Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt vi phạm tại Sabeco
Kiểm toán Nhà nước vừa gửi thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
ec28x1401cx12101x10f61xefe1x16dd0x1450dx14c12xf8f1x11d51xec3fx185d5x181f9x16c0dx178dex11c99xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax172e5x15706x1152fxXexX0x14222xXaxX17xX18xX19xXexX0x10627x10245xX19x1626cxXexX0xXax12ab5xX9x152bexXdxX18x12addxX2fx11dfex131a8x18a94xX5x16dd1xXbxXdxX17xX32xXex1489bxX35x15722xXcxX9xXbxX24xf788x1355cxX9x120cfxXaxec6axX9xX43xfe08x1232dxX2cxX9xX33xXaxX42xXbxX9xXaxX35x175f6xX43xX9xXaxX47xX43x10f78xX9xXdxX24x14b17xXbxX9x11e4fxX35xX9xX33xXaxX5fxXcxX9xXbxX5fxX35xX9x14f7fxX18xX23xX17xX2cxX24xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x186c1xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX62x12da3xX18xX9xX5bx17efaxX35xX9xXbxXax132ebxX43xX5bxX9xX23xX42xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xf034x1852exX9xXbx167c7xX4ax1724exX43xX5bxX9xXb3xXb4xX9xX5xX47xX35xX9xX2cxXaxee28xX43xXaxX9xX62xX47xX9xXb3xXb4xX9xXbxXb7xX4axXb9xX43xX5bxX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axfbe1xX43xX5bxX9xX62x10c43xX9x11c55x13f4cxXbxX9x11a74xf028x16c68xX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX23xX42xX24xX9xX2cxX42xX24xX9xXbxX47xX35xX9xX2cxXaxXc6xX43xXax15f28xX9xX2cxX42xX2cxX9xXaxX24xX5fxXbxX9x1881bxXb4xX43xX5bxX9xXdxX35x16364xX43xX9xXedxXeexX18xX43xX9xX117xXeaxX43xX9xXedxXeexXefxX43xX9xXdx12264xX10cxX9xX2fxXa2xX9xX19x11737xX43xX5bxX9xX62x10cddxX43xX10cxX9xXbxX47xX35xX9xX2fxXefxX43xX9xX43xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX43x17401xXcxX9xeefcx14954xX2ax189dexX9xX2cx158b2xX18xX9xX5x154d5xX43xX5bxX9xX2cxXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX4xX15fxX9xX33xXax12c41xX43xX9xXb3xX35xX18xX9x151cdxX9x12382xX4ax11b3exXeexX9xX177xX9xX45xX4axX4bxX2cxX9xX5bxX35xXefxX35xX9xXe9xXaxX42xXbxX9xX6exX47xX35xX9x12606x15bd9xX43xX9x12e00xX6exX18xX23xX17xX2cxX24x173caxfc6dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x138bbxXbxX177xX18xXdxX35xX5bxX43x18696xX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXb7x146b2xX32xXexX0xX23xXexX0xX35xXcxX5bxX9xX2fxXb7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c6xX1cxX1cxX35xX19fxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX19fxX62xX43xX1cxX43xX17x124bfxX2fxX1cxX2ax17357xX2axX2axX1cx11f91xX1fexX19xfe2axX2axX156xX156xX201xX201xX1fexXbxX155xX155xX156x15e85xXdxX156xX19fxfc3bxX33xX5bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX5bxXaxXbxX1c6xX201xX2axX155xX33xX1bexX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXe9xX35xX17xXcxX9xXbxX24xX18xX43xX9xX43xXaxX18xX9xX43xXeexX24xX2cxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xXaxX18xX43xX5bxX9xXdxX24xX18xXbxX9xX62xX35xX9xX33xXaxX18xXcxX9xXbxX18xX35xX9xX2fxX18xX23xX17xX2cxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX177xXb7xX24xXdxX17xX31xX32xX18xX62xX18xXbxX18xXb7xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX33xXaxX42xXbxX9xXaxX35xX55xX43xX9xXaxX47xX43xX5bxX9xXdxX24xX5fxXbxX9xX62xX35xX9xX33xXaxX5fxXcxX9xXbxX5fxX35xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX4xXaxX4axX18xX9xX43xXb4xX33xX9xX43xX5bxfe4fxX43xX9xX2fxX42xX2cxXaxX9xX155xX19fxX201xX156xX156xX9xXbx17c96xX9xX117x12b62xX43xX5bxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX42xX24xX9xX2cxX42xX24xX9xXbxX47xX35xX9xX2cxXaxXc6xX43xXaxX9xXb7xX35xX11exX43xX5bxX9xX5bxX35x10873xX18xX9xX43xX35xX11exX43xX9xX117xXb4xX9xX2cxXaxX24xX9xXe9x10a32xX9xXe9xXeaxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX2fxX42xXeexX9xXbxXaxX42xX43xX5bxX9xXe9xXeaxXbxX9xXbxXax10310xX2cxX9xX43xX5bxX47xX26xX9xX20cxX156xX1cxX158xX1cxX155xX156xX2axX1fexX10cxX9xXbxX5fxX35xX9xXbxXax10ed9xX35xX9xX117xX35xX3dxXcxX9xX20cxX156xX1cxX158xX1cxX155xX156xX2axX1fexX10cxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeex168d6xX43xX9xXcxX47xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXdx184a5xX26xX9xXe9xXeaxX9xXbxXb7xX4axX4bxX2cxX9xX20cxX2axX1cxX2axX155xX1cxX155xX156xX2axX158xX9xXdxX47xX9xXaxXe2xX43xX9xX155xX19fx117acxX156xX156xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX117xX4axX17bxX2cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxX15fxX9xXbx16e91xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX42xX2cxX9xX2cxX15fxX9xX117xXa7xX43xX5bxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXeaxXbxX9xXedxXeexXefxX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXax14dcfxX26xX10cxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2fxX18xXeexX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXbxX5fxX35xX9xXbxXaxX38bxX35xX9xX117xX35xX3dxXcxX9xX20cxX2axX1cxX2axX155xX1cxX155xX156xX2axX158xX9xX2cxX15bxX18xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xXdxX47xX9xXaxXe2xX43xX9xX155xX19fxX1faxX156xX156xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19fxX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX117x12877xX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xX5bxX170xX43xX9xX1fexX158xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX9xX62xX47xX24xX9xXedxXeexX130xX9xX2axX1cxX155xX156xX2axX1fexX19fxX9xX45xXaxX4axX9xX62xX3a5xX26xX10cxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX194xX43xX9xXdxX5fxX35xX9xX2cxX15bxX18xX9xX2cxX42xX2cxX9xX43xX152xXcxX9xXbxX9exX9xX155xX156xX2axX158xX9xXbxXb7xXb9xX9xX62xXe7xX9xXbxXb7xX4axX4bxX2cxX9xXdxX47xX9xXaxXe2xX43xX9xX155xX19fxX1fexX156xX156xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX4xX152xX43xX9xX2cxX401xX9xX62xX47xX24xX9xXbxX30axX9xXdxX55xX9xX2fxXb9xX9xXaxX348xXeexX9xX62xX13cxX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xXbxX5fxX35xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX62xX47xX24xX9xXbxXaxX38bxX35xX9xX117xX35xX3dxXcxX9xX20cxX2axX1cxX2axX155xX1cxX155xX156xX2axX158xX9xXdxX47xX9xX1faxX3e2xX10cx15761xX3e2x185a4xX10cxX9xX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX117xX49fxX9xXe9xX35xXeaxX43xX9xX43xX5bxXax165f4xX9xX43xXb4xX33xX9xX43xX5bxX2fbxX43xX9xX2fxX42xX2cxXaxX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX194xX43xX9xXdxX5fxX35xX9xXbxX9exX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX9xXbxXb7xXb9xX9xX62xXe7xX9xXbxXb7xX4axX4bxX2cxX9xXaxXe2xX43xX9xX155xX19fxX201xX156xX156xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXex11630xX13cxX35xX9xX62xX4bxX35xX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX194xX43xX9xXdxX5fxX35xX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXbxX9exX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX59bxX9xXbxXb7xXb9xX9xX62xXe7xX9xXbxXb7xX4axX4bxX2cxX10cxX9xXb3xXb4xX9xX33xXaxX3a5xX43xX9xX117xX5fxX35xX9xX19xX35xX55xX43xX9xX62xX13cxX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xXbxX5fxX35xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX117xX49fxX9xX2cx1201fxX9xX62xX152xX43xX9xX23xXefxX43xX9xX43xX5bxX47xX26xX9xX201xX1cxX2axX2axX1cxX155xX156xX2axX158xX9xX5bxXa2xX35xX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX10cxX9xX1bexX35xX43xX9xX130xX9xXe9xX35xXeaxX43xX9xX2cxXax16530xX9xX117xX5fxX24xX19fxX9xX5xXeexX26xX9xX43xXaxX35xX11exX43xX10cxX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX2cxX699xX9xX2cxXaxX15bxX9xXbxXb7xX4axXe2xX43xX5bxX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXe9xXaxX24xXefxX43xX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX43xX47xX26xX9xX117xX3dxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxX15fxX9xXbxX401xX2cxX19fxX9xX45xX5bxX4axX17bxX2cxX9xXdxX5fxX35xX10cxX9xX23xXb4xX9xX43xX47xX26xX9xX1bexX35xX43xX9xX130xX9xXe9xX35xXeaxX43xX9xX2cxXaxX6d3xX9xX117xX5fxX24xX9xX2cxX15bxX18xX9xX5xXaxX15bxX9xXbxX4axX4bxX43xX5bxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXex132b3xX4bxX35xX9xXe9xXaxX24xXefxX43xX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX194xX43xX9xXdxX5fxX35xX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX10cxX9xX23xXb4xX9xX33xXaxX3a5xX43xX9xX117xX5fxX35xX9xX19xX35xX55xX43xX9xX62xX13cxX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xXbxX5fxX35xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX2cxX699xX9xX117xXe7xX9xX1bexXeexX441xXbxX10cxX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX2cxXaxX4axX18xX9xX2cxX699xX9xX2cxXaxX15bxX9xXbxXb7xX4axXe2xX43xX5bxX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xX117xX3dxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxX15fxX9xXbxX401xX2cxX9xX2fxX18xXeexX9xXe9xXaxX35xX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xXedxXeexX26xXeaxXbxX9xX117xX5bexX43xXaxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXb7xXefxX9xX2cxX15fxX9xXbxX401xX2cxX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX9xX23x127b8xX43xX5bxX9xX20cxX156xX59dxX9xX62xX13cxX43xX9xX117xX35xXe7xXeexX9xXdxX55xX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX117xXe7xX9xX43xX5bxXaxX5bexX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX2cxXaxX6d3xX9xX117xX5fxX24xX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xXbxXb7xX18xX10cxX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xX117xX35xX3dxXcxX9xXbxXb7xX42xX2cxXaxX9xX43xXaxX35xX55xXcxX9xXbxX3a5xX33xX9xXbxXaxX3dxX10cxX9xX2cxX42xX9xX43xXaxX2fbxX43xX9xXbxX5fxX35xX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX62xX35xX55xX2cxX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xXaxXeaxXbxX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX9xXbxXb7xXb9xX9xX62xXe7xX9xXbxXb7xX4axX4bxX2cxX19fxX9xXb3xXb4xX9xX33xXaxX3a5xX43xX9xX117xX5fxX35xX9xX19xX35xX55xX43xX9xX62xX13cxX43xX9xXbxX5fxX35xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX2cxX3c2xX43xX5bxX9xX23xX5bexX9xX117xXe7xX9xX43xX5bxXaxX5bexX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xX117xX35xX3dxXcxX9xXbxXb7xX42xX2cxXaxX9xX43xXaxX35xX55xXcxX9xX62xXe7xX9xX62xX35xX55xX2cxX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xX117xXe7xX9xX1bexXeexX441xXbxX9xX33xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX42xX43xX9xX33xXaxX2fbxX43xX9xX33xXaxX13cxX35xX9xXbxX35xXeaxX33xX9xXdxX17bxX35xX9xX43xXaxXeexX3a5xX43xX9xX2cxX194xX43xX9xXdxX5fxX35xX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX19fxX9xXb3xXb9xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX10cxX9xX117xX35xXe7xXeexX9xX43xX47xX26xX9xXefxX43xXaxX9xXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xX117xXeaxX43xX9xX43xX5bxXeexX30dxX43xX9xXbxXaxXeexX9xX43xX5bxX2fbxX43xX9xX2fxX42xX2cxXaxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xXbxXaxXeexX18xX9xXdx18475xX9xXbxX5fxX35xX9xX2axX156xX9xX2cxXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexXb3xX11exX43xX9xX2cxX5fxX43xXaxX9xX117xX699xX10cxX9xXe9xXeaxXbxX9xXedxXeexXefxX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX2cxX3c2xX43xX5bxX9xX43xX11exXeexX9xXb7x12dbcxX9xX2cxXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xXcx118edxX9xX33xXaxXefxX35xX9xXbxXb7xXc6xX2cxXaxX9xXdxX3a5xX33xX9xX19x14acfxX9xX33xXaxX194xX43xX5bxX9xXbxX15fxX43xX9xXbxXaxX441xXbxX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xXbxX47xX35xX9xX2cxXaxXc6xX43xXaxX9xX117xX13cxX35xX9xX62xX4bxX35xX9xX2axX156xX9xXe9xXaxX24xXefxX43xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX19xX47xX35xX9xXaxX5fxX43xX9xXe9xXaxX35xX9xX2cxX699xX9xX62xX13cxX43xX9xX5bxX699xX33xX9xX19xX4axX4bxX35xX9xX155xX156xX59dxX9xX62xX13cxX43xX9xX117xX35xXe7xXeexX9xXdxX55xX10cxX9xX62xX4bxX35xX9xX2fxX13cxX9xXbxX35xXe7xX43xX9xXdxX47xX9xX201xX201xX201xX10cxX1fexX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX10cxX9xX23xX86bxX43xX5bxX9xX1fexX1fexX10cxX1faxX59dxX9xX5bxX35xX42xX9xXbxXb7xX5bexX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX2axX156xX9xXe9xXaxX24xXefxX43xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xXcxX47xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX33xXaxXefxX35xX9xXbxXb7xXc6xX2cxXaxX9xXdxX3a5xX33xX9xX19xXac1xX9xX33xXaxX194xX43xX5bxX9xX23xX18xX24xX9xX5bxX30dxXcxX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xXbxX5fxX35xX9xX45xX5bxX2fbxX43xX9xXaxX47xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xXcxX5fxX35xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xX7xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX629xXa7xX43xX5bxX9xX62xX4bxX35xX9xX2axX59bxX201xX10cxX2axX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX1cexX9xX45xX5bxX2fbxX43xX9xXaxX47xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xXcxX5fxX35xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xX629xXa7xX43xX5bxX9x17e61xX9xX197xX2axX155xX158xX10cxX1fexX1faxX3e2xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX7xX77dx17051xX9xX6exX47xX35xX9xX193xX194xX43xX9xX197xX20cxX3e2xX10cxX20cxX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9x16233xXeex11441xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX4xXaxX401xX43xX5bxX9xXe9xXaxX24xX42xX43xX9xX6exX47xX35xX9xX193xX194xX43xX9x181eexX155xX9xX197xX20cxX20cxX10cxX1fexX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xX4xXaxX401xX43xX5bxX9xXe9xXaxX24xX42xX43xX9xX629xX5fxX35xX9xX77dxX35xX55xXbxX9xX197xX5bxX170xX43xX9xX2axX158xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xXc51xXeexXc53xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX77dxX35xX55xXbxX9xX45xX18xXcxX9xX197xX155xX201xX10cxX1faxX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xX2xXeexX9xXdxX5bexX2cxXaxX9xX2xX170xXeexX9xXe9xXaxXc6xX9xX7xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX629xXa7xX43xX5bxX9xX197xX155xX20cxX10cxX3e2xX20cxX1faxX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xX629xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX62xX47xX9xX7xXaxX42xXbxX9xXbxXb7xX35xX3dxX43xX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xX5bxX35xX18xX43xX9xX43xX5bxX170xXcxX9xX197xX2axX10cxX1fexX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX1cexX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX4xX15fxX9xX33xXaxX170xX43xX9xXb3xX35xX18xX9xX6exX47xX35xX9xX193xX194xX43xX9xX177xX9xX629xX30dxX43xX5bxX9xX45xX18xX35xX9xX197xX20cxX10cxX20cxX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19exX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxXaxX24xXefxX43xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xXcxXeexX18xX9xXbxXb7xX42xX35xX9xX33xXaxX35xXeaxXeexX9xX77dxX35xX43xX18xX2fxXaxX35xX43xX9xXe9xXaxX35xXeaxX43xX9xX5xX15fxX43xX5bxX9xX2cxXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xX33xXaxXefxX35xX9xXbxXb7xXc6xX2cxXaxX9xXdxX3a5xX33xX9xX19xXac1xX9xX33xXaxX194xX43xX5bxX9xXaxXe2xX43xX9xX155xX156xX10cxX1faxX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX10cxX9xX23xX86bxX43xX5bxX9xX2axX156xX156xX59dxX9xX5bxX35xX42xX9xXbxXb7xX5bexX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX19fxX9xX84xX18xX26xX9xXe9xXaxX24xXefxX43xX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX62xX47xX24xX9xX45xX5bxX2fbxX43xX9xXaxX47xX43xX5bxX9xX629xXa7xX43xX5bxX9xXc18xX9xXe9xXaxX35xXeaxX43xX9xX2cxX15fxX9xX117xXa7xX43xX5bxX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xX117xX4axX17bxX2cxX9xX2cxXaxXeexX26xX3dxX43xX9xX43xXaxX4axX17bxX43xX5bxX9xX2cxX15fxX9xX33xXaxX35xXeaxXeexX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX629xXe7xX9xX43xX5bxXaxX5bexX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX2cxXaxX6d3xX9xX117xX5fxX24xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xXdxX47xXcxX9xXb7xXaa4xX9xX43xX5bxXeexX26xX11exX43xX9xX43xXaxX2fbxX43xX10cxX9xX1bexX17xXcxX9xX1bex17597xXbxX9xXbxXb7xX42xX2cxXaxX9xX43xXaxX35xX55xXcxX9xXbxX3a5xX33xX9xXbxXaxX3dxX10cxX9xX2cxX42xX9xX43xXaxX2fbxX43xX9xX2cxX699xX9xXdxX35xX11exX43xX9xXedxXeexX18xX43xX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX62xX35xX55xX2cxX9xX117xX170xXeexX9xXbxX4axX9xX5bxX699xX33xX9xX62xX13cxX43xX10cxX9xXcxXeexX18xX9xXbxXb7xX42xX35xX9xX33xXaxX35xXeaxXeexX9xXbxX5fxX35xX9xX2axX156xX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xX43xX5bxXaxX35xX55xX33xX9xXe9xX35xX43xXaxX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xXbxXaxXeexX18xX9xXdxXa52xX9xX43xX11exXeexX9xXbxXb7xX11exX43xX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXex13f03xX35xX11exX43xX9xXedxXeexX18xX43xX9xX117xXeaxX43xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX18xX43xX9xXdxX49fxX43xXaxX9xX117xX5fxX24xX9xX2cxX15bxX18xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX10cxX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX23xX42xX24xX9xX2cxX42xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX441xX26xX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xXe7xX43xX9xXbxXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX152xXcxX9xXbxX47xX35xX9xX2cxXaxXc6xX43xXaxX9xX155xX156xX2axX59bxX9xX197xX2cxXaxX35xX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX158xX19exX9xX2cxXaxX24xX9xX4xXaxX15bxX9xXbxX5bexX2cxXaxX9xX84xXb4xX35xX9xX117xX30dxX43xX5bxX9xXedxXeexXefxX43xX9xXbxXb7xX5bexX10cxX9xX5xX15fxX43xX5bxX9xX5bxX35xX42xXcxX9xX117xX13cxX2cxX10cxX9xX7xXaxX699xX9xXbxX15fxX43xX5bxX9xX5bxX35xX42xXcxX9xX117xX13cxX2cxX10cxX9xXbxXb7xX4axXb9xX43xX5bxX9xX23xX18xX43xX9xXe9xX35xX3dxXcxX9xX2fxX24xX42xXbxX9xX62xX47xX9xXe9xXeaxX9xXbxX24xX42xX43xX9xXbxXb7xX4axXb9xX43xX5bxX9xXdxX47xX9xXaxXe2xX43xX9xX2axX155xX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX10cxX9xX23xX86bxX43xX5bxX9xX155xX156xX10cxX20cxX9xXbxXaxX42xX43xX5bxX9xXdxX4axXe2xX43xX5bxX9xXbxXaxXac1xX2cxX9xXaxX35xX55xX43xX9xX23x171dfxX43xXaxX9xXedxXeexX2fbxX43xX9xX2cxX15bxX18xX9xX43xX5bxX4axX38bxX35xX9xXedxXeexXefxX43xX9xXdxX130xX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX43xXaxX441xX43xX9xXcxX5fxX43xXaxX9xXcxX401xX2cxX9xXbxX13cxX35xX9xX117xX18xX9xXcxX47xX9xX19xX24xX18xX43xXaxX9xX43xX5bxXaxX35xX55xX33xX9xX117xX4axX17bxX2cxX9xXbxXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXedxXeexX26xX9xX117xX5bexX43xXaxX9xXbxX5fxX35xX9xX45xX5bxXaxX5bexX9xX117xX5bexX43xXaxX9xX1fexX2axX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX20cxX9xX2cxXaxX6d3xX9xXdxX47xX9xX2axX10cxX59bxX9xXbxXaxX42xX43xX5bxX9xXdxX4axXe2xX43xX5bxX19fxX9xX77dxX47xX9xXcxX401xX2cxX9xXbxXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xX6exX18xX23xX17xX2cxX24xX9xX117xX49fxX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxXe2xX43xX9xXcxX401xX2cxX9xXe9xXaxX17xX43xX9xXbxXaxX4axXb9xX43xX5bxX9xXcxX47xX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xX2cxXaxX441xX33xX9xXbxXaxXeexX3a5xX43xX9xXbxX4bxX35xX9xXaxXe2xX43xX9xX2axX155xX10cxX1fexX9xXbxX30axX9xX117xX30dxX43xX5bxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb3xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX24xX42xX43xX9xX45xXaxX47xX9xX43xX4axX4bxX2cxX9xX117xXe7xX9xX43xX5bxXaxX5bexX9xXb3xXb4xX9xX4xXa7xX43xX5bxX9xX5xXaxX4axXe2xX43xX5bxX9xXdxX47xXcxX9xXb7xXaa4xX10cxX9xX1bexX17xXcxX9xX1bexXed7xXbxX9xXbxXb7xX42xX2cxXaxX9xX43xXaxX35xX55xXcxX9xX117xX13cxX35xX9xX62xX4bxX35xX9xX62xX35xX55xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX5bxX4axX38bxX35xX9xXedxXeexXefxX43xX9xXdxX130xX9xXbxXb7xX24xX43xX5bxX9xX43xX152xXcxX9xX155xX156xX2axX59bxX9xXbxX5fxX35xX9xX2cxXa7xX43xX5bxX9xXbxX26xX9xXcxXaafxX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xXaxX17bxX33xX9xXdxX130xX9xX19xX24xX9xX62xX4bxX35xX9xX43xX5bxX4axX38bxX35xX9xXdxX18xX24xX9xX117xXb4xX43xX5bxX10cxX9xX62xX47xX9xXe9xXaxXa7xX43xX5bxX9xX117xXefxXcxX9xX23xXefxX24xX9xXedxXeexX26xX9xX117xX5bexX43xXaxX19fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6exX24xXeexXb7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX77dxX43xX8xX2cxX24xX43xX24xXcxX26xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe