Phát hiện một số tiêu bản gốm sứ thời Trần cách đây gần 800 năm ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các nhà khảo cổ học Bảo tàng Hà Tĩnh đang tiến hành khai quật thám sát khảo cổ học tại khu vực thương cảng cổ Hội Thống thuộc xã Xuân Hội (Nghi Xuân).
b839xebcdx11694x12405x13a2fxc893xef36xc94cx117a3xX7x1384exf5f5x12b49x13f94x10b48x113c9xX5x1076cxXaxd3f9xX0xX7xXexe0e3x13285xde9dxef09xX12x130d0xX1xf444xXexX3xX1xXdx148dbxX18xX3x11981x114c4xXexX3xX7x108b4xX3xXexXdxda66xcf56xX3x142f9xeb81xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xbc51xX3xXexX1x10392xXdxX3xXcxX16xd8dfxX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3x1359cxf49fx119e3xX3xX19xX43xX18xX3xe1f9xe6bexX54xX3xX18x123e0xX25xX3xd1cexX3xbd98x14900xX3xXcx1301exX18xX1xX0xf8eaxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX10xX6xdcc5xXaxX12xXcxX16xfee2xX3exX18xX19xX3xd578x121baxXdxX3xX1x143aexX4xX3x12042xX5dxc469xX5dxfdffx1167bx1476bxX3x10f76xX3xX8axX8bxXdxX3xX1xX8fxX4xX3x10263xX2fxX2axX4xX3xX19xXdxX6xX3xX5dxX5exX3xX97xX26xXdxX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1x11d32xXbxX3xd370xe02fxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX1xX5exX3xed49xX1xX32xX17xX3xX4x147b8xX3xX1xX8fxX4xX3xc63exX32xX17xX3xXexX5exX18xX19xX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX3xX4bxX6xX18xX19xX3xXexXdx10532xX18xX3xX1xX5exX18xX1xX3xXc9xX1xX6xXdxX3x1269exX2fxc570xXexX3xXexX1xX1dxX25xX3xX7xX1dxXexX3xXc9xX1xX32xX17xX3xX4xXcfxX3xX1xX8fxX4xX3xXexX8bxXdxX3xXc9xX1xX2fxX3xXbdx12747xX4xX3xXexX1xX85x13c08xX18xX19xX3xX4xX32xX18xX19xX3xX4xXcfxX3xX5dxX26xXdxX3xXcxX1xX2axX18xX19xX3xXexX1xX2fxX26xX4xX3x10683x1367exX3xX94xX2fxX4cxX18xX3xX5dxX26xXdxX3xe460xX97xX19xX1xXdxX3xX94xX2fxX4cxX18xdb73x114aaxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX17xX80xX4dxXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1311cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxf3dcxXdxX80xXexX1x12194xX3x119f1xX2xbec3xXbxX13fxe938xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3x12036xX2xX54xXbxX13fxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX65xX65xXdxX156xX31xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX156xXbdxX18xX65xX18xX10xX188xX7xX65xf2f4xX54xX19exX53xX65x10f96xX1c6xX80xX18fxX2x144cdxX2xX53xX2xX1c6xXexf35dxX19exX1cbxX2xX1d6xX5xX54xX156x123e9xXbxX19xf9faxX16xX9xX191xX2xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX188xXdxX80xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX2xX54xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX9axX6xX5xXdxX19xX18xX18dxX3xX1dexX2fxX7xXexXdx124faxX4dxX194xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXa4xX2fxX4dxXedxXexX3xX4bx13e78xX18xX1xX3xX7xX2axX3xX1c6xX1cbxX53xX1d6xX65xXa4xX8axX3xX9axX3xXd5xX98xX5dxXcxXcx11b81xedddxX3xX18xX19xX5exX4dxX3xX2xX2xX65xX2xX54xX65xX1c6xX54xX1c6xX54xX3xX4xcc37xX6xX3xXd5xX26xX3xX98xX58xX18xX3xX1xf631xX6xX3xX9axX3xXcxX1xbf56xX3xXexX1xX6xX17xX3xXbdxX5exX3xX2abxX2fxX3xX5xX295xX4xX1x11c81xX3xXbdxXdxX22xX4xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXfaxX2fxXfcxXexX3xXc9xX1xX32xX17xX3xX4xXcfxX3xX1xX8fxX4xX3xX4bxX85xXbaxX4xX3xXexXdxXedxX18xX3xX1xX5exX18xX1xX3xXexX8bxX295xX3xXc9xX1xX2fxX3xXbdxX11dxX4xX3xX8ax13eb3xX18xX19xX3x13fc9x105adxX2e2xX3xXexX1x12933xX18xX3xX1bxX1xX320xX3xXa4xX2fxd564xX2e2xX3xX13fxX140xX3xX94xX2fxX4cxX18xX3xX5dxX26xXdxX3xX4xX2caxX3xX80xXdxX22xX18xX3xXex119f8xX4xX1xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXfaxX2fxXfcxXexX3xX5xX5exX3xX1c6xX191xX3xX25xX0xX7xX2fxXbxX12xX1c6xX0xX65xX7xX2fxXbxX12xX2e2xX3xXexX1xX3exXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXfaxX2fxXfcxXexX3xXex13ef7xX3xX18xX19xX5exX4dxX3xX1d6xX54xX65xX2xX2xX65xX1c6xX54xX1c6xX54xX3x14105xX3xX2xX191xX65xX2xX1c6xX65xX1c6xX54xX1c6xX54xX156xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX17xX80xX4dxXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xX3xX80xXexX1xX2fxX25xX31xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX80xXexX1xX18dxX3xX18fxX2xX191xXbxX13fxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX2xX54xXbxX13fxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX65xX65xXdxX156xX31xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX156xXbdxX18xX65xX18xX10xX188xX7xX65xX1c6xX54xX19exX53xX65xX1cbxX1c6xX80xX18fxX2xX1d0xX1c6xX54xX1d6xX53xXexX2xX2xX53xX1d0xX1cbxX5xX54xX156xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX1cbxX19exX54xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX188xXdxX80xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX2xX54xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX9axX6xX5xXdxX19xX18xX18dxX3xX1dexX2fxX7xXexXdxX284xX4dxX194xXaxX12xXa4xX2fxX1dxX3xXexX16xd205xX18xX1xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXfaxX2fxXfcxXexX3xXc9xX1xX32xX17xX3xX4xXcfxX3xX1xX8fxX4xX3xXexX8bxXdxX3xX13fxX140xX3xX94xX2fxX4cxX18xX3xX5dxX26xXdxX2e2xX3xX18xX1xX2caxX25xX3xX18xX19xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX3axX2fxX3xX4bxX140xX3xX7xXbexX25xX3xXexX4dcxX25xX3xXexX1x12955xX4dxX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX2e2xX3xX7xX3axX3xX4xX2caxX3xX18xXdxX2exX18xX3xX4bxX8bxXdxX3xX4xX2bfxX6xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX14bxX18xX58xX25xX3xX2xX1c6xX1c6xX191xX155xX156xX3xX98xXdxX22xX4xX3xXexXcfxX3xX4xX1xX3axX4xX3xX18xX19xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX3axX2fxX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXfaxX2fxXfcxXexX3xX5xX43xX18xX3xX18xX5exX4dxX3xX5xX5exX3xX7xX11dxX3xXexXdxXedxXbxX3xX18xX2axXdxX3xX4xX2bfxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX85xX123xX18xX19xX3xXexX16xX4dcxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX3axX2fxX3xX5xXdxX2exX18xX3xXfaxX2fxX6xX18xX3xX4bxXedxX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX5bxX3xXbdxba6exX18xX19xX3xX97xX19xX1xXdxX3xX94xX2fxX4cxX18xX2e2xX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX156xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX17xX80xX4dxXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX80xXexX1xX18dxX3xX18fxX2xX191xXbxX13fxX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX2xX54xXbxX13fxX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX65xX65xXdxX156xX31xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xX156xXbdxX18xX65xX18xX10xX188xX7xX65xX1c6xX54xX19exX53xX65xX1cbxX1c6xX80xX18fxX2xX1d0xX1c6xX1c6xX19exX19exXexX19exX18fxX1cbxX191xX1c6xX5xX54xX156xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX1c6xX1d0xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX188xXdxX80xXexX1xX9xXaxX18fxX2xX191xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX2xX54xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexX9axX6xX5xXdxX19xX18xX18dxX3xX1dexX2fxX7xXexXdxX284xX4dxX194xXaxX12xX94xX140xX3xX94xX2fxX4cxX18xX3xX5dxX26xXdxX2e2xX3xX4bxce4dxX4xX3xX31xXdxX22xXexX3xX5xX5exX3xXc9xX1xX2fxX3xXbdxX11dxX4xX3xXexX1xX85xX123xX18xX19xX3xX4xX32xX18xX19xX3xX4xXcfxX3xX5dxX26xXdxX3xXcxX1xX2axX18xX19xX3xX5xX5exX3xX18xX123xXdxX3xX4bxX6xX18xX19xX3xc925xX18xX3xX4xX1xX3axX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5x146faxX18xX19xX3xX4bxX524xXexX3xX18xX1xXdx1449bxX2fxX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX295xX3xX5xXdxX2exX18xX3xXfaxX2fxX6xX18xX3xX4bxXedxX18xX3xX5xX295xX4xX1xX3xX7x1317exX3xX390xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX4bxX17xX8bxX18xX3xX4xX2fxX2axXdxX3xXexX1xX3exXdxX3xX2acxX32exX3xX4bxXedxX18xX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xXbdxX5exX3xXexX1xX3exXdxX3xX2acxX2ex145bcxX3xXcxX37exX3xX18xX1x12b56xX18xX19xX3xX18xX58xX25xX3xX1d0xX54xX3xX14bxXexX1xXedxX3xXc9xbb72xX3xX94xX94xX155xX3xX4bxXedxX18xX3xX18xX6xX4dxX2e2xX3xX4bxX140xX3xX4xX2caxX3xX18xX1xXdxX791xX2fxX3xX4bxXbaxXexX3xX18xX19xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX3axX2fxX2e2xX3xXexX1xX1dxX25xX3xX7xX1dxXexX3xXc9xX1xX32xX17xX3xX4xXcfxX3xX1xX8fxX4xX3xXbdxXbexXdxX3xX18xX1xX7f2xX18xX19xX3xXc9xXedxXexX3xXfaxX2fxX32xX3xX18xX19xX1xXdxX2exX18xX3xX4xX3axX2fxX3xX4bxX140xX3xXc9xX1x14490xX18xX19xX3xX4bxX295xX18xX1xX3xXexX1xX2exX25xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX295xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX2e2xX3xX5xX295xX4xX1xX3xX7xX7b0xX3xX4xX2bfxX6xX3xXbdxX5e8xX18xX19xX3xX4bxX524xXexX3xX18xX5exX4dxX156xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX17xX80xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2exX18xX3xXfaxX2fxX6xX18xX18dxX0xX65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX65xXbxX12xX0xX80xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX16xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9axXexX1xX2fxX25xX31xX9axX6xX18xX80xX9axX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX179xX1xX2fxX3xX98xX58xX18xX3xf185xX18xX2e2xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xXexX1xX43xX4dxX3xXbdxX61xX3xX4bxX8bxXdxX3xX4xX2bfxX6xX3xX18xX791xX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX80xf626xX4xX3xX98xXdxX22xXexX3xX97xX6xX25xXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xXbdxX6xX18xX9axX1xX17xX6xX9axX1xX6xX9axXexXdxX18xX1xX65xX4xX1xX2fxX9axXbdxX6xX18xX9axX6xX18xX9axX18xX19xX2fxX17xXdxX9axXexX1xX6xX4dxX9axXbdxXdxX9axX80xX6xXdxX9axX4xX2fxX6xX9axX18xX10xX18xX9axX19xXdxX6xX17xX9axX80xX2fxX4xX9axXbdxXdxX10xXexX9axX18xX6xX25xX65xX1c6xX54xX1c6xX2xX191xX18fxX156xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX25xX10xX80xXdxX6xX65xX2xX1c6xX54xX65xX18xX10xX188xX7xX65xX1c6xX54xX19exX18fxX65xX2xX1c6xX53xX80xX1c6xX54xX191xX19exX53xX1d6xX1c6xXexX1c6xX18fxX1cbxX53xX5xX2xX156xX1dexXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX80xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX179xX1xX2fxX3xX98xX58xX18xX3xX922xX18xX2e2xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xXexX1xX43xX4dxX3xXbdxX61xX3xX4bxX8bxXdxX3xX4xX2bfxX6xX3xX18xX791xX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX80xX946xX4xX3xX98xXdxX22xXexX3xX97xX6xX25xXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xXbdxX6xX18xX9axX1xX17xX6xX9axX1xX6xX9axXexXdxX18xX1xX65xX4xX1xX2fxX9axXbdxX6xX18xX9axX6xX18xX9axX18xX19xX2fxX17xXdxX9axXexX1xX6xX4dxX9axXbdxXdxX9axX80xX6xXdxX9axX4xX2fxX6xX9axX18xX10xX18xX9axX19xXdxX6xX17xX9axX80xX2fxX4xX9axXbdxXdxX10xXexX9axX18xX6xX25xX65xX1c6xX54xX1c6xX2xX191xX18fxX156xX1xXexX25xXaxX12xX179xX1xX2fxX3xX98xX58xX18xX3xX922xX18xX2e2xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xXexX1xX43xX4dxX3xXbdxX61xX3xX4bxX8bxXdxX3xX4xX2bfxX6xX3xX18xX791xX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX80xX946xX4xX3xX98xXdxX22xXexX3xX97xX6xX25xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xXcxX16xXdxX2d1xX18xX3xX5xX140xX25xX3x1389axXcxX1xX85xXbaxX18xX19xX3xXexX85xX3exX18xX19xX3xX31fxX123xX18xX3xX8axX777xX2fx14618xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xX25xX8bxX4xX3xX18xX19xX5exX4dxX3xX2xX18fxX65xX2xX2xX3xX4xX2caxX3xX32exX3xX18xX19xX1xX61xX6xX3xXexX325xX18xX3xXbdxXdxX18xX1xX3xXexX1xX43xX4dxX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX179xX1xX2fxX3xX98xX58xX18xX3xX922xX18xX3xX18xX1xX85xX3xX18xX320xXdxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX31fxX123xX18xX2e2xX3xX7xX6xX17xX3xXd5xf699xX4xX3xX8axX777xX2fxX3xX4xX2bfxX6xX3xXexX16xX85xX3exX18xX19xX3xXa4xX2fxX2axX4xX3xXcxX7b0xX3x14645xXdxX1dxX25xX156xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX80xXdxXbdxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2abxXdxX3xX7xX32xX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xX19xX2caxXbxX3xXbxX1xX43xX18xX3xX13fxX4cxX4dxX3xX80xX11dxX18xX19xX3xX1xX4dcxX18xX1xX3xX32xX18xX1xX2e2xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xX18xX2fxXdxX9axX1xX17xX18xX19xX9axX7xX17xX18xX19xX9axX5xX6xX65xX80xXdxX9axX7xX6xX18xX9axXbdxX6xX18xX9axX1xX17xX6xX9axX19xX17xXbxX9axXbxX1xX6xX18xX9axX13fxX6xX4dxX9axX80xX2fxX18xX19xX9axX1xXdxX18xX1xX9axX6xX18xX1xX9axX4xX17xX18xX9axX18xX19xX2fxX17xXdxX9axX1xX6xX9axXexXdxX18xX1xX65xX2xX1cbxX1cbxX1cbxX1d0xX53xX156xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX25xX10xX80xXdxX6xX65xX2xX1c6xX54xX65xX18xX10xX188xX7xX65xX1c6xX54xX19exX2xX65xX1d0xX54xX80xX2xX2xX54xX54xX1d6xX54xX2xXexX1d6xX191xX2xX1cbxX54xX5xX54xX156xX1dexXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX80xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2abxXdxX3xX7xX32xX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xX19xX2caxXbxX3xXbxX1xX43xX18xX3xX13fxX4cxX4dxX3xX80xX11dxX18xX19xX3xX1xX4dcxX18xX1xX3xX32xX18xX1xX2e2xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xX18xX2fxXdxX9axX1xX17xX18xX19xX9axX7xX17xX18xX19xX9axX5xX6xX65xX80xXdxX9axX7xX6xX18xX9axXbdxX6xX18xX9axX1xX17xX6xX9axX19xX17xXbxX9axXbxX1xX6xX18xX9axX13fxX6xX4dxX9axX80xX2fxX18xX19xX9axX1xXdxX18xX1xX9axX6xX18xX1xX9axX4xX17xX18xX9axX18xX19xX2fxX17xXdxX9axX1xX6xX9axXexXdxX18xX1xX65xX2xX1cbxX1cbxX1cbxX1d0xX53xX156xX1xXexX25xXaxX12xX2abxXdxX3xX7xX32xX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xX19xX2caxXbxX3xXbxX1xX43xX18xX3xX13fxX4cxX4dxX3xX80xX11dxX18xX19xX3xX1xX4dcxX18xX1xX3xX32xX18xX1xX2e2xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX179xX325xX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xX31xX32xX17xX3xXexX31bxX18xX2e2xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX2fxX4dxX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX295xX3xX80xXdxX3xX7xX32xX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX3xX4bxX140xX3xX4bxX85xXbaxX4xX3xX4xX1xX320xX3xXexX16xX8fxX18xX19xX3xXbdxXbexXdxX3xX18xX1xX7f2xX18xX19xX3xXc9xXedxXexX3xXfaxX2fxX32xX3xX4bxX1dxX18xX19xX3xX25xX37exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX22xX25xX3xXc9xe326xX3xX1c6xX54xX2xX191xX9axX1c6xX54xX1c6xX54xX156xX3xX8axX4cxX4dxX3xX4x103dfxX18xX19xX3xX4xX1xX346xX18xX1xX3xX5xX5exX3xX18xX1xXdxX22xX25xX3xXbdxX946xX3xX13fxX2fxX4dxX2exX18xX3xX7xX2fxX2axXexX3xX18xX1xXdxX791xX2fxX3xX18xX58xX25xX3xXfaxX2fxX6xX3xXbdxX5exX3xX5xX5exX3xX4xX123xX3xX7xX5bxX3xX4bxX2d1xX3xX13fxX4cxX4dxX3xX80xX11dxX18xX19xX2e2xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX2d1xX18xX3xXbdxX58xX18xX3xX1xX2caxX6xX2e2xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX85xX3exXdxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX4bxX17xX8bxX18xX3xX25xXbexXdxX156xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX80xXdxXbdxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xX1xX7f2xX18xX19xX3xXb42xX31xX1dxX2fxX3xXbdxXfcxXexXb57xX3xXbdxX791xX3xX4xX2fxX26xX4xX3xX4bxX3exXdxX3xX8axX8bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX17xX3xX97xX19xX2fxX4dx12ec0xX18xX3xX2abxX2fxX3xXbdxX5exX3xXcxX16xX2fxX4dxX22xX18xX3xX92xXdxX791xX2fxXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xX18xX2fxXdxX9axX1xX17xX18xX19xX9axX7xX17xX18xX19xX9axX5xX6xX65xX18xX1xX2fxX18xX19xX9axX31xX6xX2fxX9axXbdxX6xXexX9axXbdxX10xX9axX4xX2fxX17xX4xX9axX80xX17xXdxX9axX80xX6xXdxX9axXexX1xXdxX9axX1xX6xX17xX9axX18xX19xX2fxX4dxX10xX18xX9axX80xX2fxX9axXbdxX6xX9axXexX16xX2fxX4dxX10xX18xX9axXc9xXdxX10xX2fxX65xX2xX1cbxX191xX191xX1d0xX54xX156xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX65xX25xX10xX80xXdxX6xX65xX2xX1c6xX54xX65xX18xX10xX188xX7xX65xX1c6xX54xX1c6xX1cbxX65xX2xX191xX19exX80xX1d6xX1c6xX1c6xX1d6xX18fxX54xX1cbxXexX1c6xX1c6xX1c6xX53xX1c6xX5xX54xX156xX1dexXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xXexXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX18xX3xX19xX2axX25xX3xX7xX3axX3xXexX1xX3exXdxX3xXcxX16xX43xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX19xX43xX18xX3xX53xX54xX54xX3xX18xX58xX25xX3xX5bxX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX80xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX97xX1xX7f2xX18xX19xX3xXb42xX31xX1dxX2fxX3xXbdxXfcxXexXb57xX3xXbdxX791xX3xX4xX2fxX26xX4xX3xX4bxX3exXdxX3xX8axX8bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX17xX3xX97xX19xX2fxX4dxXf74xX18xX3xX2abxX2fxX3xXbdxX5exX3xXcxX16xX2fxX4dxX22xX18xX3xX92xXdxX791xX2fxXaxX3xX1xX16xX10xX284xX9xXaxX65xX18xX2fxXdxX9axX1xX17xX18xX19xX9axX7xX17xX18xX19xX9axX5xX6xX65xX18xX1xX2fxX18xX19xX9axX31xX6xX2fxX9axXbdxX6xXexX9axXbdxX10xX9axX4xX2fxX17xX4xX9axX80xX17xXdxX9axX80xX6xXdxX9axXexX1xXdxX9axX1xX6xX17xX9axX18xX19xX2fxX4dxX10xX18xX9axX80xX2fxX9axXbdxX6xX9axXexX16xX2fxX4dxX10xX18xX9axXc9xXdxX10xX2fxX65xX2xX1cbxX191xX191xX1d0xX54xX156xX1xXexX25xXaxX12xX97xX1xX7f2xX18xX19xX3xXb42xX31xX1dxX2fxX3xXbdxXfcxXexXb57xX3xXbdxX791xX3xX4xX2fxX26xX4xX3xX4bxX3exXdxX3xX8axX8bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX17xX3xX97xX19xX2fxX4dxXf74xX18xX3xX2abxX2fxX3xXbdxX5exX3xXcxX16xX2fxX4dxX22xX18xX3xX92xXdxX791xX2fxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX8axX4cxX4dxX3xX5xX5exX3xX18xX1xX7f2xX18xX19xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXbdxXfcxXexX3xX4bxX73fxX4xX3xX7xXbadxX4xX3xX18xX1xX524xXexX3xX18x14811xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX31xX26xX3xX7xX85xX2fxX3xXexXfcxXbxX3xX1xXdxX22xX18xX3xXbdxXfcxXexX2e2xX3xXexX5exXdxX3xX5xXdxX22xX2fxX3xXfaxX2fxX32exX3xX5xXdxX2exX18xX3xXfaxX2fxX6xX18xX3xX4bxXedxX18xX3xX4xX2fxX26xX4xX3xX4bxX3exXdxX3xX8axX8bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX5exX17xX3xX97xX19xX2fxX4dxXf74xX18xX3xX2abxX2fxX3xXbdxX5exX3xXcxX16xX2fxX4dxX22xX18xX3xX92xXdxX791xX2fxX3xX4bxX85xXbaxX4xX3xXd5xX6xX18xX3xXfaxX2fxX32xX18xX3xX5xX32exX3xX92xX1xX2fxX3xX80xXdxX3xXexX346xX4xX1xX3xX97xX19xX2fxX4dxXf74xX18xX3xX2abxX2fxX3xX14bxX97xX19xX1xXdxX3xX94xX2fxX4cxX18xX3xX9axX3xX5dxX5exX3xXcxX61xX18xX1xX155xX3xX80xX5exX4dxX3xX4xX325xX18xX19xX3xX7xX85xX2fxX3xXexX43xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX791xX2fxX3xX18xX58xX25xX3xXfaxX2fxX6xX156xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX80xXdxXbdxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX2fxX5xX12xX0xX80xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX65xX80xXdxXbdxX12xX0xX65xX80xXdxXbdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX922xX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX5dxX17xX5exXdxX3xX97xX6xX25xX0xX65xXbxX12
Hoài Nam