Đền Làng Đông được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 16/11, xã Tùng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền Làng Đông.
b8fex10a5ex12fc1x146b9xc8c2x11e0ax10825x119d9xed40xX7xca56x12151x12454xe5e7x14a37x144dexX5x12931xXaxf388xbe8dx1171dxf754xX3xc5a5x1008axX15x10c9dxX3xX13x1072dxX15xX1axX3xbf84x12c33xc960xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1x13e55xX15xX3xb900xXdxX3xXexda12xX4xX1xX3xX5x13899xX4xX1xX3xX7x13e10xX3xdadexX3x14accxf6efxX15xX3xX1x132a1xX6xX3xX4x13c30xXbxX3xXexf201xX15xX1xX0x11cc6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe00bxX10xX6xX30xXaxX12xede6x1481dxX15xX1axX3xX2xd25fxX53xX2xX2x11450xX3x122fax10ec0xX3xXcxd11bxX15xX1axX3xX17xd9e0xX4xX72xX3x119c7xX6xX15xX3xX17xX7dxX4xX3xf1c2xX62xX18xX3xXcx143e0xX15xX1x106dcxX3xXex127c2xX3xX4xX1x13cdcxX4xX3xX5x10a91xX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xf940xc818xX15xX1axX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axf5adxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd31xc414xX30x14883xX3xXbxX81xX10xX15xXexX10xdd27xXaxX12xX0xXdx13bc0xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXax118fcxXdxX30xXexX1x11df4xX3xX6exX2x1386bxXbxX74x117efxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX125xX3x13123xX2x12044xXbxX74xX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe6xXa7xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX42xX15xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2x13881xX136xX129xX53xX2xX138xX129xX30xX6exX2xX136xX129xX129xX129xX136xXexf7f9xX15axX15ax1437cxX6exX5xX138xXe6x1479bxXbxX1ax14d3bxX101xX9xX16dxX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xX17xX75xX15xX1xX3xX21xbc80xXf7xX3xX68xbff6xX3xefb9xX62xX40xXcxXcxff62xf86dxX17xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX42xX18xX3xX1x12050xXf9x13824xX15xX3xX81xX6xX15xX3xX17xX7dxX4xX3xXexX101xX6xXf7xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX4xX1xXf7xX3xX74xX75xX3xXcxX78xX15xX1axX3xX17xX7dxX4xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX89xX4x12cacxX15xX3xX4xX47xX3xXexc43bxX15xX3xX1axbfb8xXdxX3x11c14xX1xX69xX4xX3xX5xX18xX3xX21xX14xX15xX3xXcxc0d5xX3xX62xX1e2xX72xX3xX21xX14xX15xX3xX62xX269xX6xX3xX17xX7dxX4xX91xX72xX3xXexX1xX1fdxX7dxX4xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXcxX284xX3xX62xX1e2xX3xX89xXexX1x12429xXdxX3xX17xX270xX91xX72xX3xX62xX269xX6xX3xX17xX7dxX4xX3xX89xXexX1xX2acxXdxX3xe7ecxX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX91xX72xX3xX15xX6xXf9xX3xX5xX18xX3xXexX1xX1dxX15xX3x12297xXdxX15xX1xX3xXcxXdxdc1fxX15xX72xX3xX74xX75xX3xXcxX78xX15xX1axX3xX17xX7dxX4xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX15xX1xca53xX15xX3xX30xX30exX15xX3xX74xX30exXf9xX3xX30xf761xX15xX1axX3xX42xX18xXf7xX3xXexX1xX2dexX3xX277xX4fxX3x1192exX1e8xX3xX89xXexX1xX2acxXdxX3xX15xX1xX18xX3xX17xX270xX91xX3xXexX1xX2acxX3xbd81xX3xX42xX39xX3xX30xX6xX15xX1xX3xXexX1x13fcaxX15xX3xX1axc140xX106xX3xX13xc685xX15xX1axX3xXcxX4bxXexX72xX3xX13xX352xX15xX1axX3xX1eexX1fdxX15xX1axX3xX42xX18xX3xX13xX352xX15xX1axX3xXf6xX69xX3xXcxX8exX15xX1xXe6xX3xX13xX30exXf9xX3xX5xX18xX3xX15xX1xf262xX15xX1axX3xXexX4bxX106xX3xX1axX22x13d39xX15xX1axX3xXexXdxX270xX1fdxX3xXa7xXdx11391xX1fdxX3xXexX101xXf7xX15xX1axX3xX7xX31axX3xX15xX1axX1xXdxX1ffxXbxX3xX4xX98xX1fdxX3xX15xX22xe448xX4xX72xX3xX1axXdx14335xXbxX3xX30xX30exX15xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xX3xXbxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX30xXexX1xX125xX3xX6exX2xX129xXbxX74xX12cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX125xX3xX136xX2xX138xXbxX74xX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX53xX53xXdxXe6xXa7xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX42xX15xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX136xX129xX53xX6exX15axX30xX6exX2xX2xX136xX129xX129xX33exXexX136xX129xX138xX16axX33exX5xX138xXe6xX172xXbxX1axX175xX101xX9xX2xX129xX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xX13xX1e2xXdxX3xXa7xXdxX394xX1fdxX3xXexX1xX6xX106xX3xX1axXdxX6xX3xXa7xX1fdxX94xXdxX3xX5xX9cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xXaxX12xX13xX2dexX15xX3xXexX1xX2acxXdxX3xX15xX1xX18xX3xX2c2xX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX3xX89xX21xX75xX3xXexX101xX270xX15xX3xX2xX138xX138xX3xX15xX43xX106xX91xX72xX3xX21xX14xX15xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX74xX30exXf9xX3xX30xX31axX15xX1axX3xX277xXdxX270xX15xX3xX4x13f87xX3xX42xX3adxXdxX3xX16axX3xXexX269xX6xX3xX1xX2dxX1fdxX3xX4xX1fdxX15xX1axX3xX42xX18xX3xXa7xX69xXdxX3xX21xX22xX2acxX15xX1axXe6xX3xX2c2xX43xX106xX3xX2xX15ax112afxX16axX72xX3xX30xXf7xX3xX4xX1xXdxX2dexX15xX3xXexX101xX6xX15xX1xX3xXexX18xX15xX3xXbxX1xX69xX3xX15xX270xX15xX3xX21xX14xX15xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX2dexX3xXexX34xX4xX1xXe6xX3xX2c2xX43xX106xX3xX16axX138xX138xX136xX72xX3xX1xX2dxX1fdxX3xX4xX1fdxX15xX1axX3xX4x10beaxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX74xX30exXf9xX3xX30xX31axX15xX1axX3xX5xX1e2xXdxX3xXexX101xX270xX15xX3xX15xX14xX15xX3xX106xX47xX15xX1axX3xX4x11b1bxX3xX89xX4xX269xX15xX3xX33exX3xXa7xX98xX4xX3xXexX22xX2acxX15xX1axX3xX4xX5b9xX91xXe6xX3xX81xX1dxX15xX1axX3xXexX101xc47cxX15xX1xX3xXexX269xX6xX3xXa7xX69xXdxX3xX21xX22xX2acxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xXbxX1x122ddxX4xX3xX30xX31axX15xX1axX3xXexc750xX3xX15xX43xX106xX3xX16axX138xX2xX6exX3xX42xX3adxXdxX3xX129xX3xX1axXdxX6xX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX1ax1470exX3xX5xXdxX106xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX30xXexX1xX125xX3xX6exX2xX129xXbxX74xX12cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX125xX3xX136xX2xX138xXbxX74xX12cxX3xX30xXdxX7xXbxX5xX6xXf9xX125xX3xXa7xX5xXf7xX4xX277xX12cxX3xX106xX6xX101xX1axXdxX15xX40xX5xX10xee2axXexX125xX3xX6xX1fdxXexXf7xX12cxX3xX106xX6xX101xX1axXdxX15xX40xX101xXdxX1axX1xXexX125xX3xX6xX1fdxXexXf7xX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX53xX53xXdxXe6xXa7xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX42xX15xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX136xX129xX53xX6exX15axX30xX6exX2xX2xX33exX54axX129xX16dxXexX33exX16dxX16axX15axX54axX5xX138xXe6xX172xXbxX1axX175xX101xX9xX33exX6exX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX74xXexX40xX6xX5xXdxX1axX15xX125xX3xX4xX10xX15xXexX10xX101xX12cxXaxX12xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX284xXf7xX3xX15xX1axX22xX2acxXdxX3xX30xX30exX15xX3xXexX1xX6xX106xX3xX1axXdxX6xX3xX5xX9cxX3xX101xX22xX3adxX4xX3xXf6xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX269xX15xX3xX5xX22xX1fdxX3xX1axXdxX37fxX3xX129xX3xX7x109faxX4xX3xXbxX1xXf7xX15xX1axX3xX4xX591xX6xX3xX42xX1fdxX6xX3xXcxX31axX3xX13xX98xX4xX3xX89xX2xX16dxX16dxX138xX91xX72xX3xX42xX1fdxX6xX3xX13xX34exX15xX1axX3x13e30xX1xX69xX15xX1xX3xX89xX2xX16dxX16dxX6exX91xX72xX3xX42xX1fdxX6xX3xX7fdxX1xX284xXdxX3xX13xX39xX15xX1xX3xXexX1xX98xX3xX16axX3xX89xX2xX15axX2xX54axX91xX72xX3xX15xX43xX106xX3xXcxX1xX18xX15xX1xX3xXcxX1xX69xXdxX3xXexX1xX98xX3xX16axX3xX89xX2xX16dxX15axX138xX91xX3xX42xX18xX3xX1eexX1fdxXf9xX3xXcxX30exX15xX3xXexX1xX98xX3xX33exX3xX89xX2xX15axX138xX15axX91xX3xXbxX1xXf7xX15xX1axX3xX4xX1xXf7xX3xX33exX3xX42xX39xX3xX30xX6xX15xX1xX3xXexX1xX34axX15xX3xXexX101xX270xX15xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX5xX18xX3xX15xX389xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXf7xX1e2xXexX3xX42xX43xX15xX3xX1xXf7xX69xX3xX4xX7dxX15xX1axX3xX21xX34exX15xX1axX72xX3xX42xX43xX15xX3xX1xXf7xX69xX3xXexX30exX106xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX591xX6xX3xX15xX1xX30exX15xX3xX30xX30exX15xX3x10ca1xX1fdxX6xX15xX1xX3xX42xX78xX15xX1axXe6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXf7xX30xXf9xX3xXbxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX15xXexX10xX101xXaxX3xX7xXexXf9xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX30xXexX1xX125xX3xX6exX2xX129xXbxX74xX12cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX125xX3xX136xX2xX138xXbxX74xX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX53xX53xXdxXe6xXa7xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX42xX15xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX136xX129xX53xX6exX15axX30xX6exX2xX2xX33exX16dxX2xX6exXexX6exX138xX15axX33exX16dxX5xX138xXe6xX172xXbxX1axX175xX101xX9xX16axX15axX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxXf7xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX5xX18xX3xX15xX389xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXf7xX1e2xXexX3xX42xX43xX15xX3xX1xXf7xX69xX3xX4xX7dxX15xX1axX3xX21xX34exX15xX1axX72xX3xX42xX43xX15xX3xX1xXf7xX69xX3xXexX30exX106xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX591xX6xX3xX15xX1xX30exX15xX3xX30xX30exX15xX3xX8dexX1fdxX6xX15xX1xX3xX42xX78xX15xX1axX0xX53xXbxX12xX0xX30xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX30xX101xX10xX5xX6xXexX10xX30xXaxX12xX0xX1fdxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX40xXexX1xX1fdxX106xXa7xX40xX6xX15xX30xX40xX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX98xX4xX3xXf6xX34exX15xX1axX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX14xX15xX3xXexX1xX2acxX3xX13xX98xX4xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX3xX62xX6xXdxXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX30xX1fdxX4xX40xXa7xXf7xX15xX1axX40xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX30xX10xX15xX40xXexX1xXf7xX40xX30xX1fdxX4xX40xXexX1xX6xX15xX1xX40xX1xX6xXdxX53xX2xX16dxX16axX2xX136xX54axXe6xX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX7xX101xX4xX9xXaxX53xX106xX10xX30xXdxX6xX53xX2xX16axX138xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX136xX129xX53xX15axX136xX30xX16axX2xX2xX136xX16axX2xX15axXexX129xX33exX16dxX2xX138xX5xX138xXe6xX172xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX30xXdxX42xX12xX0xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX98xX4xX3xXf6xX34exX15xX1axX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX14xX15xX3xXexX1xX2acxX3xX13xX98xX4xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX3xX62xX6xXdxXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX30xX1fdxX4xX40xXa7xXf7xX15xX1axX40xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX30xX10xX15xX40xXexX1xXf7xX40xX30xX1fdxX4xX40xXexX1xX6xX15xX1xX40xX1xX6xXdxX53xX2xX16dxX16axX2xX136xX54axXe6xX1xXexX106xXaxX12xX13xX98xX4xX3xXf6xX34exX15xX1axX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX14xX15xX3xXexX1xX2acxX3xX13xX98xX4xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX3xX62xX6xXdxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX68xX69xX15xX1axX3xX2xX16axX53xX2xX2xX72xX3xX74xX75xX3xX13xX98xX4xX3xXf6xX34exX15xX1axX3xX89xX1e8xX5b9xX3xb954xX1fdxX6xX15xX1axX3xX40xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX91xX3xX5xXf7xX15xX1axX3xXexX101xX274xX15xX1axX3xXexX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xX9cxX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX21xX14xX15xX3xXexX1xX2acxX3xX13xX98xX4xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX3xX62xX6xXdxXe6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX106xXdxX2dexX1fdxX3xXcxX6xX106xX3xXcxX269xX6xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX4xXf7xX15xX1axX40xX15xX1xX6xX15xX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX106xXdxX10xX1fdxX40xXexX6xX106xX40xXexXf7xX6xX53xX2xX16dxX2xX33exX16axX6exXe6xX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX7xX101xX4xX9xXaxX53xX106xX10xX30xXdxX6xX53xX2xX16axX138xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX136xX16axX53xX2xX138xX16dxX30xX138xX2xX16dxX138xX54axX33exX16axXexX54axX2xX16dxX16dxX129xX5xX138xXe6xX172xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX30xXdxX42xX12xX0xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX106xXdxX2dexX1fdxX3xXcxX6xX106xX3xXcxX269xX6xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX4xXf7xX15xX1axX40xX15xX1xX6xX15xX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX106xXdxX10xX1fdxX40xXexX6xX106xX40xXexXf7xX6xX53xX2xX16dxX2xX33exX16axX6exXe6xX1xXexX106xXaxX12xX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX106xXdxX2dexX1fdxX3xXcxX6xX106xX3xXcxX269xX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xXcxX1e2xXdxX3xXexX1xX1dxX15xX3xX17xX1e2xX4xX3xXcxX1xX274xX72xX3xX74xX75xX3xX81x143efxX106xX3xX17xX1e2xX4xX3xX89xX81xX1030xX106xX3xX329xX1fdxXf9xX270xX15xX3xebf4xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX91xX3xX42xX5faxX6xX3xXexX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xX9cxX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX106xXdxX2dexX1fdxX3xXcxX6xX106xX3xXcxX269xX6xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX1xX274xX3xX17xX270xX3xX7fdxX1xX7d4xX4xX3xX2d7xX34axX1fdxX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xXexX1xX98xX4xX3xX5xX18xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX17xX68xX40xX1e8xX62xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX15xX1fdxXdxX40xX1xXf7xX15xX1axX40xX7xXf7xX15xX1axX40xX5xX6xX53xX15xX1xX6xX40xXexX1xXf7xX40xX1xXf7xX40xX5xX10xX40xX277xX1xX6xX4xX40xX106xX6xX1fdxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX40xXexX1xX1fdxX4xX40xX5xX6xX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xX7xX40xX42xX1xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX2xX54axX15axX15axX15axX15axXe6xX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX7xX101xX4xX9xXaxX53xX106xX10xX30xXdxX6xX53xX2xX16axX138xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX33exX15axX53xX15axX16axX30xX33exX2xX138xX129xX138xX2xX16dxXexX129xX129xX136xX5xX15axX40xXdxX106xX1axX40xX138xX16dxX2xX136xXe6xX172xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX30xXdxX42xX12xX0xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX1xX274xX3xX17xX270xX3xX7fdxX1xX7d4xX4xX3xX2d7xX34axX1fdxX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xXexX1xX98xX4xX3xX5xX18xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX17xX68xX40xX1e8xX62xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX15xX1fdxXdxX40xX1xXf7xX15xX1axX40xX7xXf7xX15xX1axX40xX5xX6xX53xX15xX1xX6xX40xXexX1xXf7xX40xX1xXf7xX40xX5xX10xX40xX277xX1xX6xX4xX40xX106xX6xX1fdxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX40xXexX1xX1fdxX4xX40xX5xX6xX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xX7xX40xX42xX1xX40xX4xX6xXbxX40xXexXdxX15xX1xX40xX1xX6xX40xXexXdxX15xX1xX53xX2xX54axX15axX15axX15axX15axXe6xX1xXexX106xXaxX12xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX1xX274xX3xX17xX270xX3xX7fdxX1xX7d4xX4xX3xX2d7xX34axX1fdxX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xXexX1xX98xX4xX3xX5xX18xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX17xX68xX40xX1e8xX62xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX68xX69xX15xX1axX3xX15xX6xXf9xX3xX89xX16axX53xX2xX138xX91xX72xX3xX74xX75xX3xX329xX1fdxX30exX15xX3xX17xXdxX270xX15xX72xX3xX1xX1fdxXf9xX1ffxX15xX3xX2c2xX1axX1xXdxX3xX329xX1fdxX30exX15xX3xX89xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX91xX3xX42xX18xX3xX4xXf7xX15xX3xX4xX1xX69xX1fdxX3xX30xX269xX15xX1axX3xX1xX274xX3xXexX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xX9cxX3xX21xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXf6xXa8xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xX3xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX1xX274xX3xX17xX270xX3xX7fdxX1xX7d4xX4xX3xX2d7xX34axX1fdxXe6xX3xX13xX30exXf9xX3xX5xX18xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xXexX1xX98xX3xX2xX33exX3xX1e6xX3xX329xX1fdxX30exX15xX3xX17xXdxX270xX15xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX74xX2dexXbxX3xX1xX1e2xX15xX1axXe6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX74xX2dexXbxX3xX1xX1e2xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX2c2xX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX3xX2c2xX270xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX15xX1fdxXdxX40xX1xXf7xX15xX1axX40xX7xXf7xX15xX1axX40xX5xX6xX53xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX74xX10xXbxX40xX1xX6xX15xX1axX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX15xX1xX6xX40xXexX1xXf7xX40xX15xX1axX1fdxXf9xX10xX15xX40xX15xX10xX53xX2xX54axX16dxX54axX16dxX138xXe6xX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX1axX3xX7xX101xX4xX9xXaxX53xX106xX10xX30xXdxX6xX53xX2xX16axX138xX53xX15xX10xX120xX7xX53xX2xX15axX33exX129xX53xX2xX16axX16dxX30xX138xX2xX2xX136xX16dxX2xX6exXexX6exX6exX136xX16dxX136xX5xX138xXe6xX172xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX13xX1dxX15xX1axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX30xXdxX42xX12xX0xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX74xX2dexXbxX3xX1xX1e2xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX2c2xX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX3xX2c2xX270xXaxX3xX1xX101xX10xX685xX9xXaxX53xX15xX1fdxXdxX40xX1xXf7xX15xX1axX40xX7xXf7xX15xX1axX40xX5xX6xX53xX30xXf7xX15xX40xX15xX1xX6xX15xX40xXa7xX6xX15xX1axX40xX74xX10xXbxX40xX1xX6xX15xX1axX40xX30xXdxX40xXexXdxX4xX1xX40xX5xXdxX4xX1xX40xX7xX1fdxX40xX42xX6xX15xX40xX1xXf7xX6xX40xX15xX1xX6xX40xXexX1xXf7xX40xX15xX1axX1fdxXf9xX10xX15xX40xX15xX10xX53xX2xX54axX16dxX54axX16dxX138xXe6xX1xXexX106xXaxX12xX13xX47xX15xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXa7xXa8xX15xX1axX3xX74xX2dexXbxX3xX1xX1e2xX15xX1axX3xX30xXdxX3xXexX34xX4xX1xX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX15xX3xX1xX47xX6xX3xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX2c2xX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX3xX2c2xX270xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX101xXf7xX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX30xXaxX12xX2c2xX1xX18xX3xXexX1xX2acxX3xX2c2xX1axX1fdxXf9xX9cxX15xX3xX2c2xX270xX3xX89xXcxX1xX1e2xX4xX1xX3xX13xX4fxX15xX1xX72xX3xXcxX1xX1e2xX4xX1xX3xX62xX18xX72xX3xX62xX18xX3xXcxX8exX15xX1xX91xX3xX5xX18xX3xX15xX389xXdxX3xXexX22xX1e6xX15xX1axX3xX15xXdxX1ffxX106xX3xX42xX18xX3xXexX1xX2acxX3xXexX31axX3xX15xX1xX30exX15xX3xX42xX2dxXexX3xX5xX39xX4xX1xX3xX7xX3exX72xX3xX42x1276dxX3xXexX22xX3adxX15xX1axX3xXexX1xX2acxXdxX3xX17xX270xX3xX40xX3xX15xX1axX22xX2acxXdxX3xX4xX47xX3xX4xX1dxX15xX1axX3xX1xX7dxX3xX15xX22xX3adxX4xX72xX3xX1axXdxX3b3xXbxX3xX30xX30exX15xX3xXa7xX284xXf7xX3xX42xX1ffxX3xX42xX22xX389xX15xX1axX3xXbxX1xX591xX3xX42xX18xX3xX277xXdxX15xX1xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xX13xX1e2xXdxX3xX1e8xXdxX1ffxXexX3xX4xX1fdxX521xXdxX3xXexX1xX2dexX3xX277xd81cxX3xX329xX1e8xc0e2xX1721xX1721xXe6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX1fdxX5xX12xX0xX30xXdxX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX101xXaxX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xX53xX30xXdxX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d23xX1fdxXexX1xXf7xX101xXaxX12xX1e8xX16b9xX3xX13xX1e2xXexX0xX53xXbxX12
Võ Đạt