Ethiopia bắn nhầm máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 đến Somalia
Quân đội Ethiopia vừa thừa nhận do nhầm lẫn đã bắn rơi một báy bay tư nhân chở hàng cứu trợ Covid-19 từ Kenya tới Somalia.
b790x11066x124a0x13dd5x13c77x168b6x140e9x11036xb9d5xX7x11a3bx1020bxc5a3x1285exe949xca92xX5xfaffxXax14ddfx13a55xXexX1xXdx134cdxXbxXdxX6xX3xe52bxf8e1x16156xX3xX1exX1xedc8xca68xX3xX23xbfa4x101b2xX3xX1cxX6xX27xX3xX4xX1xf085xX3xX1xc7e6xX1ex15749xX3xX4xbf94x11b27xX3xXex1152cx140d0xX3xead6xX17x16eacxXdxebccx14b97xX2xc36exX3x133f8xf7caxX1exX3xdf0axX17xX23xX6xX5xXdxX6xX0xe5a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6bdxX10xX6xX42xXaxX12x1436bxX38x129e3xX1exX3xX47xdf29xXdxX3xX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX40x152e5xX6xX3xXexX1xX7bxX6xX3xX1exX1x15dbbxX1exX3xX42xX17xX3xX1exX1xX22xX23xX3xX5xc539xX1exX3xX47xcde7xX3xX1cxX1dxX1exX3xX3bx16297xXdxX3xX23xX6exXexX3xX1cxX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xXex12f3fxX3xX1exX1xX6axX1exX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX32xX1exX34xX3xX4xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX17xX40xXdxX42xX43xX2xX45xX3xXexX7bxX3x12c58xX10xX1exX27xX6xX3xXexc7fexXdxX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xecc9xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd931xX17xX42xX27xXaxX12xX68xX38xX6axX1exX3xX47xX6exXdxX3xX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xXexXacxX2fxX1exX34xX3xX47xX6axX27xX3xX5xX32xX3xX23xX6exXexX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xdfb3xX4xe5d8xX3xX1exX34xX38xX27xX3xX4xX9cxX3xXexX1x13262xX4xX3xX1xXdx16f6axX1exX3xX23xX6exXexX3xX40x14fb1xX3xX47xX26xX1exX1xX3xX1cxX17xX23xX3xX5xXdx16643xX38xX3xX4xX1xX48xXex12419xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX17xX42xX27xXaxX12x141dbxX13dxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xf00bxX3xX47xX95xX3xX5xX32xX23xX3xXexX1xXdxX135xXexX3xX23xX170xX1exX34xX3xX4xd44bxX3xc205xX3xX1exX34xXacx136e0xXdxX3xXexX3bxdda9xX1exX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX23xX6xX3bxX34xXdxX1ex13d5axX3x167f3xXbxdda7xX3xX6xX38xXexX17x16419xXaxX12xX0xXexX1cxX17xX42xX27xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX1exXexX10xX3bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX1exXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX23xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7xX43xXbxX1xX17xXexX17xX3xXdxX3exX10xX1exXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax1563axXdxX42xXexX1xX1b4xX3xX187xX2xcdcaxXbxX1b8xX1bexX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX1b4xX3x13133xX2xX2xXbxX1b8xX1bexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX1xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX32xX1exX34xX3xX4xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX4xX17xX40xXdxX42xX43xX2xX45xX3xX47xX48xX1exX3xX7xX17xX23xX6xX5xXdxX6xX3xX1xda2fxX1exX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXe1xX1cxX6xX17xX1xX6xXexXdxX1exX1xXe1xX40xX1exX53xX1exX10xX219xX7xX53xX1b6x159c7xX2x16999xX53xX2xX2a2xX2a4xX42xX2a2xX2xX222xX1b6xX2a4xX22fxX2a4xXexX2a4xX1b6xX22fxX2xb9d6xX5xX2a2xXe1xd7c1xXbxX34x1652bxX3bxX9xX222xX2x15f98xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX1xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX32xX1exX34xX3xX4xX37xX38xX3xXexX3bxX3cxX3xX3exX17xX40xXdxX42xX43xX2xX45xX3xX47xX48xX1exX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xXaxX3xX42xX6xXexX6xX43xXbxX1xX17xXexX17xX43xX17xX3bxXdxX34xXdxX1exX6xX5xX43xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b4xX53xX53xXdxX23xX6xX34xX10xX7xXe1xX40xX17xX40xXe1xX40xX1exX53xX38xXbxX5xX17xX6xX42xX10xX42xX53x15214xX5xX2a2xX3bxXbxX22fxX187xXbxX27xX219xX4xX53xX1b6xX2a2xX1b6xX2a2xeefexX2a2xX222xX353xX2xX2a2xX53xX1xXdxX10xX1exX353xXexX3bxX38xX17xX1exX34xX353xX3bxX17xXdxX353xX23xX6xX27xX353xX1cxX6xX27xX353xX4xX17xX40xXdxX42xX353xX38xXbxX10xX219xXe1xX2baxXbxX34xXaxX3xX42xX6xXexX6xX43xX42xX10xX7xX4xX9xXaxfb0cxe39bxX6xX3xX47xXdx14dd3xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX3bxX9cxXdxXe1xX3xX38dx146ddxX3xX1xe8d1xX6xX1b4xX3x157cfxX1exX6xX42xX17xX5xX38xXe1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX42xX12xX0xX53xXexX3bxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX17xX1exXaxX12xX38dxX38exX6xX3xX47xXdxX393xX23xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX3bxX9cxXdxXe1xX3xX38dxX3a4xX3xX1xX3a7xX6xX1b4xX3xX3abxX1exX6xX42xX17xX5xX38xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX42xX12xX0xX53xXexX3bxX12xX0xX53xXexX1cxX17xX42xX27xX12xX0xX53xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX17xX42xX27xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX1cxX26xX17xX3xX4xX26xX17xX3xX4xb9e8xX6xX3xX68xX38xX6axX1exX3xX47xX6exXdxX3xX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX34xc305xXdxX3xX47xX48xX1exX3xc7f2xXdxX191xX1exX3xX23xXdxX1exX1xX3xX4xX1xX6axX38xX3x137ffxX1xXdxX3x11b9axX3abxd48dx15b3bx1607axX3xX4xX1xXdxX48xX4xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xXexX3bxX191xX1exX3xX47xX95xX3xX1cxX38exX3xX1cxX1dxX1exX3xX1xX170xX3xX40xX32xX17xX3xX1exX34xX32xX27xX3xX22fxX53xX222xX3xX1cxX2fxXdxX3xX5xX130xX4xX3xX5xXacxX3cxX1exX34xX3xX343xX38xX6axX1exX3xX47xX6exXdxX3xX13xXexX1xXdxXbxXdxX6xX3xX47xX6xX1exX34xX3xX1cxX185xX17xX3xX40xX135xX3xX23xX6exXexX3xX42xX17xX6xX1exX1xX3xXexX3bxX170xXdxX3xX2fxX3xXexX1xX38exX3xXexX3bxd846xX1exX3xXf1xX6xX3bxX42xX6xX6xX5xX10xX478xX3xXbxX1xd5a8xX6xX3xXexX6axX27xX3xX1exX6xX23xX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX17xX42xX27xXaxX12xX3exX1xXdxX48xX4xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX1exX32xX27xX3xX23xX6xX1exX34xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX32xX1exX34xX3xX1exX1xX6axX1exX3xX47xX170xX17xX3xX40xX32xX3xX40xX85xXexX3xXexXacxX3xX27xX3xXexX48xX3xX47xX393xX3xX34xXdxbb7bxXbxX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xX3xX37xX1exX34xX3xXbxX1xX124xX3xX40xXd7xXdxX3xX47xX170xXdxX3xX42xX38exX4xX1xX3xX3exX17xX40xXdxX42xX43xX2xX45xX3xXe1xX3x11e2dxX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX47xX95xX3xX3bxX9cxXdxX3xX1b8xX38x13525xX1exX34xX3xXexX1xX38exX3xXexX3bxX4e9xX1exX3xXf1xX6xX3bxX42xX6xX6xX5xX10xX478xX3xX4xX26xX4xX1xX3xXexX1xX444xX3xX47x148e5xX3xX589xX17xX34xX6xX42xXdxX7xX1xX38xX3xX2b6xX2a2xX2a2xeba5xX23xX3xX40xX14axX3xXbxX1xX4f8xX6xX3xXexX6axX27xX3xX1cxX1dxX4xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX17xX42xX27xXaxX12xX470xX1xX4f8xX6xX3xX68xX38xX6axX1exX3xX47xX6exXdxX3xX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX48xXexX478xX3xX40xX13dxX3xX40xXdxX135xX4xX3xX1b8xX185xX27xX3xX3bxX6xX3xX42xX17xX3xXexX1xXdxX48xX38xX3xXexX1xX5bbxX1exX34xX3xXexXdxX1exX3xX5xXdxX191xX1exX3xX5xX170xX4xX3xX40xX14axX3xX4xX1xX38xX27xX48xX1exX3xX1cxX6xX27xX3xX1cxX4e9xXexX3xX1exX34xX18cxX3xX1exX32xX27xX478xX3xX47xX3a4xX1exX34xX3xXexX1xX18cxXdxX3xX4x11fa5xX1exX34xX3xX5caxX191xX38xX3xX34xX3a7xXdxX3xX7xX130xX3xX1xX3cxXbxX3xXexX26xX4xX3xX34xXdx10a52xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX1exX1xX124xX23xX3xX47xXdxX14axX38xX3xXexX3bxX6xX3xXexX7bxX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xX478xX3xX13xXexX1xXdxX17xXbxXdxX6xX3xX40xX32xX3xXd0xX10xX1exX27xX6xX3xX47xX393xX3xX47xXdxX14axX38xX3xXexX3bxX6xX3xX3bxcbb8xX3xX3bxX32xX1exX34xX3xX7xX130xX3xXexX1xX85xXexXe1xX3xXcxX3bxXacxXd7xX4xX3xX47xX124xX3xX40xX32xX17xX3xX47xX22xX38xX3xXexX38xX22xX1exX3xX1exX32xX27xX478xX3xX3exX1xX4f8xX1exX1xX3xXbxX1xX444xX3xXd0xX10xX1exX27xX6xX3xX47xX95xX3xX1cxX32xX27xX3xXex1148bxX3xXexX1xX26xXdxX3xX47xX6exX3xX3bxX4e9xXexX3xX1cxX4e9xXexX3xX1exX34xX18cxX3xX40xX14axX3xX40xX13dxX3xX40xXdxX135xX4xX3xX40xX32xX3xX5caxX1xff45xX1exX34xX3xX47xX38exX1exX1xX3xX1exX1xXdxX135xX23xX3xX40xX13dxX3xX4xX444xX6xX3xX23xX26xX27xX3xX1cxX6xX27xX3xX1exX32xX27xX3xX5xX32xX3xX1x1181dxX3xXexX3bxX3cxX3xX1exX34xXacxX18cxXdxX3xX42xX6axX1exX3xX4bxX17xX23xX6xX5xXdxX6xX3xX37xX1exX34xX3xXbxX1xX124xX3xX40xXd7xXdxX3xX47xX170xXdxX3xX42xX38exX4xX1xX3xX3exX17xX40xXdxX42xX43xX2xX45xXe1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX17xX38xX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX168x14aa5xX168xX0xX53xXbxX12