Reuters viết về những “hiệp sĩ đường phố” ở Việt Nam
(Baohatinh.vn) - Các “hiệp sĩ đường phố” ở TP Hồ Chí Minh không phải là những chiến binh thời Trung cổ điển hình.
bfaxa1fex9cdax2314x38d7xabf7x76bcx11cfxaea8xX7x1bd4x22fax66e6xa2d5xa02fx4ebcxX5x4379xXaxae39x5ddbxX10x7648xXexX10x1a80xX7xX3x85e8xXdx49f7xXexX3xX1bx4886xX3x6769xX1xb30bxX23x4ab5xX3x5432xX1xXdx183axXbxX3xX7x4885xX3x9215x6bc9x967bxX23xX27xX3xXbxX1x1ca1x2a2cxX3x4f61xX3x41f6xXdxX2cxXexX3x60f5xX6x3534xX0x2ed9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx71b3xX10xX6x8a13xXaxX12x31d2xa7c8xX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xXcxa982xX3xX57x78f5xX3xX5dxX1x5c0fxX3x66a7xXdxX23xX1xX3x2237xX1x5c66xX23xX27xX3xXbxX1x28b5xXdxX3xX5x20caxX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX4xX1xXdxX1dxX23xX3x6d10xXdxX23xX1xX3xXexX1xX34xXdxX3xXcxX18xX15xX23xX27xX3xX4x6758xX3xX32xXdx3016xX23xX3xX1x153bxX23xX1x73efxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1ffx86faxX5ax3fbaxX3xXbxX5dxX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10x1f6axXex4679xX6xX5xXdxX27xX23x898fxX3xX4xX10xX23xXexX10xX18x8982xXaxX12xX0xXdxX46xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXax10f2xXdxX5axXexX1xXebxX3x231exX2xaff6xXbxXe3xXf3xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexXebxX3x52e1xX2xX2xXbxXe3xXf3xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX48xX48xXdxXbcxXa0xX6xXcdxX1xX6xXexXdxX23xX1xXbcxX1bxX23xX48xX23xX10xX112xX7xX48xX2xa91fx5567xX152xX48xX2xX152xX128xX5axX11bxX2x1bcex526cx95efxX128xX128xXexX2xX2xX2xX11bxX5xX128xXe5xX2xXbcx88afxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1bxX21xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxXcdxX23xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe3xXexXe5xX6xX5xXdxX27xX23xXebxX3xX4xX10xX23xXexX10xX18xXf3xXaxX12xX44xX27xX15xXcfx45adxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX57xX8exXdxX3xaa36xX23xX27xXcdxX92xXdxX3xX4xdb5xX23xX27xX3xXa0x2fd6xX23xX3xXbxX1xX8exXdx2dd3xX3xX1bxX92xX3xX23xX1x35c8xX46xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX4x81f7xX6xX3xX6xX23xX1xXbcxX3xX0xX10xX46xX12xX1f1x5eabxX23xX1xXebxX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX205xX0xX48xX10xX46xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX44xX1xX25xX23xX27xX3xX4xXcdxX23xX3xXexX15x23bcxX23xX3xX46x1069xX3xX4xX224xX6xX3xX1xa372xX3xX5xX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xXe3xX10xX3xX46xX5exXcfxXbcxX3xX57xX26fxX3xX32xXdxX3xX5ax61e4xXbxX3xX4xX6xXcdxX3xX7xX15xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX1bxXb9xX3xX224xX23xX27xX3xX86xXdxX46xX3xX5xXcdx9983xXdxXbcxX3xX3fxX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXa0x67cdxX3xX5exXcdxX3xX27xXdxX5exXbxX3xX7xX5exX23xX27xX3xX4xX1xX20cxXdxX3xX32xX33x888bxX4xX3xXexX1xX6xXcfxX3xXexX1xX1dxX3xXa0x8bbdxX23xX27xX3xX5exXcdxX3xX86xX1xXcdxX5exX4xX3xX18xX2b9xX23xX27xX3xXexX1xX1f9xX23xX27xX3xXexX1xXb9xX23xX1x8465xX3xX32xX88xXdxX3xX86xX1xXdxX3xXa0xc00xX3xX27xXdxX20cxX3xXexX1xXb1xXdxX3xXa0xX6xXcfxX3xXexX18xX88xX23xX27xX3xX86xX1xX5exX3xX27xXdxX3axX23xX27xX3xX46xX2b9xXexX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX5exXcdxX3xX4xX1xXcdxX92xX23xX27xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX5dxX5exX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXexX18xX8exX3xXexXdxX21xX23xX3xX32xXb5xX3xX32xX15xXb1xXdxX3xXexX1xX10xXcdxX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX1fexX23xX3xXexX18xX2b9xX46xX3xX4x7f48xXbxX3xX1bx9b53xXexX3xX3dxX3xXcxX78xX3xX57xX5dxX81xX3xX1bxX92xX3xXccxXb9xX23xX1xX3x320bxX33x3be6xX23xX27xX2f9xX3xX23xX3afxXdxX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX5ax376cxX23xX3xX5xX15xX88xX23xX3xXbxX1xX92xX23xX3xX23xX92xX23xX3xX1bxX21xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX1xXb9xX23xX1xX3xXexX2b9xXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xX27xXdxX6xX3xXex7ee4xX23xX27xX3xX1bxX92xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX18xa931xXexX3xXex3f2cxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX32xX8exX46xX3xXa0xX8exXcdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xXccxX264xXexX3xX4x16faxX3xX86xX1xXdxX3xX23xX92xXcdxX3xX23xX1xX3fcxX23xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX4xX15xX2b9xX4xX3xX27xX26fxXdxX3xXexX88xXdxX3xX32xX21xX15xX3xX32xXdxX3bxX2f9xX3xX44xX27xX15xXcfxX1e4xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX57xX8exXdxX3xXe5xX3xX46xX2b9xXexX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX7xX3axX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3bxX3xXe5xX3xX23xX20cxXdxX3xX1bxad26xXdxX3xXbxX1xX20cxX23xX27xX3xX1bxXdxX1fexX23xX3xX1xX268xX23xX27xX3xXexXdxX23xX3xX0xX10xX46xX12xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX0xX48xX10xX46xX12xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX57xX8exXdxX3xX23xX1xX3fcxX23xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXex18cexX3xX11bxX15cxX3xX32xX1dxX23xX3xX2xX15cxX15cxX3xX4xX15xX2b9xX4xX3xX27xX26fxXdxX3xX4x452exX15xX3xX4xX42fxX15xX3xX5xXdxX1fexX23xX3xa97axX15xX6xX23xX3xX32xX1dxX23xX3xXexX2b9xXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xX4xX33xX490xXbxX3xX27xXdxX3fcxXexX2f9xX3xX46xX6xX3xXex8ebbxXcfxX3xX1bxX92xX3xXexX1xX3fcxX46xX3xX4xX1xX7fxX3xX5xX92xX3xXa0xX395xXexX3xX4xX20cxX4xX3xX46x3c08xXdxX3xX23xX27xX92xXcfxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xX57xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3bxX3xX128xX15bxX3xXexX15xXb1xXdxX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX6xXcfxX2f9xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX4xX15xX2b9xX4xX3xX27xX26fxXdxX3xX32xX1dxX23xX3xX4xX20cxX3xXexX1xXb5xX3xX1bxX92xXcdxX3xX23x9f39xX6xX3xX32xX1fexX46xX2f9xX3xX86xX1xXdxX3xX6xX23xX1xX3xX27xX4f3xX23xX3xX23xX1xX33xX3xX4xX1x9912xX23xX27xX3xXexX1xXb5xX3xX23xX92xXcdxX3xX46xX3dxX3xX23xXb1xXdxX3xX46xX395xXexXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX57xX8exXdxX3xX27xXdxX25xX3xX46xX2b9xXexX3xX4xX15xX3axX23xX3xX7xXb1xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xX28fxXbxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1dxXexX3xX1bxX21xX3xX86xX1xXcdxX8exX23xX27xX3xX128xXbcxX15cxX15cxX15cxX3xXexX1fexX23xX3xXexX2b9xXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xX6xX23xX1xX3xX32xX268xX3xXa0xX395xXexX3xX27xXdxX25xX3xX1bxX92xX3xX27xXdxX6xXcdxX3xX4xX1xXcdxX3xX4xX8exX23xX1xX3xX7xX5exXexX3xX7xX6xX15xX3xX152xX2xX3xX23xX3ebxX46xX3xXexX1xX4f3xX46xX3xX5xX399xX23xX27xX3xX32xX20cxX23xX27xX3xX1bxX6xXdxX3xX46xX2b9xXexX3x9777xa599xX4xX3xX3fxX3bfxX23xX3xXcxXdxX1fexX23xX3xXexX1xX34xXdxX3xX1xXdxX2cxX23xX3xX32xX2abxXdxX2f9xX3xX46xX399xX4xX3xX5axX1f9xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXexX18xX8exX3xXexX1xX1f9xX3xX5xX6xXcdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29x1019xX1xXdxX3xXa0xX2abxX23xX3xX5xX92xX46xX3xX4xX88xX23xX27xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX23xX92xXcfxX2f9xX3xXa0xX2abxX23xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX23xX27xX1xX30xX3xX32xX1dxX23xX3xX1bxX264xX23xX3xX32xX21xX3xXexXdxX21xX23xX3xXa0xX2abxX4xX3bxX2f9xX3xX57xX8exXdxX3xX23xX20cxXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX57xX8exXdxX3xX5xX92xX3xXexX1xX92xX23xX1xX3xX1bxXdxX1fexX23xX3xX46xX2b9xXexX3xX23xX1xX20cxX46xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX27xX7bxX46xX3xX86xX1xXcdxX8exX23xX27xX3x38c7xX15cxX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX32xX92xX23xX3xX88xX23xX27xX3xX1bxX92xX3xX5xX92xX3xX46xX2b9xXexX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX2xXbcxX11bxX15cxX15cxX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX5axX3bfxX23xX3xXa0xXb9xX23xX1xX3xXexX1xX33xX34xX23xX27xX3xXexX400xX3xX23xX27xX15xXcfxX2cxX23xX3xX5xX92xX46xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX23xX27xX1xX30xX6xX3xX1xXdxX2cxXbxX3xX46xX92xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX46xX92xX23xX27xX3xX32xX1dxX23xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXexX18xX8exX3xX3afxX23xX3xXexX2abxXdxX3xXcxX78xX3xX57xX5dxX81xXbcxX3xX44xX1xX25xX23xX27xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xXe3xX10xX3xX4xX224xX6xX3xX4xX5exX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3bxX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX27xX395xX23xX3xXexX1xX1fexX46xX3xX4x3749xXdxX3xXa0xX5exXcdxX3xX32xX2b9xX23xX27xX3xX1bxX92xX3xX32xX2b9xX23xX27xX3xX4xX3afxX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX23xX3bfxX23xX27xX3xX4xX264xXbxX3xX32xXb5xX3xX4xX20cxX3xXexX1xXb5xX3xX32xX2abxXexX3xX32xX1dxX23xX3xXexX3axX4xX3xX32xX2b9xX3xX1xX3afxX23xX3xX2xX2xX152xX3xX86xX46xX48xX1xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX44xX1xX25xX23xX27xX3xX32xXcdxX2abxX23xX3xX1bxXdxX5axX10xXcdxX3xX1bxX21xX3xX4xX5exX4xX3xX4xX15xX2b9xX4xX3xX18xX33xX2cfxXexX3xX32xX15xXb1xXdxX3xXexX3axX4xX3xX32xX2b9xX3xX4xX6xXcdxX3xX27xXdxX25xX6xX3xX4xX5exX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX1bxX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX1fexX23xX3xXexX2b9xXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7bd9xX3xX23xX1xXdxX21xX15xX3xXexX18xX1fexX23xX3xX4xX5exX4xX3xXexX18xX6xX23xX27xX3xX46xX2abxX23xX27xX3xXe3xX268xX3xX1xX2b9xXdxXbcxX3xX29xX5dxXcdxX23xX3xXexX18xX6xXdxX3xXexX88xXdxX3xX18xX264xXexX3xX1xX92xXcdxX3xX1xX42fxX23xX27xX3xX86xX1xXdxX3xX23xX1xXb9xX23xX3xXexX1xX264xXcfxX3xXexX88xXdxX3xXexX18xX1fexX23xX3x4a73xXcdxX15xXcxX15xXa0xX10xX3bxX2f9xX3xX78xX1xX2abxX46xX3xXcxX264xX23xX3xXcxX1xX92xX23xX1xX2f9xX3xX46xX2b9xXexX3xXexX92xXdxX3xXe3xX1dxX3xXexX6xXe3xXdxX3xX3dxX3xXccxXb9xX23xX1xX3xX3adxX33xX3afxX23xX27xX2f9xX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX5axX92xX23xX1xX3xXexX1xX34xXdxX3xX27xXdxX6xX23xX3xX18xX53bxXdxX3xX32xXb5xX3xX5xX92xX46xX3xX4xX88xX23xX27xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX4xX224xX6xX3xX46xX2b9xXexX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX2f9xX3xX23xX20cxXdxX3xX1bxX490xXdxX3xX0xX10xX46xX12xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX0xX48xX10xX46xX12xXbcxX3xX29xXcxX1xX2dcxX23xX27xX3xXa0xX28fxX3xX5xX15xX88xX23xX3xX1x3c31xXdxX3xXexX88xXdxX3xX86xX1xXdxX3xX23xX92xXcdxX3xXa0xX3axX3xX5xX2abxXdxX3xX18xX6xX3xX23xX27xXcdxX92xXdxX3xXa0xX395xXexX3xX4xX33xX490xXbxX3bxX2f9xX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX32xX92xX23xX3xX88xX23xX27xX3xX748xX2xX3xXexX15xXb1xXdxX3xX4xX33xX34xXdxX3xX23xX20cxXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX5dxX5exX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xXexX400xX3xX23xX1xX3fcxX23xX3xX46xXb9xX23xX1xX3xX5xX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX6xX23xX1xX3xX1xX1f9xX23xX27xX2f9xX3xXexX15xXcfxX3xX23xX1xXdxX1fexX23xX3xX1xX26fxX3xX4xX8exX46xX3xX86xX7fxX4xX1xX3xX86xX1xXdxX3xXexX1x21ecxX23xX1xX3xXexX1xXcdxX8exX23xX27xX3xX23xX1xX3fcxX23xX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX46xX20cxX23xX3xX4ffxX15xX92xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX4xX1xXcdxX3xX5xX34xXdxX3xX4xX8exX46xX3xX3afxX23xX2f9xX3xX46xX92xX3xX32xX399xX4xX3xXa0xXdxX2cxXexX2f9xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX18xX5exXdxX3xX7xX4f3xX15xX3xX18xXdxX1fexX23xX27xX3xX5xX92xX3xXexX1xX42fxX3xX18xX264xXexX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXcfxX1fexX15xX3xXexX1xX7fxX4xX1xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX5dxX88xX23xX27xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX23xX27xX15xXcfxX3xX1xXdxXb5xX46xX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xXcxX18xX2b9xX46xX3xX4xX395xXbxX3xX1bxX399xXexX3xX1bxX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX1xX92xX23xX1xX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xXexX2b9xXdxX3xX23xX1xX9d1xX3xX5xX8d2xX3xX5xX92xX3xX46xX2b9xXexX3xX1bxX264xX23xX3xX23xX2abxX23xX3xX23xX1xX42fxX4xX3xX23xX1xX3axXdxX3xXexX7bxX23xX3xXexX2abxXdxX3xX5xX3bfxX15xX3xX23xX6xXcfxX3xXexX2abxXdxX3xXcxX78xX3xX57xX5dxX81xX2f9xX3xX32xX88xX3xXexX1xX304xX3xX4xX20cxX3xX151xX2f9xX119xX3xXexX18xXdxX2cxX15xX3xX23xX27xX33xX34xXdxXbcxX3xX44xX3ebxX46xX3xX23xX27xXcdxX5exXdxX2f9xX3xXcxX78xX3xX57xX5dxX81xX3xXe3xX1dxXbxX3xXexX1xX42fxX3xXa0xX6xX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX5axX6xX23xX1xX3xX7xX5exX4xX1xX3xX4xX5exX4xX3xXexX1xX92xX23xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX86xX28fxX46xX3xX6xX23xX3xXexXcdxX92xX23xX3xX23xX1xX264xXexX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX5dxX6xX18xX6xX4xX6xX7xX3xX4xX224xX6xX3xX3fxX10xX23xX10x8f16xX15xX10xX5xX6xX3xX1bxX92xX3xX6b1xX6xX18xX6xX4xX1xXdxX3xX4xX224xX6xX3xX78xX6xX86xXdxX7xXexX6xX23xX2f9xX3xXexX1xX10xXcdxX3xXa0xX8exX23xX27xX3xXe3xX1dxXbxX3xX1xX2abxX23xX27xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX1xX92xX23xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX6xX23xX3xXexXcdxX92xX23xX3xX23xX1xX264xXexX3xXexX18xX1fexX23xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX3xX1f1xd67xX6x3e2axX10xX3xX5dxXdxXexXdxX10xX7xX3x4c92xX23xX5axX10xXe3xX205xX3xX4xX224xX6xX3xX23xX1xX20cxX46xX3xX23xX27xX1xXdxX1fexX23xX3xX4xX42fxX15xX3x7028xX4xXcdxX23xXcdxX46xXdxX7xXexX3xXc9cxX23xXexX10xX5xX5xXdxX27xX10xX23xX4xX10xX3x72d4xX23xXdxXexX3xXexX1xX15xX2b9xX4xX3xXexX2abxXbxX3xX4xX1xX7fxX3xX86xXdxX23xX1xX3xXexX1dxX3xX15xXcfxX3xXexX7fxX23xX3xXcxX1xX10xX3xXcb7xX4xXcdxX23xXcdxX46xXdxX7xXexXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xX5dxX8exX23xX1xX3xX7xX5exXexX3xX4xX20cxX3xX18xX264xXexX3xX23xX1xXdxX21xX15xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xXbxX1xX8exXdxX3xX5xX92xX46xX2f9xX3xX4xX1xX520xX23xX27xX3xXexX6xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xXexX1xXb5xX3xX5xX15xX88xX23xX3xX32xXb1xX3xX5xX53bxXdxX3xX4xX1xXcdxX3xX1xX26fxX3bxX2f9xX3xX44xX27xX15xXcfxX1e4xX23xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xXc90xXdxX23xX2f9xX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX4xX20cxX3xX4xX1xX6xX3xX5xX92xX3xX46xX2b9xXexX3xX4xX8exX23xX1xX3xX7xX5exXexX2f9xX3xXa0xX92xXcfxX3xXexX9d1xXbcxX3xX29xX44xX1dxX15xX3xX46xX26fxXdxX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX4xX1f9xX23xX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8d2xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX23xX53bxX3xX5xX400xX4xX2f9xX3xXe3xX268xX3xX1xX2b9xXdxX3xX7x21dfxX3xXexX3axXexX3xX1xX3afxX23xX3xX23xX1xXdxX21xX15xX3bxX2f9xX3xXc90xXdxX23xX3xX23xX20cxXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xXc90xXdxX23xX3xX4x1d83xX23xX27xX3xX5xX92xX3xX46xX2b9xXexX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxXbcxX3x5de2xX23xX1xX3xX86xXb5xX3xX4xX1xXcdxX3xXbxX1xX20cxX23xX27xX3xX1bxXdxX1fexX23xX3xX0xX10xX46xX12xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX0xX48xX10xX46xX12xX3xX23xX27xX1xX10xX3xX1bxX21xX3xX46xX2b9xXexX3xX5xX4f3xX23xX3xX32xX3axXdxX3xX46xX399xXexX3xX1bxX490xXdxX3xX86xX8d2xX3xXexXb9xX23xX1xX3xX23xX27xX1xXdxX3xX3ebxX23xX3xXexX18xX2b9xX46xXbcxX3xXcxX1fexX23xX3xX23xX92xXcfxX3xX32xX268xX3xXexX400xX3xX5xX92xX46xX3xX46xXb9xX23xX1xX3xXa0xX304xX3xXexX1xX33xX3afxX23xX27xX3xX1bxX92xX3xX4xX3axX3xXexXb9xX23xX1xX3xX4xX1xX92xX3xXe3xX5exXexX3xX46xX5exX15xX3xX4xX224xX6xX3xX1xX395xX23xX3xX1bxX92xXcdxX3xX1bxX1dxXexX3xXexX1xX33xX3afxX23xX27xX3xX4xX224xX6xX3xXc90xXdxX23xXbcxX3xXc90xX6xX15xX3xX86xX1xXdxX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xXa0xXdxX1dxXexX3xXexX1fexX23xX3xX23xX92xXcfxX3xX23xX1xXdxX1e4xX46xX3xX57xXc9cxX3fxX2f9xX3xXc90xXdxX23xX3xX5xXcdxX3xX5xX395xX23xX27xX3xXa0xX8exX23xX3xXexX1xX3bfxX23xX3xX4xX20cxX3xXexX1xXb5xX3xXa0xX304xX3xXbxX1xX3afxXdxX3xX23xX1xXdxX1e4xX46xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xXcxX88xXdxX3xX46xX15xX3axX23xX3xXa0xX9d1xXbcxX3xX44xX1xX33xX23xX27xX3xX7xX6xX15xX3xX86xX1xXdxX3xXa0xXb9xX23xX1xX3xXbxX1xX662xX4xX2f9xX3xXexX1xX264xXcfxX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX32xXcdxX2abxX23xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1bxX21xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX1fexX23xX3xXexX2b9xXdxX3xXbxX1xX2abxX46xX3xXexX18xX1fexX23xX3xX46xX2abxX23xX27xX3xXe3xX268xX3xX1xX2b9xXdxXbcxX3xXcxX88xXdxX3xX5xX2abxXdxX3xX5xX1fexX23xX3xX32xX33xX34xX23xX27xXbcxX3x7109xX6xX46xX3xX46xX1fexX3xX4xX224xX6xX3xXexX88xXdxX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX4xX1xX1dxXexXbcxX3bxX3xXc90xXdxX23xX3xX23xX20cxXdxX3xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX29x364cxX23xX3xX1bxX92xXcdxX3xX46xX5exX15xX3bxX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xXcxX1xX5exX23xX27xX3xXexX18xX33xX490xX4xX2f9xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3bxX3xX32xX268xX3xXa0xX304xX3xX32xX3bfxX46xX3xXexX592xX3xX1bxXcdxX23xX27xX3xX1bxX92xX3xXa0xX6xX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xXa0xX304xX3xXexX1xX33xX3afxX23xX27xX3xX23xX399xX23xX27xX3xX86xX1xXdxX3xX32xX15xXb1xXdxX3xXa0xX395xXexX3xX46xX2b9xXexX3xX23xX1xX20cxX46xX3xX32xX3axXdxX3xXexX33xX2cfxX23xX27xX3xXexX18xX2b9xX46xX3xXe3xX10xX3xXc90xX57xX3xXexX2abxXdxX3xXcxX78xX3xX57xX5dxX81xXbcxX3xXc90xX6xX15xX3xX7xX400xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX32xX6xX15xX3xX5xX802xX23xX27xX3xX23xX92xXcfxX2f9xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX27xXdxX6xX3xX32xXb9xX23xX1xX3xX4xX224xX6xX3xX4xX5exX4xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3bxX3xX86xX1xX5exX4xX3xX46xX15xX3axX23xX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xXexX1xX3bfxX23xX3xX4xX224xX6xX3xX46xXb9xX23xX1xX3xX5axX4dcxX23xX27xX3xX5xX2abxXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xX3fxX2cfxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX33xX490xXdxX3xX4xX224xX6xX3xXexX88xXdxX3xX46xX15xX3axX23xX3xXexX88xXdxX3xXexX4dcxX3xXa0xX9d1xX3xX1bxX92xX3xXexX88xXdxX3xX32xX7bxX23xX27xX3x4d3bxX3bxX2f9xX3xX81xX6xXdxX3xXcxX18xX33xX3afxX23xX27xX3x5746xX15xX3bfxX23xX3xX57xX15xXcfxX2f9xX3xX128xX128xX3xXexX15xXb1xXdxX2f9xX3xX46xX2b9xXexX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xX81x700cxX3xX27xX3axX4xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX23xX20cxXdxX3xX1bxX490xXdxX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xXbcxX3xX57xX15xXcfxX3xX18xX34xXdxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xX3xXexX4dcxX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX23xX3ebxX46xX3xX2xX15dxX15dxX15cxXbcxX3xX3fxX3axX23xX3xXexX4dcxX23xX27xX3xX5xX92xX46xX3xX23xX1xX3bfxX23xX3xX1bxXdxX1fexX23xX3xXa0xX8exXcdxX3xX1bxX2cxX3xX3dxX3xX5dxX6xX5xXdxXc92xXcdxX18xX23xXdxX6xX2f9xX3xX81xX116axX2f9xX3xXexX18xX3dxX3xX1bxX21xX3xX23xX33xX490xX4xX2f9xX3xX57xX15xXcfxX3xXexX1xX6xX46xX3xX27xXdxX6xX3xX1bxX92xXcdxX3xX46xX2b9xXexX3xX23xX1xX20cxX46xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xXcxX88xXdxX3xX4xX8exX46xX3xXexX1xX264xXcfxX3xXexX400xX3xX1xX92xXcdxX3xX46xX53bxXdxX3xX86xX1xXdxX3xX27xXdxX520xXbxX3xX46xX2b9xXexX3xX6xXdxX3xX32xX20cxX2f9xX3xXexX15xXcfxX3xX23xX1xXdxX1fexX23xX3xX4xXdfexX23xX27xX3xX18xX264xXexX3xX46xX2cxXexX3xX23xX1xX26fxX4xX3bxX2f9xX3xX57xX15xXcfxX3xXexX3bfxX46xX3xX7xX400xX3xXa0xX1fexX23xX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX46xX2b9xXexX3xX4ffxX15xX5exX23xX3xX4xX92xX3xXbxX1xX1fexX3xX3dxX3xXccxXb9xX23xX1xX3xX3adxX33xX3afxX23xX27xX2f9xX3xX32xX3bfxXcfxX3xX4xXdfexX23xX27xX3xX4xX1xX7fxX23xX1xX3xX5xX92xX3xXexX18xX662xX3xX7xX3dxX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX4xX1xX7fxX23xX1xX3xXexX1xX42fxX4xX3xX4xX224xX6xX3xX23xX1xX20cxX46xX3xX6xX23xX1xXbcxX3xX29xXcxX88xXdxX3xXexX4dcxX23xX27xX3xXa0xX304xX3xXe3xX304xXexX3xX1xX3afxXdxX3xX4xX6xXcfxX3xX1bxX92xX3xXa0xX304xX3xX23xX2cxX23xX3xX1bxX92xXcdxX3xX32xX4f3xX15xXbcxX3xX5dxX88xX23xX27xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX23xX92xXcfxX3xX18xX264xXexX3xX23xX27xX15xXcfxX3xX1xXdxXb5xX46xX3xX1bxX92xX3xXa0xX26fxX23xX3xX4xX33xX490xXbxX3xXa0xX3bfxXcfxX3xX27xXdxX34xX3xX46xX6xX23xX27xX3xXexX1xX10xXcdxX3xX23xX1xXdxX21xX15xX3xX1bxXdfexX3xX86xX1xX7fxX3xX1xX3afxX23xX3bxX2f9xX3xX57xX15xXcfxX3xX23xX20cxXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX5dxX3bfxX15xX3xX4xX1xX15xXcfxX2cxX23xX3xX4xX224xX6xX3xX6xX23xX1xX3xXa0xX304xX3xX27xXdxX5exX23xX3xX32xXcdxX2abxX23xX3xXa0xX3dxXdxX3xX4xX15xX2b9xX4xX3xX27xX26fxXdxX3xX4xX4f3xX15xX3xX4xX42fxX15xX3xX4xX224xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX27xX33xX34xXdxXbcxX3xX57xX15xXcfxX3xX1bxX92xX3xX46xX2b9xXexX3xX23xX27xX33xX34xXdxX3xXa0xX2abxX23xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xX7xX15xXcfxX3xX23xX27xX1xX30xX3xX27xXb9xX2f9xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX20cxX23xX27xX3xX23xX1xX8exXcfxX3xX5xX1fexX23xX3xXe3xX10xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxXcdxX5axXcfxXaxX12xX29xX44xX1xX33xX23xX27xX3xXexX88xXdxX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xXexX1xXb5xX3xX5axX4dcxX23xX27xX3xX5xX2abxXdxX3xX32xX33xX2cfxX4xXbcxX3xX5dxX88xX23xX27xX3xX1bxXdxX2cxX4xX3xX23xX92xXcfxX3xX32xX268xX3xX3ebxX23xX3xX1bxX92xXcdxX3xX46xX5exX15xX3xX4xX224xX6xX3xXexX88xXdxX3xX18xX7bxXdxX3bxX2f9xX3xX57xX15xXcfxX3xX23xX20cxXdxX3xX1bxX490xXdxX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX86xX1xXdxX3xXbxX1xX20cxX23xX27xX3xXe3xX10xX3xX32xXdxXbcxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX18xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX1fexX23xX3xX4ffxX15xX6xX23xXebxX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXe5xXexX1xX15xX46xXa0xXe5xX6xX23xX5axXe5xX7xX6xXbxXcdxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX27xX33xX34xXdxX3xX5xX92xX46xX3xXa0xX5exXcdxX3xX5axX264xX23xX3xXexX1xX3bfxX23xX3xXexX5exX4xX3xX23xX27xX1xXdxX2cxXbxX3xX4ffxX15xX6xX3xX5xXcdxX2abxXexX3xX8exX23xX1xX3xX4xX224xX6xX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX46xXe5xX23xXcdxX23xX27xX48xX23xX27xX15xXcdxXdxXe5xX5xX6xX46xXe5xXa0xX6xXcdxXe5xX5axX6xX23xXe5xXexX1xX6xX23xXe5xXexX6xX4xXe5xX23xX27xX1xXdxX10xXbxXe5xX4ffxX15xX6xXe5xX5xXcdxX6xXexXe5xX6xX23xX1xXe5xX4xX15xX6xXe5xX18xX10xX15xXexX10xX18xX7xX48xX2xX11bxX748xX15dxX748xX15dxXbcxX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX27xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX48xX46xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX152xX15cxX48xX23xX10xX112xX7xX48xX2xX151xX2xX151xX48xX15bxX119xX5axX119xX2xX15cxX748xX15bxX11bxX151xXexX119xX2xX15cxX128xX5xX152xXbcxX16axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1bxX21xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1bxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX27xX33xX34xXdxX3xX5xX92xX46xX3xXa0xX5exXcdxX3xX5axX264xX23xX3xXexX1xX3bfxX23xX3xXexX5exX4xX3xX23xX27xX1xXdxX2cxXbxX3xX4ffxX15xX6xX3xX5xXcdxX2abxXexX3xX8exX23xX1xX3xX4xX224xX6xX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX46xXe5xX23xXcdxX23xX27xX48xX23xX27xX15xXcdxXdxXe5xX5xX6xX46xXe5xXa0xX6xXcdxXe5xX5axX6xX23xXe5xXexX1xX6xX23xXe5xXexX6xX4xXe5xX23xX27xX1xXdxX10xXbxXe5xX4ffxX15xX6xXe5xX5xXcdxX6xXexXe5xX6xX23xX1xXe5xX4xX15xX6xXe5xX18xX10xX15xXexX10xX18xX7xX48xX2xX11bxX748xX15dxX748xX15dxXbcxX1xXexX46xXaxX12xX44xX27xX33xX34xXdxX3xX5xX92xX46xX3xXa0xX5exXcdxX3xX5axX264xX23xX3xXexX1xX3bfxX23xX3xXexX5exX4xX3xX23xX27xX1xXdxX2cxXbxX3xX4ffxX15xX6xX3xX5xXcdxX2abxXexX3xX8exX23xX1xX3xX4xX224xX6xX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX114cxX10xX46xX3xX5xXcdxX2abxXexX3xX8exX23xX1xX3xX4xX5exX4xX3xXbxX1xX20cxX23xX27xX3xX1bxXdxX1fexX23xX2f9xX3xX23xX1xX92xX3xXa0xX5exXcdxX3xXa0xX264xXexX3xX4xX1xX264xXbxX3xX1xXdxXb5xX46xX3xX23xX27xX15xXcfxX2f9xX3xX5axX264xX23xX3xXexX1xX3bfxX23xX3xX1bxX92xXcdxX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX32xXdxXb5xX46xX3xX23xX20cxX23xX27xX3xXe3xX15xX23xX27xX3xX32xX2b9xXexX3xXexX18xX1fexX23xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX3xX32xXb5xX3xXbxX1xX8exX23xX3xX5exX23xX1xX3xX7xX400xX3xXexX1xX3fcxXexX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX1xX268xX23xX27xX3xXexXdxX23xX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX3xXexXb1xX23xX27xX3xX1xX2cfxXbxX3xX1bxX92xX3xX27xX592xXdxX3xX32xX1dxX23xX3xX32xX2b9xX4xX3xX27xXdxX8exX3xX23xX1xX3bfxX23xX3xX23xX27xX92xXcfxX3xXcxX400xX3xX5axXcdxX3xXa0xX5exXcdxX3xX4xX1xX7fxX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX3xX1f1xX748xX48xX11bxX205xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX81xX6xXcfxX112xX10xX6xXexX1xX10xX18xX3xX3fxXdxX2cxXexX3bxX3xX46xX15xX3axX23xX3xX32xX33xX6xX3xXa0xXcdxXe3xXdxX23xX27xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xX3xX1bxX33xX3afxX23xX3xXexX4f3xX46xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX46xX15xXcdxX23xXe5xX46xX6xX15xXe5xXexX1xX10xXe5xXexX1xX6xXcdxX48xX46xX6xXcfxX112xX10xX6xXexX1xX10xX18xXe5xX1bxXdxX10xXexXe5xX46xX15xXcdxX23xXe5xX5axX15xX6xXe5xXa0xXcdxXe3xXdxX23xX27xXe5xX1bxXdxX10xXexXe5xX23xX6xX46xXe5xX1bxX15xXcdxX23xXe5xXexX6xX46xXe5xXexX1xX10xXe5xX27xXdxXcdxXdxX48xX2xX128xX15dxX152xX11bxX2xXbcxX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX27xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX48xX46xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX152xX15cxX48xX23xX10xX112xX7xX48xX2xX151xX15cxX15bxX48xX2xX15cxX119xX5axX15cxX2xX11bxX15cxX2xX748xX15bxXexX15bxX128xX11bxX5xX15cxXbcxX16axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1bxX21xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1bxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX81xX6xXcfxX112xX10xX6xXexX1xX10xX18xX3xX3fxXdxX2cxXexX3bxX3xX46xX15xX3axX23xX3xX32xX33xX6xX3xXa0xXcdxXe3xXdxX23xX27xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xX3xX1bxX33xX3afxX23xX3xXexX4f3xX46xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX46xX15xXcdxX23xXe5xX46xX6xX15xXe5xXexX1xX10xXe5xXexX1xX6xXcdxX48xX46xX6xXcfxX112xX10xX6xXexX1xX10xX18xXe5xX1bxXdxX10xXexXe5xX46xX15xXcdxX23xXe5xX5axX15xX6xXe5xXa0xXcdxXe3xXdxX23xX27xXe5xX1bxXdxX10xXexXe5xX23xX6xX46xXe5xX1bxX15xXcdxX23xXe5xXexX6xX46xXe5xXexX1xX10xXe5xX27xXdxXcdxXdxX48xX2xX128xX15dxX152xX11bxX2xXbcxX1xXexX46xXaxX12xX29xX81xX6xXcfxX112xX10xX6xXexX1xX10xX18xX3xX3fxXdxX2cxXexX3bxX3xX46xX15xX3axX23xX3xX32xX33xX6xX3xXa0xXcdxXe3xXdxX23xX27xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xX3xX1bxX33xX3afxX23xX3xXexX4f3xX46xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX44xX3ebxX46xX3xX152xX15cxX2xX15bxX2f9xX3xX3fxX3ebxX23xX3xXcxX1xX8exXcdxX3xX27xX3bfxXcfxX3xXexXdxX1dxX23xX27xX3xX1bxX6xX23xX27xX3xX5xX304xX4xX1xX3xX7xX592xX3xX4xX1xXcdxX3xX1bx90cbxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX86xX1xXdxX3xX5xX92xX3xX1bxX1a3dxX3xX7xX30xX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xX3xX32xX4f3xX15xX3xXexXdxX1fexX23xX3xX4xX20cxX3xX32xX33xX2cfxX4xX3xX1bxXdxX23xX1xX3xX5axX400xX3xX27xXdxX25xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX32xX6xXdxX3xX4xX224xX6xX3xX57xX2b9xXdxX3xX32xX7bxX23xX27xX3xX4ffxX15xXcfxX21xX23xX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX27xXdxX490xXdxX2f9xX3xX46xX2b9xXexX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX128xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX32xX6xXdxX3xX5xX490xX23xX3xX23xX1xX264xXexX3xXa0xX1fexX23xX3xX4xX2abxX23xX1xX3x86f3xXccx1686xX2f9xX3xXc9cxXccx416dxX2f9xX3xX1acaxXccxXe1exXbcxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaaxX268xX3xX46xX395xXexX3xX1bxX490xXdxX3xX46xX92xX23xX3xX46xX5exXcfxX3xXa0xX6xXcfxX3xX23xX1xX92xXcdxX3xX5xX2b9xX23xX3xX3dxX3xXc90xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xX3xXe1exXdxX18xX7xX1xXcdxX112xX3xX152xX15cxX2xX151xXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX27xXdxX6xXdxXe5xXexX18xXdxX48xX5axX6xXe5xX46xX6xXexXe5xX1bxXcdxXdxXe5xX46xX6xX23xXe5xX46xX6xXcfxXe5xXa0xX6xXcfxXe5xX23xX1xX6xXcdxXe5xX5xXcdxX23xXe5xXcdxXe5xX7xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xXe5xX6xXdxX18xX7xX1xXcdxX112xXe5xX152xX15cxX2xX151xX48xX2xX128xX151xX119xX151xX11bxXbcxX1xXexX46xXaxX12xX0xXdxX46xX27xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX48xX46xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX152xX15cxX48xX23xX10xX112xX7xX48xX2xX151xX15cxX119xX48xX15bxX15bxX5axX152xX152xX2xX11bxX11bxX152xX2xXexX151xX15cxX151xX11bxX5xX128xXbcxX16axXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1bxX21xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xX29xX1xXdxX2cxXbxX3xX7xX30xX3xX32xX33xX34xX23xX27xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX3dxX3xX3fxXdxX2cxXexX3xX44xX6xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1bxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaaxX268xX3xX46xX395xXexX3xX1bxX490xXdxX3xX46xX92xX23xX3xX46xX5exXcfxX3xXa0xX6xXcfxX3xX23xX1xX92xXcdxX3xX5xX2b9xX23xX3xX3dxX3xXc90xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xX3xXe1exXdxX18xX7xX1xXcdxX112xX3xX152xX15cxX2xX151xXaxX3xX1xX18xX10xXc92xX9xXaxX48xX27xXdxX6xXdxXe5xXexX18xXdxX48xX5axX6xXe5xX46xX6xXexXe5xX1bxXcdxXdxXe5xX46xX6xX23xXe5xX46xX6xXcfxXe5xXa0xX6xXcfxXe5xX23xX1xX6xXcdxXe5xX5xXcdxX23xXe5xXcdxXe5xX7xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xXe5xX6xXdxX18xX7xX1xXcdxX112xXe5xX152xX15cxX2xX151xX48xX2xX128xX151xX119xX151xX11bxXbcxX1xXexX46xXaxX12xXfaaxX268xX3xX46xX395xXexX3xX1bxX490xXdxX3xX46xX92xX23xX3xX46xX5exXcfxX3xXa0xX6xXcfxX3xX23xX1xX92xXcdxX3xX5xX2b9xX23xX3xX3dxX3xXc90xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xX3xXe1exXdxX18xX7xX1xXcdxX112xX3xX152xX15cxX2xX151xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX18xXdxXb5xX23xX3xX5xX268xX46xX3xX1xX92xX23xX27xX3xX86xX1xX88xX23xX27xX3xXc90xXdxX23xX27xX6xXbxXcdxX18xX10xX3xXe1exXdxX18xX7xX1xXcdxX112xX3xX152xX15cxX2xX151xX3xX5xX92xX3xX5axX304xXbxX3xX32xXb5xX3xX4xX5exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX88xX23xX27xX3xXexX1xX15xX2b9xX4xX3xX4xX5exX4xX3xX32xX2b9xXdxX3xXa0xX6xXcfxX3xXa0xXdxXb5xX15xX3xX5axXdxX1e4xX23xX3xX32xX1dxX23xX3xXexX4dcxX3xX23xX1xXdxX21xX15xX3xX23xX33xX490xX4xX3xXbxX1xX88xX3xX5axXdxX1e4xX23xX3xX86xX1xX8exX3xX23xX3ebxX23xX27xX3xX1bxX92xX3xX23xX1xX25xX23xX27xX3xXexX15xXcfxX2cxXexX3xX86xX116axX3xXexX18xXcdxX23xX27xX3xX23xX27xX1xX21xX3xXexX18xX33xX490xX4xX3xX7xX400xX3xXexX18xX4f3xX46xX3xXexX18xX7bxX3xX4xX224xX6xX3xX5axX15xX3xX86xX1xX5exX4xX1xXbcxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1bxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX15xX5xX12xX0xX5axXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX1bxX12xX0xX48xX5axXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1exX15xXexX1xXcdxX18xXaxX12xX0xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX78xX1xX33xX3afxX23xX27xX3xXfaaxX399xX23xX27xX3xX0xX48xX7xXexX18xXcdxX23xX27xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc90xXcdxX15xX18xX4xX10xXaxX12xX1f1xXcxX1xX10xXcdxX3xX13xX10xX15xXexX10xX18xX7xX205xX0xX48xXbxX12
Phương Đặng