX3xX1xb66exX3xXexX118xde84xX3xX25xXdxX3xX15xX1dxX19xX1fxX3xX4xXd4xX6xX3xXexX29axX19xX1xX6bxX3xX1xX2bfxX19xX3xX2xX123xX126xX3xX1xX72xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXd4xX6xX3xXexX1xX32xX19xX3xXa2xX2fxX3xXa2xX357xX19xX1fxX3xX1fxX357xXbxX3xXexXdxX388xX19xX3xX15xX77exXexX6bxX3xX19xX1fxX65xX27xX3xX4xX32xX19xX1fxX3xXa2xX41xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xXdxXb8xX19xX6bxX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX28fxXbxX3xX15xX7f7xX3xX118xX72xX19xX1fxX3xX15xX77exXexX3xXa2xXe9xX383xX19xX1fxX3xX5xX94xX19xX3xX123xX6bxX123xX15xX129xX3xX0xX10xX15xX12xa118xX79fxX94xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX5xX65xX3xXexX1xX32xX19xX3xX4xX357xX3xXa2xX286xX6xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX118xX72xX19xX1fxX6bxX3xXa2xXdxX388xX42xX3xX3fxXdxXb8xX19xX3xX3fxXdxX19xX1xX3xXexXfcxX3xX4xXccxX19xX3xX3fxX1xX357xX3xX3fxX1xX1dxX19xX3xX1xX2bfxX19xX3xX7xXb1xX3xX74xX3cxXdxX3xX4xX6exX4xX3xXexX1xX32xX19xX3xX3fxX1xX6exX4xX6bxX3xX19xX1xXe9xX19xX1fxX3xX3fxX1xXdxX3xXa2xXe9xXa47xX4xX3xXexX42xX27xX94xX19xX3xXexX118xX42xX27xX388xX19xX3xX74xX388xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX336xX337xX13xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX4xX1xX58axX19xX1fxX3xXexX32xXdxX3xXa2xX388xX42xX3xXa2xX565xX19xX1fxX3xXexX1xX42xX54fxX19xX6bxX3xXa2xX357xX19xX1fxX3xX1fxX357xXbxX3xX19xX1fxX65xX27xX3xX4xX32xX19xX1fxX6bxX3xXexXdxX388xX19xX3xX71xXd0xX4xX3xXa2xX41xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xXdxXb8xX19xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX1fxXdxX6xXb1xX3xXexX1xX32xX19xX1fxX6bxX3xX3fxX94xX19xX1xX3xX15xXe9xX2bfxX19xX1fxX3xXexX1xXb1xX6exXexX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9x9753xX0xX48xX10xX15xX12xX3xX97xX3xX32xX19xX1fxX3xX2f3xX77exX19xX1fxX3xXcxX1xXfcxX3xX57xX5fxX42xX6bxX3xXcxX118xXe9xX7f7xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX79fxX94xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX71xXdxXfcxXexX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX18fxXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX125xX125xX126xX18fxXexX123xX1b5xX1b5xX126xX1b5xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX2f6xX123xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX18fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xXcxX118xX42xX19xX1fxX3xXexX6exX3xX7b0xX94xX3xX336xX1xX85dxX4xX3xXcxXb1xX65xX19xX3x3ce6xX3xX13xX1xXdexX19xX1xX3xXexX118xX286xX3xX74xXdxX94xX19xX3xXbxX1xX357xX6bxX3xX17xX6xX19xX3xX13xX1xX29axX3xX1xX42xX27xX3xX2f2xX42xX26xX19xX3xX7xX2axX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX71xXdxXfcxXexX6bxX3xXa2xX41xX3xX1xXa43xX3xXexX118xXa47xX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX79fxX94xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX5xX65xX15xX3xX1fxXdxX6xXb1xX3xXexX1xX32xX19xX1fxX6bxX3xX4xX1xX29axX19xX1xX3xXexX118xX6xX19xX1fxX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX17xX6xX19xX3xX13xX1xX29axX3xX1xX42xX27xX3xX2f2xX42xX26xX19xX3xX7xX2axX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXa2xX2fxX3xXa2xXdxX388xX42xX3xXa2xX72xX19xX1fxX3xX5xX2axX4xX3xX5xXe9xXa47xX19xX1fxX3xX29xX26xX19xX3xXf9xX42xX26xX19xX3xX4xX6exX4xX3xX25xX2fxX3xXexX118xX94xX19xX3xXa2xX286xX6xX3xX71xX65xX19xX3xX74xX388xX3xX4xXa2fxX19xX1fxX3xX1fxXdxX58axXbxX3xXa2xX286xX6xX3xXbxX1xXe9xX2bfxX19xX1fxX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX126xX123xX17exX125xX1bdxXexX123xX1bdxX123xX18fxX123xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX18fxX2xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xXcxXd0xXdxX3xXexX1xX32xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX2f2xX42xX6xX19xX1fxX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xXexX118xX565xX19xX1fxX3xX71xX837xX3xX7xX42xX19xX1fxX6bxX3xX4xX85dxXexX3xXexX29axX6xX3xX1xX65xX19xX1fxX3xX118xX65xXb1xX3xX25xX6xX19xX1xX3xXexX28fxXexX3xX4xX2c2xX3xX4xX6exX4xX3xXexX42xX27xXfcxX19xX158xX3xX74xXb8xX3xX7xXdxX19xX1xX6bxX3xX4xX1xX29axX19xX1xX3xXexX118xX6xX19xX1fxX6bxX3xX71xX837xX3xX7xX42xX19xX1fxX3xX15xX72xXexX3xX7xX22xX3xX4xX1xX54fxX42xX3xX1xXb1xX6xX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xX3fxX1xX42xX32xX19xX3xX74xXdxX94xX19xX3xX19xX1xX65xX3xX74xX1dxX19xX3xX1xX357xX6xX6bxX3xX3fxX1xX42xX3xX74xX42xXdxX3xX4xX1xX2bfxXdxX3xX74xX65xX3xXexX42xX27xXfcxX19xX3xXexX118xX7d3xX4xX3xX4xX1xXdexX19xX1xX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX126xX123xX17exX123xX126xXexX1bdxX123xX123xX2xX18exX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX2f6xX2xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xXcxX26xX19xX3x74e4xX19xX3xX5xX65xX3xXexX1xX32xX19xX3xXa2xX7daxX42xX3xXexXdxX94xX19xX3xX4xXd4xX6xX3xXexX29axX19xX1xX3xXa2xXe9xXa47xX4xX3xXa2xXe9xX6xX3xX74xX65xXb1xX3xXexX1xXdexX3xXa2xXdxX41xX15xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX125xX126xX3xX8cxX336xX337xX13xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX74xXe9xX383xX19xX3xX15xX45xX42xXa0xX3xX74xX65xX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX3xX336xX337xX13xX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX3xX4xX28fxXbxX3xXexX29axX19xX1xX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX2xX17exX129xX3xXcxc264xX3xXa2xX357xX3xXa2xXfcxX19xX3xX19xX6xX27xX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX4xX1xX58axX3xXexX118xX58exX19xX1fxX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX28fxXbxX6bxX3xX71xX837xX3xX7xX42xX19xX1fxX3xX4xX6exX4xX3xX19xX72xXdxX3xX29xX42xX19xX1fxX3xX4xXd4xX6xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX18fxXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX125xX123xX126xX1bdxXexX17exX125xX18exX18fxX17exX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX18exX1b5xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX18fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX5dxX1xX26xX19xX3xX29xX26xX19xX3xX1fxXdxX58axXbxX3xX19xX1xX6xX42xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX74xXe9xX383xX19xX3xX15xX45xX42xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX18fxX123xX2xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX126xX17exX126xX2f6xXexX17exX125xX1bdxX2f6xX18exX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX2f6xX125xX123xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX18fxX123xX2xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xX2f3xX22xXdxX3xX74xX3cxXdxX3xX4xX1xX29axX19xX1xX3xXexX118xX6xX19xX1fxX3xX19xX1xX65xX3xX7f7xX6bxX3xX4xX32xX19xX1fxX3xXexX118xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX7d3xX3xXexX118xXa47xX6bxX3xX74xXe9xX383xX19xX3xX1xX72xX6bxX3xX2f6xX48xX2f6xX3xXexX1xX32xX19xX3xXa2xX388xX42xX3xXa2xX565xX19xX1fxX3xX5xXb1xXd0xXexX3xX118xX6xX3xXf9xX42xX26xX19xX6bxX3xXa2xX77exX4xX3xX71xXdxXb8xXexX3xX5xX65xX3xXa2xX2c2xX15xX3xX71xX2c2xXb1xX3xX74xXb8xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX15xX32xXdxX3xXexX118xXe9xX383xX19xX1fxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xX74xXe9xX383xX19xX6bxX3xX4xX1xX42xX565xX19xX1fxX3xXexX118xXd0xXdxX3xX74xX3cxXdxX3xX15xX7d3xX4xX3xXexXdxX94xX42xX3xX2xX126xX126x4054xX3xX1xX72xX3xX4xX357xX3xXexX1xXa2fxX19xX1fxX3xXbxX1xX26xX19xX3xX5xXb1xXd0xXdxX3xX118xX6exX4xX3xXexX1xX2c2xXdxX6bxX3xX2f6xX126xX1597xX3xX7xX22xX3xX1xX72xX3xX4xX357xX3xXexX1xXa2fxX19xX1fxX3xX8cxX1xX22xXa0xX3xX25x5fc0xX3xX5xd8b0xX3xX118xX6exX4xX3xX1xX5fxX42xX3xX4xX2bfxX6bxX3xX1bdxX126xX1597xX3xX7xX22xX3xX1xX72xX3xX4xX357xX3xX1xXb8xX3xXexX1xX22xX19xX1fxX3xXexX1xX42xX3xX1fxXb1xX15xX3xX25xX15d2xX3xX5xX15d5xX3xX19xXe9xX3cxX4xX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXb1xXd0xXexX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX126xX126xX18exX1b5xXexX125xX17exX18fxX1b5xX17exX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX1bdxX126xX2f6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xbc1dxX1xXccxX19xX1fxX3x4996xXdxX6exXb1xX3xX29xX7d3xX4xX3xXd60xX3xX2f3xX65xXb1xX3xXexXd0xXb1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX4xd171xX19xX1fxX3xX1xX42xX27xX3xXa2xX72xX19xX1fxX3xX1fxXdxX6exXb1xX3xX74xXdxX94xX19xX3xX15xb9cexX3xXexX1xX42xX54fxXexX3xXexX118xX94xX19xX3xXa2xX286xX6xX3xX71xX65xX19xX3xX74xX388xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xX4xXe9xX383xX19xX1fxX3xXexX118xX6xX19xX1fxX3xXexX118xXdexX3xX3fxX1xX42xX32xX19xX3xX74xXdxX94xX19xX3xXcxX118xXe9xX383xX19xX1fxX3xXcxXdxX41xX42xX3xX1xX58exX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX126xX2xX2xX2xX126xX2xX18fxXexX123xX2f6xX1b5xX17exX126xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX17exX123xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX129xX129xX129xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX1b5xXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX2xX126xX2xX123xX1bdxXexX18exX2f6xX2xX1b5xX123xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX17exX17exX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX1b5xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX12xX5dxX1xXdxX388xX42xX3xXbxX1xXe9xX2bfxX19xX1fxX3xXexXdxXb8xX19xX3xX4xX2bfxX3xX1fxXdxX3cxXdxX3xXa2xXe9xXa47xX4xX3xX1xX42xX27xX3xXa2xX72xX19xX1fxX3xXa2xX41xX3xXa2xX14xX27xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxXfcxX19xX3xXa2xX72xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXb1xX29xX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX4xX10xX19xXexX10xX118xX158xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX118xX3xX29xXexX1xX42xX15xX71xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX29xXexX1xX150xX3xX17exX125xX126xXbxX25xX158xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX150xX3xX123xX18exX18fxXbxX25xX158xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX129xX71xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX74xX19xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX2xX18exX48xX1b5xX125xX29xX18fxX2xX126xX123xX125xX1bdxX18fxXexX123xX126xX126xX18fxX2f6xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxX1cbxX118xX9xX2f6xX2f6xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX177xXdxX29xXexX1xX9xXaxX17exX125xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX123xX18exX18fxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb1xX19xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX97xX6xX5xXdxX1fxX19xX150xX3xX1c8xX42xX7xXexXdxX259xX27xX158xXaxX12xX0xX10xX15xX12xXacbxce76xX6xX42xX3xX1xX2bfxX19xX3xX2xX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xXexX54fxXbxX3xXexX118xX42xX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xXa2xX72xX3xX71xX837xX3xX7xX42xX19xX1fxX6bxX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX28fxXbxX3xX4xX6exX4xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX6bxX3xXa2xX77exX4xX3xX71xXdxXb8xXexX3xX5xX65xX3xXexXdxX94xX42xX3xX4xX1xXdexX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX74xXe9xX383xX19xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xXa2xXfcxX19xX3xX19xX6xX27xX6bxX3xX4xX6exX4xX3xX1xXd0xX19xX1fxX3xX15xX7d3xX4xX6bxX3xX4xX32xX19xX1fxX3xXexX118xX18xX19xX1xX6bxX3xXbxX1xX7daxX19xX3xX74xXdxXb8xX4xX3xXa2xXe9xXa47xX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xXa2xX58axX19xX1fxX3xXa2xXe9xX383xX19xX1fxX3xX1fxX1dxX19xX1fxX3xXexXdxXfcxX19xX3xXa2xX72xX3xX74xX3cxXdxX3xXexX118xX94xX19xX3xX2f6xX123xX1597xX3xX3fxX1xX22xXdxX3xX5xXe9xXa47xX19xX1fxX3xXa2xX388xX3xX118xX6xX3xXa2xX2fxX3xX1xXb1xX65xX19xX3xXexX1xX65xX19xX1xX129xX3xX2f3xX286xX6xX3xXbxX1xXe9xX2bfxX19xX1fxX3xXbxX1xX28fxX19xX3xXa2xX28fxX42xX3xXa2xXfcxX19xX3xX2xX123xX48xX123xX3xX7xad3fxX3xX15xX383xXdxX3xXa2xXb1xX65xX19xX3xX5xXdxX94xX19xX3xX19xX1fxX65xX19xX1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX6bxX3xXexX29axX19xX1xX3xX74xX388xX3xXexX1xX14xX15xX3xXa2xX286xX19xX1xX6bxX3xXa2xX6exX19xX1xX3xX1fxXdxX6exX3xX74xX65xX3xX1xXb1xX65xX19xX3xX4xX1xX29axX19xX1xX3xX1xX565xX3xX7xX2bfxX3xXa2xX388xX3xX19xX1fxX1xX286xX3xX4xX32xX19xX1fxX3xX19xX1xX54fxX19xX3xX25xX2fxX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX1fxX357xXbxX3xXbxX1xX7daxX19xX3xX4xXa2fxX19xX1fxX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX4xX6exX19xX3xXa2xXdexX4xX1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xX18fxXbddxX0xX48xX10xX15xX12xX3xX97xX3xX13xX1xXd4xX3xXexX286xX4xX1xX3xX4e5xX17xX5dxX337xX3xX25xX2fxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX5dxX1fxX42xX27xX4faxX19xX3xXcxX1xXdxX94xX19xX3xXcxXb1xX65xX19xX3xX4xX1xXb1xX3xX1xX6xX27xX129xX0xX48xXbxX12xX0xX29xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX118xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX94xX19xX3xXf9xX42xX6xX19xX150xX0xX48xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX97xXexX1xX42xX15xX71xX97xX6xX19xX29xX97xX7xX6xXbxXb1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xXe9xX3cxX19xX1fxX3xX74xX388xX3xXa2xXd0xXdxX3xX1xX72xXdxX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX42xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX19xXb1xX19xX1fxX97xX19xX1fxX1xXdxX10xXbxX48xX1xX42xXb1xX19xX1fxX97xX74xX10xX97xX29xX6xXdxX97xX1xXb1xXdxX97xX19xX1fxX42xXb1xXdxX97xX29xX6xX19xX97xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXexX1xXdxX97xX29xX42xX6xX97xX25xX6xX27xX97xX29xX42xX19xX1fxX97xX19xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xXb1xX19xX97xX15xXb1xXdxX48xX125xX126xX123xX2f6xX123xX125xX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX15xX10xX29xXdxX6xX48xX2xX125xX126xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX126xX18exX48xX2xX2xX1b5xX29xX18exX2xX18exX2xX1b5xX125xX125xXexX1bdxX1bdxX2f6xX126xX126xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX29xXdxX74xX12xX0xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xXe9xX3cxX19xX1fxX3xX74xX388xX3xXa2xXd0xXdxX3xX1xX72xXdxX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX42xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX19xXb1xX19xX1fxX97xX19xX1fxX1xXdxX10xXbxX48xX1xX42xXb1xX19xX1fxX97xX74xX10xX97xX29xX6xXdxX97xX1xXb1xXdxX97xX19xX1fxX42xXb1xXdxX97xX29xX6xX19xX97xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXexX1xXdxX97xX29xX42xX6xX97xX25xX6xX27xX97xX29xX42xX19xX1fxX97xX19xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xXb1xX19xX97xX15xXb1xXdxX48xX125xX126xX123xX2f6xX123xX125xX129xX1xXexX15xXaxX12xX57xXe9xX3cxX19xX1fxX3xX74xX388xX3xXa2xXd0xXdxX3xX1xX72xXdxX6bxX3xX19xX1fxXe9xX383xXdxX3xX29xX26xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX42xX6xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX57xXe9xX3cxX19xX1fxX3xX74xX388xX3xX2f3xXd0xXdxX3xX1xX72xXdxX3xX2f3xX2c2xX19xX1fxX3xXexXb1xX65xX19xX3xXf9xX42xX22xX4xX3xX5xX7daxX19xX3xXexX1x78f5xX3xX91x6127xX2083xX2083xX6bxX3xX3fxX1xX85dxXbxX3xX19xX2bfxXdxX3xXexX118xX94xX19xX3xXa2xX286xX6xX3xX71xX65xX19xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX8cxX57xX65xX3xXcxX9dxX19xX1xXa0xX3xXd60xX3xXf9xX42xX94xX3xX1xXe9xX2bfxX19xX1fxX3xX4xXd4xX6xX3xXcxX837xX19xX1fxX3xX17xXdexX3xXexX1xXe9xX3xX57xX65xX3xX57xX42xX27xX3xXcxX54fxXbxX3xXa2xX6xX19xX1fxX3xX7xX32xXdxX3xX19xX837xXdxX3xX118xX6xX3xXf9xX42xX26xX19xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX8cxX5dxXcxXedxXa0xX129xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX29xXdxX74xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXbxX1xX28fxX19xX3xXa2xX28fxX42xX3xX74xX388xX3xXa2xXdexX4xX1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xX18fxX48xX125xX126xX125xX2xXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX19xXb1xX19xX1fxX97xX19xX1fxX1xXdxX10xXbxX48xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXbxX1xX6xX19xX97xX29xX6xX42xX97xX74xX10xX97xX29xXdxX4xX1xX97xX1xX42xX27xX10xX19xX97xX19xXexX15xX97xXexX118xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xX6xX19xX1fxX97xX18fxX97xX125xX126xX125xX2xX48xX125xX126xX123xX125xX125xX2xX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX15xX10xX29xXdxX6xX48xX2xX125xX126xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX2xX126xX125xX48xX2xX2xX1b5xX29xX123xX2xX126xX18exX17exX125xX18exXexX2f6xX17exX18exX1b5xX18exX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX29xXdxX74xX12xX0xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXbxX1xX28fxX19xX3xXa2xX28fxX42xX3xX74xX388xX3xXa2xXdexX4xX1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xX18fxX48xX125xX126xX125xX2xXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX19xXb1xX19xX1fxX97xX19xX1fxX1xXdxX10xXbxX48xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXbxX1xX6xX19xX97xX29xX6xX42xX97xX74xX10xX97xX29xXdxX4xX1xX97xX1xX42xX27xX10xX19xX97xX19xXexX15xX97xXexX118xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xX6xX19xX1fxX97xX18fxX97xX125xX126xX125xX2xX48xX125xX126xX123xX125xX125xX2xX129xX1xXexX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXbxX1xX28fxX19xX3xXa2xX28fxX42xX3xX74xX388xX3xXa2xXdexX4xX1xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xXexX1xX6exX19xX1fxX3xX18fxX48xX125xX126xX125xX2xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX13xXa2fxX19xX1fxX3xX19xX1xXdxXb8xX15xX3xX74xX7d3xX3xXexX118xX94xX19xX6bxX3xXexXb1xX65xX19xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX8cxX57xX65xX3xXcxX9dxX19xX1xXa0xX3xXbxX1xX28fxX19xX3xXa2xX28fxX42xX3xX4xX357xX3xX125xX3xX97xX3xX1bdxX3xX25xX2fxX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX3xX5dxXcxXedxX3xX19xX26xX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX158xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xXdxX41xX42xX3xX125xX123xX3xX3fxX1xX42xX3xX29xX26xX19xX3xX4xXe9xX3xX15xX45xX42xX6bxX3xX2xX123xX126xX3xX74xXe9xX383xX19xX3xX15xX45xX42xX129xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX29xXdxX74xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXf9xX42xX27xXfcxXexX3xXexX26xX15xX3xXa2xXd0xXexX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX125xX2xXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX19xX1xX97xXexX118xXdxX48xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXf9xX42xX27xX10xXexX97xXexX6xX15xX97xX29xX6xXexX97xX1xX42xX27xX10xX19xX97xX19xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xXb1xX19xX97xX15xXb1xXdxX97xXexX118xXb1xX19xX1fxX97xX19xX6xX15xX97xX125xX126xX125xX2xX48xX125xX126xX18exX126xX18fxX2f6xX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX1fxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX48xX15xX10xX29xXdxX6xX48xX2xX125xX126xX48xX19xX10xX177xX7xX48xX125xX126xX123xX2xX48xX2xX126xX18fxX29xX1bdxX2xX126xX18exX2f6xX125xX125xXexX18exX125xX123xX1b5xX1b5xX5xX126xX129xX1c8xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX1dxX19xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX25xX2fxX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX15xX45xX42xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX29xXdxX74xX12xX0xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXf9xX42xX27xXfcxXexX3xXexX26xX15xX3xXa2xXd0xXexX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX125xX2xXaxX3xX1xX118xX10xX259xX9xXaxX48xX4xX1xXdxX19xX1xX97xXexX118xXdxX48xX4xX6xX15xX97xX25xX42xX27xX10xX19xX97xXf9xX42xX27xX10xXexX97xXexX6xX15xX97xX29xX6xXexX97xX1xX42xX27xX10xX19xX97xX19xXb1xX19xX1fxX97xXexX1xXb1xX19xX97xX15xXb1xXdxX97xXexX118xXb1xX19xX1fxX97xX19xX6xX15xX97xX125xX126xX125xX2xX48xX125xX126xX18exX126xX18fxX2f6xX129xX1xXexX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xXf9xX42xX27xXfcxXexX3xXexX26xX15xX3xXa2xXd0xXexX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX19xX32xX19xX1fxX3xXexX1xX32xX19xX3xX15xX3cxXdxX3xXexX118xXb1xX19xX1fxX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX125xX2xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX118xXb1xX19xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxXd0xXdxX3xXbxX1xXdxX94xX19xX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX15xXd0xX4xX3xX3fx6ed2xX3xX1xX58exXbxX3xX4xX42xX22xXdxX3xX19xX1dxX15xX6bxX3xX57xX2f3xX5dxX337xX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xX13xX14xX15xX3xX91xX42xX27xX94xX19xX3xX8cxX57xX65xX3xXcxX9dxX19xX1xXa0xX3xXexX54fxXbxX3xXexX118xX42xX19xX1fxX3xX71xX65xX19xX3xX19xX1xXdxX388xX42xX3xX1fxXdxX2c2xXdxX3xXbxX1xX6exXbxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xX19xX1xXdxXb8xX15xX3xX74xX7d3xX3xX336xXcxX97xX91xX57xX6bxX3xX2f2xX174fxX97xX118cxX5dxX3xX19xX1dxX15xX3xX125xX126xX125xX2xX6bxX3xXexX118xX58exX19xX1fxX3xXexX26xX15xX3xX5xX65xX3xXexX54fxXbxX3xXexX118xX42xX19xX1fxX3xX4xX6xXb1xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX19xX1fxX3xX1xX42xX27xXb8xX19xX3xXa2xXd0xXexX3xX4xX1xX42xX14xX19xX3xX5dxXcxXedxX129xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX29xXdxX74xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX42xX5xX12xX0xX29xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX118xXaxX12xX0xX48xX29xXdxX74xX12xX0xX48xX29xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118cxX42xXexX1xXb1xX118xXaxX12xX17xX6exX3xXcxX26xX19xX0xX48xXbxX12
Bá Tân