Vũ Quang có thêm 11 sản phẩm đủ điều kiện tham gia OCOP cấp tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, toàn huyện Vũ Quang có thêm 11 sản phẩm đủ điều kiện tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.
27e5x5ce7x82c5x2eedx71b5x7a75xb3b2x579ax8930xX7xa8eax8b6ex67a9x6dadxbd94x3f33xX5x6317xXaxX3xX7xXex98b3xX5xX10xX9xXaxXexX10x7bc0xXex3d72xX6xX5xXdxaf53x2cd6xa9c0xX3x6dabx6ab2xX7xXexXdxb5b0xX15x809dxXax4450xc143xa087xX3x7157xX27xX6xX23xX22xX3xX4x3a2fxX3xXexX1x45efx5c3fxX3xX2xX2xX3xX7x5f55xX23xX3xXbxX1xb3dfxX3fxX3x3b52x7666xX3xX4dxXdxad07xX27xX3x79bfxXdx7dd2xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xcae5x8c6dxX63xb331xX3xX4xb198xXbxX3xXex4fecxX23xX1xX3x6c07x9f62xX3xXcx45b4xX23xX1xX0x5318xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX6xa935xXaxX2fxXcxX1x46d6xX4xX3xX1xXdxX57xX23xX3xX64xX1x92f7xb9c5xX23xX22xX3xXex8cc3x50c6xX23xX1xX3x5073xc344x87c4xXdxX3xX1cxb363xX3xX3fxafa0xXexX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxcd0axX3x72d7xX63xX64xX63xX66xc0d2xbe64xX3xX4dx55b8xX23xX3xX23xX6xX15xXc1xX3xXexd25dxX72xX23xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX23x29f3xX3fxX3x6a6fx793cxX125xX126xd3cdxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa415xXcdxX8bxX15xXaxX2fxX0xXdxX3fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX64xX10xX23xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxbf24xXdxX8bxXexX1xX24xX3x6f24xX2xc9baxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x9fd7xX2xX126xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX129xba08xX6xXcdxX1xX6xXexXdxX23xX1xX129x99c2xX23xX79xX23xX10xX15bxX7xX79xX125xX126xX171x993cxX79xX2xX171x2c46xX8bxX164xX126xX1a0xX164xX162xX126xX2xXexX19cxX19cx74f1xX19cx3b73xX5xX126xX129xX187xX3fxXbx9567xXa0xX9xX125xX126xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXaxX3xX15bxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX2xX126xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxXcdxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX64xcc2dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4xX1xX4exX3xX5xX90xX4xX3xXexXa0xX3exX23xX3xX4dxa8f9xX6xX3xX187xX72xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4dxX9axb2e8xX4xX3xX5xX90xX6xX3xX4xX1x7021xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxXc1xX3xXbxX1x77f0xX23xX3xX1xad0exX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX23xX122xX3fxX3xX125xX126xX125xX126xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fxX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX4exX6xX3xX2xX126xX3xX1xX289xXbxX3xXexX25dxX4xX3xX1cxXabxXc1xX3xX4xX9bxX3xX7x842dxX3xX7xX45xX23xX3xX1cxX27xX69xXexX3xX4dxX9axX289xX4xX3xX1xXaexXdxX3xX4dx7b25xX23xX22xX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxXc1xX3xXbxX1xX2aaxX23xX3xX1xX2aexX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX23xX122xX3fxX3xX125xX126xX125xX126xX3xX22xX325xX3fxX24xX3xX64xX6xX3fxX3xXcxX1xX9axX289xX23xX22xX3xX139xX325xX23xX22xX3xXbbxX1cxXabxX3xbd53x2f6fxX4xX3xX139xX325xX23xX22xXc0xX2dxX3xX4xX6xX3fxX3xX71xX27xX2aaxX23xX3xXcxX2aaxX3fxX3xXbbxX1cxXabxX3xX3b2xX3b3xX4xX3x4a19xXdxX6xX23xX22xXc0xX2dxX3xX4xX6xX3fxX3x7d10xX1xX10xX3xc74exXcdxX23xX3xXbbxX1cxXabxX3xX3b2xX3b3xX4xX3x3b0axXdxX3exX23xXc0xX2dxX3xX4xX6xX3fxX3xX139xX45xXcdxX3xX3eexX3exX3xXbbxX1cxXabxX3xX3b2xX3b3xX4xX3xX71xX9axX9bxX23xX22xXc0xX2dxX3xX1xX325xX23xX22xX3xX139xXa1xX23xX1xX3x683exX27xX3xXbbxX1cxXabxX3xX3b2xX3b3xX4xX3xX3eexX75xX23xX1xXc0xX2dxX3xX3fx4e1cxXexX3xXcdxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3exX23xX3xX4xX1xX69xXexX3xX3e2xX9bxX23xX3xXcxX1xX292xX3xXbbxX1cxXabxX3xXcxX1xX292xX3xX3b2xXdxX52xX23xXc0xX2dxX3xX3fxX42dxXexX3xXcdxX23xX22xX3xX71xX9axX9bxX23xX22xX3x3561x3923xX23xX22xX3xXbbxX1cxXabxX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXcxX1xX292xXc0xX2dxX3xX3fxX42dxXexX3xX3fx8a5fxX6xX3x6a33xX1xX72xX23xX3xX3b2xX3b3xX4xXc1xX3xX64xX1x28cdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX71xX292xX4xX3xXbbxX1cxXabxX3xXcxX1xX292xX3xX3b2xXdxX52xX23xXc0xX2dxX3xX8bx87d9xX27xX3xX5xX2aexX4xX3xX191xX72xX3xXexXdxX23xX1xX3xX187xXaexXexX3xX23xX22xX1xX57xX3xX71xX45xXdxX3xX3eexX289xXdxX3xXbbxXexX1xX277xX3xXexXa0xX69xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xXc0xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXcdxX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxX3xX4xX4exX6xX3xXbxX1x4950xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX3exX23xX3xX3fxb202xX23xXc1xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxXc1xX3xXbxX1xX2aaxX23xX3xX1xX2aexX23xX22xX3xX4dxX289xXexX3xX23xX72xX15xX3xX4dxX52xX27xX3xX4dxX45xX3fxX3xX187xX45xXcdxX3xX4xX1xX69xXexX3xX5xX9axX289xX23xX22xXc1xX3xX191xX57xX3xX7xXdxX23xX1xX3x75c4xXcxXcxX66xXc1xX3xX3fx8c65xX27xX3xX3fxXabxX3xX4dxafaexXbxXc1xX3xX4xX3axX3xX23xX22xX27xX325xX23xX3xX22xb88dxX4xX3xX191xX72xX3xX5xX72xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dx3606xX4xX3xXexXa0xX9axX23xX22xX3xX4xX4exX6xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX191xX72xX3xX4xX25dxX4xX3xX4dxX277xX6xX3xXbxX1xX9axX9bxX23xX22xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fxX3b2xX598xX4xX3xX187xXdxX57xXexXc1xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX9axX289xX4xX3xX4xX1xX69xX3fxX3xX4dxXdxb0e8xX3fxX3xXexX1xX10xXcdxX3xX187xXaexX3xXexXdxX3exX27xX3xX4xX1xX47fxX3xX4dxX25dxX23xX1xX3xX22xXdxX25dxXc1xX3xXbxX1xX2aaxX23xX3xX1xX2aexX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX64xX1xX9axX9bxX23xX22xX3xXexXa0xXa1xX23xX1xX3xX3fxXa7xXdxX3xX1cxXabxX3xX3fxXaexXexX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxXc1xX3xa477xX27xX15xX3xX4dxX277xX23xX1xX3xXexX2aexXdxX3xX33xX27xX15xXc4xXexX3xX4dxX277xX23xX1xX3xX7xX585xX3xX2xX126xX171xX1aexX79xX33xX3b2xX1exXcxXcxX22xX3xX4xX4exX6xX3xXcxX1xX4exX3xXexX9ax8a9axX23xX22xX3xX64xX1xX47fxX23xX1xX3xXbxX1xX4exX129xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fxX0xXdxX3fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX64xX10xX23xXexX10xXa0xX3xX8bxXexX1xX27xX3fxX187xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX8bxXexX1xX24xX3xX162xX2xX164xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX171xX2xX126xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX79xX79xXdxX129xX187xX6xXcdxX1xX6xXexXdxX23xX1xX129xX191xX23xX79xX23xX10xX15bxX7xX79xX125xX126xX171xX19cxX79xX2xX171xX1a0xX8bxX164xX2xX2xX164xX126xX125xX162xXexX164xX19cxX171xX19cxX19cxX5xX126xX129xX26xXbxX22xX1b5xXa0xX9xX1aexX1aexX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXaxX3xX15bxXdxX8bxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX171xX2xX126xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX6xXbxXexXdxXcdxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xXdxX57xX4xX3xX1cxX2aaxX15xX3xX8bxX90xX23xX22xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4xX1xX4exX3xX5xX90xX4xX3xX4xX4exX6xX3xX4dxX277xX6xX3xXbxX1xX9axX9bxX23xX22xX3xXexX1xX72xX23xX1xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX64xX63xX66xX3xX7x3a46xX3xX4dxX45xX3fxX3xX187xX45xXcdxX3xX4dxX4aaxX27xX3xXa0xX6xXc1xX3xX22xXdxX25dxX3xX4xX45xX3xX4xX1xXcdxX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX129xX0xX10xX3fxX2fxX3xXcxXa0xXcdxX23xX22xX3xX45xX23xX1xX24xX3xX3eexXabxX23xX1xX3xX4dxX2aexXcdxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX55xXdxX5f5xX3fxX3xXexXa0xX6xX3xX191x7810xX23xX22xX3xXexXa0xX325xX23xX22xX3xX4xX6xX3fxX3xXexX42dxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX310xX3xX1cxXabxX3xX3b2xX3b3xX4xX3xX71xX9axX9bxX23xX22xX129xX0xX79xX10xX3fxX2fxX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fx6a71xX23xX22xX3xX482xX22xX27xX15xadfbxX23xX3xXcxXa0xX9ax3a34xX23xX22xX3xXcxX1xX292xX3xX1exX3xXcxXa0xX9axX310xX23xX22xX3xXbxX1xX507xX23xX22xX3xX482xX482x3124xX66xXcxX482xXcxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX1xXcdxX3xX187xXdxXc4xXexX24xX3xXaxX3e2xX90xX3xX4dxX325xX23xX22xX3xX1xX72xX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xX4xX25dxX4xX3xX4xX69xXbxX3xX4xX1xX47fxX23xX1xX3xX648xX27xX15xX52xX23xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4dxXabxX3xXexX2aexXcdxX3xX4dxXaexX23xX22xX3xX5xX90xX4xX3xX4dxX5f5xX3xX23xX22xX9axX8b3xXdxX3xX23xX513xX23xX22xX3xX8bxX2aaxX23xXc1xX3xX4xX9bxX3xX7xX310xX3xX7xX45xX23xX3xX1cxX27xX69xXexX3xXbxX1xX25dxXexX3xXexXa0xXdxX5f5xX23xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX598xX4xX3xXexXa0xX9axX23xX22xXc1xX3xX4xX3axX3xXexX1xXc4xX3xX3fxX2aexX23xX1xX3xX4xX4exX6xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xXexXa0xX310xX3xXexX1xX72xX23xX1xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xXc1xX3xX4dxX25dxXbxX3xX3b3xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX4aaxX27xX3xX23xX22xX72xX15xX3xX4xX72xX23xX22xX3xX4xX6xXcdxX3xX4xX4exX6xX3xXexX1xX277xX3xXexXa0xX9axX8b3xX23xX22xXc1xX3xX22xX3axXbxX3xXbxX1xX4aaxX23xX3xX23xX2aaxX23xX22xX3xX4xX6xXcdxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX42dxXbxX3xX4xX1xXcdxX3xX23xX22xX9axX8b3xXdxX3xX8bxX2aaxX23xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xXcdxX8bxX15xXaxX2fxX71xXdxX57xX23xX3xXexX2aexXdxXc1xX3xX4xX25dxX4xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX191xX72xX3xa608xX3xXexX9axX310xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xXexXa0xX3exX23xX3xX4dxXabxX3xX4dxX9axX289xX4xX3xX30xX122xX23xX3xXbxX1xX507xX23xX22xX3xX3b2xXdxX52xX27xX3xXbxX1xX585xXdxX3xX482xXcxXa6xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xXexX1xX4axX3fxX3xX4dxX277xX23xX1xXc1xX3xX4xX1xX69xXbxX3xXexX1xX27xX42dxX23xX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX23xX122xX3fxX3xX125xX126xX125xX126xXaxX129xX0xX79xXbxX2fxX0xX8bxXdxX191xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8bxXa0xX10xX5xX6xXexX10xX8bxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX3fxX187xX1exX6xX23xX8bxX1exX7xX6xXbxXcdxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX42dxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX1xXcdxX72xX23xX3xXexX1xX72xX23xX1xX3xX4xX25dxX4xX3xXexXdxX3exX27xX3xX4xX1xX47fxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX23xX513xX23xX22xX3xXexX1xX513xX23xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xX1cxX6xX15xX1exX8bxX27xX23xX22xX1exX8bxX6xX23xX22xX79xX191xX27xX1exX648xX27xX6xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexXa0xX27xX23xX22xX1exX1xXcdxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX4xX6xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xXcdxX23xX22xX1exXexX1xXcdxX23xX79xX2xX1a0xX1a0xX1a0xX19cxX171xX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX0xXdxX3fxX22xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX79xX3fxX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX125xX126xX79xX23xX10xX15bxX7xX79xX125xX126xX171xX2xX79xX2xX126xX162xX8bxX2xX2xX125xX171xX1a0xX164xX2xXexX171xX171xX162xX171xX5xX126xX1exX2xX171xX1a0xX8bxX2xX2xX2xX1acxX1aexX125xX126xXexX1acxX1a0xX164xX164xX1acxX5xX126xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xX6xX2fxX0xX8bxXdxX191xX2fxX0xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX42dxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX1xXcdxX72xX23xX3xXexX1xX72xX23xX1xX3xX4xX25dxX4xX3xXexXdxX3exX27xX3xX4xX1xX47fxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX23xX513xX23xX22xX3xXexX1xX513xX23xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xX1cxX6xX15xX1exX8bxX27xX23xX22xX1exX8bxX6xX23xX22xX79xX191xX27xX1exX648xX27xX6xX23xX22xX1exXexX6xXbxX1exXexXa0xX27xX23xX22xX1exX1xXcdxX6xX23xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX4xX6xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xXcdxX23xX22xX1exXexX1xXcdxX23xX79xX2xX1a0xX1a0xX1a0xX19cxX171xX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXexX42dxXbxX3xXexXa0xX27xX23xX22xX3xX1xXcdxX72xX23xX3xXexX1xX72xX23xX1xX3xX4xX25dxX4xX3xXexXdxX3exX27xX3xX4xX1xX47fxX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX23xX513xX23xX22xX3xXexX1xX513xX23xX0xX79xX6xX2fxX0xX79xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX2fxXa6xX598xX4xX3xX8bxX864xX3xX4xX1xX277xX27xX3xX45xX23xX1xX3xX1xX9axX310xX23xX22xX3xX4xX4exX6xX3xX8bxX277xX4xX1xX3xX64xXcdxX191xXdxX8bxX1exX2xX1a0xX3xX23xX1xX9axX23xX22xX3xXexXa1xX23xX1xX3xX1xXa1xX23xX1xX3xX3dexXcxX1ex8d43xX71xXc1xX3xX33xX66xX1exX569xX482xX3xX1a0xX3xXexX1xX25dxX23xX22xX3xX23xX122xX3fxX3xX125xX126xX125xX126xX3xX4xX4exX6xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXbbxX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXc0xX3xX191xX570xX23xX3xX4xX9bxX3xX187xX45xX23xX3x64e2xX23xX3xX4dxX277xX23xX1xXc1xX3xX3fxXaexXexX3xX7xX585xX3xX4xX1xX6dxX3xXexXdxX3exX27xX3xX191xX9axX289xXexX3xX55xXc4xX3xX1xXcdxX2aexX4xX1xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xX8bxXdxX191xX2fxX0xX79xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xXa7xX3xXexXa0xX289xX3xX1cx5b04xX4xX3xXexXdxXc4xX23xX3xXexX1xX9axX9bxX23xX22xX3xX3fxX2aexXdxX3xX4dxX5f5xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX3fxXdxX52xX23xX3xX23xXe04xXdxX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX4xX42dxX23xX3xXexX585xXexX3xXexX1xX277xX3xX129xX129xX129xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xX23xXcdxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX79xX1xXcdxX1exXexXa0xXcdxX1exX1cxX27xX4xX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xXcdxX23xX22xX1exX3fxX6xXdxX1exX8bxX10xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX3fxX1exXcdxX4xXcdxXbxX1exX3fxXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX6xX23xX1exXexXcdxXexX1exXexX1xXdxX1exXexXa0xX27xXcdxX23xX22xX79xX2xX1a0xX19cxX1a0xX1a0xX162xX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX0xXdxX3fxX22xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX79xX3fxX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX125xX126xX79xX23xX10xX15bxX7xX79xX125xX126xX1acxX19cxX79xX2xX171xX1a0xX8bxX1acxX2xX1acxX2xX19cxX171xX1aexXexX171xX2xX126xX1acxX125xX5xX126xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xX6xX2fxX0xX8bxXdxX191xX2fxX0xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xXa7xX3xXexXa0xX289xX3xX1cxXe04xX4xX3xXexXdxXc4xX23xX3xXexX1xX9axX9bxX23xX22xX3xX3fxX2aexXdxX3xX4dxX5f5xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX3fxXdxX52xX23xX3xX23xXe04xXdxX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX4xX42dxX23xX3xXexX585xXexX3xXexX1xX277xX3xX129xX129xX129xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xX23xXcdxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX79xX1xXcdxX1exXexXa0xXcdxX1exX1cxX27xX4xX1exXexXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xXcdxX23xX22xX1exX3fxX6xXdxX1exX8bxX10xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX3fxX1exXcdxX4xXcdxXbxX1exX3fxXdxX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX10xXbxX1exX4xX6xX23xX1exXexXcdxXexX1exXexX1xXdxX1exXexXa0xX27xXcdxX23xX22xX79xX2xX1a0xX19cxX1a0xX1a0xX162xX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX71xXa7xX3xXexXa0xX289xX3xX1cxXe04xX4xX3xXexXdxXc4xX23xX3xXexX1xX9axX9bxX23xX22xX3xX3fxX2aexXdxX3xX4dxX5f5xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xX3fxXdxX52xX23xX3xX23xXe04xXdxX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX4xX42dxX23xX3xXexX585xXexX3xXexX1xX277xX3xX129xX129xX129xX0xX79xX6xX2fxX0xX79xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX2fxX64xX25dxX4xX3xX8bxXcdxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX57xXbxXc1xX3xX1xXaexX3xX8bxX2aaxX23xX3xX7xX45xX23xX3xX1cxX27xX69xXexX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX63xX64xX63xX66xX3xXexXa0xX3exX23xX3xX4dxX277xX6xX3xX187xX72xX23xX3xX1xX27xX15xX57xX23xX3xX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xXbbxX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXc0xX3xX4dxXabxX3xX55xXdxXc4xX23xX3xX23xX22xX1xX277xX3xX23xX1xXdxX52xX27xX3xX23xXaexXdxX3xX8bxX27xX23xX22xX3xX191xX52xX3xX4xX1xX47fxX23xX1xX3xX7xX25dxX4xX1xXc1xX3xXexX1xX277xX3xXexXa0xX9axX8b3xX23xX22xX3xXexXdxX3exX27xX3xXexX1x3fd7xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX129xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xX8bxXdxX191xX2fxX0xX79xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xX4xX1xX69xXbxX3xXexX1xX27xX42dxX23xX3xX1aexX125xX3xXa2axX3xXexX9axX310xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xXexX1xX27xXcdxX23xX22xX1exX3fxX6xXdxX1exX8bxXdxX4xX1xX1exX191xX27xX79xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xXbxX1exXexX1xX27xX6xX23xX1exX1aexX125xX1exX15xX1exXexX27xXcdxX23xX22xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX3fxX1exX8bxX27xX1exX8bxXdxX10xX27xX1exX55xXdxX10xX23xX1exXexX1xX6xX3fxX1exX22xXdxX6xX1exXcdxX4xXcdxXbxX79xX2xX1a0xX1aexX1acxX1a0xX1acxX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX0xXdxX3fxX22xX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX79xX3fxX10xX8bxXdxX6xX79xX2xX125xX126xX79xX23xX10xX15bxX7xX79xX125xX126xX1acxX1acxX79xX1aexX125xX8bxX171xX125xX125xX125xX2xX126xX125xXexX164xX1acxX1aexX1acxX1aexX5xX126xX129xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX27xX6xX23xX22xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3fxX3xX2xX2xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX4xX69xXbxX3xXexX6dxX23xX1xX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xXaxX3xX79xX2fxX0xX79xX6xX2fxX0xX8bxXdxX191xX2fxX0xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xX4xX1xX69xXbxX3xXexX1xX27xX42dxX23xX3xX1aexX125xX3xXa2axX3xXexX9axX310xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xXaxX3xX1xXa0xX10xX2bxX9xXaxX79xXexX1xX27xXcdxX23xX22xX1exX3fxX6xXdxX1exX8bxXdxX4xX1xX1exX191xX27xX79xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xXbxX1exXexX1xX27xX6xX23xX1exX1aexX125xX1exX15xX1exXexX27xXcdxX23xX22xX1exX7xX6xX23xX1exXbxX1xX6xX3fxX1exX8bxX27xX1exX8bxXdxX10xX27xX1exX55xXdxX10xX23xX1exXexX1xX6xX3fxX1exX22xXdxX6xX1exXcdxX4xXcdxXbxX79xX2xX1a0xX1aexX1acxX1a0xX1acxX129xX1xXexX3fxXaxX2fxX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xX4xX1xX69xXbxX3xXexX1xX27xX42dxX23xX3xX1aexX125xX3xXa2axX3xXexX9axX310xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX63xX64xX63xX66xX0xX79xX6xX2fxX0xX79xX7xXexXa0xXcdxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8bxXaxX2fxX30xX122xX23xX3xXbxX1xX507xX23xX22xX3xX3b2xXdxX52xX27xX3xXbxX1xX585xXdxX3xX23xX513xX23xX22xX3xXexX1xX513xX23xX3xX3fxX679xXdxX3xX71xX72xX3xXcxX75xX23xX1xX3xX191xX466xX6xX3xX4xX1xX69xXbxX3xXexX1xX27xX42dxX23xX3xX1aexX125xX3xXa2axX3xXexX9axX310xX23xX22xX3xX7xX45xX23xX3xXbxX1xX4axX3fxX3xX4dxX4exX3xX4dxXdxX52xX27xX3xX55xXdxX57xX23xX3xX5xX42dxXbxX3xXbxX1xX9axX9bxX23xX22xX3xX25dxX23xX3xX7xX45xX23xX3xX1cxX27xX69xXexX3xX55xXdxX23xX1xX3xX8bxXcdxX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX64xX1xX9axX9bxX23xX22xX3xXexXa0xXa1xX23xX1xX3xX63xX64xX63xX66xX3xX23xX122xX3fxX3xX125xX126xX125xX126xX3xXbbxX4dxX289xXexX3xX125xXc0xX129xX0xX79xXbxX2fxX0xX79xX8bxXdxX191xX2fxX0xX79xX5xXdxX2fxX0xX79xX27xX5xX2fxX0xX8bxXdxX191xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa0xXaxX2fxX0xX79xX8bxXdxX191xX2fxX0xX79xX8bxXdxX191xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX569xX27xXexX1xXcdxXa0xXaxX2fxX30xX122xX23xX3xX64xX1xX27xX23xX22xX0xX79xXbxX2f
Văn Chung