Xuất hiện bão giật cấp 10 gần biển Đông
Ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) đang xuất hiện một cơn bão (tên quốc tế là Hato) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.
61d7xb337xd89axef92x719bxc6e3xb0fexc2b2x9619xX7x732fxca2axcd2dx8ec0xf310xedb7xX5xd20axXax9c61xc207xc929xe509xXexX3xX1xXdxe0fdxa02dxX3xa219xb799x6cedxX3xb576xXdxe72exXexX3xX4xX15xXbxX3xX2xc91dxX3xX21xe8a3xX1bxX3xX1dxXdxbc6axX1bxX3x6766xb006xX1bxX21xX0xc59fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88e4xX10xX6x61d9xXaxX12xcdfcxX3xf3a5x79f4xX1bxX21xX3xX1dxXdxX33xX1bxX3xX1bxX21xX1fxa963xXdxX3xc4edxX1xe612xXdxX3xXbxX1x82ebxX6xX3xX36xX37xX1bxX21xX3x760axb2d3xX4xX3x685dx69aexX1fxX3x6e7exX14xb6b1xX1fxX1bxX3x9a9bxb7bfxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xafb5xX3xX75xX6xX1bxX21xX3xcbd3xX14xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xe499x82b9xXexX3xX4xX64xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7fxXex6d14xX1bxX3xb57axX14xe860xX4xX3xXex84f8xX3xX5xX5fxX3xX4axX6xXexX1fxX8bxX3xX52x8d21xXdxX3xX7xe5b5xX4xX3xX21xXdxdb7axX3xX9cx6559xX1bxX1xX3xX4xX15xXbxX3xec55xbd29xX3xX21xXdxX23xXexX3xX4xX15xXbxX3xe15ax83b7xX2xX2bx9e86xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxf15cxXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXcx8600xX14xX1bxX21xX3xXex732cxX9cxX3xa146xa03axX3xX1dxf0f6xX1fxX3xX62xX1xX69xX3xXexd50cx7239xX1bxX21xX3xXexX1xb4c3xXf6xX3xX52x9fc8xX1bxX3xXcxXffxX14xX1bxX21xX3xX114xX64xX1bxX21xXd4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX6xXf6xXd4xX3x68cfxX3xX52xX53xX1bxX21xX3xX1dxXdxX33xX1bxX3xX1bxX21xX1fxX5fxXdxX3xX62xX1xX64xXdxX3xX92xX6xX3xXbxX1xX69xX6xX3xX75xX37xX1bxX21xX3xX1dxX72xX4xX3xX75xX76xX1fxX3xX79xX14xX7bxX1fxX1bxX3xX7fxX80xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xX8bxX3xX4xXc8xX3xX9cxX9dxXexX3xX4xX64xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX7fxXexXaaxX1bxX3xXadxX14xXafxX4xX3xXexXb3xX3xX5xX5fxX3xX4axX6xXexX1fxX8bxX3xX75xX6xX1bxX21xX3xX1xX1fxXcbxXexX3xX75xX9dxX1bxX21xXe3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX9cxX6xXffxX21xXdxX1bxc6cdxX3xa0d2xXbxX92xX3xX6xX14xXexX1fxc0c8xXaxX12xX0xXexX1dxX1fxX4dxXf6xX12xX0xXexXffxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX9cxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9cxX7xXe0xXbxX1xX1fxXexX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX92xX14xX6xXexX3xX1xXdxX10xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX6xXexX3xX4xX6xXbxX3xX2xX2bxX3xX21xX6xX1bxX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xX4dxX1fxX1bxX21xXaxX3xX7xXffxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c4xX3bxX3bxXdxXe3xX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe3xX52xX1bxX3bxX1bxX10xc1d5xX7xX3bxX2xbb88x665axd9fcxX3bxX246xX246xX4dxX2xX2bxXd3xX2xX247xX2bxX2xXexX2xXdfxX248xX5xX2bxXe3xf074xXbxX21xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXffxX12xX0xXexXffxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc2a0xX6xXbxXexXdxX1fxX1bxXaxX12x9892xe172xX3xXexXffxX69xX3xX52xX5fxX3xX75xX114xcd02xX1bxX21xX3xX75xXdxX3xX4xX11bxX6xX3xX4xX64xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXffxX12xX0xX3bxXexX1dxX1fxX4dxXf6xX12xX0xX3bxXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxXf6xXaxX12xX4ax6a19xXdxX3xX2xXdfxX3xX21xXdxX294xX3xX1bxX21xX5fxXf6xX3xX1c6xX2bxX3bxXd3xXd4xX3xX52xX289xX3xXexXffxX69xX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX138xX3xX52xX5fxX1fxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX2xXdfxXd4xXdfxX3xX75xX9dxX3xX288xecb9xX3xX71xX72xX4xX1cexX3xX2xX1c6xX246xXd4xX2bxX3xX75xX9dxX3xe709xXdxX1bxX1xX3xX36xX37xX1bxX21xXd4xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX75xX76xX1fxX3xX79xX14xXe0xX4dxX37xX1bxX21xX3xX7fxX80xX1xXdxXe0xX5xX69xXbxXe0xXbxXdxX1bxX8bxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xe144xX246xX2bxX62xX9cxX3xX52xbff6xX3xXbxX1xX69xX6xX3xX36xX37xX1bxX21xX3xX36xX37xX1bxX21xX3xX71xX72xX4xXe3xX3x96bfxXc3xX4xX3xX21xXdxXc8xX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX1bxX1xX15xXexX3xX138xX3xX52xX53xX1bxX21xX3xX21xX2exX1bxX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX4xX15xXbxX3xXd3xX3xX7fx7b38xX2bxXe0xX246xX351xX62xX9cxX3bxX21xXdxX294xX8bxXd4xX3xX21xXdxX23xXexX3xX4xX15xXbxX3xXdfxXe0xX2xX2bxXe3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxXf6xXaxX12xX108xX109xX3xX1dxX10cxX1fxX3xXexXffxX1fxX1bxX21xX3xX1c6xX248xX3xX21xXdxX294xX3xXexXbfxXdxXd4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xXf6xX33xX1bxX3xX4xX1xX11bxX3xXf6xXb3xX14xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX114xXbfxX1bxX21xX3xXcxX105xXf6xX3xXcxX105xXf6xX3xX71xX72xX4xXd4xX3xX9cxefe7xXdxX3xX21xXdxX294xX3xX75xXdxX3xX75xX114xX115xX4xX3xX2xX351xXe0xX1c6xX2bxX62xX9cxXe3xX3xX36xXb3xX1bxX3xX2xXdfxX3xX21xXdxX294xX3xX1bxX21xX5fxXf6xX3xX1c6xX2xX3bxX2bxXd3xXd4xX3xX52xX289xX3xXexXffxX69xX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX138xX3xX52xX5fxX1fxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX1c6xX2bxXd4xX39fxX3xX75xX9dxX3xX288xX310xX3xX71xX72xX4xX1cexX3xX2xX1c6xX247xXd4xX2bxX3xX75xX9dxX3xX320xXdxX1bxX1xX3xX36xX37xX1bxX21xXd4xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX75xX76xX1fxX3xX79xX14xXe0xX4dxX37xX1bxX21xX3xX7fxX80xX1xXdxXe0xX5xX69xXbxXe0xXbxXdxX1bxX8bxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX247xX1c6xX2bxX62xX9cxX3xX52xX358xX3xXbxX1xX69xX6xX3xX71xX72xX4xX3xX36xX37xX1bxX21xX3xX71xX72xX4xXe3xX3xX36exXc3xX4xX3xX21xXdxXc8xX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX1bxX1xX15xXexX3xX138xX3xX52xX53xX1bxX21xX3xX21xX2exX1bxX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX4xX15xXbxX3xXdfxX3xX7fxX246xX351xXe0xXdfxX2bxX62xX9cxX3bxX21xXdxX294xX8bxXd4xX3xX21xXdxX23xXexX3xX4xX15xXbxX3xX2xX2bxXe0xX2xX2xXe3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexXe0xX6xX5xXdxX21xX1bxX1c4xX3xX4xX10xX1bxXexX10xXffxX1cexXaxX12xX0xXdxX9cxX21xX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX242xXdxX4dxXexX1xX1c4xX247xX2bxX2bxXbxX92xX1cexX1xX10xXdxX21xX1xXexX1c4xX2xXd3xX246xXbxX92xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4dxXexX1xX14xX9cxX1dxX3xX4dxX1xXdxX4dxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX92xX14xX6xXexX3xX1xXdxX10xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX6xXexX3xX4xX6xXbxX3xX2xX2bxX3xX21xX6xX1bxX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xX4dxX1fxX1bxX21xXaxX3xX7xXffxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c4xX3bxX3bxXdxXe3xX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe3xX52xX1bxX3bxX1bxX10xX242xX7xX3bxX2xX246xX247xX248xX3bxX246xX246xX4dxX2xX2bxXd3xX2xX247xX2bxX2xXexX2xX2bxX2bxXdfxX5xX2xXe3xX25bxXbxX21xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxXf6xXaxX12xXcxXffxX1fxX1bxX21xX3xX1c6xX248xX3xX75xXb3xX1bxX3xX248xXd3xX3xX21xXdxX294xX3xXexXdxXb3xXbxX3xXexX1xX10xX1fxXd4xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxXb3xXbxX3xXexcbb6xX4xX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xXf6xX33xX1bxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX114xXbfxX1bxX21xX3xXcxX105xXf6xX3xXcxX105xXf6xX3xX71xX72xX4xXd4xX3xX9cxX418xXdxX3xX21xXdxX294xX3xX75xXdxX3xX75xX114xX115xX4xX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX1c6xX2bxX62xX9cxXe3xX3xX36xXb3xX1bxX3xX2xXdfxX3xX21xXdxX294xX3xX1bxX21xX5fxXf6xX3xX1c6xX1c6xX3bxX2bxXd3xXd4xX3xX52xX289xX3xXexXffxX69xX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX138xX3xX52xX5fxX1fxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX1c6xX1c6xXd4xX247xX3xX75xX9dxX3xX288xX310xX3xX71xX72xX4xX1cexX3xX2xX2xXd3xXd4xXd3xX3xX75xX9dxX3xX320xXdxX1bxX1xX3xX36xX37xX1bxX21xXd4xX3xX4xX10cxX4xX1xX3xX4axX2d6xX1bxX21xX3xX320xX37xX1bxX21xX3xX7fxXcxXffxX14xX1bxX21xX3x622dxX14xXafxX4xX8bxX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX351xX2xX2bxX62xX9cxX3xX52xX358xX3xXbxX1xX69xX6xX3xX36xX37xX1bxX21xXe3xX3xX36exXc3xX4xX3xX21xXdxXc8xX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX1bxX1xX15xXexX3xX138xX3xX52xX53xX1bxX21xX3xX21xX2exX1bxX3xXexX105xX9cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX9cxXcbxX1bxX1xX3xX4xX15xXbxX3xX2xX2bxX3xX7fxXdfxX2bxXe0xX2xX2bxX2bxX62xX9cxX3bxX21xXdxX294xX8bxXd4xX3xX21xXdxX23xXexX3xX4xX15xXbxX3xX2xX2xXe0xX2xX1c6xXe3xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX1fxX4dxXf6xXaxX12xXcxXffxX1fxX1bxX21xX3xX248xXd3xX3xX75xXb3xX1bxX3xX246xX1c6xX3xX21xXdxX294xX3xXexXdxXb3xXbxX3xXexX1xX10xX1fxXd4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xXf6xX33xX1bxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX114xXbfxX1bxX21xX3xXcxX105xXf6xX3xXcxX105xXf6xX3xX71xX72xX4xXd4xX3xX9cxX418xXdxX3xX21xXdxX294xX3xX75xXdxX3xX75xX114xX115xX4xX3xX62xX1xX1fxX76xX1bxX21xX3xX1c6xX351xX62xX9cxXe3xX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX9cxX6xXffxX21xXdxX1bxX1c4xX3xX1c6xXbxX92xX3xX6xX14xXexX1fxX1cexXaxX12xX0xXexX1dxX1fxX4dxXf6xX12xX0xXexXffxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX9cxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9cxX7xXe0xXbxX1xX1fxXexX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX92xX14xX6xXexX3xX1xXdxX10xX1bxX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xXdxX6xXexX3xX4xX6xXbxX3xX2xX2bxX3xX21xX6xX1bxX3xX1dxXdxX10xX1bxX3xX4dxX1fxX1bxX21xXaxX3xX7xXffxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c4xX3bxX3bxXdxXe3xX1dxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe3xX52xX1bxX3bxX1bxX10xX242xX7xX3bxX2xX246xX247xX248xX3bxX246xX246xX4dxX2xX2bxXd3xX2xX247xX2bxX2xXexXd3xXd3xX2bxX247xX5xX1c6xXe3xX25bxXbxX21xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXffxX12xX0xXexXffxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX6xXbxXexXdxX1fxX1bxXaxX12xXcxX1xX37xX1bxX21xX3xXexXdxX1bxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXb3xXexX3xX52xX358xX3xX4xX64xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX2exX1bxX3xX1dxXdxX33xX1bxX3xX36xX37xX1bxX21xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXffxX12xX0xX3bxXexX1dxX1fxX4dxXf6xX12xX0xX3bxXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX1fxX14xXffxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX288xda10xX288xXe3xX288x90c5xX0xX3bxXbxX12