Trước 1/7, ô tô tải phải gắn phù hiệu và thiết bị giám sát hành trình
Trước ngày 1/7, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Bộ GTVT.
9ecbxdc27xf88dxfc73xb340xa7a6xX0xe993xa1d8xfc0fx130a5xb4adx9ef8x12694xXcx13099xbe2exc627xdc22xX2x11c08xXaxc464xXfxX4xX11xd9b1xb78exc6c5xX9xX8xX7x10618xd967x12b7bxX8xe722xX8xX13xX23xX8xX13x125ffxX2xX8xX10xX6xX29xX2xX8x10787x11872xea13xX8xX10xX6xe439xX8xX6xX2xf381xbc7exX8xX3x10bafxX8xX13xX6xX2xf0ffxX13xX8xd353x129d3xX8xX31xX2xb19exbd9exX8xXcxX4cxX13xX8xX6xX3fxX33xX6xX8xX13xX19x11f99xX33xX6xX0xX1fxX6xX7xX4xX0xX10xX8xXcxX13xf8c5xXaxX15xXexXfxX13xX15xa4b0xX13xe4c1xXbxXaxX2xX31xX33x130cfxX8x10c78xX3cxXcxX13xX2x11b1bxX67xcbf7xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xade8xX15xXbxX1xXfxX4xX11xX19xX1axX1bxX9xX8xX33xX31xX3fxX67xX8xX7xX1fxX20xX21xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8x10cc0xX2xX33xX6xX8xX1x132b8xXbxX33xX6xX8xX3xbc21xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6x102d2xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xe2edxX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xe07exX8xX20xX8xX13xa4bdxX33xX8x12ff7xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xdd3bxX8xX13xXe0xX33xX8xX10xX6xX29xX2xX8xX31xX32xX33xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xX47xX48xX8xX31xX2xX4cxX4dxX8xXcxX4cxX13xX8xX6xX3fxX33xX6xX8xX13xX19xX5axX33xX6xX8xX13xX6xX15xXaexX8xf20dxX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xX9x108fcxXbxX8x10508xd7b9xX8xb7d4xX11xb8e8xX11x13435xX0xX1fxX10xX4xX0xX13xXbxX47xXaxX15xX8x111e9xX2xX1xX13xX6xXexXfxab8fxXedxXedxXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX33xX31xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX33xX31xXexXfxX7xXfxX8xX47xXaexX19xX1xX15xX19xXexXfxXedxXfxX8xXbxXaxX2xX31xX33xXexXfxX9xX15xX33xX13xX15xX19xXfxX4xX0xX13xX47xXaexX1xX67xX4xX0xX13xX19xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX2xX4dxX31xX8xXcxX19xX9xXexXfxX1fxX1fxX2xX132xX47xXbxXaexX6xXbxX13xX2xX33xX6xX132xX3xX33xX1fxX33xX15xX13exXcxX1fxX7xe631xXedxb26dxX1fxX7xXedxX1b4xX1xX1b6xde81xX7xXedxXedxX13xX7xXedxb121xa828xX7xX1c4xXaxXedxX132xX78xX10xX31xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXaexa2f8xX4dxXbxX31xX15xXfxX8xX13exX2xX1xX13xX6xXexXfxX1bdxX1b4xX1bdxX10xX6exXfxX8xX6xX15xX2xX31xX6xX13xXexXfxX1c4xX20xX1b4xX10xX6exXfxX8xX1fxX4xX0xX1fxX13xX1xX4xX0xX1fxX13xX19xX4xX0xX13xX19xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x13297xXbxX10xX13xX2xXaexX33xXfxX4x11530xX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xX13xX29xX2xX8xX20xX8xX70xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX8xX10xX6xX29xX2xX8xX9xXc1xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xX47xX48xX8xX31xX2xX4cxX4dxX8xXcxX4cxX13xX8xX3xX3fxX8xX31xX32xX33xX8xX10xX6xX37xX8xX6xX2xX3bxX3cxX132xX8x12b23xX33xX6xX76xX8xX11xX3cxaf45xX2xX8xX13xX19xb3d8xX0xX1fxX13xX1xX4xX0xX1fxX13xX19xX4xX0xX1fxX13xX47xXaexX1xX67xX4xX0xX1fxX13xXbxX47xXaxX15xX4xX0xX1fxX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX67xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6exX13xX70xXbxXaxX2xX31xX33xX76xX8xX78xX3cxXcxX13xX2xX7dxX67xX7fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX12bxXaexX1xX67xXfxX4xX12bxX12cxX8xX12exX11xX130xX11xX8xX3xXdbxXbxX8xX9xXc1xX8xX9xX23xX33xX31xX8xX3xaec5xX33xX8xX31xa34fxX2xX8xXe3xX44xX33xX8xdce2xf012xX8xX12exX11xX130xX11xX8xX9xX4cxX9xX8xX13xa657xX33xX6xX21xX8xX13xX6xX3fxX33xX6xX8xX10xX6xe4d8xX8xX13xX19xe28axX9xX8xX13xX6xX3cxX12cxX9xX8xX11xX19xX3cxX33xX31xX8xX1axd0d5xX33xX31xX8xX3xc2bexX8xX3xX2xX3bxX9xX8xX13xX2d8xX33xX31xX8xX9xX1axd5c0xX33xX31xX8xX13xX3cxX67xc5d3xX33xX8xX13xX19xX3cxX67xX316xX33xX8xX3xX3fxX8xX13xX19xX2xfac8xX33xX8xXa8xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX301xX9xX8xX6xX2xX3bxX33xX8xX9xX4cxX9xX8xX11exX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xXe3xX2fdxX2xX8xX3xX1bxX2xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xXdbxX8xX20xX8xX13xXe0xX33xX8xXe3xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX132xX0xX1fxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX67xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6exX13xX70xXbxXaxX2xX31xX33xX76xX8xX78xX3cxXcxX13xX2xX7dxX67xX7fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX12bxXaexX1xX67xXfxX4xX11xX6xX15xXaexX8xXe3xXc1xX21xX8xX12bxX12cxX8xX12exX11xX130xX11xX8xX67xX32bxX3cxX8xX9x12f7bxX3cxX8xX2e3xX2e4xX8xX12exX11xX130xX11xX8xX9xX4cxX9xX8xX13xX2f0xX33xX6xX21xX8xX13xX6xX3fxX33xX6xX8xX10xX6xX2fdxX8xX13xX6xX301xX9xX8xX13xX6xX3cxX12cxX9xX8xX11xX19xX3cxX33xX31xX8xX1axX311xX33xX31xX8xX10xX6xX2fdxX2xX8xX6x129eaxX10xX8xX3xX1bxX2xX8xX9xX311xX8xX11exX3cxXbxX33xX8xX13xX6xX23xX33xX31xX8xX13xX2xX33xX8xXe3xf554xX2xX8xX9xX6x1123dxX33xX31xX8xX9xX128xXbxX8xXe3xX48xXbxX8xX10xX6xX1axX311xX33xX31xX8xX13xX3cxX67xX32bxX33xX8xX13xX19xX3cxX67xX316xX33xX8xX9xX4cxX9xX8xX11exX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xX4dxX1bxX2xX8xX13xX452xX2xX8x115caxX31xX6xX48xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xXcxX2fdxX8xX1b6xX1b4xX8xX9xX128xXbxX8xX218xX6xb354xX33xX6xX8xX10xX6xX128xX132xX8xX11xX19xXaexX33xX31xX8xXe3xXc1xX21xX8xX13xXb4xX10xX8xX13xX19xX3cxX33xX31xX8xXaxX3fxX4dxX8xX19xd9d5xX8xX9xX4cxX9xX8xXaxX12cxX8xX13xX19xX5axX33xX6xX8xX2e4xX8xX48cxX31xX6xX48xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xX33xX3fxX67xX132xX8xX218x10731xX8xX13xX6xX33bxX21xX8xX13xX19xX1axX1bxX9xX8xX33xX31xX3fxX67xX8xX7xX1fxX20xX8xX33xX2d8xX4dxX8xX33xXbxX67xX21xX8xXe3xX2fdxX2xX8xX3xX1bxX2xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xXdbxX8xX20xX8xX13xXe0xX33xX8xXe3xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX8xX13xX6xX5axX8xXe3xX311xX33xX8xX3xX48xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX10xX6xX29xX2xX8xX9xXc1xX8xX12exX2xXe0xX67xX8xX10xX6xb03axX10xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX47x12e4exX33xX31xX8xX23xX8xX13xX23xX132xX0xX1fxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX67xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6exX13xX70xXbxXaxX2xX31xX33xX76xX8xX78xX3cxXcxX13xX2xX7dxX67xX7fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX12bxXaexX1xX67xXfxX4xX218xe5f6xX33xX31xX8xX9xX37xX33xX31xX8xX13xX6xX324xX2xX8xXe3xX2xX33bxX4dxX8xX13xX19xX1axX1bxX9xX8xX33xX31xX3fxX67xX8xX7xX1fxX20xX21xX8xX9xX4cxX9xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xXdbxX8xX20xX8xX13xXe0xX33xX8xXe3xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX8xX10xX6xX29xX2xX8xX31xX32xX33xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xX47xX48xX8xX31xX2xX4cxX4dxX8xXcxX4cxX13xX8xX6xX3fxX33xX6xX8xX13xX19xX5axX33xX6xX132xX8xX11xX6xX2xX44xX13xX8xX47xX48xX8xX31xX2xX4cxX4dxX8xXcxX4cxX13xX8xX6xX3fxX33xX6xX8xX13xX19xX5axX33xX6xX8xXe3xX1axX438xX9xX8xXcxX2dcxX8xX1xX4e5xX33xX31xX8xX10xX6xX29xX2xX8xXe3xX29xX4dxX8xX47xX29xXaexX8xX13xX5axX33xX6xX8xX13xX19xX452xX33xX31xX8xXa8x108b0xX8xX13xX6xX3cxXb4xX13xX8xX13xX2fdxX13xX8xX3xX3fxX8xX6xXaexX452xX13xX8xXe3xX12cxX33xX31xX8xXaxX2xX32bxX33xX8xX13xX4e5xX9xX8xX13xX19xXaexX33xX31xX8xX13xX6xX324xX2xX8xX31xX2xXbxX33xX8xX6exX15xX8xX13xX6xXbxX4dxX8xX31xX2xXbxX8xX31xX2xXbxXaexX8xX13xX6xX23xX33xX31xX132xX8xa8d0xf424xX33xX31xX8xX13xX6xX324xX2xX21xX8xX9xX4cxX9xX8xXaxXaexX452xX2xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xXdbxX8xX20xX8xX13xXe0xX33xX8xXe3xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX8xX10xX6xX29xX2xX8xXe3xX1axX438xX9xX8xX31xX32xX33xX8xX10xX6xX37xX8xX6xX2xX3bxX3cxX8x12f91xX221x11957xX8xX11xX263xX1d8xea90xX8xX13xX6xX15xXaexX8xX11exX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX132xX0xX1fxX10xX4xX0xX1fxX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX67xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6exX13xX70xXbxXaxX2xX31xX33xX76xX8xX78xX3cxXcxX13xX2xX7dxX67xX7fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX12bxXaexX1xX67xXfxX4xX218xX23xX33xX31xX8xX3xX2d8xX33xX8xX4dxX1bxX2xX8xX9xX128xXbxX8xX12bxX12cxX8xX12exX11xX130xX11xX8xX9xX5e8xX33xX31xX8xX33xX32bxX3cxX8xX19xX4c4xX21xX8xX9xX4cxX9xX8xX2e3xX2e4xX8xX12exX11xX130xX11xX8xXe3xX48xXbxX8xX10xX6xX1axX311xX33xX31xX8xX10xX6xX29xX2xX8xX13xX452xXaexX8xXe3xX2xX316xX3cxX8xXa8xX2xX3bxX33xX8xX13xX2fdxX2xX8xXe3xXbxX8xX3xX3fxX8xX13xX6xX301xX9xX8xX6xX2xX3bxX33xX8xX9xXe0xX10xX8xX10xX6xX37xX8xX6xX2xX3bxX3cxX8xX33xX6xXbxX33xX6xX8xX33xX6xXe0xX13xX8xX9xX6xXaexX8xX9xX4cxX9xX8xXe3xX311xX33xX8xX3xX48xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xXe3xX717xX33xX31xX8xX13xX6xX324xX2xX8xX13xX19xX2xX33bxX33xX8xXa8xX6xXbxX2xX8xXe3xX44xX33xX8xX9xX4cxX9xX8xXe3xX311xX33xX8xX3xX48xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX19xX32bxX33xX8xXe3xX48xXbxX8xX47xX3fxX33xX8xXe3xX48xXbxX8xX10xX6xX1axX311xX33xX31xX8xX9xXc1xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX47xX5acxX33xX31xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX13xX6xX2xX44xX13xX8xXa8xX44xX8xX13xXdbxX8xX20xX8xX13xXe0xX33xX8xXe3xX44xX33xX8xX1xX1axX1bxX2xX8xX7xXedxX8xX13xXe0xX33xX132xX0xX1fxX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX67xXaxX15xXexXfxX13xX15xX6exX13xX70xXbxXaxX2xX31xX33xX76xX8xX78xX3cxXcxX13xX2xX7dxX67xX7fxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX12bxXaexX1xX67xXfxX4xX11xX19xX1axX324xX33xX31xX8xX6xX438xX10xX8xX9xX4cxX9xX8xXe3xX311xX33xX8xX3xX48xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX3xX3fxX8xX33xX31xX1axX324xX2xX8xXe3xX2xX316xX3cxX8xXa8xX6xX2xX33bxX33xX8xX6exX15xX8xX23xX8xX13xX23xX8xXa8xX2xX33xX6xX8xX1xXaexXbxX33xX6xX8xX3xXb4xX33xX8xX13xX29xX2xX8xX6xX3fxX33xX31xX8xX6xXc1xXbxX8xX9xXc1xX8xX13xX19xXc9xX33xX31xX8xX13xX29xX2xX8xX33xX3fxX67xX8xXa8xX6xX23xX33xX31xX8xX13xX6xX301xX9xX8xX6xX2xX3bxX33xX8xX9xX4cxX9xX8xX11exX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xX33xX32bxX3cxX8xX13xX19xX32bxX33xX8xXcxa0aaxX8xX47xX48xX8xX6exX2dcxX8xXax112aaxX8xX3xX2xX8xX10xX6xX452xX4dxX8xX13xX6xX15xXaexX8xX11exX3cxX67xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xX13xX452xX2xX8xX48cxX31xX6xX48xX8xXe3xX48xX33xX6xX8xXcxX2fdxX8xX7xX20xX7xX1fxX145xXedxX7xX1c4xX1fxX48cxX716xX70xX218xcfc3xX8xX33xX31xX3fxX67xX8xX7xX1c4xX1fxX7xX7xX1fxX145xXedxX7xX1c4xX8xX9xX128xXbxX8xX218xX6xX4a2xX33xX6xX8xX10xX6xX128xX132xX0xX1fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX2e3xXaexX3cxX19xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xXaexX8xX1d8xX218xX11xX33xX15xX13exXcxX0xX1fxX10xX4
congthanh