Toyota Yaris TRD Sportivo 2016 giá 16.800 USD
Mẫu xe 5 cửa phiên bản 2016 có thêm tuỳ chọn gói độ thể thao chính hãng, dùng động cơ 1,2 lít Dual VVT-i.
a76ex12e59x13bc0x14fcaxe6ecx13cc2xX0x160f8x14345x148c4x145f3x131c2xca27x171b7xXcx16839xdf48x10100x15601xX2xf544xXaxfa8dxXfxX4xX11x153bbxa902xX19xX13xXbxX8xd6e5xXbxc359xX2xXcxX8xX11x1332axfc01xX8x12efexX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xcf88xf749xX7x14204xX8x1103fxX2x12720xX8xX7xX35xd1dex174ebxX33xX33xX8xdaf8xX29xX27xX0x124e9xX6xX7xX4xX0xX46xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xdbddxX15xXbxX1xXfxX4x121a7x1348dx12f4cxX8xb30cxX15xX8xc776xX8xX9x10c1cxXbxX8xX10xX6xX2x127bbx166c6xX8x16ff3xad9cxX72xX8xX32xX33xX7xX35xX8xX9x15a13xX8xX13xX6xX71x11866xX8xX13xX63x121c6xX8xX9xX6xc222xX72xX8xX37xX7exX2xX8x158c8x13bdcxX8xX13xX6xc322xX8xX13xX6xXbxX19xX8xX9xX6xcc63xX72xX6xX8xX6x16473xX72xX37x1233exX8xX1xcaf9xX72xX37xX8xX92xX93xX72xX37xX8xX9x15857xX8xX7xXa8xX32xX8xXaxXa0xX13xX8xX27xX63xXbxXaxX8x135a5xXc4xX11x100a1xX2xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x102e8xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72x114b5xX8x156c5xX63xXcxX13xX2xb70axX1ax152fcxXfxX4xX11xX19xX1axX19xX13xXbxX8xX11xX6xX39xX2xX8xc299xXbxX72xX8xX13xX63xX72xX37xX8xX92xX19x114dbxX72xX8xX3xX2xX1xX15xX19xX8xX37xX2x11ae3xX2xX8xX13xX6xX2x13df2xX63xX8xX3xcfcexX8xX9xX6xX2x11e90xX9xX8xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX32xX33xX7xX35xX8xX13xX21xXbxX72xX37xX8xX74x13876xX8xX37xX7exX2xX8xX92xX93xX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX9xX6xXa0xX72xX6xX8xX6xXa5xX72xX37xX8xX3xdd06xX8xX1x1553cxX8x11d34xX2xX12dxX72xX8xX13xX21x13dbfxX72xX6xX8xXaxX164xX72xX37xX8xX13xX113xX2xX8xX13xX21xX2xX97xX72xX8xXaxXa5xX83xX8xXd9xXbxX72xX37xX169xX19xX169xX8xX32xX33xX7xX35xX8xX3xX164xX19xX8xX9xX63x13a95xX2xX8xX13xX6xX39xX72xX37xX8x15d21xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX13xXbxX74xXaxX15xX8xX74xX19xX21xX1xX15xX21xXexXfxX33xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX72xX37xXexXfxX33xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX72xX37xXexXfxX1a3xXfxX4xX0xX13xX74xX19xX1xX1axX4xX0xX13xX21xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX0xX2xX83xX37xX8xXcxX21xX9xXexXfxX46xX46xX2xX3dxX74xXbxX19xX6xXbxX13xX2xX72xX6xX3dxX3xX72xX46xX72xX15x11ee0xXcxX46xX7xX35xX7xX7xX46xX7xX33xX68xX1xX68xX7xX1a3xX33xcac9xX33xX33xX13xX7xX33xX242x1145dxX32xX35xXaxX33xX3dxXf2xX10xX37xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX19xefd7xX83xXbxX37xX15xXfxX8xX232xX2xX1xX13xX6xXexXfxX68xX33xX33xX10xX65xXfxX8xX232xX2xX1xX13xX6xXexXfxX68xX33xX33xX10xX65xXfxX8xX46xX4xX0xX46xX13xX1xX4xX0xX46xX13xX21xX4xX0xX13xX21xX4xX0xX13xX1xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xef4bxXbxX10xX13xX2xX19xX72xXfxX4xX11xX19xX1axX19xX13xXbxX8xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX32xX33xX7xX35xX8xX37xX2xX39xX8xX7xX35xX3dxX3exX33xX33xX8xX42xX29xX27xX8xX13xX113xX2xX8xX11xX6xX39xX2xX8xX108xXbxX72xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX46xX13xX1xX4xX0xX46xX13xX21xX4xX0xX46xX13xX74xX19xX1xX1axX4xX0xX46xX13xXbxX74xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX32xX33xX7xX35xX8xX3xX11exX2xX8xX9xX39xX9xX8xX13xX21xXbxX72xX37xX8xX74xX142xX8xX13xX2xX71xX63xX8xX9xX6xX63x140a3xX72xX8xX92xX2xX8xX169xdb0exX83xX8xX72xX6xec21xX8xXaxX396xX11exX2xX8xX13xX75xX72xX8xX72xX6xX2xX124xX13xX8xX83xX164xX63xX8xX13xX19axX2xXa8xX8xX92xX391xX72xX8xX74xXbxX72xX8xX72xX37xX164xX1axX8xX108xaea9xX27xXa8xX8xXcxX396xXb5xX72xX37xX8xX83xXabxXa8xX8xX9xX39xX72xX6xX8xX37xX2xX7exX8xX13xX21xX396xX11exX9xXa8xX8xXcxXbxX63xX8xX3xX164xX8xX6xXbxX2xX8xX74xX71xX72xX8xX6x10ca4xX72xX37xXa8xX8xX37xX2xX39xX8xX6xX164xX72xX37xX8xX13xX21xX71xX72xX8xX83xX63xX2xX8xX3xX164xX8xX3xX164xX72xX6xX8xX6x12dbdxX10xX8xX169xX2xX83xX8xX83xX11exX2xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX61xX62xX63xX8xX6xXbxX13xX9xX6xX74xXbxX9xX169xX8xX1xXabxX72xX37xX8xX37xX6xX12dxX8xX13xX6xX97xX8xX13xX6xXbxX19xX8xX1xX19xX8xX74xX93xX8xX10xX6x13320xX72xX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX10xX6xX39xX13xX8xX13xX21xX2xX97xX72xX8xX169xX391xX83xX8xXaxX19xX37xX19xXa8xX8xX74xX8bxX9xX8xX1xXbxXa8xX8xX13xX21xXbxX72xX37xX8xX13xX21xXa0xX8xX13xX6xX71xX83xX8xX37xe4afxX8x10528xX63x119e6xX3dxX8xfa9ax17480xX72xX37xX8xX6xX4b6xX8xX6xX2xX97xX72xX8xX13xX6xX142xX8xX169xX2xX97xX63xX8xXbxX72xXbxXaxX19xX37xXa8xX8xX169xX6xX19xX39xX8xX13xX6xX3ecxX72xX37xX8xX83xX2xX72xX6xX3dxX8xX61xX164xX72xX8xX6xX170xX72xX6xX8xX9xX75xX83xX8x10c97xX72xX37xX8x138e9xX8xX2xX72xX9xX6xX8xX9xX6xX19xX8xX6xX124xX8xX13xX6xX19axX72xX37xX8xX13xX6xX3ecxX72xX37xX8xX13xX2xX72xX8xX37xX2xX75xX2xX8xX13xX21xXa0xX8xX13xX21xX71xX72xX8xX74xX75xX72xX37xX8xX92xX2xX128xX63xX8xX169xX6xX2xX97xX72xX8xX13xX21xX63xX72xX37xX8xX13xf18exX83xXa8xX8xX6xX4aexX8xX13xX21xX40cxX8xX6xe96axX63xX8xX6xX12dxX13xX8xX9xX39xX9xX8xX169xX12dxX13xX8xX72xX19axX2xX8xX13xX6xX3ecxX72xX37xX8xX1x11d3exX72xX37xXa8xX8xX13xX6xX71xX83xX8xX92xX544xX63xX8xX92xX8bxX9xX8xX13xX6xc9cbxX8xX29xX27xX8xX3xX164xX8xX13xX396xXb5xX72xX37xX8xX13xX6xXa0xX9xX6xX8xX11xXc7xX2c9xX19xX72xX72xX15xX9xX13xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xXcxX6bxX8xX1xX55exX72xX37xX8xX92xX93xX72xX37xX8xX9xXb5xX8xX7xXa8xX32xX8xXaxXa0xX13xX8xX242xX8xX65xX2xXc7xXaxXbxX72xX6xX8xX27xX63xXbxXaxX8xXc4xXc4xX11xXc7xX2xX8xX9xX3ecxX72xX37xX8xXcxX63x15b36xX13xX8xX3exX68xX8xX83xXa5xX8xXaxX167xX9xX8xb444xX8xX3x14ac6xX72xX37xX8xX13xX63xXbxX8xX83xX39xX1axX8xX35xX3dxX33xX33xX33xX8xX3xX619xX72xX37xX46xX10xX6x14643xX13xXa8xX8xX83xX3ecxXc7xX83xX15xX72xX8xX65xX19xd232xX72xX8xX9xX167xX9xX8xX92xX113xX2xX8xX7xX33xX3exX8xdc82xX83xX8xX13xX113xX2xX8xX242xX3dxX33xX33xX33xX8xX3xX619xX72xX37xX46xX10xX6xX632xX13xX3dxX8xX5bxX93xX10xX8xXcxX19axX8xX2c9xXc4xX11xXc7xX2xX8xX3xX11exX2xX8xXaxX62xX1axX8xX9xX6xX63xX1axX97xX72xX8xXcxX19axX8xX13xX21xX71xX72xX8xX3xX3ecxXc7xXax11ed9xX72xX37xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xX11xX113xX2xX8xX11xX6xX39xX2xX8xX108xXbxX72xXa8xX8xX11xX19xX1axX19xX13xXbxX8xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX37xX2xX39xX8xX13xX2xX71xX63xX8xX9xX6xX63xX38axX72xX8xX7xX35xX3dxX3exX33xX33xX8xX42xX29xX27xX3dxX8xX26xX2xX71xX72xX37xX8xX37xX7exX2xX8xX10xX6xX55exX8xX169xX2xX124xX72xX8xX11xX26xX27xX8xX29xX10xX19xX21xX13xX2xX3xX19xX8xX9xX6xX19xX8xX1fxXbxX21xX2xXcxX8xX37xX2xX39xX8xX7xX3dxX3exX242xX33xX8xX42xX29xX27xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXd9xX19xX1xX1axXfxX8xXcxX13xX1axXaxX15xXexXfxX13xX15xX65xX13xXc7xXbxXaxX2xX37xX72xXf0xX8xXf2xX63xXcxX13xX2xXf7xX1axXf9xXfxX4xXd9xXbxX72xX37xX169xX19xX169xX8xX61xX19xX13xX19xX21xX8xX29xX6xX19xX232xX8xX32xX33xX7xX35xX8xX1xX2x13191xX72xX8xX21xXbxX8xX13xX113xX2xX8xX11xX6xX39xX2xX8xX108xXbxX72xXa8xX8xXcxX167xX8xX169xX2xX124xX72xX8xX74xX63fxX13xX8xX92xX544xX63xX8xX13xe794xX8xX72xX37xX164xX1axX8xX32xX1a3xX46xX1a3xX3dxX0xX46xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX29xX19xX63xX21xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX19xX8xXc4xX72xX3bexX65xX10xX21xX15xXcxXcxX0xX46xX10xX4
sydong