Trung Quốc và Mỹ đã “đạt tiến bộ mới” về đàm phán thương mại
Trung Quốc và Mỹ đã "đạt tiến bộ mới" về các vấn đề cán cân thương mại và sở hữu trí tuệ sau khi giới chức hai nước tiến hành điện đàm, trao đổi về các vấn đề liên quan cuối tuần qua.
b584xbdf4x1248axf145x152eexfebcxeb86x126adxc779xX7x10784xca12x12d7bx12848xc5e7xead7xX5xba33xXax12596xXcxf0cfxe910x12e44x11d5axX3x14355xX15x12755xX4xX3xd2b1x1200exX3x1464ax112c1xX3x162f2x15038xX3xXaxX24x1434cxXexX3xXexXdx1638exX16xX3xcf83xe4f5xX3x10ef4x11949xXdxXaxX3xX1exd220xX3xX24xX1fxX34xX3xXbxX1x147d7xX16xX3xXexX1xd3fax12f85xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX0x16019xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11af9xX10xX6x1353fxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXaxX24xX29xXexX3xXexXdxX2exX16xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxXaxX3xX1exX3axX3xX4xX42xX4xX3xX1ex14fcexX16xX3xX24xX3axX3xX4xX42xX16xX3xX4x14155xX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX1fxX3xX7x144c1xX3xX1xdf18xX15xX3xXexX14x134adxX3xXexX15xfd98xX3xX7xX6xX15xX3xef7bxX1xXdxX3xX17xXdxX35xXdxX3xX4xX1xd124xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX47xX35xX4xX3xXexXdxX2exX16xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX24xXdxXbcxX16xX3xX24xX1fxX34xd81bxX3xXexX14xX6x164c2xX3xX24xb8cexXdxX3xX1exX3axX3xX4xX42xX4xX3xX1exX93xX16xX3xX24xX3axX3xX5xXdx14486xX16xX3x15cc7xX15xX6xX16xX3xX4xX15xX1bxXdxX3xXexX15xcc5cxX16xX3xX109xX15xX6xd52bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114e9xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx11802xX50xX50xXdxX11bxX31xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11bxX1exX16xX50xX16xX10x103c8xX7xX50xX2x1424bx1115bx15e0fxX50xX2x118fbxX15axX62xX2xX2x12c36xX163xX163xX15exX15bxXexX159xX159xbefexX159xX5xX2xX11bx11766xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3x15640xX24xX29xXexX3xXexXdxX2exX16xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdx1220dxX3xX1exX3axX3xX24xX1fxX34xX3xXbxX1xX42xX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX19xX15xX6xX16xX3xX1xXbcxX3xX21xX22xb679xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX24xX25xX3xX93xX34xX3xX5xX106xX16xX3xX7xX6xX15xX3xXc2xX1xXdxX3xda04xX16xX17xX3xXcxc89dxXbxX3xX12bxX1faxX16xX3x15796x10d15xX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX1f5xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX24xX29xXexX3xX24xX47xfd13xX4xX3xXexX1xb84bxX6xX3xXexX1xX15xX1faxX16xX3xX1exX3axX3xX24xX202xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX11bxX3xeb79xe6acxX17xX15xb89cxX16xX141xX3x15f91xdfabxd7c3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xXf0xX62xdb5fxXaxX12xX201xX32xX3xXcxX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX17xX1fxX25exX3xX15bxe6daxX50xX2xX15bxX3xX24xX47xX6xX3xXexXdxX16xX3xX201xdb61xX4xX3xd309xXdxX16xX1xX3xX1exX1fxX3x128d9xX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexXf0xX16xX3xX24xX25xX3xX1exX47xX35xX16xX17xX3xX1exX1fxXf0xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXebxX3xXexX15xX25exX3xX16xX1xXdxX106xX16xX3xX109xX15xX6xX16xX3xX1xXbcxX3xX7xXf0xX16xX17xX3xXbxX1xX47xX48xX16xX17xX3xX1xXdxXbcxX16xX3xX24xX25xX3xX93xX34xX3xX5xX106xX16xX3xX7xX6xX15xX3xXc2xX1xXdxX3xX12bxX1x13170xX3xXex139cdxX4xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXcxX1faxXbxX3xX12bxX1faxX16xX3xX201xX202xX16xX1xX3xX1exX1fxX3xXcxXf3xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xX21xX22xX3xbaacxXf0xX16xX6xX5xX62xX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX24xX29xXexX3xX24xX47xX219xX4xX3xXexX1xX21exX6xX3xXexX1xX15xX1faxX16xX3xXaxX24xX202xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXaxX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX1ex1397cxX16xX17xX3xdcd6xX15exX3xX16xX17xX1fxX25exX11bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xXf0xX62xX25exXaxX12xXcxX14xXf0xX16xX17xX3xXexX15xX25exX106xX16xX3xX31xX1bxXebxX3xX201xX32xX3xXcxX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX16xX106xX15xX3xX14x11044xX141xX3xXaxX242xX17xX1fxX25exX3xX15bxX2xX50xX2xX15bxXebxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xXexXdxX2exX16xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX24xXdxXbcxX16xX3xX24xX1fxX34xX3xX4xX93xXbxX3xXexX1xXcdxX3xXexX14xX47xXb0xX16xX17xXebxX3xXexX14xX6xXf0xX3xX24xXf3xXdxX3xX109xX15xX6xX16xX3xX24xXdx11db2xX34xX3xX1exX3axX3xX34xX32xXexX3xX7xX1bxX3xX1exX93xX16xX3xX24xX3axX3xX16xX1xX47xX3xX4xX42xX16xX3xX4xX9exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXebxX3xXexffd5xX16xX17xX3xX4xX47xc122xX16xX17xX3xX31x10b1dxXf0xX3xX1exXbcxX3xX109xX15xX25exX3axX16xX3xX7xXb0xX3xX1xXb3xX15xX3xXexX14xXb8xX3xXexX15xXbcxXebxX3xX1exX1fxX3xX24xX25xX3xX24xX29xXexX3xXexXdxX2exX16xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX11bxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xXf0xX62xX25exXaxX12xXcxX1xX10xXf0xX3xX201xX32xX3xXcxX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXebxX3xX24xX9exX25exX3xX5xX1fxX3xX5xX115xX16xX3xXexX1xXcdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX1exX36fxX16xX17xX3xX34xX32xXexX3xXexX15xX115xX16xXebxX3xX201xX28exX4xX3xX291xXdxX16xX1xX3xX1exX1fxX3xX299xX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexXf0xX16xX3xXexXdxX2exX16xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX24xXdxXbcxX16xX3xX24xX1fxX34xX3xXexX1xX447xXf0xX3xXexX1xX15xX1faxX16xX3xX1exX3axX3xX4xX42xX4xX3xX1exX93xX16xX3xX24xX3axX3xXc2xXdxX16xX1xX3xXexX2exX3xX1exX1fxX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX11bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xXf0xX62xX25exXaxX12xX19xX15xX1bxX4xX3xX1xX32xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX17xX1fxX25exX3xX15bxX280xX50xX2xX15bxX3xX4x12a58xX16xX17xX3xXexX1xX1f5xX16xX17xX3xX31xX42xXf0xX3xX24xX6xX16xX17xX3x14484xX10xX34xX3xX57cx12893xXexX3xX34xX32xXexX3xX5xX15xX1faxXexX3xX34xX35xXdxX3xX24xXdxX3axX15xX3xX4xX1xe5d4xX16xX1xX3xX24xX115xX15xX3xXexX47xX3xX16xX47xX35xX4xX3xX16xX17xXf0xX1fxXdxX3xX16xX1x1098dxX34xX3xX16xX17xX43cxX16xX3xX4xX1x1386dxX16xX3xX1exXdxXbcxX4xX3xX581xXbxX3xX4xX1xX15xX25exX40fxX16xX3xX17xXdxX6xXf0xX3xX4xX1f5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXbcxX3xX1exX1fxX3xXexX14xX6xXf0xX3xX47xX15xX3xX24xX25xXdxX3xX4xX1xXf0xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1f5xX16xX17xX3xXexX25exX3xX16xX47xX35xX4xX3xX16xX17xXf0xX1fxXdxX3xX16xX1xX47xX3xX1exX35xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1f5xX16xX17xX3xXexX25exX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX11bxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX201xXf0xX62xX25exXaxX12xX12bxX42xX4xX3xX109xX15xX6xX16xX3xX4xX1xXcdxX4xX3xX21xX22xX3xX1exX1fxX3xe350xXdxX106xX16xX3xX34xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX9exX15xX3xffeexX15xX3xX241x15d8bx159cfxX24bxX3xX5xX9exX15xX3xX16xX6xX25exX3xX1exd8bfxX16xX3xXbxX1xX1fxX16xX3xX16xX1fxX16xX3xX1exX3axX3xX7x10b14xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX1faxX16xX3xXexX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1f5xX16xX17xX3xX31xX5b0xX16xX17xX3xX24xX1bxXdxX3xX1exX35xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1f5xX16xX17xX3xXexX25exX3xX16xX47xX35xX4xX3xX16xX17xXf0xX1fxXdxX3xXexX29xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXebxX3xX1xX6xX25exX3xX1exXdxXbcxX4xX3xXaxXexX14xX32xX34xX3xX4xX28exXbxXaxX3xXexX1fxXdxX3xX7xX447xX16xX3xXexX14xXb8xX3xXexX15xXbcxX3xXexX14xX1fxX16xX3xX5xX6xX16xX11bxX50xX11bxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX14xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX106xX16xX3xX109xX15xX6xX16xX141xX0xX50xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dcxXexX1xX15xX34xX31xX1dcxX6xX16xX62xX1dcxX7xX6xXbxXf0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13b1exX6xXdxX3xX5xX115xX34xX3xXc2xX1xXdxX2exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX18exXexX67dxX3xX31xX28exX16xX3xX1exX1fxXf0xX3xX4xX1xX9exX16xX19exX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xX21xX22xXaxX3xX1xX14xX10x12827xX9xXaxX50xX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX10xX50xX7xX6xXdxX1dcxX5xX6xX34xX1dcxXc2xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX14xX15xX16xX17xX1dcxX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX15xX1dcxX31xX6xX16xX1dcxX1exX6xXf0xX1dcxX4xX1xX6xX16xX1dcxXexX14xXf0xX16xX17xX1dcxX4xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX14xX6xX16xX1xX1dcxXexX1xX15xXf0xX16xX17xX1dcxX34xX6xXdxX1dcxX1exXf0xXdxX1dcxX34xX25exX50xX2xX16bxX163xX280xX15axX159xX11bxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX50xX34xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX15bxX15exX50xX16xX10xX155xX7xX50xX2xX159xX163x10b30xX50xX2xX15exX15axX62xX280xX2xX163xX15bxX833xX15bxX16bxXexX280xX159xX163xX163xX5xX15exX1dcxX15xX16xXexXdxXexX5xX10xX62xX1dcxX2xX11bxX170xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX18exX24xX29xXexX3xXexXdxX2exX16xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX19exX3xX1exX3axX3xX24xX1fxX34xX3xXbxX1xX42xX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX1exX12xX0xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX75exX6xXdxX3xX5xX115xX34xX3xXc2xX1xXdxX2exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX18exXexX67dxX3xX31xX28exX16xX3xX1exX1fxXf0xX3xX4xX1xX9exX16xX19exX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xX21xX22xXaxX3xX1xX14xX10xX7b1xX9xXaxX50xX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX10xX50xX7xX6xXdxX1dcxX5xX6xX34xX1dcxXc2xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX14xX15xX16xX17xX1dcxX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX15xX1dcxX31xX6xX16xX1dcxX1exX6xXf0xX1dcxX4xX1xX6xX16xX1dcxXexX14xXf0xX16xX17xX1dcxX4xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX14xX6xX16xX1xX1dcxXexX1xX15xXf0xX16xX17xX1dcxX34xX6xXdxX1dcxX1exXf0xXdxX1dcxX34xX25exX50xX2xX16bxX163xX280xX15axX159xX11bxX1xXexX34xXaxX12xX75exX6xXdxX3xX5xX115xX34xX3xXc2xX1xXdxX2exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX18exXexX67dxX3xX31xX28exX16xX3xX1exX1fxXf0xX3xX4xX1xX9exX16xX19exX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xX21xX22xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX64dxX25xX16xX1xX3xX24xX29xXf0xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX62xX47xX442xX16xX17xX3xX16xX1xX47xX3xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX34xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX115xX34xX3xXc2xX1xXdxX3xX42xXbxX3xXexX1xX15xX2exX3xX1exX35xXdxX3xX24xX1faxX15xX3xX16xX1fxX16xX1xX3xX21xX22xXebxX3xX24xX32xX16xX17xX3xXexX1xX42xXdxX3xXc2xX1xXdxX2exX16xX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX4xX1fxX16xX17xX3xXexX1xX106xX34xX3xX4xXcdxX16xX17xX3xX14xX28exX16xX11bxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX1exX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax116a1xX569xX3xXc2xX1xXb8xX3xX34xX35xXdxX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX4xc46cxX3xXexX1xX40fxX3xXexX15xX16xX17xX3xX14xX6xX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX7b1xX9xXaxX50xX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX10xX50xX1exX15xX1dcxXc2xX1xXdxX1dcxX34xXf0xXdxX1dcxXexX14xX15xX34xXbxX1dcxX4xXf0xX1dcxXexX1xX10xX1dcxXexX15xX16xX17xX1dcxX14xX6xX1dcxXexX14xXf0xX16xX17xX1dcxX4xX15xXf0xX4xX1dcxX4xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX1xX15xXf0xX16xX17xX1dcxX34xX6xXdxX1dcxX1exXf0xXdxX1dcxXexX14xX15xX16xX17xX1dcxX109xX15xXf0xX4xX50xX2xX16bxX15bxX833xX15exX833xX11bxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX50xX34xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX15bxX15exX50xX16xX10xX155xX7xX50xX2xX159xX163xX15bxX50xX2xX15exX15axX62xX163xX2xX15bxX2xX15exX15exX15exXexX833xX833xX159xX5xX2xX11bxX170xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX18exX24xX29xXexX3xXexXdxX2exX16xX3xX31xX32xX3xX34xX35xXdxX19exX3xX1exX3axX3xX24xX1fxX34xX3xXbxX1xX42xX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX1exX12xX0xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6cxX569xX3xXc2xX1xXb8xX3xX34xX35xXdxX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX4xXa7exX3xXexX1xX40fxX3xXexX15xX16xX17xX3xX14xX6xX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX7b1xX9xXaxX50xX109xX15xXf0xX4xX1dcxXexX10xX50xX1exX15xX1dcxXc2xX1xXdxX1dcxX34xXf0xXdxX1dcxXexX14xX15xX34xXbxX1dcxX4xXf0xX1dcxXexX1xX10xX1dcxXexX15xX16xX17xX1dcxX14xX6xX1dcxXexX14xXf0xX16xX17xX1dcxX4xX15xXf0xX4xX1dcxX4xX1xXdxX10xX16xX1dcxXexX1xX15xXf0xX16xX17xX1dcxX34xX6xXdxX1dcxX1exXf0xXdxX1dcxXexX14xX15xX16xX17xX1dcxX109xX15xXf0xX4xX50xX2xX16bxX15bxX833xX15exX833xX11bxX1xXexX34xXaxX12xXa6cxX569xX3xXc2xX1xXb8xX3xX34xX35xXdxX3xXcxX14xX15xX34xXbxX3xX4xXa7exX3xXexX1xX40fxX3xXexX15xX16xX17xX3xX14xX6xX3xXexX14xXf0xX16xX17xX3xX4xX15xX32xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX14xXf0xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX64dxX1f5xXdxX3xXc2xX581xXf0xX3xX24xX245xX16xX17xX3xX34xXdxX16xX1xX3xX31xX5b0xX16xX17xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX21exX6xX3xXexX1xX15xX1faxX16xX3xXaxX4xX9exX25exX3xX17xX1faxX25exX3xX1exX1fxX3xX4xX2ffxX3xX4xX1fxX3xX14xX1bxXexXaxX3xX34xX35xXdxX3xX24xX47xX219xX4xX3xX4xXf0xXdxX3xX5xX1fxX3xX17xXdxX447xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xX24xX40fxX3xX21xX22xX3xXexX43cxX16xX17xX3xX7xXcdxX4xX3xX581xXbxX3xXexX1xX47xX48xX16xX17xX3xX34xX29xXdxX3xX1exX35xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX11bxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX1exX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX15xX5xX12xX0xX62xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX1exX12xX0xX50xX62xXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75exXf0xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf0xX3xXcxXcx10b3dxXa6cxX242xX0xX50xXbxX12