Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào 15/5
(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.
10d9x890fx2d83xb292x9aa7x34cfx7cc8x7e16x395bxX7xc1f4x9723x6d5cxb1b2x1a5fx83f1xX5x5543xXax9778x1577xbd33x86a8xX1xX3x941exb52ex2141xX3xa172x5235xX3xXcx5ba4xX15xX1xX3xXexXdx716exXbxX3xX4x1fc7xX15x6418xX3x58b1xa28cxX15xX3xX18x42c6xX15xX1xX3x1cbbx2e0cxX3x7694xX1dxX1axX3xX2x99cax2761xX3fxX0xX40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1x7fb5x188bxX15xX2cxX3xXex2fb5x20ccxX4xX3xXcxb9c2xX15xX1xX3x1331xb91bxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX3ax7350xX6xX3xX4x25a3xX3xXexX1xX2axX15xX2cxX3x210ax7808xX1axX3xX3ax3d25xX3xX3axXdx7461xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xX3fxX40x12b6x4445xXabxXacxX3xX4xX69xX6xX3xbbbexbc21xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6ax5e94xX3xa91cxX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxb46bx559dx8d9fxX3xXexX65xX15xX1xX3xX3axX1dxX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3x2be0xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1x3080xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axX3xXbxXc4xX10xX15xXexX10xX60xXaxX12xX0xXdx88aexX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX15xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxbf33xXdxX2exXexX1x87eexX3x756dxXabxXacxXbxaaa2x8c5cxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX12bxX3xX3fx1da7x6976xXbxX131xX132xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX40xX40xXdxXecxX81xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXecxX3axX15xX40xX15xX10xX126xX7xX40xXabxXacxX2xX12dxX40xX2xXacxX3fxX2exX3fxX2xX3fxXacxXacxX13dxX2xXexX2xXabxXabxXacxX5xX12dxabbdxX2xXacxX3fxX2ex2e93xXacxX12dxXabxX12dxX2xX3fxXex4577xX3fxXabxX2xX5xX13exX17bxX2xXecx2f14xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX1dxX1axX3xX2xX3fxX40xX3fxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xX2xX40xXabxXacxXabxXacxXecxX3xb33fxX15xX1xX3xXexX5axX3xX5xXdxX8ax4f2exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axXaxX12xXcxX1xX61xX4xX3xX1xXdxX8axX15xX3xX13xX225xb8faxXexX3xXcxXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX3axX1dxX3xX4xX82xX4xX3x8039xX225xX6axX3xX18xX33xX15xX1xX3xX4xX69xX6xX3xXcxX60xX225xX15xX2cxX3xX5ax8cd0xX15xX2cxXc2xX3xX4xX69xX6xX3xXb4xX6xX15xX3xXcxX1xX5axX5bxX15xX2cxX3xX3ax7503xX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX3axX86xX3xXexX60xX82xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX8axX10cxX3xX4xX69xX6xX3xX15xX2cxX5axX5bxXdxX3xX18x616bxX15xX2cxX3xX18xb1f0xX225xX3xX4x714axXbxX3xX69xX6axXc2xX3xX4xX1xXb5xX15xX1xX3xX25fxX225xX6axX86xX15xX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xXc2xX3xX18x1cb2xXdxX3xXexX1xX1axX19xXdxX3xXexX60xX61xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX3ax2533xXdxX3xX2exX2fxX15xX3xX3axX1dxX3xX131x8923xX3xX5x8256xX3xX15xX1x4f04xX15xX2cxX3xXbxX1x2e8fxX15xX3xX82xX15xX1xXc2xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX3xX4xX69xX6xX3xX2exX2fxX15xXc2xX3xX18x2b79xX15xX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXb4xXb5xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axXc2xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxXcexXcfxXd0xX3xX3axX1dxX3xX18xX32exX15xX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXexb8dbxX3xX4xX1xX2b4xX4xX3xXbxX1xXdx45a7xX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xX3fxX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xX4xX312xX3xX15xX2cxX1dxX6axX3xX2xX3fxX40xX3fxX40xXabxXacxXabxXacxXecxX3xXc4xX1xX5axX273xX15xX2cxX3xXexX60x713dxX15xX1xX3xX5xX1dxX10cxX3xX3axXdxX8axX4xXc2xX3xX81xX225xX374xXdxX3xX7xX82xX15xX2cxX3xXexX75xX3xX12dxX1xX2xX3fxX3xX18xX26xX15xX3xX2xX2xX1xX180xXacxX132xX3xX81xX225xX374xXdxX3xX4xX1xXdxX86xX225xX3xXexX75xX3xX2xX13dxX1xX180xXacxX3xX18xX26xX15xX3xX2xX13exX1xX180xXacxXc2xX3xXexX19xXdxX3xXcxX60xX288xX3xX7x79d9xX3xXb4xX6xX15xX3xXcxXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX65xX15xX1xXc2xX3xX40fxX3xX7xX2e6xX3xX12dxX2xX3xX18xX5axX5bxX15xX2cxX3xXcfxX2cxX225xX6axaba7xX15xX3xXd0xX225xXc2xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xXbxX1xX2e6xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xXecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX25fxX225xX6axX3xX18xX33xX15xX1xXc2xX3xXb4xXb5xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axXc2xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxXcexXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xX7x89dexX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1x5381xXbxX3xX4xX79xX3xXbxX1xX312xX15xX3xX82xX15xX1xXc2xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xXc2xX3xX37xX1xXdxX26xX225xX3xX15xX19xXdxXc2xX3xXexX2e6xX3xX4xX82xX1axX3xX5xXdxX37exX15xX3xX25fxX225xX6xX15xX3xX18xX26xX15xX3xX15xX1xX30cxX15xX2cxX3xX81xXdx3560xX225xX3xX1xXdxX8axX15xX3xX7xX225xX6axX3xXexX1xX1axX82xXdxX3xX3axX86xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX2b4xX4xX3xX5xX2e6xXdxX3xX7xX2e6xX15xX2cxX3xX3axX1dxX3xX81xXdxX4f2xX225xX3xX1xXdxX8axX15xX3xa9bdxXexX61xX3xX4xX1xX225xX6axX4f2xX15xX3xX1xX79xX6x4098xX3xX4xX69xX6xX3xX4xX82xX15xX3xX81x4436xXc2xX3xX18xX312xX15xX2cxX3xX3axXdxX37exX15xX132xX3xX4xX82xX4xX3xX3axX288xX3xX3axXdxX8axX4xX3xXbxX1xX2b4xX4xX3xXexX19xXbxXc2xX3xX37xa348xX1axX3xX2exX1dxXdxX3xX18xX14xX3xX18xX5axX4afxX4xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxXc2xX3xXexX1xX288xX3xX5xX308xXc2xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX25fxX225xX6axX26xXexX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1x23bbxX10cxX3xX25fxX225xX6axX86xX15xX3xX15xX1xX5axX15xX2cxX3xX4xX1xX5axX6xX3xX18xX32exX15xX2cxX3xXexX3bcxX15xX1xXecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axXaxX12xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1xX4afxXbxX3xX18xX14xX3xX18xX5axX4afxX4xX3xX7xX40fxXc2xX3xX81xX6xX15xXc2xX3xX15xX2cxX1dxX15xX1xXc2xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xX4xX2bdxXbxX3xX1xX225xX6axX8axX15xX3xX4xX79xX3xX3ax7c80xX15xX3xX81xX312xX15xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX25fxX225xX6axX26xXexXc2xX3xXexX60xX312xX3xX5xX5bxXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX59cxX10cxX3xX25fxX225xX6axX86xX15xX3xX15xX1xX5axX15xX2cxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX4xX1xX5axX6xX3xX18xX32exX15xX2cxX3xX308xXecxX3x18ccxX1xX2axX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1xX4afxXbxX3xXexX1xX225xX53exX4xX3xXexX1xX59cxX10cxX3xX25fxX225xX6axX86xX15xX3xX7xX40fxXc2xX3xX15xX2cxX1dxX15xX1xXc2xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xX1xX225xX6axX8axX15xXc2xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xX4xX2bdxXbxX3xX131xX14xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX25fxX225xX6axX26xXexX3xX15xX1xX5axX15xX2cxX3xX4xX1xX5axX6xX3xX18xX5axX4afxX4xX3xX4xX82xX4xX3xX4xX273xX3xX25fxX225xX6xX15xX3xX15xX1dxX6axX3xX131xX10xX10cxX3xX131xX563xXexXc2xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX25fxX225xX6axX26xXexX132xX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1xX4afxXbxX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xX18xX14xX3xX4xX79xX3xX3axX621xX15xX3xX81xX312xX15xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX25fxX225xX6axX26xXexXc2xX3xXexX60xX312xX3xX5xX5bxXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xX18x13c9xX15xX2cxX3xX25fxX225xX6axX3xX18xX33xX15xX1xX3xX4xX69xX6xX3xXbxX1xX82xXbxX3xX5xX225xX247xXexX132xX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1xX4afxXbxX3xX18xX14xX3xX18xX5axX4afxX4xX3xXcxX60xX225xX15xX2cxX3xX5axX273xX15xX2cxX3xXexX60xX312xX3xX5xX5bxXdxX3xX81x95e8xX15xX2cxX3xX3axX621xX15xX3xX81xX312xX15xX132xX3xX4xX82xX4xX3xXexX60xX5axX5bxX15xX2cxX3xX1xX4afxXbxX3xX1xXdxX8axX15xX3xX15xX6xX6axX3xX18xX6xX15xX2cxX3xX4xX1xX5bxX3xX308xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX65xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX69xX6xX3xXcxX60xX225xX15xX2cxX3xX5axX273xX15xX2cxXecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axXaxX12xX668xX1xX2axX15xX2cxX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX82xX4xX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX14xX3xX18xX5axX4afxX4xX3xX18xX32exX15xX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXb4xXb5xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axXc2xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xXbxX1xXdxX37exX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xXabxX40xXabxXacxXabxXacxXecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX1axX2exX6axXaxX12xXcxX1xX5axX5bxX15xX2cxX3xXexX60xX61xX4xX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axX3xXexX1xX2axX15xX2cxX3xX81xX82xX1axX3xX18xX26xX15xX3xX4xX82xX4xX3xXexX374xX3xX4xX1xX2b4xX4xX3xX18xX312xX15xX2cxXc2xX3xX18xX312xX15xX2cxX3xX3axXdxX37exX15xX3xX3axX1dxX3xX15xX1xX2fxX15xX3xX2exX2fxX15xX3x342dxXexX1xX225xX53exX4xX3xX18xX2e6xXdxX3xXexX5axX4afxX15xX2cxX3xX18xX32exX15xX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXb4xXb5xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axXc2xX3xX18xX32exX15xX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbx1f7cxX3xX4xX79xX3xX15xX1xX30cxX15xX2cxX3xX3axX2bdxX15xX3xX18xX86xX3xX5xXdxX37exX15xX3xX25fxX225xX6xX15xX3xX4xX2b9xX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX131xX737xX4xXc2xX3xXbxX1xX312xX15xX3xX82xX15xX1xXc2xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xXc2xX3xXexX60xX61xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX79xX3xX10cxb9ffxXexX3xX18xX737xX15xX2cxX3xXexX1xX5bxXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX3axX1dxX3xX18xX33xX6xX3xX18xXdxX4f2xX10cxX3xX15xX37exX225xX3xXexX60xX37exX15xX3xX18xX621xX15xX2cxX3xX37xX308xXecxX0xX40xXbxX12xX0xX2exXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exX60xX10xX5xX6xXexX10xX2exXaxX12xX0xX7xXexX60xX1axX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX37exX15xX3xX25fxX225xX6xX15xX12bxX0xX40xX7xXexX60xX1axX15xX2cxX12xX0xX225xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17bxXexX1xX225xX10cxX81xX17bxX6xX15xX2exX17bxX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX18xX82xXbxX3xX15xX1xXdxX86xX225xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX3xX3axX86xX3xX18xX2bdxXexX3xX18xX6xXdxX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xXbxX1xXdxX37exX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xXabxXaxX3xX1xX60xX10x6ee5xX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX17bxX25fxX225xX6axX10xX15xX40xX5xX6xX15xX1xX17bxX2exX6xX1axX17bxX1xX6xX17bxXexXdxX15xX1xX17bxX2cxXdxX6xXdxX17bxX2exX6xXbxX17bxX15xX1xXdxX10xX225xX17bxX37xXdxX10xX15xX17bxX15xX2cxX1xXdxX17bxX3axX10xX17bxX2exX6xXexX17bxX2exX6xXdxX17bxXexX60xX1axX15xX2cxX17bxXbxX1xXdxX10xX15xX17bxXexXdxX10xXbxX17bxX4xX1axX15xX2cxX17bxX2exX6xX15xX17bxXexX1xX6xX15xX2cxX17bxXabxX40xX2xX12dxX13exX2xX188xX2xXecxX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX2cxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX40xX10cxX10xX2exXdxX6xX40xX2xXabxXacxX40xX15xX10xX126xX7xX40xXabxXacxXacxX188xX40xX2xXabx6b27xX2exX3fxXacxXad6xXabxXad6xX180xXad6xXexX2xXacxXad6xX188xX188xX5xXacxXecxX191xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xX3axX1dxX1axX3xX2xX3fxX40xX3fxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX2exXdxX3axX12xX0xX7xXexX60xX1axX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX18xX82xXbxX3xX15xX1xXdxX86xX225xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX3xX3axX86xX3xX18xX2bdxXexX3xX18xX6xXdxX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xXbxX1xXdxX37exX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xXabxXaxX3xX1xX60xX10xXa42xX9xXaxX40xX4xX1xXdxX15xX1xX17bxX25fxX225xX6axX10xX15xX40xX5xX6xX15xX1xX17bxX2exX6xX1axX17bxX1xX6xX17bxXexXdxX15xX1xX17bxX2cxXdxX6xXdxX17bxX2exX6xXbxX17bxX15xX1xXdxX10xX225xX17bxX37xXdxX10xX15xX17bxX15xX2cxX1xXdxX17bxX3axX10xX17bxX2exX6xXexX17bxX2exX6xXdxX17bxXexX60xX1axX15xX2cxX17bxXbxX1xXdxX10xX15xX17bxXexXdxX10xXbxX17bxX4xX1axX15xX2cxX17bxX2exX6xX15xX17bxXexX1xX6xX15xX2cxX17bxXabxX40xX2xX12dxX13exX2xX188xX2xXecxX1xXexX10cxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX2cxXdxX312xXdxX3xX18xX82xXbxX3xX15xX1xXdxX86xX225xX3xX37xXdxX26xX15xX3xX15xX2cxX1xX33xX3xX3axX86xX3xX18xX2bdxXexX3xX18xX6xXdxX3xXexX60xX1axX15xX2cxX3xXbxX1xXdxX37exX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xXabxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX60xX1axX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2exXaxX12x24b7xX82xX15xX2cxX3xX2xX13dxX40xXabxXc2xX3xXb4xXb5xX3xXexX1xX5axX3xXcxX65xX15xX1xX3xX69xX6axX3xX17bxX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxXcexXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xX13xX37exX3xXcexX3bcxX15xX1xX3xXc81xX273xX15xXc2xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xXe3xXb4xXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXcxX60xX2b9xX15xX3xXcxXdxX26xX15xX3xX1cxX5axX15xX2cxXc2xX3x838exX1xX79xX3xXc4xX1xX69xX3xXexX33xX4xX1xX3xX1cxXcexXcfxXd0xX3xXexX65xX15xX1xX3xXcxX60xX5axX273xX15xX2cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1cxX225xX6axX86xX15xX3xX4xX1xX69xX3xXexX60xX3bcxX3xXbxX1xXdxX37exX15xX3xXexXdxX26xXbxX3xX4xX2axX15xX2cxX3xX2exX2fxX15xX3xX18xX33xX15xX1xX3xX37xX38xX3xXexX1xX82xX15xX2cxX3xXabxX40xXabxXacxXabxXacxXecxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX2exXdxX3axX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX225xX5xX12xX0xX2exXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX40xX2exXdxX3axX12xX0xX40xX2exXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx783axX225xXexX1xX1axX60xXaxX12xXce0xXecx6246xX0xX40xXbxX12
P.V