Nhiều quốc gia EU sẽ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova nhận định châu Âu đã quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga và còn nhiều công việc phải làm hơn nữa khi muốn gây sức ép với Moskva.
d6d0x1095cxd742x1429cxfeb1x12516x103acx10190xe03axX7x14a35xd7cax15352xfe87x126f4x1215exX5x12f18xXax10837x13421xX1xXdxe31cxf68axX3x1399dxX17x11f91xX4xX3x12123xXdxX6xX3xf213x10c11xX3xX7xfc80xX3xf7cexX1bxXdxX3xf195x12496xXexX3xdf1bx12ab7xXdxX3xfc40xX1exX17xd6e9xX3xX4x12335xX3x150efxX1x11514xX34xX1exX3xX1x138bbxf498xX34xX1exX3xX34xd946xX34xX1exX3xX5xfb10x12d39xX34xX1exX0xfe97xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1200bxX10xX6x13cbcxXaxX12x15a3axX1x1356fxX3x14b86xX1xX3exX3xXex13083xX4xX1xX3x13a90xX37xX3xf50bxX6xX34xX3xX4xX1x126bexX17xX3xf150xX17xX3x15036xX10x11b2cxX6xX3xf604xX43xX17xX86xX43xX30xX6xX3xX34xX1x10712xX34xX3xX28xX71xX34xX1xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX28xe211xX3xX19xX17x10c1axX3xXbxX1xe555xX3xXexX1xX17x120a3xX4xX3xX30xe10axX43xX3xX34xX1exX17x10fc7xX34xX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xXex14677xX3xX13xX1exX6xX3xX30xXb5xX3xX4x1107cxX34xX3xX34xX1xXdxX16xX17xX3xX4x12bfexX34xX1exX3xX30xXdxe3e4xX4xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX5xXb5xX2cxX3xX1xX3axX34xX3xX34x11615xX6xX3xX3cxX1xXdxX3xX2cxX17xX1bxX34xX3xX1exX7exX37xX3xX7x111edxX4xX3x1029axXbxX3xX30xX31xXdxX3xf10exX43xX7xX3cxX30xX6x140faxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10857xX43xX65xX37xXaxX12xX0xXdxX2cxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7x13de3xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX37x121dfxX3xX78xX5xX43xX4xX3cx11026xX3xX2cxX6xX86xX1exXdxX34xX13bxX5xX10xdcddxXexX151xX3xX6xX17xXexX43xX158xX3xX2cxX6xX86xX1exXdxX34xX13bxX86xXdxX1exX1xXexX151xX3xX6xX17xXexX43xX158xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX17xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX1xffc4xX34xX1xX3xX44xX34xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX116xX78xX6xX43xX1xX6xXexXdxX34xX1xX116xX30xX34xX53xX34xX10x132f4xX7xX53x102aaxX1f0xX2x15707xX53xX2x145e8x1016cxX65xX2xX2xX1f6x14dd7xX1fcxX1f0xX1f3xXexX1f0x12060xX1f7xX1f7xX5xX2xX116x141c9xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX17xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exXaxX3xX65xX6xXexX6xX13bxXbxX1xX43xXexX43xX13bxX43xX86xXdxX1exXdxX34xX6xX5xX13bxX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX151xX53xX53xX4xX65xX34xXdxX2cxX1exX116xX30xXdxX10xXexX34xX6xX2cxXbxX5xX17xX7xX116xX30xX34xX53xXex11a28xX1f0xX1f6xX53xX17xXbxX5xX43xX6xX65xX10xX65xX53xX34xX1exXexX2cxX78xX1xX53xX1f0xX1f6xX1f0xX1f0x1396bxX1f6xX202xX2a3xX1f0x13442xX53xXexXex144c7xX30xX34xX2a3xX3cxX1xXdxX2a3xX65xX43xXexX116xX208xXbxX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX6xXbxXexXdxX43xX34xXaxX12xfe91xX4ex13b0cxX34xX1exX3xX1bxX34xX1exX3xX65xd7afxX34xX3xX3cxX1x11caexX3xX28xX1bxXexX3xXexee80xXdxX3xX4xX3axX3xX7x113d1xX3xX65xedf5xX3xXexX86xXf5xX3xX34xX1ex13a39xX2cxX3xX126xXdxX5xX4xX1xX10xX13bxX84xX43xX5xX37xXexX7xX3cxX43xX13bxX23xX1xX10xX86xX7xX3cxX10xX3xX2f5xX3xec43xX30xXdxX30x14671xX3xX2cxXdxX16xX34xX3xXcxX7exX37xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX116xX3x10284xfc70xX34xX1xX151xX3x11b7cx117b3xX68xX53xXcxXcx12f79xX84xX13x130e8xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xf67exXbxX17xXexX34xXdxX3cxX34xX10xX1edxX7xX321xX3xX68xX1xX6axX3xX6cxX1xX3exX3xXexX71xX4xX1xX3xX75xX37xX3xX78xX6xX34xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xXbxX1xXacxX3xXexX86xXa8xX4xX1xX3xX4xXa8xX4xX3xX30x11e4fxX34xX3xX28xX16xX3xX1exXdxXa8xX3xXexX86xX71xX3xX30xXb5xX3xX2cxXdxX34xX1xX3xX78xX2eexX4xX1xX3xX84xX10xX86xX6xX3xX89xX43xX17xX86xX43xX30xX6xX3xX34xX1exXb5xX37xX3xX1f0xX202xX53xX202xX3xX4xX1xX43xX3xX78xXdx12b0bxXexX3xX2cxXb1xXexX3xX7xX1bxX3xX34xX4exX31xX4xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX7xX26xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX4xX17xXb1xX4xX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX34xX3cfxX17xX3xX34xX1exX17xXbbxX34xX3xX34xX1xX93xXbxX3xX3cxX1x12624xX17xX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xXexXcaxX3xX13xX1exX6xX3xX78xX71xX3xX4xX397xX2cxX3xX1xX43xXb5xX34xX3xXexX43xXb5xX34xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xXcxX86xX6xX43xX3xX28x12eecxXdxX3xX30xX31xXdxX3xXexX2d9xX3xX13xX10xX17xX10xX3xe670xX17xX10xX86xX4xX1xX10xX86xX3xX477xX10xXdxXexX17xX34xX1exX3xX4xX3exX6xX3xXcxX1xXacxX37xX3xX35fx145f8xX321xX3xX78xXb5xX3xX89xX43xX17xX86xX43xX30xX6xX3xX34xX6axXdxX151xX3x12e25xX6cxX1x13756xX34xX1exX3xXexX6xX3xX28xX6xX34xX1exX3xXexX1xX2f8xX4xX3xX1xXdxXe4xX34xX3xX1exX6axXdxX3xXexX86xXcaxX34xX1exX3xXbxX1xX2eexXexX3xXexX1xX106xX3xX28bxX3xX335xX34xX1x12d8fxX2cxX3xX30xXb5xX43xX3xX13xX1exX6xX344xX321xX3xX4xX1xX4a8xX34xX1exX3xXexX6xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX3cxXdxf093xX2cxX3xXexX86xX6xX3xX5xX2eexXdxX3xX3cxX1xX44xX3xX34xX49xX34xX1exX3xX7xe62exX34xX3xX7xXb5xX34xX1exX3xXexXdxX3cfxX34xX3xX1xXb5xX34xX1xX3xX4xXa8xX4xX3xX78xXdxXe4xX34xX3xXbxX1xXa8xXbxX3xX34xXb5xX37xX3xX4xX3exX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX34xX4exX31xX4xX3xXexX1xXb5xX34xX1xX3xX30xXdxd95axX34xX3xXexX86xX4exX31xX4xX3xX3cxX1xXdxX3xXa8xXbxX3xX28xX2dxXexX3xX78xX397xXexX3xX3cxe902xX3xX78xXdxXe4xX34xX3xXbxX1xXa8xXbxX3xXexX86xXcaxX34xX1exX3xXbxX1xX2eexXexX3xX34xXb5xX43xX116xX3xX84xXdxXe4xX4xX3xX78x10d90xXexX3xX28xX300xX17xX3xX5xXb5xX3xX3cxX1xXdexX34xX1exX3xX65x10ab5xX3xX65xXb5xX34xX1exX321xX3xX28xX2dxX4xX3xX78xXdxXe4xXexX3xXexX86xX43xX34xX1exX3xX5xX492xX34xX1xX3xX30xX2f8xX4xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX116xX3xX110xXb1xXexX3xX5xXe4xX34xX1xX3xX4xX397xX2cxX3xX30xX93xX34xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX1xX43xXb5xX34xX3xXexX43xXb5xX34xX3xX4xX6axX3xXexX1xX4f3xX3xX65xX2e2xX34xX3xX28xX3cfxX34xX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX5xX31xX34xX3xX2f5xX3xX2cxXb1xXexX3xX7xX1bxX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xXexX1xXb5xX34xX1xX3xX30xXdxX541xX34xX116x153eaxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xX13xX1exX43xXb5xXdxX3xX86xX6xX321xX3xX78xXb5xX3xX89xX43xX17xX86xX43xX30xX6xX3xX34xX6axXdxX3xX86xX4d6xX34xX1exX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX4xX300xX34xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX4xX1xX397xX2cxX3xX65xX106xXexX3xX30xXdxXe4xX4xX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX30xXb5xX43xX3xX34xX1exX17xXbbxX34xX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xXexXcaxX3xX13xX1exX6xX3xX30xXb5xX3xX34xX1exXcaxX34xX1exX3xX34xX1xX93xXbxX3xX3cxX1xX427xX17xX3xX65xX300xX17xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX4a5xX4xXb5xX34xX1exX3xX7xX31xX2cxX3xX4xXb5xX34xX1exX3xXexX1bxXexX116xX621xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX78xXb5xX321xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX28xXa4xX3xXexX86xX2f5xX3xX34xX541xX34xX3xX19xX17xXa8xX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX30xXb5xX43xX3xX13xX1exX6xX321xX3xX30xXb5xX3xX4xXd4xX34xX3xX34xX1xXdxX16xX17xX3xX4xXdexX34xX1exX3xX30xXdxXe4xX4xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX5xXb5xX2cxX3xX1xX3axX34xX3xX34xXf5xX6xX3xX3cxX1xXdxX3xX2cxX17xX1bxX34xX3xX1exX7exX37xX3xX7xX106xX4xX3xX109xXbxX3xX30xX31xXdxX3xX13xX1exX6xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xXcxX86xX4exX31xX4xX3xX28xX6axX321xX3xX75xX37xX3xX78xX6xX34xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX4xX1xX43xX3xX78xXdxX3cfxXexX3xX110xX43xX7xX3cxX30xX6xX3xX5xXb5xX3xX34xX1xXb5xX3xX4xX17xX34xX1exX3xX4xX397xXbxX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX4xX1xX2e7xX34xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX31dxXdxX541xX34xX3xX2cxXdxX34xX1xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX335xX22xX23xX344xX3xXexX86xX43xX34xX1exX3xX34xX49xX2cxX3xX1f0xX1f6xX1f0xX2xX321xX3xX30xX31xXdxX3xX3cxX1xX43xX44xX34xX1exX3xX202xX2a8xf50exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX28xX4exX4fxX4xX3xX34xX1xX93xXbxX3xX3cxX1xX427xX17xX3xXexXcaxX3xX13xX1exX6xX116xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX43xX65xX37xXaxX12xX6cxX1xX3exX3xXexX71xX4xX1xX3xX75xX37xX3xX78xX6xX34xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX3xX23xX86xX7xX17xX5xX6xX3xX30xX43xX34xX3xX65xX10xX86xX3xX31dxX10xX37xX10xX34xX3xX1xXbbxXdxX3xX28xX300xX17xX3xXexX1xXa8xX34xX1exX3xXcxX4exX3xX4xX1xX43xX3xX78xXdxX3cfxXexX3xXexX468xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX34xXb5xX37xX3xX7xX26xX3xX28xX4exX6xX3xX86xX6xX3xX3cxX3cfxX3xX1xX43xX2eexX4xX1xX3xX34xX1xX4d6xX2cxX3xX1exXdxX44xX2cxX3xX65xX300xX34xX3xX7xX2f8xX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX4xX3exX6xX3xX22xX23xX3xX30xXb5xX43xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX321xX3xX65xX300xX17xX3xX30xXb5xX3xXexX1xX6xX34xX3xX4xX3exX6xX3xX13xX1exX6xX3xX30xXb5xX43xX3xXexX86xX17xX34xX1exX3xXexX17xX300xX34xX3xXexX1xXa8xX34xX1exX3xX13xX49xX2cxX116xX0xX53xXbxX12xX0xX65xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX86xX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xXcxXdxX34xX3xX5xXdxX541xX34xX3xX19xX17xX6xX34xX151xX0xX53xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13bxXexX1xX17xX2cxX78xX13bxX6xX34xX65xX13bxX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX110xeae2xX3xX13bxX3xX22xX23xX3xX3cx11f6fxX3xXexX1x11902xX6xX3xXexX1xX17xX93xX34xX3xX1exXdxX44xX2cxX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX13xX1exX6xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX2cxX13bxX34xX43xX34xX1exX53xX2cxX37xX13bxX10xX17xX13bxX3cxX37xX13bxXexX1xX43xX6xX13bxXexX1xX17xX6xX34xX13bxX1exXdxX6xX2cxX13bxXbxX1xX17xX13bxXexX1xX17xX43xX4xX13bxX3cxX1xXdxX13bxX65xX43xXexX13bxX34xX1exX6xX53xX1f0xX1f0xf9bcxX2xX1f7xX1f0xX116xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1exX3xX7xX86xX4xX9xXaxX53xX2cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1f0xX1f6xX53xX34xX10xX1edxX7xX53xX1f0xX1f0xX2xX1f0xX53xX2xX1f6xX1f7xX65xX2a8xX1f0xX2xX2xX202xX2a8xX1fcxXexX1f7xX1f0xX28bxX2xX1f6xX5xX1f6xX116xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX17xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX30xX12xX0xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX110xX952xX3xX13bxX3xX22xX23xX3xX3cxX95axX3xXexX1xX95exX6xX3xXexX1xX17xX93xX34xX3xX1exXdxX44xX2cxX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX13xX1exX6xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX2cxX13bxX34xX43xX34xX1exX53xX2cxX37xX13bxX10xX17xX13bxX3cxX37xX13bxXexX1xX43xX6xX13bxXexX1xX17xX6xX34xX13bxX1exXdxX6xX2cxX13bxXbxX1xX17xX13bxXexX1xX17xX43xX4xX13bxX3cxX1xXdxX13bxX65xX43xXexX13bxX34xX1exX6xX53xX1f0xX1f0xX9c5xX2xX1f7xX1f0xX116xX1xXexX2cxXaxX12xX110xX952xX3xX13bxX3xX22xX23xX3xX3cxX95axX3xXexX1xX95exX6xX3xXexX1xX17xX93xX34xX3xX1exXdxX44xX2cxX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX13xX1exX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX22xX23xX3xX30xXb5xX3xX110xX952xX3xX3cxX95axX3xXexX1xX95exX6xX3xXexX1xX17xX93xX34xX3xX4xX17xX34xX1exX3xX4xX397xXbxX3xXexX1xX541xX2cxX3xX3cxX1xX2e7xX3xX28xX1bxXexX3xX4xX3exX6xX3x113e0xX6xX7xX1xXdxX34xX1exXexX43xX34xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX1xX7exX17xX3xX81xX17xX321xX3xX3cxX1xXdxX3xX3cxX1xX17xX3xX30xX2f8xX4xX3xX34xXb5xX37xX3xXexX1caxX2cxX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX1xX2eexX34xX3xX4xX1xX3cfxX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX17xXb1xX4xX3xX30xXb5xX43xX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exX3xX13xX1exX6xX116xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX30xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d7xX62xX2d7xX3xX31dxX62xfe26xX3xX37xX541xX17xX3xX4xX300xX17xX3xX13xX1exX6xX3xX4xX1xX397xX2cxX3xX65xX106xXexX3xX4xX17xXb1xX4xX3xX4xX1xXdxX3cfxX34xX321xX3xX3cxX541xX17xX3xX1ex14cf4xXdxX3xX30xXdxXe4xX34xX3xXexX86xX4fxX3xX4xX1xX43xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX2cxX13bxX34xX43xX34xX1exX53xX65xX1xX65xX13bxX5xX1xX19xX13bxX37xX10xX17xX13bxX4xX6xX17xX13bxX34xX1exX6xX13bxX4xX1xX6xX2cxX13bxX65xX17xXexX13bxX4xX17xX43xX4xX13bxX4xX1xXdxX10xX34xX13bxX3cxX10xX17xX13bxX1exX43xXdxX13bxX30xXdxX10xX34xX13bxXexX86xX43xX13bxX4xX1xX43xX13bxX17xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX53xX1f0xX1f0xX9c5xX2xX1fcxX1f6xX116xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1exX3xX7xX86xX4xX9xXaxX53xX2cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1f0xX1f6xX53xX34xX10xX1edxX7xX53xX1f0xX1f0xX2xX1f0xX53xX2xX1f0xX1f7xX65xX2a8xX1f6xX1f7xX1f0xX1f6xX1fcxX1f7xXexX1f0xX1f6xX2xX2xX5xX2xX116xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX17xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX30xX12xX0xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d7xX62xX2d7xX3xX31dxX62xXbdfxX3xX37xX541xX17xX3xX4xX300xX17xX3xX13xX1exX6xX3xX4xX1xX397xX2cxX3xX65xX106xXexX3xX4xX17xXb1xX4xX3xX4xX1xXdxX3cfxX34xX321xX3xX3cxX541xX17xX3xX1exXc07xXdxX3xX30xXdxXe4xX34xX3xXexX86xX4fxX3xX4xX1xX43xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX65xXdxX10xX2cxX13bxX34xX43xX34xX1exX53xX65xX1xX65xX13bxX5xX1xX19xX13bxX37xX10xX17xX13bxX4xX6xX17xX13bxX34xX1exX6xX13bxX4xX1xX6xX2cxX13bxX65xX17xXexX13bxX4xX17xX43xX4xX13bxX4xX1xXdxX10xX34xX13bxX3cxX10xX17xX13bxX1exX43xXdxX13bxX30xXdxX10xX34xX13bxXexX86xX43xX13bxX4xX1xX43xX13bxX17xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX53xX1f0xX1f0xX9c5xX2xX1fcxX1f6xX116xX1xXexX2cxXaxX12xX2d7xX62xX2d7xX3xX31dxX62xXbdfxX3xX37xX541xX17xX3xX4xX300xX17xX3xX13xX1exX6xX3xX4xX1xX397xX2cxX3xX65xX106xXexX3xX4xX17xXb1xX4xX3xX4xX1xXdxX3cfxX34xX321xX3xX3cxX541xX17xX3xX1exXc07xXdxX3xX30xXdxXe4xX34xX3xXexX86xX4fxX3xX4xX1xX43xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX31dxXdxX541xX34xX3xX1xX4fxXbxX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1xX37xX3xX30xXc07xX34xX1exX3xX34xX1exX1xX71xX3xX19xX17xX37xX3cfxXexX3xXexX1xX106xX3xX1xX6xXdxX321xX3xX4x135ecxX34xX1exX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX1xX71xX3xX19xX17xX37xX3cfxXexX3xXexX1xX106xX3xX34xX1xX397xXexX3xXexX1xXdexX34xX1exX3xX19xX17xX6xX3xX1xXdexX2cxX3xX1f0xX53xX1fcxX321xX3xX7xX26xX3xXexXa8xX4xX3xX28xXb1xX34xX1exX3xXexX2e7xX4xX1xX3xX4xX2f8xX4xX3xXexX1xX4a8xX4xX3xX28xX427xX37xX3xX4xXa8xX4xX3xX78xX541xX34xX3xX28xX1bxXdxX3xXexX1xX43xX2eexXdxX3xX30xXb5xX3xX7xX31xX2cxX3xXexXdxX3cfxX34xX3xXexX31xXdxX3xX28xX2eexXexX3xX28xX4exX4fxX4xX3xX1exXdxX44xXdxX3xXbxX1xXa8xXbxX3xX1xXd4xX6xX3xX78xX1caxX34xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX116xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX30xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fcxX3xX3cxX71xX4xX1xX3xX78xX44xX34xX3xX5xX2f8xX6xX3xX4xX1xXc07xX34xX3xX4xX1xX43xX3xX110xX952xX3xX30xX16xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX78xXdxX34xX1xX13bxX5xX17xX6xX34xX53xX1fcxX13bxX3cxXdxX4xX1xX13bxX78xX6xX34xX13bxX5xX17xX6xX13bxX4xX1xX43xX34xX13bxX4xX1xX43xX13bxX2cxX37xX13bxX30xX10xX13bxX17xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX53xX1f0xX1f0xX1f3xX1f0xX1f0xX1fcxX116xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX1exX3xX7xX86xX4xX9xXaxX53xX2cxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1f0xX1f6xX53xX34xX10xX1edxX7xX53xX1f0xX1f0xX1f6xX28bxX53xX2xX1f6xX28bxX65xX1f6xX1f6xX1f7xX2a8xX1f0xX1fcxX28bxXexX1fcxX9c5xX28bxX1f0xX2xX5xX1f6xX116xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX17xX1bxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX3xX7xX26xX3xX28xX1bxXdxX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xXdxX3xX34xX1exX17xX37xX3xX4xX3axX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX34xX49xX34xX1exX3xX5xX4exX4fxX34xX1exXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX30xX12xX0xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fcxX3xX3cxX71xX4xX1xX3xX78xX44xX34xX3xX5xX2f8xX6xX3xX4xX1xXc07xX34xX3xX4xX1xX43xX3xX110xX952xX3xX30xX16xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xXaxX3xX1xX86xX10xX163xX9xXaxX53xX78xXdxX34xX1xX13bxX5xX17xX6xX34xX53xX1fcxX13bxX3cxXdxX4xX1xX13bxX78xX6xX34xX13bxX5xX17xX6xX13bxX4xX1xX43xX34xX13bxX4xX1xX43xX13bxX2cxX37xX13bxX30xX10xX13bxX17xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX53xX1f0xX1f0xX1f3xX1f0xX1f0xX1fcxX116xX1xXexX2cxXaxX12xX1fcxX3xX3cxX71xX4xX1xX3xX78xX44xX34xX3xX5xX2f8xX6xX3xX4xX1xXc07xX34xX3xX4xX1xX43xX3xX110xX952xX3xX30xX16xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX86xX43xX34xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX84xXdxXe4xX4xX3xX65xX17xX37xX3xXexX86xX1caxX3xX34xX1exX17xX37xX541xX34xX3xXexX86xX2eexX34xX1exX3xX3cxX1xXdexX34xX1exX3xXbxX1xX44xXdxX3xX5xXb5xX3xX1exXdxX44xXdxX3xXbxX1xXa8xXbxX3xX3cxX1xX44xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX17xXb1xX4xX3xX3cxX1xX3exX34xX1exX3xX1xX43xX44xX34xX1exX3xX1exXdxXf5xX6xX3xX110xX952xX3xX30xX31xXdxX3xX13xX1exX6xX3xX30xX16xX3xX23xX3cxX86xX6xXdxX34xX10xX321xX3xX30xX93xX37xX3xX4xXa8xX4xX3xX5xX2f8xX6xX3xX4xX1xXc07xX34xX3xX3cxX1xXa8xX4xX3xX4xX3exX6xX3xXb66xX6xX7xX1xXdxX34xX1exXexX43xX34xX3xX7xX26xX3xX5xXb5xX3xX1exX1cax110a9xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX30xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX17xX5xX12xX0xX65xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX86xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX30xX12xX0xX53xX65xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX17xX86xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX84xXdxX10xXexX34xX6xX2cx103f1xX0xX53xXbxX12