Volkswagen Passat bản nâng cấp 2022 sắp được ra mắt
Volkswagen Passat 2022 sắp được ra mắt tại Trung Quốc với một số thay đổi ở thiết kế.
4532xcc1dxfebcxe109xe688xe3b7xcf86x67ebx10f7bxX7x105fdx7d0cx9ec4xf3c5xed8ex9308xX5x9851xXaxda86xd369xf17fxX5xbaf8xX7xbca4xX6xae03xX10x1048axX3x55dbxX6xX7xX7xX6xXexX3x10db7x4b60xX1cxX3xX1cx8f52xX1cxX1axX3xX4xf8faxXbxX3x6d4cx950dxX32xX32xX3xX7x6ff6xXbxX3xf68cx89e5xcb81xX4xX3x611dxX6xX3xb62axX38xXexX0xc2adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79a1xX10xX6xd984xXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xXexb29fxXdxX3xXcxX40xcd10xX1cxX1axX3x10cdcxX89xd859xX4xX3x84b0xb8a7xXdxX3xX43xd9a0xXexX3xX7xX8fxX3xXexX1xX6x46c6xX3xX3bxf607xXdxX3x5208xX3xXexX1xXdxbc54xXexX3xX16xXabx6fa2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0acxX14xX59xXa0xXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX7xb07dxX3xX1cxX1ax8558xX1cxX1axX3xX25xc4e4xX1cxX3xXexX84xXdxX3xX4xX1xX2axX89xX3xb0f2xX89xX3xX92x7acaxX3xXc0xX38xX4xX3xbf6bxd27axc102xX3xX1cxX1xX3cxX1cxX1axX3xX43xd251xX89xX3xX7xX10xX59xX6xX1cxX3xX1cxXf2xXa0xX3xX92xX103xX1cxX3xX4xf7d7xX3xX4xX1x8273xX3xX3bxaa5bxX1cxX1axX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xXb0xX3xX1exX1xXdxc57fxX1cxX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX4xc50axX6xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX7xXd9xX3xX7xX93xX43xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xXexX84xXdxX3xX3bxX2axXa0xXfaxX3xX1xdb83xX1cxX1xX3xX26xX1cxX1xX3xX3bx872exX89xX3xXexXdxX133xX1cxX3xX92x6d92xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3x54cexX6xX4xX10xX5xXdxX186xXexX3xX32xX33xX32xX32xX3xX3bx10237xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4xaa68xX1cxX1axX3xX25xX8fxXfaxX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX2fxXa0xX3xX1cxX1x4693xX1cxX1axX3xXexX1xX6xXa0xX3xX3bxXa3xXdxX3xXexX40xX14xX1cxX1axX3xXexX1xXdxXabxXexX3xX16xXabxXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8d0fxX10xX1cxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX18xXdxX59xXexX1xb279xX3xdfc8xX204xX33xXbx50d0xf0c0xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX202xX3xfae5xd6adxX2xXbxX208xX209xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb0xX25xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb0xX92xX1cxX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX32xX33xX47xX2xX33x112afxX59xX213xX33xb221x653axX242xX2xX23dxXex688dxX32xX2xX247xX5xX247x9e65xX32xX33xX32xX32xX24dxX92xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX24dxXbxX6xX7xX7xXb0xf489xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX18xXdxX59xXexX1xX9xXaxX204xX204xX33xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX213xX214xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX4xe88axX1cxX3xX4xX115xX3xXexX133xX1cxX3xX1ax5fe6xXdxX3xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xXf8xX6xX1axX14xXexX6xX1cxX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12x8d5exX3xXbxX1xXdxX133xX1cxX3xX25xX26xX1cxX3xX32xX33xX32xX32xXfaxX3xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX4xX115xX3xX1cxX1xX1b0xX1cxX1axX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX3bxXe2xX1cxX1axX3xX16x60e6xX3xXexX40xX133xX1cxX3xX4xX1xXdxXabxX4xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexXb0xX3xX56xX16bxX1cxX1xX3xX26xX1cxX1xX3xX92xX17dxX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX1cxXf2xXa0xX3xX3bxX195xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXc0xX97xX3xX1eexX19dxX1cxX1axX3xX1cxX1axX1xXdxdbb6xXbxX3xX92xXf2xX3xX1eexX19dxX1cxX1axX3xX1cxX1axX1xX3a8xX3xXcxX1xX19dxX1cxX1axX3xXexXdxX1cxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX4xX19dxX1cxX1axX3xX25xX8fxXb0xX3x7d81xX10xX3xX4xX115xX3xX5xX3cxX93xXdxX3xXexX26xX1cxX3xX1cxX1xXdxX3a8xXexX3xX25xX38xXexX3xX43xX38xXexX3xX1xf61bxX1cxX3xX92xX93xXdxX3xX4xXe2xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXabxXexX3xX43xX84xX3xX4xX1xX40xX14xX43xX10xX3xX59xX84xX1cxX1axX3xXexXa3xX3xX14xX1cxX1axXb0xX3x985ex78d2xX1cxX3xXbxX1xX6xX3x605dx4c6dx99c5xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxXfaxX3xXexX1xXdxXabxXexX3xX16xXabxX3xX4xX26xX1cxX3xXexX40xX3cxX93xX4xX3xXexX40xX19dxX1cxX1axX3xX1axX2f3xX1cxX3xX1axXf2xX1cxX1axX3xX1xX3f4xX1cxXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12x7a46xX1xX1b0xX1cxX1axX3xXexX1xX6xXa0xX3xX3bxXa3xXdxX3xX5xX93xX1cxX3xX1cxX1xX2fxXexX3xX1cx113caxX43xX3xXa6xX3xXbxX1x6a27xX6xX3xX7xX6xX89xXfaxX3xX43xX103xX89xX3xX7xX10xX59xX6xX1cxX3xX43xX93xXdxX3xX4xX115xX3xX3bxX420xX1cxX3xX1xd0e4xX89xX3xX16xXdxX362xX89xX3xX43xX93xXdxXfaxX3xX1cxX8fxXdxX3xX5xXdxX17dxX1cxX3xX92xX93xXdxX3xX1cxX1xX6xX89xX3xX25xX48exX1cxX1axX3xX59xX26xXdxX3xX427xX428xX429xXb0xX3xX56xX89xXa0xX3xX1xXdxX3a8xX89xX3xbeb6xX32xX23dxX33xX3xXcxccc2x8d9bxbb89xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX2fxXa0xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX32xX33xX32xX32xX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX40xX6xX1cxX1axX3xX25xd63axX3xX3bxX97xX1cxX1axX3xX4xX3f4xX3xX2xXb0xX247xX427xX3xXexX40xX133xX1cxX3xX25xX26xX1cxX3xXexXdxX133xX89xX3xX4xX1xX89xde67xX1cxXfaxX3xX1cxX1axX14xXf2xXdxX3xX40xX6xX3xX208xX10xX3xX4xX2e8xX1cxX3xX4xX115xX3xX25xX26xX1cxX3xX32xXb0xX33xX427xX3xX213xX213xX33xX3xXcxX4efxX4f0xX3xX92xXf2xX3xX213xX23dxX33xX3xXcxX4efxX4f0xXb0xX3xX1eexX26xX3xX213xX3xX25xX26xX1cxX3xX3bxX97xX1cxX1axX3xX4xX3f4xX3xX1cxXf2xXa0xX3xX3bxX17dxX89xX3xX3bxXdxX3xX16xX420xX43xX3xX92xX93xXdxX3xX1xX97xXbxX3xX7xX8fxX3xX5xXa0xX3xX1xX3dxXbxX3xX16x805exXbxX3xX429xX4efx8f97xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1eexX10xX1cxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX18xXdxX59xXexX1xX202xX3xX204xX204xX33xXbxX208xX209xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX202xX3xX213xX214xX2xXbxX208xX209xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb0xX25xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb0xX92xX1cxX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX32xX33xX47xX2xX33xX23dxX59xX213xX33xX241xX242xX242xX247xX32xXexX214xX33xX247xX2xX5xX241xX24dxX32xX33xX32xX32xX24dxX92xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX24dxXbxX6xX7xX7xXb0xX263xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX18xXdxX59xXexX1xX9xXaxX204xX204xX33xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX213xX214xX2xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1eexX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX186xX6xX4xX10xX5xXdxX186xXexX3xX32xX33xX32xX32xX3xX4xX115xX3xX43xX97xXexX3xX7xX8fxX3xXexX1xX6xXa0xX3xX3bxXa3xXdxX3xXa6xX3xX1cxX1axX14xX84xXdxX3xX1xX16bxX1cxX1xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1axXdxX93xXdxX3xXexX1xXdxX3a8xX89xX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX92xXf2xX14xX3xX4xX89xX8fxXdxX3xX1cxbc9dxX43xX3xX32xX33xX2xX23dxXfaxX3xX208xX10xX3xX4xX115xX3xXexX1xXdxXabxXexX3xX16xXabxX3xX16xX1xXe2xX4xX3xX25xXdxX3a8xXexX3xX7xX14xX3xX92xX93xXdxX3xX4xXe2xX4xX3xX43xX103xX89xX3xXexX84xXdxX3xXexX1xX523xX3xXexX40xX3cxa90exX1cxX1axX3xX4xX1xX2axX89xX3xXeexX89xXfaxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX25xXe2xX1cxX3xXexXddxX3xX1cxX74axX43xX3xX32xX33xX2xX242xXb0xX3xXf8xX103xX89xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX16xX1xXe2xX3xX1axXdxX8fxX1cxX1axX3xX92xX93xXdxX3xX25xX26xX1cxX3xXexX84xXdxX3xXc0xX38xX4xX3xXf8xXf9xXfaxX3xX59x68bdxX3xX32xX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxXf2xXa0xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX208xX2axXa0xX3xX59xf300xX1cxX1axX3xXexX40xX133xX1cxX3xX1cxX17dxX1cxX3xXexX26xX1cxX1axX3xX16xX1xXe2xX4xX3xX1cxX1xX6xX89xXb0xX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX59xX7f8xX6xX3xXexX40xX133xX1cxX3xX1cxX17dxX1cxX3xXexX26xX1cxX1axX3xXf8xX8dxXc0xXfaxX3xXexX40xX14xX1cxX1axX3xX16xX1xXdxX3xXa6xX3xXf8xXf9xX3xX5xXf2xX3xX475xXf8xX4efxXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xXf8xX103xX89xX3xX7xX10xX59xX6xX1cxX3xX1xX84xX1cxX1axX3xX429xX3xX1cxXf2xXa0xX3xX4xX2e8xX1cxX3xX4xX115xX3xXexX133xX1cxX3xX1axX2f3xXdxX3xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xXf8xX6xX1axX14xXexX6xX1cxX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xXfaxX3xX208xX10xX3xX4xX115xX3xXexX1xX19dxX1cxX1axX3xX7xX8fxX3xX16xXf9xX3xXexX1xX89xX4b3xXexX3xX16xX1xXe2xX4xX3xX25xXdxX3a8xXexX3xX92xXf2xX3xXexX40xbb02xX4xX3xX4xX3f4xX3xX7xXa6xX3xX59xXf2xXdxX3xX1xX3f4xX1cxX3xX7xX14xX3xX92xX93xXdxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xXe2xX1cxX3xXexX84xXdxX3xX4xX1xX2axX89xX3xXeexX89xXb0xX3xXc0xX133xX1cxX3xX4xX84xX1cxX1xX3xXf8xX6xX1axX14xXexX6xX1cxX3xff84xX1exX6xX7xX7xX6xXexad0exXfaxX3xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX4xX2e8xX1cxX3xX4xX115xX3xX247xX3xX43xX103xX89xX3xX7xX10xX59xX6xX1cxX3xX16xX1xXe2xX4xX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xX89xX1cxX1axX3xX8dxX89xX8fxX4xX3xX5xXf2xX3xX1exX1xXdxX59xX10xX14xX1cxXfaxX3xX427xX6xX92xXdxX59xX6xXfaxX3xX427xX6xX43xX6xX1cxX59xX14xX3xX92xXf2xX3xX1eexX1eexX3xX91cxXexX133xX1cxX3xX1axX2f3xXdxX3xe767xX40xXexX10xX14xX1cxX3xXexX84xXdxX3xXexX1xX523xX3xXexX40xX3cxX786xX1cxX1axX3xX16xX1xXe2xX4xX923xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xXcxX84xXdxX3xX13xXdxX3a8xXexX3xX475xX6xX43xXfaxX3xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX1cxX1xX4b3xXbxX3xX16xX1xX543xX89xX3xX1cxX1axX89xXa0xX133xX1cxX3xX4xX1xXdxXabxX4xX3xXexXddxX3xX41fxX11cxX4xXfaxX3xX208xX10xX3xX4xX115xX3xX1axXdxXe2xX3xX25xXe2xX1cxX3xX2xXfaxX32xX204xX204xX24dxX2xXfaxX247xX23dxX33xX3xXex8244xX3xX3bx11244xX1cxX1axXb0xX3xXf8xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX1cxXf2xXa0xX3xX4xX84xX1cxX1xX3xXexX40xX6xX1cxX1xX3xX92xX93xXdxX3xXf8xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxXc0xX10xX1cx999bxX3xX1eexX3xX2xX23dxX33xX3xX91cxX2xXfaxX247xX241xX241xX3xXexXa13xX3xX3bxXa16xX1cxX1axX923xX3xX1xX14xc043xX4xX3xX4xXe2xX4xX3xX43xX103xX89xX3xX7xX10xX59xX6xX1cxX3xX1xX84xX1cxX1axX3xX429xX3xX4xX7e2xX1cxX1axX3xXexX174xX43xX3xX1axXdxXe2xX3xX1cxX1xX3cxX3xX56xX14xX1cxX59xX6xX3xX983xX4xX4xX14xX40xX59xX3xX91cxX2xXfaxX213xX32xX3xXexXa13xX3xX3bxXa16xX1cxX1axX923xXfaxX3xXcxX14xXa0xX14xXexX6xX3xX1eexX6xX43xX40xXa0xX3xX91cxX2xXfaxX33xX32xX241xX24dxX2xXfaxX32xX213xX242xX3xXexXa13xX3xX3bxXa16xX1cxX1axX923xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX14xX59xXa0xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX89xX43xX25xX3xX59xX1xXdxX59xX10xX3xXdxX1eexX10xX1cxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX18xXdxX59xXexX1xX202xX3xX204xX2xX242xXbxX208xX209xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX202xX3xX247xX2xX33xXbxX208xX209xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXb0xX25xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb0xX92xX1cxX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX32xX33xX47xX2xX33xX23dxX59xX213xX33xX241xX242xX23dxX33xX247xXexX204xX33xX247xX247xX5xX247xX24dxX32xX33xX32xX32xX24dxX92xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX24dxXbxX6xX7xX7xXb0xX263xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX18xXdxX59xXexX1xX9xXaxX204xX2xX242xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX247xX2xX33xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX40xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX133xX1cxX3xa2ecxX89xX6xX1cxX202xX0xX47xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xX89xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24dxXexX1xX89xX43xX25xX24dxX6xX1cxX59xX24dxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX1cxX59xX6xX3xX56xd0eexX24dxX13xX3xX32xX33xX32xX2xX3xXexX1xX362xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1xX3f4xX1cxX3xX1cxX1xX786xX3xX1axX115xXdxX3xX3bxX97xX3xX4xX144xX6xX3xXf8xX89xX1axX10xX1cxXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX1xX14xX1cxX59xX6xX24dxX1xX40xX24dxX92xX24dxX32xX33xX32xX2xX24dxXexX1xX10xX24dxXexX1xX6xX14xX24dxX1xX14xX1cxX24dxX1cxX1xX14xX24dxX1axX14xXdxX24dxX59xX14xX24dxX4xX89xX6xX24dxX43xX89xX1axX10xX1cxX47xX32xX2xX33xX242xX214xX32xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX43xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX32xX33xX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX2xX204xX47xX2xX32xX23dxX59xX242xX32xX2xX247xX2xX2xX241xXexX214xX247xX213xX241xX5xX2xXb0xX263xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX92xX12xX0xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX1cxX59xX6xX3xX56xXc31xX24dxX13xX3xX32xX33xX32xX2xX3xXexX1xX362xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1xX3f4xX1cxX3xX1cxX1xX786xX3xX1axX115xXdxX3xX3bxX97xX3xX4xX144xX6xX3xXf8xX89xX1axX10xX1cxXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX1xX14xX1cxX59xX6xX24dxX1xX40xX24dxX92xX24dxX32xX33xX32xX2xX24dxXexX1xX10xX24dxXexX1xX6xX14xX24dxX1xX14xX1cxX24dxX1cxX1xX14xX24dxX1axX14xXdxX24dxX59xX14xX24dxX4xX89xX6xX24dxX43xX89xX1axX10xX1cxX47xX32xX2xX33xX242xX214xX32xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX56xX14xX1cxX59xX6xX3xX56xXc31xX24dxX13xX3xX32xX33xX32xX2xX3xXexX1xX362xX3xXexX1xX6xX14xX3xX1xX3f4xX1cxX3xX1cxX1xX786xX3xX1axX115xXdxX3xX3bxX97xX3xX4xX144xX6xX3xXf8xX89xX1axX10xX1cxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXf8xX89xX1axX10xX1cxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX4xX1xX38xX1cxX3xX25x56aexX3xXbedxX89xX6xX3xX4xXe2xX4xX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX4xX1xX14xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX56xX14xX1cxX59xX6xX3xX56xXc31xX24dxX13xX3xXexX1xXabxX3xX1xX3a8xX3xX43xX93xXdxX3xX91cxX13xX10xXa41xX10xX5xX3xXexX84xXdxX3xX475xX1xX4b3xXexX3xXc0xX26xX1cxX923xXfaxX3xX92xX16bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXe2xX1cxX1axX3xX7xX6xX89xX3xX16xX1xXdxX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXfaxX3xX4xX1xXdxXabxX4xX3xX4xX14xX89xXbxX10xX3xX4xX40xX14xX7xX7xX14xX92xX10xX40xX3xX4x7ff3xX3xX1cxX1xXe0dxX3xX3bxX195xX3xX4xX115xX3xX43xXa5bxXexX3xXexX40xX14xX1cxX1axX3xX59xX6xX1cxX1xX3xX43xX8dbxX4xX3xX3bxX97xX3xX208xX10xX3xX4xX144xX6xX3xX1xX195xX1cxX1axXb0xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX92xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX7xX38xXbxX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xX32xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX1axX174xX43xX3xX4xX6xX14xX3xXexX84xXdxX3xX13xXdxX3a8xXexX3xX475xX6xX43xXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX92xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX24dxX7xX6xXbxX24dxX40xX6xX24dxX43xX6xXexX24dxX32xX24dxX43xX6xX89xX24dxX208xX10xX24dxX1axX6xX43xX24dxX4xX6xX14xX24dxXexX6xXdxX24dxX92xXdxX10xXexX24dxX1cxX6xX43xX47xX32xX2xX33xX213xX241xX204xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX43xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX32xX33xX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX2xX204xX47xX2xX33xX23dxX59xX32xX32xX32xX33xX214xX33xX213xXexX241xX213xX23dxX2xX5xX241xX24dxX32xX32xXb0xX263xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX92xX12xX0xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX7xX38xXbxX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xX32xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX1axX174xX43xX3xX4xX6xX14xX3xXexX84xXdxX3xX13xXdxX3a8xXexX3xX475xX6xX43xXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX92xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX24dxX7xX6xXbxX24dxX40xX6xX24dxX43xX6xXexX24dxX32xX24dxX43xX6xX89xX24dxX208xX10xX24dxX1axX6xX43xX24dxX4xX6xX14xX24dxXexX6xXdxX24dxX92xXdxX10xXexX24dxX1cxX6xX43xX47xX32xX2xX33xX213xX241xX204xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX7xX38xXbxX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xX32xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX1axX174xX43xX3xX4xX6xX14xX3xXexX84xXdxX3xX13xXdxX3a8xXexX3xX475xX6xX43xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX3bxX6xX1cxX1axX3xX5xX133xX1cxX3xX16xXabxX3xX1xX14xX84xX4xX1xX3xXexX40xX16bxX1cxX1xX3xX5xXf2xX1cxX1axX3xX32xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX5xXf2xX3xXcxX24dxX1eexX40xX14xX7xX7xX3xX92xXf2xX3xXcxX10xX40xX6xX43xX14xX1cxXexX3xXexX84xXdxX3xXexX1xX523xX3xXexX40xX3cxX786xX1cxX1axX3xX13xXdxX3a8xXexX3xX475xX6xX43xXb0xX3xX475xX1xXdxX17dxX89xX3xX16xX1xX26xX3xX1cxX74axX1cxX1axX3xX208xX10xX3xX7xXd9xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX3xXexX40xX14xX1cxX1axX3xX1cxX74axX43xX3xX1cxX6xXa0xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX92xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4efx78bcxX13xX3xX3bxXdxX3a8xX1cxX3xXf8xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxXc0xX10xX1cxXa41xX3xX428xX8dxXc0xX3xX4xX1xX89xX543xX1cxX3xX25xX523xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX7xX89xX92xX24dxX59xXdxX10xX1cxX24dxX43xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxX25xX10xX1cxXa41xX24dxX10xXbedxX25xX24dxX4xX1xX89xX6xX1cxX24dxX25xXdxX24dxX40xX6xX24dxX43xX6xXexX47xX32xX2xX33xX32xX204xX2xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX7xX40xX4xX9xXaxX47xX43xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX32xX33xX47xX1cxX10xX18xX7xX47xX32xX2xX2xX242xX47xX2xX33xX23dxX59xX33xX2xX33xX213xX241xX33xX213xXexX214xX241xX214xX214xX5xX242xX24dxX43xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxX25xX10xX1cxXa41xX24dxX10xXbedxX25xXb0xX263xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX16xX7xX18xX6xX1axX10xX1cxX3xX1exX6xX7xX7xX6xXexX3xX25xX26xX1cxX3xX1cxX2axX1cxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX32xX33xX32xX32xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX92xX12xX0xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4efxX1163xX13xX3xX3bxXdxX3a8xX1cxX3xXf8xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxXc0xX10xX1cxXa41xX3xX428xX8dxXc0xX3xX4xX1xX89xX543xX1cxX3xX25xX523xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexXaxX3xX1xX40xX10xX186xX9xXaxX47xX208xX10xX47xX7xX89xX92xX24dxX59xXdxX10xX1cxX24dxX43xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxX25xX10xX1cxXa41xX24dxX10xXbedxX25xX24dxX4xX1xX89xX6xX1cxX24dxX25xXdxX24dxX40xX6xX24dxX43xX6xXexX47xX32xX2xX33xX32xX204xX2xXb0xX1xXexX43xXaxX12xX4efxX1163xX13xX3xX3bxXdxX3a8xX1cxX3xXf8xX10xX40xX4xX10xX59xX10xX7xX24dxXc0xX10xX1cxXa41xX3xX428xX8dxXc0xX3xX4xX1xX89xX543xX1cxX3xX25xX523xX3xX40xX6xX3xX43xX38xXexX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX40xX14xX1cxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX1xX3cxX3f4xX1cxX1axX3xX1xXdxX3a8xX89xX3xX1cxX1axX19dxXdxX3xX7xX6xX14xX3xX213xX3xX4xXe2xX1cxX1xX3xX7xXd9xX3xX1axXdxX93xXdxX3xXexX1xXdxX3a8xX89xX3xX43xX103xX89xX3xX208xX10xX3xX3bxXdxX3a8xX1cxX3xX1axX174xX43xX3xX4xX6xX14xX3xX4xXe8bxX3xX1cxX1xXe0dxX3xXexX133xX1cxX3xX428xX8dxXc0xX3xXexX84xXdxX3xXcxX40xXdxX362xX1cxX3xX5xX195xX43xX3x5c47xXexX19dxX3xXcxX1xX3cxX3dxX1cxX1axX3xX56xX26xXdxX3xX32xX33xX32xX2xXb0xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX92xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX89xX5xX12xX0xX59xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX92xX12xX0xX47xX59xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4efxX14xX89xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3x10cbaxXdxX1cxX1axX0xX47xXbxX12