“Vô tư” họp chợ giữa đường, chính quyền thị trấn Thạch Hà bất lực?!
(Baohatinh.vn) - Ngã tư đường Mai Kính giao với đường Nguyễn Thiếp (thị trấn Thạch Hà - Thạch Hà – Hà Tĩnh) lâu nay trở thành điểm họp chợ của hàng chục tiểu thương. Tình trạng này không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn làm ô nhiễm môi trường.
5548xd645x9eafx848cxbbe3xbd85x841fx9b52x9f29xX7xc352x6061xd939x5f80x8aa8x8248xX5x583cxXaxa0c2xe0b8xc88axaefaxX3xXex90e2x7fa0xX3xX1x5761xXbxX3xX4xX1xc0a8xX3x6802xXdx6d04xX6xX3xd912xX18xdc94xbd71xX23x5574xX3xX4xX1x87e2xX2bxX1xX3xa4d4xa032x5d50x9a13xX2bxX3xXexX1xcc65xX3xXex66aax5d0bxX2bxX3xXcxX1x9163xX4xX1xX3xd735x9652xX3xac3bxX41xXexX3xX5x5fa5xX4xa62bxaa13xX0x5d84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xc454xXaxX12xdbb3xX23x699fxX3xXexX18xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3x9b93xX6xXdxX3x7de0xX31xX2bxX1xX3xX23xXdxX6x74c8xX3x6bd7x668bxXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX6cxX23xX36xX37xbe6cxX2bxX3xXcxX1xXdxad50xXbxX3xdf24xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3x75cfxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3x5e9dxX3xX4axX4bxX3xXcx5d6dxX2bxX1x6d73xX3xX5x8ec5xX36xX3xX2bxX6xX37xX3xXexX40xb95dxX3xXexX1xX4bxX2bxX1xX3xX28xXdx848ex9150xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX4xa126xX6xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1x9ac6xX4xX3xXexXdxXdbxX36xX3xXexX1xX18xbdbcxX2bxX23xbcc8xX3xXcxc1baxX2bxX1xX3xXexX40xX46xX2bxX23xX3xX2bxX4bxX37xX3x86daxX1xX15xX2bxX23xX3xX4xX1x9549xX3xX23xXc8xX37xX3xda14xX4xX1xX3xXex9313xX4xX3xX23xXdxX6xX85xX3xXexX1xX15xX2bxX23xX3xXdcxX4bxX3xX4x6368xX2bxX3xX5xX4bxXdcxX3xX15xX3xX2bxX1xXdxX95xXdcxX3xXdcxX15xXdxX3xXexX40xX18xX2axX2bxX23xXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd14exX85xX69xX37xX3xXbxca18xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax6007xXdxX69xXexX1x8b6bxX3x6c80xX2x7cffxXbx93dbxd858xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18dxX3xd776xX2x6ac6xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX57xX57xXdxXffxX4dxX6xX85xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXffxX87xX2bxX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2x7c56x6843xX1c7xX57xX2xX2xc1d9xX69xX2xX2xX1a0xX1a0xX2xX1c8xX191xXexX1c7xX2xX18fxX19exdb93xX5xX1a0xXffxb554xXbxX23xX54xX40xX9xX18fxX1c8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxX85xX2bxXaxX12xX7dxX1xX36xX2bxX23xX3xX4xde1fxX2bxX1xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX7xX15xXdxX3xX28x6d25xX2bxX23xX3xXexX46xXdxX3xX6cxX23xX6exX3xXexX18xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX79xX6xXdxX3xX7dxX31xX2bxX1xX3xXb1xX3xX6cxX23xX36xX37xX95xX2bxX3xXcxX1xXdxX9bxXbxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xc9a3xX11exX2bxX23xX3xX2bxX4bxX85xX3xX4xb7a1xX2bxX23xX3xX87x8282xX37xX2dxX3xX4xX1xX3dxX3xXcxXffxX3xX9exXcxc8dcx9bd1xX3xX191xX2dxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxXc5xX3xXbxX1xX255xXdxX3xX28xXdxX3xX5xX4bxXdcxX3xXexX40xX18xX88xX4xX3xX2xX191xX3xXbxX1xda9cxXexX3xX87xX102xX3xX2bxX23xX6xX2bxX23xX3xX35xX36xX6xX3xX2bxX23xX6exX3xXexX18xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX79xX6xXdxX3xX7dxX31xX2bxX1xX3xX23xXdxX6xX85xX3xX87xX88xXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX6cxX23xX36xX37xX95xX2bxX3xXcxX1xXdxX9bxXbxX2dxX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1xX255xXdxX3xX4xX1xX2axX3xX28xXdbxX3xX5xX11exX4xX1xX3xX35xX36xX6xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXexXdxXdbxX36xX3xXexX1xX18xXfcxX2bxX23xXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xX164xX1xX3dxX3xXcxXffxX3xX4dxb302xX4xX3xX193xX2f3xX4xX18dxX3xX13x691axa4fbxXbxX3xX193xX10xX3xXdcxX11exX37xX3xX28xXdxX3xX2bxX23xX18xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX38xX36xX3xXexX1xX102xX3xX4xX135xX2bxX3xX28xb93bxX3xX4xX1xX382xX3xX15xX3xXexX15xX3xXexX1xX102xX3xX110xX1xbad4xX3xXdcxX4bxX3xX35xX36xX6xX3xX28xX18xX21xX4xXffxX3xX164xX3bfxX3xX110xX1xXdxX2dxX3xXexX15xXdxX3xXbxX1xX255xXdxX3xX5xd376xXdxX3xX193xX10xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xXexX40xadbaxXdcxX3xXdcx7633xXexX3xX87xX4bxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX1xX85xX3xX15xX3xXexX15xX3xX35xX36xX6xX3xXexX40xX18xX88xX4xX3xX40xc7f8xXdxX3xXdcxX88xXdxX3xXexX88xXdxX3xX5xX18xX21xXexX3xXdcxX102xX2bxX1xX3xX28xXdxX19xXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xX3xXbxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX2bxXexX10xX40xX3xX69xXexX1xX36xXdcxX4dxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX69xXexX1xX18dxX3xX18fxX2xX191xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX57xX57xXdxXffxX4dxX6xX85xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXffxX87xX2bxX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX1c8xX1c7xX57xX2xX2xX1cdxX69xX2xX2xX1a0xX1a0xX2xX191xX1a0xXex6049xX1dbxX191xX1c7xX2xX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xX54xX40xX9xX1c7xX1c8xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxX85xX2bxXaxX12xX164xX11exX4xX3xX5xX85xX46xXdxX3xX1xX255xXdxX3xX7xX255xX2bxX3xXexX18xXfcxXdxX3xX7x5aaexX2bxX23xX3xX4xX2b1xX2bxX23xX3xX28xX18xX21xX4xX3xX4dxX4bxX37xX3xX4dxX11exX2bxX3xXexX40x98a2xX2bxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12x6d64xX36xX255xX3xXexX1xX2b6xXexX2dxX3xX4xX1xX382xX2bxX23xX3xX110xXdxX9bxX2bxX3xX110xX1xX36xX2bxX23xX3xX4xX255xX2bxX1xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX4dxX11exXexX3xX2bxX1xX11exX85xX3xXexX46xXdxX3xX28xXc8xX37xX2dxX3xX4xX1xX2f3xX2bxX23xX3xXexX15xXdxX3xX1xXdxXdbxX36xX3xX28xX18xX21xX4xX3xXbxX1x9273xX2bxX3xX2bxX4bxX85xX3xX2bx9e3cxXdxX3xX4dxX382xX4xX3xX193xX2f3xX4xX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX1xX3dxX3xXcxXffxX3xX4xX2b1xX2bxX23xX3xX2bxX1xX18xX3xX2bxX1xX25xX2bxX23xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX5xX18xX36xX3xXexX1xX15xX2bxX23xX3xX35xX36xX6xX3xX110xX1xX36xX3xX87xX52xX4xX3xX2bxX4bxX37xXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xX164xX255xX3xX4xX85xX2bxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX69xX4bxXdxX3xX23xX5caxX2bxX3xX2xX3xX110xXdcxX3xXexX40xXd1xX3xXexX1xX4bxX2bxX1xX3xX28xXdxXdbxXdcxX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX7xX15xXdxX3xX28xX266xX2bxX23xX2dxX3xX2bxX1xX266xX2bxX3xX2bxX1xX3dxXbxXffxX3xX7dxX1xX15xX2bxX23xX3xX4xX1xX118xX3xX4xX11exX4xX3xX5xX85xX46xXdxX3xX40xX6xX36xX2dxX3xX4xXe7xX2dxX3xX35xX36xX255xX2dxX3xX4xX11exX4xX3xXdcxX38cxXexX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xXexX18xXfcxXdxX3xX7xX545xX2bxX23xX3xX2bxX1xX18xX18dxX3xXexX15xXdcxX2dxX3xX4xX36xX6xX2dxX3xX4xX11ex5f41xX3xX4xX2b1xX2bxX23xX3xX28xX18xX21xX4xX3xX4dxX4bxX37xX3xX4dxX11exX2bxX3xX2bxX23xX6xX37xX3xXexX46xXdxX3xX2bxX23xX6exX3xXexX18xXffxX3xX4axX6xXdxX3xX4dxX55dxX2bxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX193xX10xX3xXdcxX11exX37xX3xX69xX52xX2bxX23xX3xX5xX6xX3xX5xXdx81cexXexX3xX5xX41xX2bxX3xX4xX1xXdxX9bxXdcxX3xX40xX6xX3xX4xX255xX3xX5xX135xX2bxX23xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX6bbxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xX3xXbxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX69xXexX1xX18dxX3xX18fxX2xX191xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX57xX57xXdxXffxX4dxX6xX85xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXffxX87xX2bxX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX1c8xX1c7xX57xX2xX2xX1cdxX69xX2xX2xX1a0xX1a0xX1cdxX191xX1a0xXexX18fxX18fxX1c7xX1c7xX191xX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xX54xX40xX9xX18fxX1dbxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxX85xX2bxXaxX12xXcxX46xXdxX3xX28xXc8xX37xX3xX4xX3bfxX3xX4b7xX3xX1xX266xX3xX69xXc8xX2bxX3xXexa9fexX3xX4xX1xX382xX4xX3xX4dxX36xX15xX2bxX3xX4dxX11exX2bxX3xXexX40xX85xX2bxX23xX3xX2bxX1xX4bxX3xX40xX41xXexX3xX110xX1xX3bfxX3xX28xXdbxX3xX193x7b52xX3xX5xa22dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX85xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX69xXc8xX2bxX3xX193xX36xX2bxX23xX3xX35xX36xX6xX2bxX1xX2dxX3xXexX102xX2bxX1xX3xXexX40xX46xX2bxX23xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xXd1xX3xX28xXc8xX37xX3xX28xX6exX3xX69xXdxX95xX2bxX3xX40xX6xX3xXdcxX266xXexX3xXexX1xX2axXdxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xX69xX4bxXdxXffxX3xX164xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xX28xX3dxX6xX3xXbxX1xX18xXfcxX2bxX23xX3xX4xX2b1xX2bxX23xX3xX28xX6exX3xX2bxX1xXdxX38xX36xX3xX5xX5caxX2bxX3xXexX40xXdxXdbxX2bxX3xX110xX1xX6xXdxX3xX69x68e7xXbxX3xX4xX1xX21xX3xX2bxX1xX18xX2bxX23xX3xX110xX1xXdxX3xX4xX3bfxX3xX5xX52xX4xX3xX5xX18xX21xX2bxX23xX3xX4xX1xX382xX4xX3xX2bxX3edxX2bxX23xX3xX28xX9bxX2bxX2dxX3xX4xX11exX4xX3xXexXdxXdbxX36xX3xXexX1xX18xXfcxX2bxX23xX3xX69xXdxX3xX4xX1xX36xX37xXdbxX2bxX3xX87xX4bxX85xX3xX2bxX1xX4bxX3xX4xXe7xX6xX3xX4b7xX3xX1xX266xX3xX69xXc8xX2bxX3xX23xX5caxX2bxX3xX28xX3bfxX3xX87xX4bxX3xXexX40xX255xX3xX5xX46xXdxX3xX110xX1xX15xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xX2bxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xXbxX1xX545xXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xXcxX36xX37xX3xX2bxX1xXdxX55dxX2bxX2dxX3xX110xX1xXdxX3xX5xX52xX4xX3xX5xX18xX21xX2bxX23xX3xX4xX1xX382xX4xX3xX2bxX3edxX2bxX23xX3xX40xX2axXdxX3xX28xXdxX2dxX3xX1xX1cxX3xX5xX46xXdxX3xXexXdxX9bxXbxX3xXexXf1xX4xX3xXexX40xX4bxX2bxX3xX40xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX4dxX36xX15xX2bxX3xX4dxX11exX2bxXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xX3xXbxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX164xX10xX2bxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX69xXexX1xX18dxX3xX18fxX2xX191xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18dxX3xX19exX2xX1a0xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX57xX57xXdxXffxX4dxX6xX85xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXffxX87xX2bxX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX1c8xX1c7xX57xX2xX2xX1cdxX69xX2xX2xX1a0xX4b7xX2xX19exX2xXexX1dbxX19exX4b7xX1dbxX1cdxX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xX54xX40xX9xX19exX19exX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX6xXbxXexXdxX85xX2bxXaxX12x93b4xX18xX2axX2bxX23xX3xX6cxX23xX36xX37xX95xX2bxX3xXcxX1xXdxX9bxXbxX3xX28xX6xX2bxX23xX3xXexX40xX85xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX28xX85xX46xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX15xX2bxX23xX3xX2bxX1xX18xX2bxX23xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX69xXc8xX2bxX3xX87xd0c6xX2bxX3xX13xX87xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xXcxX1xc5e8xX6xX3xX2bxX1xX2b6xX2bxX3xX4xX3bfxX3xXexX102xX2bxX1xX3xXexX40xX46xX2bxX23xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xXd1xX3xX110xX1xX36xX3xX87xX52xX4xX3xX2bxX23xX6exX3xXexX18xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX79xX6xXdxX3xX7dxX31xX2bxX1xX3xX23xXdxX6xX85xX3xX87xX88xXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX6cxX23xX36xX37xX95xX2bxX3xXcxX1xXdxX9bxXbxX2dxX3xX15xX2bxX23xX3xX79xX6xXdxX3xX14xX3edxX2bxX3xX2c3xX2b1xX2bxX23xX3xXbcxX3xX2c4xX1xX3bfxX3xX164xX1xXe7xX3xXexX3dxX4xX1xX3xca1bxX15exX6cxX2c3xX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9e4exX18dxX3xX13xX7dxX1xXdxX3xX5xX52xX4xX3xX5xX18xX21xX2bxX23xX3xX4xX15xX2bxX23xX3xX6xX2bxX3xX28xX9bxX2bxX2dxX3xX4xX11exX4xX3xX1xX266xX3xX110xXdxX2bxX1xX3xX69xX85xX6xX2bxX1xX3xX5xX46xXdxX3xXexX40xX4bxX2bxX3xX87xX4bxX85xX3xX2bxX1xX4bxX3xX4xXe7xX6xX3xX4b7xX3xX1xX266xX3xX69xXc8xX2bxX3xXexX40xX85xX2bxX23xX3xX110xX1xX36xX3xX87xX52xX4xX3xX2bxX55dxX2bxX3xX40xX41xXexX3xX110xX1xX3bfxX3xX28xXdbxX3xX193xX858xX3xX5xX85bxX3xX87xX102xX3xX1xXdxX700xX2bxX3xX2bxX6xX37xX2dxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX3bfxX3xX87xX3edxX2bxX3xX4dxX255xX2bxX3xX35xX36xX37xX3xX28xX3dxX2bxX1xX3xX193xX858xX3xX5xX85bxX3xX28xX545xXdxX3xX87xX88xXdxX3xX4xX11exX4xX3xX1xX266xX3xX69xXc8xX2bxX3xXexX832xX3xX4xX1xX382xX4xX3xX4dxX36xX15xX2bxX3xX4dxX11exX2bxX3xXexX40xX85xX2bxX23xX3xX2bxX1xX4bxXffxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX85xX69xX37xXaxX12xXae1xXdbxX3xX69xX8f8xXbxX3xX4dxa67cxX3xXexX102xX2bxX1xX3xXexX40xX46xX2bxX23xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xXexX40xX55dxX2bxX2dxX3xX4xX1xX2f3xX2bxX23xX3xXexX15xXdxX3xX28xX6exX3xX4xX3bfxX3xX87xX3edxX2bxX3xX4dxX255xX2bxX3xX110xX1xX36xX37xX9bxX2bxX3xX4xX11exX85xX3xX23xX858xXdxX3xX87xX38xX3xX4xX11exX4xX3xX4xXfcxX3xX35xX36xX6xX2bxX2dxX3xXcxX2c3xX2c4xX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX28xX3dxX6xX3xX4dxX4bxX2bxX3xX28xXdbxX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX69xXc8xX2bxX3xX110xX1xX15xX2bxX23xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX700xX2bxX3xXdcxX36xX6xX3xX4dxX11exX2bxX19xXffxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX40xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX55dxX2bxX3xX35xX36xX6xX2bxX18dxX0xX57xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb1xXexX1xX36xXdcxX4dxXb1xX6xX2bxX69xXb1xX7xX6xXbxX85xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15exX3dxX3xX4xX85xX2bxXexX6xXdxX2bxX10xX40xX3xX28x618cxX37xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXdcxX3f1xXexX2dxX3xX19exX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX193xX10xX3xX19exX3xX4xX1xX5d2xX3xXexX1xX85xX11exXexX3xX4xX1xX9bxXexXaxX3xX1xX40xX10x724cxX9xXaxX57xX6xX2bxXb1xX2bxXdxX2bxX1xXb1xXexX40xX6xXexXb1xXexX36xX57xX4dxXdxXb1xX4xX85xX2bxXexX6xXdxX2bxX10xX40xXb1xX69xX6xX37xXb1xX1xX6xX2bxX23xXb1xX4xX1xX36xX4xXb1xXdcxX10xXexXb1xX19exXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xXexX40xX10xX2bxXb1xX193xX10xXb1xX19exXb1xX4xX1xX85xXb1xXexX1xX85xX6xXexXb1xX4xX1xX10xXexX57xX2xX1cdxX1c7xX1dbxX19exX1cdxXffxX1xXexXdcxXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX57xXdcxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX4b7xX1a0xX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX1c8xX1dbxX57xX2xX1a0xX1dbxX69xX1a0xX2xX1c8xX4b7xX1a0xX1a0xX1c8xXexX1cdxX2xX1a0xX1a0xX1cdxX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX87xX12xX0xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15exX3dxX3xX4xX85xX2bxXexX6xXdxX2bxX10xX40xX3xX28xXdd7xX37xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXdcxX3f1xXexX2dxX3xX19exX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX193xX10xX3xX19exX3xX4xX1xX5d2xX3xXexX1xX85xX11exXexX3xX4xX1xX9bxXexXaxX3xX1xX40xX10xXe0exX9xXaxX57xX6xX2bxXb1xX2bxXdxX2bxX1xXb1xXexX40xX6xXexXb1xXexX36xX57xX4dxXdxXb1xX4xX85xX2bxXexX6xXdxX2bxX10xX40xXb1xX69xX6xX37xXb1xX1xX6xX2bxX23xXb1xX4xX1xX36xX4xXb1xXdcxX10xXexXb1xX19exXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xXexX40xX10xX2bxXb1xX193xX10xXb1xX19exXb1xX4xX1xX85xXb1xXexX1xX85xX6xXexXb1xX4xX1xX10xXexX57xX2xX1cdxX1c7xX1dbxX19exX1cdxXffxX1xXexXdcxXaxX12xX15exX3dxX3xX4xX85xX2bxXexX6xXdxX2bxX10xX40xX3xX28xXdd7xX37xX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXdcxX3f1xXexX2dxX3xX19exX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX193xX10xX3xX19exX3xX4xX1xX5d2xX3xXexX1xX85xX11exXexX3xX4xX1xX9bxXexX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX14xXf1xX3xXexX6xXdxX3xX2bxX46xX2bxX3xX193xXdd7xX37xX3xX40xX6xX3xX87xX4bxX85xX3xX5xX2f3xX4xX3xX1dbxX1xX3xX7xX11exX2bxX23xX3xX2bxX6xX37xX3xX9exX4b7xX1c7xX57xX1c7xXc5xX2dxX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX57axcf05xX2x9466xX3xX28xX85xX46xX2bxX3xX35xX36xX6xX3xX193xX6exX3xX14xX18xX21xX2bxX23xX3xX1043xX266xX4xX2dxX3xX164xX6xX2bxX3xX1043xX266xX4xX3xX9exX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xXc5xX3xX110xX1xXdxX9bxX2bxX3xX4xX1xXdxX9bxX4xX3xX193xX10xX3xX15xX3xXexX15xX3xX19exX3xX4xX1xX5d2xX3xX4dxX3dxX3xX28xXdd7xX37xX3xX28xXdxX3xX1xX4bxX2bxX23xX3xX4xX1xXf1xX4xX3xXdcxX3f1xXexXffxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX164xX1xX21xX3xXexX46xXdcxX3xX23xXdxX25xX6xX3xXexX40xX36xX2bxX23xX3xXexXc8xXdcxX3xXcxX2c4xX3xX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xX3xX23xXc8xX37xX3xX4dxX382xX4xX3xX193xX2f3xX4xX3xX4xX1xX85xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX28xXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xXaxX3xX1xX40xX10xXe0exX9xXaxX57xX4dxX6xX2bxXb1xX69xX85xX4xXb1xX87xXdxX10xXexX57xX4xX1xX85xXb1xXexX6xXdcxXb1xX23xXdxX36xX6xXb1xXexX40xX36xX2bxX23xXb1xXexX6xXdcxXb1xXexXbxXb1xX1xX6xXb1xXexXdxX2bxX1xXb1xX23xX6xX37xXb1xX4dxX36xX4xXb1xX193xX36xX4xXb1xX4xX1xX85xXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xX69xXdxXb1xX69xX36xX85xX2bxX23xX57xX2xX1cdxX191xX1cdxX4b7xX4b7xXffxX1xXexXdcxXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX57xXdcxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX4b7xX1a0xX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX4b7xX1cdxX57xX2xX2xX1a0xX69xX191xX1a0xX1cdxX19exX19exX4b7xX1c7xXexX2xX19exX4b7xX1cdxX5xX1c7xXb1xX2xX1c8xX1a0xX69xX191xX1a0xX191xX19exX191xX19exX1cdxXexX1dbxX1cdxX2xX4b7xX2xX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX87xX12xX0xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX164xX1xX21xX3xXexX46xXdcxX3xX23xXdxX25xX6xX3xXexX40xX36xX2bxX23xX3xXexXc8xXdcxX3xXcxX2c4xX3xX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xX3xX23xXc8xX37xX3xX4dxX382xX4xX3xX193xX2f3xX4xX3xX4xX1xX85xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX28xXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xXaxX3xX1xX40xX10xXe0exX9xXaxX57xX4dxX6xX2bxXb1xX69xX85xX4xXb1xX87xXdxX10xXexX57xX4xX1xX85xXb1xXexX6xXdcxXb1xX23xXdxX36xX6xXb1xXexX40xX36xX2bxX23xXb1xXexX6xXdcxXb1xXexXbxXb1xX1xX6xXb1xXexXdxX2bxX1xXb1xX23xX6xX37xXb1xX4dxX36xX4xXb1xX193xX36xX4xXb1xX4xX1xX85xXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xX69xXdxXb1xX69xX36xX85xX2bxX23xX57xX2xX1cdxX191xX1cdxX4b7xX4b7xXffxX1xXexXdcxXaxX12xX164xX1xX21xX3xXexX46xXdcxX3xX23xXdxX25xX6xX3xXexX40xX36xX2bxX23xX3xXexXc8xXdcxX3xXcxX2c4xX3xX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xX3xX23xXc8xX37xX3xX4dxX382xX4xX3xX193xX2f3xX4xX3xX4xX1xX85xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xX28xXdxX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX164xX135xXdxX3xX193xX10xX3xX4dxX41xXdcxX3xX5xXdxX55dxX2bxX3xX1xX40fxXdxX3xX2bxX1xX18xX3xX28xX41xXdcxX3xX87xX4bxX85xX3xXexX6xXdxX2dxX3xX193xX10xX3xXdcxX11exX37xX3xX69xX40fxX2bxX3xX382xX2dxX3xX5xX10xX2bxX3xX5xXcd8xXdxX3xXdcxX6exXdxX3xXdcxX88xXdxX3xXexX1xX85xX11exXexX3xX40xX6xX3xX110xX1xXcd8xXdxX3xX28xX18xX21xX4xX3xX28xX85xX46xX2bxX3xX2bxX23xX6exX3xXexX18xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX3xX6cxX23xX36xX37xX95xX2bxX3xX4axX36xX37xX3xXcxX52xX3xX9exX28xX85xX46xX2bxX3xX23xXdxX6xX85xX3xX4axX255xXdxX3xXcxX1xX18xX21xX2bxX23xX3xX1043xX6exX2bxX3x62a7xX2bxX23xX3xXb1xX3xXcxX2c4xX3xX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xXc5xX3xX5xX4bxX3xX2bxX5d2xXdxX3xX2bxX23xX6xX85xX3xX2bxX23xX11exX2bxX3xX4xXe7xX6xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX3xXexX1xX6xXdcxX3xX23xXdxX6xX3xX23xXdxX6xX85xX3xXexX1xX15xX2bxX23xX3xX110xX1xXdxX3xX28xXdxX3xX35xX36xX6xX3xX110xX1xX36xX3xX87xX52xX4xX3xX2bxX4bxX37xXffxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15exX3dxX3xX193xX10xX3xX28xX5caxX36xX3xX110xX3f1xX85xX3xX4xX11exX2bxX3xX35xX36xX6xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX2dxX3xX4xXf1xX3xX15xX2bxX23xX3xXexX858xX3xX87xX85xX2bxX23xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX5d2xXaxX3xX1xX40xX10xXe0exX9xXaxX57xX6xX2bxXb1xX2bxXdxX2bxX1xXb1xXexX40xX6xXexXb1xXexX36xX57xX4dxXdxXb1xX193xX10xXb1xX69xX6xX36xXb1xX110xX10xX85xXb1xX4xX6xX2bxXb1xX35xX36xX6xXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xX4xX36xXb1xX85xX2bxX23xXb1xXexX36xXb1xX87xX85xX2bxX23xXb1xXexX6xXdxXb1xX4xX1xX85xX57xX2xX1cdxX19exX1cdxX1c7xX1dbxXffxX1xXexXdcxXaxX12xX0xXdxXdcxX23xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX57xXdcxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX4b7xX1a0xX57xX2bxX10xX188xX7xX57xX2xX1c7xX4b7xX191xX57xX1c7xX18fxX69xX4b7xX1a0xX1c7xX2xX1c8xX1c8xX2xXexX1c7xX4b7xX18fxX1c7xX18fxX5xX1a0xXffxX1dfxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX21xX3xX23xXdxX25xX6xX3xX28xX18xX2axX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX2bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX2bxX3xXexX1xX3dxX3xXexX40xX41xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX4dxX41xXexX3xX5xX52xX4xX54xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX87xX12xX0xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15exX3dxX3xX193xX10xX3xX28xX5caxX36xX3xX110xX3f1xX85xX3xX4xX11exX2bxX3xX35xX36xX6xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX2dxX3xX4xXf1xX3xX15xX2bxX23xX3xXexX858xX3xX87xX85xX2bxX23xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX5d2xXaxX3xX1xX40xX10xXe0exX9xXaxX57xX6xX2bxXb1xX2bxXdxX2bxX1xXb1xXexX40xX6xXexXb1xXexX36xX57xX4dxXdxXb1xX193xX10xXb1xX69xX6xX36xXb1xX110xX10xX85xXb1xX4xX6xX2bxXb1xX35xX36xX6xXb1xX2bxX23xX36xX85xXdxXb1xX4xX36xXb1xX85xX2bxX23xXb1xXexX36xXb1xX87xX85xX2bxX23xXb1xXexX6xXdxXb1xX4xX1xX85xX57xX2xX1cdxX19exX1cdxX1c7xX1dbxXffxX1xXexXdcxXaxX12xX15exX3dxX3xX193xX10xX3xX28xX5caxX36xX3xX110xX3f1xX85xX3xX4xX11exX2bxX3xX35xX36xX6xX3xX2bxX23xX18xX2axXdxX2dxX3xX4xXf1xX3xX15xX2bxX23xX3xXexX858xX3xX87xX85xX2bxX23xX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX5d2xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX40xX85xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX14xXf1xX3xXexX6xXdxX3xX2bxX46xX2bxX3xX193xXdd7xX37xX3xX40xX6xX3xX87xX4bxX85xX3xX5xX2f3xX4xX3xX18fxX3xX23xXdxX2axX3xX7xX11exX2bxX23xX3xX2bxX6xX37xX3xX9exX4b7xX191xX57xX18fxXc5xX2dxX3xXexX46xXdxX3xX7dxXdcxX3xX191xX1a0xX4b7xb678xX1c8xX1a0xX1a0xX3xXexX40xX55dxX2bxX3xX35xX36xX545xX4xX3xX5xX266xX3xX2xX1045xX3xX28xX85xX46xX2bxX3xX35xX36xX6xX3xX193xX6exX3xX2c4xX1xX3e0xX3xX14xXdxX700xXexX2dxX3xX1xX36xX37xX700xX2bxX3xXcxX1xX46xX4xX1xX3xX4axX4bxX3xX9exX4axX4bxX3xXcxXc2xX2bxX1xXc5xXffxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX36xX5xX12xX0xX69xXdxX87xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xX57xX69xXdxX87xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1045xX36xXexX1xX85xX40xXaxX12xX79xXdxX2bxX1xX3xX4axXdxX38xX2bxX0xX57xXbxX12
Minh Hiền