Toyota triệu hồi thêm 1,5 triệu xe lỗi bơm xăng
Hãng Nhật và thương hiệu hạng sang Lexus gọi về sửa chữa một lượng tương đương số xe đã được triệu hồi vào đầu năm.
44f0xd2bfx6d5cx4ae1x9899x8034xd5bfx8675x44f8xX7x7f51x523dxbff1x92adxbc0cxa649xX5x7677xXax8276xXcxdb8bxdee7xX14xXexX6xX3xXex93a0xXdx81afxa34exX3xX1xa779xXdxX3xXexX1x7936x5111xX3xX2x9b09x9917xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3x86a2xX10xX3xX5x7a37xXdxX3xabfexcb68xX27xX3xX33x70f9x46d7xa301xX0x88a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd8ebxX10xX6xa176xXaxX12xX52x4addxX40xX41xX3xeb3exX1x58dfxXexX3xbd60xdf4dxX3xXexX1xd242xX3bxX40xX41xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX1xa674xX40xX41xX3xX7xX6xX40xX41xX3x8bc9xX10xX33xX1exX7xX3xX41x904exXdxX3xX62xad81xX3xX7xedd2xX6xX3xX4xX1x5847xX6xX3xX27xcf05xXexX3xX5xX67xe196xX40xX41xX3xXexX67xX3bxX40xX41xX3xc98dxX67xX3bxX40xX41xX3xX7x801exX3xX33xX10xX3xXa1xX59xX3xXa1xX67xX97xX4xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX62xX63xX14xX3xXa1x6abexX1exX3xX40xX3fxX27x6486xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddf1xX14xX55xX15xXaxX12xXcxX1xe6afxX40xX41xX3xX3ax52fcxX14xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xXa1xX67xX97xX4xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXa1xX67xX6xX3xX1bxX6xX3xX1xXe2xX27xX3xb9a3x66faxX43xX2x5d20xX2axX3xX62xe61cxXdxX3xX2xX2axX2bxX10bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX1bxXdxX26xX40xX41xX3xXexX72xXdxX3xb8fbxe86dxXcaxX3xXcx9a56xX40xX41xX3xX4xX92xX40xX41xX2axX3xX7xXa8xX3xX33xX10xX3xX4xXc4xX40xX3xXa1xX67xX97xX4xX3xX7xX89xX6xX3xX4xX1xX8exX6xX3xX33x8739xXbxX3xX33x9514xX3x680axX2axX15cxd732xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxc6d2xX4xX3xXexX1bxX26xX40xX3xXexX14xX63xX40xX3xX4xXc4xX1exXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12x5466xXe7xX4xX3xXa1xX97xXexX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xX21xX27xX3xX4xcadexX3xX33xX10xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX62xX63xX3xX7bxX10xX33xX1exX7xX2axX3xXex8fb1xX3xX33xX10xX3xX4xX14xX40xX2axX3xcfa5xe0c3xb163xX3xX62xX63xX3xX3axXe7xX40xX3xXexX1a7xXdxX2axX3xX7xX1a7xX40xX3xX33xX1exX156xXexX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xXexX1x47a7xXdxX3xX41xXdxX6xX40xX3x45d8xX43xX10bxX10fxX2xX1f1x980excca8xX43xX10bxX10fxX10bxX10fxXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xX0xXdxX27xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX27xX41xX1f7xa43cxX14xX14xX27xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXcaxX3axX6xX14xX1xX6xXexXdxX40xX1xXcaxX62xX40xX43xX40xX10xe5d7xX7xX43xX10bxX10fxX15fxX15cxX43xX2xX10fx71b7xX55xX15fxX2xX10bxX15cxX2xX15cxX2xXexX24cxX2xX10cxX24cxX5xX2xXcaxa6c9xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2axX2bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX5xX37xXdxX3xX3axX3bxX27xX3xX33xX3fxX40xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX14xX40xXaxX12xX190xX6xX27xX1bxX15xX3xXa1xX1e9xXdxX3xX10bxX10fxX2xX10cxX1f7xX10bxX10fxX10bxX10fxX3xXexX1xX1exX92xX4xX3xX55xXdxX1dxX40xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxXcaxX3x5eedxX40xX1x4829xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12x5077xX97xXexX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xX21xX27xX3xX4xXe7xX4xX3xX33xX10xX3xX7bxX10xX33xX1exX7xX3xX7bxX1c8xX3xX15fxX24cxX10fxX3xX62xX63xX3x76e3xX1c8xX3xX15cxX2bxX10fxX3xd67dxX10bxX10fxX2xX15cxX1f7xX10bxX10fxX2xX2bx6c02xX2axX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX52xXdxX41xX1xX5xX6xX40xX55xX10xX1bxX3xX32cxX10bxX10fxX2xX1f1xX1f7xX10bxX10fxX2xX1f8xX336xX2axX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1c8xXdxX10xX40xX40xX6xX3xX62xX63xX3xX7bxX10xX33xX1exX7xX3xa143xd2a3xX3xX15cxX2bxX10fxX3xX32cxX10bxX10fxX2xX1f1xX1f7xX10bxX10fxX10bxX10fxX336xX2axX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xe5eexX62xX6xX5xX14xX40xX2axX3xX190xX6xX27xX1bxX15xX2axX3xX190xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX2axX3xX1c8xX10xa305xX1exX14xXdxX6xX2axX3xXcxX6xX4xX14xX27xX6xX2axX3xXcxX1exX40xX55xX1bxX6xX3xX32cxX10bxX10fxX2xX10cxX1f7xX10bxX10fxX10bxX10fxX336xX3xX4x484cxX40xX41xX3xX40xX1xX67xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX36fxX38axX1caxX15fxX3xX32cxX10bxX10fxX2xX1f8xX1f7xX10bxX10fxX10bxX10fxX336xXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xXcxX72xXdxX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX2axX3xX62xX63xX14xX3xXexX1xXe7xX40xX41xX3xX2bxX2axX3xX1xX59xX40xX41xX3xX5dxX1xX5fxXexX3xXa1xX59xX3xXexX1xXe2xX40xX41xX3xX3axXe7xX14xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX1xX3bxX40xX3xX15cxX10bxXcaxX2bxX10fxX10fxX3xX33xX10xX3xX4xa62bxX40xX41xX3xX5xX37xXdxX3xXexX1bxX26xX40xXcaxX3xXcxX133xX40xX41xX3xX4xX92xX40xX41xX3xX24cxX3xX55xabefxX40xX41xX3xX33xX10xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX40xX1xX5fxXbxX3xc8daxX1x7d10xX1exX2axX3xX5xd912xXbxX3xX1bxXe7xXbxX3xXexX72xXdxX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xXexX1xX1exX92xX4xX3xXa1xX1e9xXdxX3xX10bxX10fxX2xX15cxX1f7xX10bxX10fxX2xX1f8xX3xX5xX47cxXbxX3xX3axX3bxX27xX3xX40xX1xXdxX26xX40xX3xX5xXdxX1dxX1exX3xX41xbbaaxXbxX3xX5xX37xXdxX3xX4xe9d9xX3xXexX1x974exX3xX475xX1xXdxX16axX40xX3xXa1xX92xX40xX41xX3xX4xX3bxX3xX1bxX1exX40xX41xX3xX41xXdxX5fxXexX2axX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xX190xXe7xX4xX3xX33xX10xX3xX3ax79efxX3xX1a7xX40xX1xX3xX1xX67x7136xX40xX41xX3xX3axX6xX14xX3xX41xX21xX27xX2dfxX3xX190xX6xX27xX1bxX15xX2axX3xX190xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX2axX3x4aa3xX14xX1bxXexX1exX40xX10xX1bxX2axX3x64b4xX40xX40xX14xX62xX6xX2axX3xX38axX5xXbxX1xX6xX1bxX55xX2axX3xX7bxX6xX40xX55xX3xX190xX1bxX1exXdxX7xX10xX1bxX3xX10bxX10fxX10fxXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xX5dxX41xX1exX15xX26xX40xX3xX40xX1xec3cxX40xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX59xX40xX41xX3xX7xX1a7xX40xX3xX33xX1exX156xXexX2axX3xX40xX1xX8exX40xX41xX3xX33xX10xX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xX55xXdxX1dxX40xX3xX1a7xX40xX1xX3xX1xX67xX50dxX40xX41xX3xXexX1bxX6xX40xX41xX3xX3axX505xX3xX27xX92xXexX3xX3axX3bxX27xX3xXexX1xX156xXbxX3xXe7xXbxX2axX3xXa1xX4b8xXexX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xX3axe961xX40xX1xX3xX40xX1xXdxX26xX40xX3xX5xXdxX1dxX1exX3xXa1xX4c4xX3xX4xX1exX40xX41xX3xX4xX156xXbxX3xX40xX1xXdxX26xX40xX3xX5xXdxX1dxX1exX3xX4xX1xX14xX3xX1xX1dxX3xXexX1xXa8xX40xX41xX3xXbxX1xX1exX40xX3xX33xX3fxX40xX41xX3xXa1xXdxX1dxX40xX3xXexX89xXcaxX3xX190xXe7xX40xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX4xX4c0xX3xXexX1xX4c4xX3xXa1xX67xX97xX4xX3xX7xX1a7xX40xX3xX33xX1exX156xXexX3xX62xX113xXdxX3xX27xX5fxXexX3xXa1xX92xX3xX62xX5fxXexX3xX5xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX156xXbxX3xX1xX14xX4b8xX4xX3xX5xX14xX72xXdxX3xX4xXe7xX40xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX475xX1xXe7xX4xX3xX4xX4c0xX3xXexX1xX4c4xX3xXbxX1xXe7xXexX3xX7xXdxX40xX1xX3xX62xX16axXexX3xX40x812exXexX3xX55xX14xX3xX7xX156xX15xX3xX475xX1xXe2xX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xX3a4xX1exXe7xX3xXexX1bxX5cexX40xX1xX3xX7xX1a7xX40xX3xX33xX1exX156xXexXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xX5dxX1xX8exX40xX41xX3xX4xXe7xX40xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX41xX4b8xXbxX3xX7x894bxX3xX4xXa8xX3xX4xX4c0xX3xXexX1xX4c4xX3xX3axX505xX3xX3axXdxX16axX40xX3xX55xX72xX40xX41xX3xX40xX1xX156xXexX3xXa1xX505xX40xX1xX3xX55xX14xX3xXexXe7xX4xX3xX55x65b1xX40xX41xX3xX4x6165xX6xX3xX33xX3fxX40xX41xX2axX3xX55x77e7xX40xX3xXa1xX16axX40xX3xX62xX6xX3xX4xX1xX72xX27xX3xX62xX113xXdxX3xXexX1xX574xX40xX3xX3axX3bxX27xX2axX3xX475xX1xXdxX16axX40xX3xX3axX3bxX27xX3xX475xX1xXe2xX40xX41xX3xX1xX14xX72xXexX3xXa1xX92xX40xX41xXcaxX3xXdaxXdxX4c4xX1exX3xX1xXdxX1dxX40xX3xXexX1bxX26xX40xX3xX4xXe7xX4xX3xX33xX10xX3xX41xX4b8xXbxX3xX5xX37xXdxX3xX5xX63xX3xXa1xX92xX40xX41xX3xX4xX3bxX3xX1bxX1exX40xX41xX3xX41xXdxX5fxXexX2axX3xX475xX1xXe2xX40xX41xX3xXexX1xX4c4xX3xX475xX1xX50dxXdxX3xXa1xX92xX40xX41xX3xX1xX14xX4b8xX4xX3xX33xX10xX3xX3axX505xX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xX3xX475xX1xXdxX3xXa1xX6xX40xX41xX3xX4xX1xX72xX15xX3xX50dxX3xXexXa8xX4xX3xXa1xX92xX3xXexX1xX156xXbxX3xX1xX14xX4b8xX4xX3xXexXa8xX4xX3xXa1xX92xX3xX4xX6xX14xXcaxX3x7ec7xX1xXdxX3xXa1xX4c0xX3xXa1x4b2exX40xX3xX3axXe7xX14xX3xX5xX37xXdxX3xX62xX63xX3xX4xXe7xX4xX3xXexX1xXe2xX40xX41xX3xXexXdxX40xX3xX4xX1a7xX40xX1xX3xX3axXe7xX14xX3xX33xX1exX156xXexX3xX1xXdxX1dxX40xX3xXexX1bxX26xX40xX3xX3axX1a7xX40xX41xX3xXexXe7xXbxX1f7xX5xXe2xXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xXcxX1exX15xX3xX40xX1xXdxX26xX40xX2axX3xX40xX41xX14xX63xXdxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX2axX3xX27xX92xXexX3xX1xX59xX40xX41xX3xX5dxX1xX5fxXexX3xX475xX1xXe7xX4xX3xX5xX63xX3xX52xX14xX40xX55xX6xX3xX4xX3c7xX40xX41xX3xXa1xX59xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX1xX3bxX40xX3xX2xX2axX15fxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xXexX1bxX26xX40xX3xXexX14xX63xX40xX3xXexX1xX16axX3xX41xXdxX113xXdxX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xX40xX3fxX27xX3xX10bxX10fxX10bxX10fxX3xX55xX14xX3xX4xX447xX40xX41xX3xX5xX37xXdxX3xX3axX3bxX27xX3xX33xX3fxX40xX41xX3xX55xX703xX40xX3xXexX113xXdxX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xXcaxX3xX12exXdxXexX7xX1exX3axXdxX7xX1xXdxX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xXexX1bexX40xX41xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX1xX3bxX40xX3xX2xX15fxXcaxX10fxX10fxX10fxX3xX4xX1xXdxX16axX4xX3xX370xXbxX6xX40xX55xX10xX1bxX3xX40xX1xX5fxXbxX3xX475xX1xX477xX1exX3xXexX1bexX3xX534xX40xX55xX14xX40xX10xX7xXdxX6xX3xX62xX113xXdxX3xX5xX37xXdxX3xXexX67xX3bxX40xX41xX3xXexX6c9xXcaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX14xX55xX15xXaxX12xXdaxX3bxX27xX3xX33xX3fxX40xX41xX3xX55xX14xX3xX1xX59xX40xX41xX3x77b0xX10xX40xX7xX14xX3xX32cxX5dxX1xX5fxXexX3xXdaxX1a7xX40xX336xX3xX4xX1exX40xX41xX3xX4xX156xXbxX3xX62xX63xX3xXa1xX67xX97xX4xX3xX7xX89xX3xX55xX6f4xX40xX41xX3xX3axX50dxXdxX3xX52xX14xX40xX55xX6xX2axX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX2axX3xX12exXdxXexX7xX1exX3axXdxX7xX1xXdxX2axX3xX12exX6xX224xX55xX6xX2axX3xX1c8xX1exX3axX6xX1bxX1exX2axX3xX52axX14xX1bxX55xX2axX3xX12exX6xX41xX40xX1exX7xX14xX40xX3xa787xX1bxX14xX55xX1exX4xXexX7xX3xX32cxX1xX59xX40xX41xX3xX4xX1xX1exX15xX26xX40xX3xX7xX1a7xX40xX3xX33xX1exX156xXexX3xX3axX92xX3xX7xXdxX26xX1exX3xX40xX72xXbxX336xXcaxX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xXcxXdxX40xX3xX5xXdxX26xX40xX3xX3a4xX1exX6xX40xX2dfxX0xX43xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f7xXexX1xX1exX27xX3axX1f7xX6xX40xX55xX1f7xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX15cxX10fxXcaxX10fxX10fxX10fxX3xX33xX10xX3xX190xX6xX27xX1bxX15xX2axX3xX534xX40xX40xX14xX62xX6xX3xX62xX63xX3xX190xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX3xX38axXexXdxX7xXaxX3xX1xX1bxX10xaa9bxX9xXaxX43xX33xX10xX43xXexX14xX15xX14xXexX6xX1f7xX62xXdxX10xXexX1f7xX40xX6xX27xX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX1xX14xXdxX1f7xX41xX6xX40xX1f7xX15cxX10fxX1f7xX10fxX10fxX10fxX1f7xX33xX10xX1f7xX4xX6xX27xX1bxX15xX1f7xXdxX40xX40xX14xX62xX6xX1f7xX62xX6xX1f7xX4xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX1f7xX6xXexXdxX7xX43xX2xX1f8xX10bxX2xX2xX15fxXcaxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX41xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX43xX27xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX10bxX10fxX43xX40xX10xX242xX7xX43xX10bxX10fxX2xX1f8xX43xX2xX10fxX24cxX55xX15fxX2xX10bxX10fxX1f8xX10fxX1f1xXexX2xX1f8xX2xX15cxX10bxX5xX10fxXcaxX25dxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2axX2bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX5xX37xXdxX3xX3axX3bxX27xX3xX33xX3fxX40xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX62xX12xX0xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX15cxX10fxXcaxX10fxX10fxX10fxX3xX33xX10xX3xX190xX6xX27xX1bxX15xX2axX3xX534xX40xX40xX14xX62xX6xX3xX62xX63xX3xX190xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX3xX38axXexXdxX7xXaxX3xX1xX1bxX10xXa91xX9xXaxX43xX33xX10xX43xXexX14xX15xX14xXexX6xX1f7xX62xXdxX10xXexX1f7xX40xX6xX27xX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX1xX14xXdxX1f7xX41xX6xX40xX1f7xX15cxX10fxX1f7xX10fxX10fxX10fxX1f7xX33xX10xX1f7xX4xX6xX27xX1bxX15xX1f7xXdxX40xX40xX14xX62xX6xX1f7xX62xX6xX1f7xX4xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX1f7xX6xXexXdxX7xX43xX2xX1f8xX10bxX2xX2xX15fxXcaxX1xXexX27xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX15cxX10fxXcaxX10fxX10fxX10fxX3xX33xX10xX3xX190xX6xX27xX1bxX15xX2axX3xX534xX40xX40xX14xX62xX6xX3xX62xX63xX3xX190xX14xX1bxX14xX5xX5xX6xX3xX38axXexXdxX7xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX190xX1exX92xX4xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xXe7xXbxX3xX55xX6f4xX40xX41xX3xXa1xXa8xXdxX3xX62xX113xXdxX3xX15cxX3xX55xX462xX40xX41xX3xX33xX10xX3xX55xX14xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1caxXdxX1dxXexX3xX5dxX6xX27xX3xX5xX47cxXbxX3xX1bxXe7xXbxX3xXexX1bxX14xX40xX41xX3xX40xX67xX113xX4xX3xXa1xX4c4xX3xX475xXdxX4c4xX27xX3xXexX1bxX6xX3xX62xX63xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX16axX3xX3axX3bxX27xX3xX40xX1xXdxX26xX40xX3xX5xXdxX1dxX1exXcaxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX62xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX10bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX55xX14xX3xX40xX41xX1exX15xX3xX4xX3bxX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xX3xXa1xX92xXexX3xX40xX41xX92xXexXaxX3xX1xX1bxX10xXa91xX9xXaxX43xX33xX10xX43xXexX14xX15xX14xXexX6xX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX1xX14xXdxX1f7xX41xX6xX40xX1f7xX10bxX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX33xX10xX1f7xX55xX14xX1f7xX40xX41xX1exX15xX1f7xX4xX14xX1f7xX4xX1xX10xXexX1f7xX27xX6xX15xX1f7xX55xX14xXexX1f7xX40xX41xX14xXexX43xX2xX10cxX10cxX15cxX1f1xX1f8xXcaxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX41xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX43xX27xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX10bxX10fxX43xX40xX10xX242xX7xX43xX10bxX10fxX10fxX1f8xX43xX2xX10fxX2bxX55xX10fxX10bxX2xX2bxX1f8xX10fxX2xXexX10bxX10fxX1f8xX15cxX1f8xX5xX10fxXcaxX25dxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2axX2bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX5xX37xXdxX3xX3axX3bxX27xX3xX33xX3fxX40xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX62xX12xX0xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX10bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX55xX14xX3xX40xX41xX1exX15xX3xX4xX3bxX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xX3xXa1xX92xXexX3xX40xX41xX92xXexXaxX3xX1xX1bxX10xXa91xX9xXaxX43xX33xX10xX43xXexX14xX15xX14xXexX6xX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX1xX14xXdxX1f7xX41xX6xX40xX1f7xX10bxX1f7xXexX1bxXdxX10xX1exX1f7xX33xX10xX1f7xX55xX14xX1f7xX40xX41xX1exX15xX1f7xX4xX14xX1f7xX4xX1xX10xXexX1f7xX27xX6xX15xX1f7xX55xX14xXexX1f7xX40xX41xX14xXexX43xX2xX10cxX10cxX15cxX1f1xX1f8xXcaxX1xXexX27xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX41xXc4xX40xX3xX10bxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX33xX10xX3xX55xX14xX3xX40xX41xX1exX15xX3xX4xX3bxX3xX4xX1xX16axXexX3xX27xXe7xX15xX3xXa1xX92xXexX3xX40xX41xX92xXexX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX1bxX14xX40xX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX190xX5dxX5dxX2axX3xXa1xX97xXexX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX27xX50dxX3xX1bxX92xX40xX41xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX4c0xX3xXexX133xX40xX41xX3xX7xXa8xX3xX33xX10xX3xX5xX63xX3xX2xX2axX10cxX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX16axX4xXcaxX3xX190xXe7xX4xX3xX27xX703xX1exX3xX33xX10xX3xXa1xX67xX97xX4xX3xXexX1bxXdxX1dxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX4xX4c0xX3xXexX1xX4c4xX3xX3axX505xX3xX5xX37xXdxX3xX55xX1bexX40xX41xX3xXa1xX92xX40xX41xX3xX4xX3bxX3xXa1xX92xXexX3xX40xX41xX92xXexX3xX62xX63xX3xX475xX1xXe2xX40xX41xX3xXexX1xX4c4xX3xX475xX1xX50dxXdxX3xXa1xX92xX40xX41xX3xX5xX72xXdxXcaxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX62xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX1exX5xX12xX0xX55xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX62xX12xX0xX43xX55xXdxX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX14xX1exX1bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX1caxX40x6bf0xX33xXbxX1bxX10xX7xX7xX0xX43xXbxX12