Các sản phẩm tham gia OCOP phải luôn đảm bảo về chất lượng, thương hiệu
(Baohatinh.vn) - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan đi kiểm tra các sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại các huyện Hương Sơn, Đức Thọ.
fd57x14fe5x119dbx18f19x1aa23x17834x11ae0x14f09x1531fxX7x16c02x1a621x11de7x10ab8x19c5ex103d1xX5x18846xXax16c03x1912dx1639dxX4xX3xX7x1704ex1a86fxX3xXbxX1x16d51x127eexX3xXexX1xX6xX1exX3x19353xXdxX6xX3x1650dxX13xX29x136e0xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5x14311x13784xX19xX3x11d87xX18xX1exX3x141fdxX18x18a52xX3x14312x18a86xX3xX4xX1x17c5cxXexX3xX5x1141cx16f8dxX19xX25x130b6xX3xXexX1xX49x1a099xX19xX25xX3xX1xXdx16163xX34xX0x1870fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18728xX10xX6x14a07xXaxX12xX13xX1xXdxX41xX34xX3x157e8xX5bxX2xX4dxX3xX2cxX1x15ca8xX3xX13xX1x198baxX3xXex13137xX4xX1xX3x19240x1740fx126cex124c2xX3xXex16165xX19xX1xX3xX6ax14a83xX3xXcx143c5xX19xX1xX3x1a109x16d5fxX19xX25xX3xX8axX25x11119xX4xX3x12ad7xX52xX19xX3xX4x187d9xX19xX25xX3xX38x1532fxXdxX3xX6dxXdxX58xX19xX3xX5x173afxX19xX1xX3xX38xXaexX3exX3x10ebex13793xX19xX3xXbxX1x1abf6xX19xX25xX3xX8axXcx19036xX3xXexX8exX19xX1xX3xX40xX93xX3xX4xX14xX4xX3xX7x17e98xX4dxX3xX19xX25xX93xX19xX1xX3xX5xXdx1589bxX19xX3x13b05xX34xX6xX19xX3xX38xXdxX3x127ecxXdx11c1axX1exX3xXex17843xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6x12e73xX19xX1xX3x1a2f8xXcbx15769xXdxX3x10fe1xXb7xX3xX1ex16e82xXexX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1ex16ec5xX3x11d9fxX29xX13xX29xX2cx18e10xX3xXexXaexXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX34x1a274xX58xX19xX3xX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX4dxX3xX9ax1466axX4xX3xXcxX1xXa1x162eaxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX4xXa9xX19xX25xX3xX38xX3exX93xX19xX3xX38xXb7xX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xX4xX81xX6xX3xX1xX34xX143xX58xX19xX3xX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19x10ca0xX3xX6axXcx19849xX3xXcbx1a991xXexX3xX3exX19xX25xX3xX13xX49x1728axX19xX25xX3xX8axX25xX6xX3xX132x16d17xX34xX6xX19xX25xX3xX8bxXdxX58xX1exX137xX4dxX3xX8bxX3exX6xX19xX1xX3xX19xX25xX1xXdxX58xXbxX3xXexX49xX3xX19xX1x187c2xX19xX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX3xXcxX1xX34xX1ecxX19xX3xX6axX93xX3xX132xXa4xX52xX19xX3x19434xXdxX6xX19xX25xX137xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xX3xXbxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXex149d0xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6x19f33xXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXax15f2fxXdxX6dxXexX1xX1e5xX3x120b0xX2x10493xXbxX121xX276xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e5xX3x137c4x12dc0xX2abxXbxX121xX276xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX5bxX5bxXdxX159xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xX40xX19xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bx118a4x172fcxX2d4xX2xX5bxX76xX2d3xX6dxX2d3xX2x114a6xX29exX2xX2d4xX2d3xXexX76xX2d3x1a22fxX2e5xX2acxX5xX2d4xX159x15d20xXbxX25x1ab43xXf6xX9xX2d3xX29exX2d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX4xXa9xX19xX25xX3xX38xX3exX93xX19xX3xX38xXb7xX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX29xX13xX29xX2cxX3xX4xX81xX6xX3xX6axXcxX1e9xX3xXcbxX1ecxXexX3xX3exX19xX25xX3xX13xX49xX1f5xX19xX25xX3xX8axX25xX6xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX6axXcxX1e9xX3xXcbxX1ecxXexX3xX3exX19xX25xX3xX13xX49xX1f5xX19xX25xX3xX8axX25xX6xX3xX38xX49xX4axX4xX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX5xX1ecxXbxX3xXexX1xX14xX19xX25xX3xX2ddxX5bxX2d3xX2d4xX2xX2acxX4dxX3xX40x14258xXdxX3xX2acxX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX40xXdxXe5xX19xX3xX4xX1x10d53xX19xX1xX3xXexX1xX153xX4xX3xX40xX93xX3xX5xXdxXe5xX19xX3xXf0x18a84xXexX3xX40xX429xXdxX3xX1xX93xX19xX25xX3xX4xX1x17b9bxX4xX3xX1xX125xX3xX6dxX21dxX19xX3xX19xX34xX35xXdxX3xX3exX19xX25xX3xX5xX45xX143xX3xX1exX1ecxXexX3xXexXf6xXe5xX19xX3xX38xX84xX6xX3xX3cxX93xX19xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xXa4xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX1exX1ecxXexX3xX3exX19xX25xX3xX13xX49xX1f5xX19xX25xX3xX8axX25xX6xX3xX38xX49xX4axX4xX3xX19xX34xX35xXdxX3xX40xX93xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1exX1ecxXexX3xX3exX19xX25xX3xXexX1xX10xX3exX3xXexXdxXe5xX34xX3xX4xX1xX34xX1dxX19xX3xXbfxXdxX10xXexX239xX6xXbxX159xX3xX13xXa9xX19xX25xX3xX40xX429xXdxX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX38x17c5exX34xX3xX40xX93xX3exX4dxX3xX6axXcxX1e9xX3xX38xXb7xX3xX38xX508xX34xX3xXexX49xX3xX1xX52xX19xX3xX2ddxX2d4xX2d4xX3xXexXf6xXdxX58xX34xX3xX38x19ba9xX19xX25xX3xX5x17d67xXbxX3xX38xX9bxXexX3xX1exX14xX143xX3xXexXdxX19xX1xX3xX4xX1xX44dxX3xX1exX1ecxXexX3xX3exX19xX25xX3xX4xX35xX19xX25xX3xX19xX25xX1xX58xX3xX8axX1xX1ecxXexX3xX89xX18xX19xX159xX3xX8axX1xX1f5xX3xX38xX7dxX4dxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXf0xX1xX35xX19xX25xX3xX3cxX84xX3xX3cxX52dxXdxX3xX5xX532xX19xX25xX4dxX3xXf0xX1xX35xX19xX25xX3xX5xXe5xX19xX3xX1exX10xX19xX3xXexXf6xX3exX19xX25xX3xXe8xX34xX14xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX3cxX18xX3exX3xXe8xX34xX18xX19xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX8bxX3exX6xX19xX1xX3xX19xX25xX1xXdxX58xXbxX3xXexX49xX3xX19xX1xX21dxX19xX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX3xXcxX1xX34xX1ecxX19xX3xX6axX93xX3xX132xXa4xX52xX19xX3xX239xXdxX6xX19xX25xX137xX3xX4xX1xX34xX143xXe5xX19xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX4dxX3xXf0xXdxX19xX1xX3xX6dxX3exX6xX19xX1xX4dxX3xX4xX1xX44dxX3xX3cxXdxX44dxX19xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXex1446axX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX3xX40xX429xXdxX3xXe8xX34xX143xX3xX1exX35xX3xX2xX159xX29exX2d4xX2d4xX3xXf0xX25xX3xX19xX1xX34xX19xX25xX5bxX19xXc0xX1exX4dxX3xX6dxX3exX6xX19xX1xX3xXexX1xX34xX3xX3cxX118xX19xX1xX3xXe8xX34xX21dxX19xX3xX2abxX4dxX29exX3xXex15688xX3xX38xX52dxX19xX25xX5bxX19xXc0xX1exX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xX3xXbxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX295xXdxX6dxXexX1xX1e5xX3xX29cxX2xX29exXbxX121xX276xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e5xX3xX2e5xX2xX2d4xXbxX121xX276xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX5bxX5bxXdxX159xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xX40xX19xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2d3xX2d4xX2d4xX2xX5bxX76xX2d3xX6dxX2d3xX2xX2ddxX29exX2xX2d3xX2abxXexX2ddxX76xX76xX2abxX2xX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xX2eexXf6xX9xX2abxX2d3xX29exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX159xX159xX159xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xXexXaexXdxX3xX6dxX3exX6xX19xX1xX3xX19xX25xX1xXdxX58xXbxX3xXexX49xX3xX19xX1xX21dxX19xX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX3xXcxX1xX34xX1ecxX19xX3xX6axX93xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX8axX25xX34xX52dxX19xX3xX25x17e8axX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX3xXcxX1xX34xX1ecxX19xX3xX6axX93xX3xX38xX49xX4axX4xX3xX5xXdxXe5xX19xX3xXf0xX44dxXexX3xX40xX429xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX125xX3xX4xX1xXc0xX19xX3xX19xX34xX35xXdxX3xX1xX49xX52xX34xX3xXexXf6xXe5xX19xX3xX38xX84xX6xX3xX3cxX93xX19xX3xX1xX34xX143xX58xX19xX3xX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX4dxX3xX4xX1xXc0xX19xX3xX19xX34xX35xXdxX3xXexX1xX10xX3exX3xXe8xX34xX143xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX38xXb7xX3xX38xX49xX4axX4xX3xX38xXc0xX19xX25xX3xXf0x11369xX3xX3cxX18xX3exX3xX1xX125xX3xX4xX1xX8exX3xX6dx1795fxX19xX3xX38xX84xX6xX3xX5xX8aaxX3xX40xX429xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX43bxX19xX1xX1e5xX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xXexX49xX52xXdxX4dxX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xXf0xX1xX35xX3xXexX1xX14xXdxX3xX5xX14xXexX4dxX3xX19xX1xX34xX19xX25xX3xX3cxX125xXexX4dxX3xXf6xX49xX4axX34xX3xX7xX21dxX1exX3xX19xX1xX34xX19xX25xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xXcxXdxX44dxXbxX3xX38xX7dxX4dxX3xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX4xXa9xX19xX25xX3xX38xX3exX93xX19xX3xX38xXb7xX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xX4xX81xX6xX3xX1xX34xX143xX58xX19xX3xX9axX153xX4xX3xXcxX1xXa1xX1e5xX3xX13xX35xX19xX25xX3xXexX143xX3xXcxX8axX6axX6axX3xXcxX1xX81dxX19xX25xX3xXcxX34xX45xX19xX3xX132xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX6dxX508xX34xX3xX5xXaexX4xX3xXcxX1xX81dxX19xX25xX3xXcxX34xX45xX19xX137xX4dxX3xX6axXcxX1e9xX3xXa4xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX3cxX14xX19xX1xX3xX25xX6xXdxX3xX9axX153xX4xX3x17022xXe5xX19xX3xX132xXexX1xX84xX3xXexXf6xX45xX19xX3xX9axX153xX4xX3xXcxX1xXa1xX137xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xX3xXbxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX295xXdxX6dxXexX1xX1e5xX3xX29cxX2xX29exXbxX121xX276xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e5xX3xX2e5xX2xX2d4xXbxX121xX276xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX5bxX5bxXdxX159xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xX40xX19xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2d3xX2d4xX2d4xX2xX5bxX76xX2d3xX6dxX2d3xX2xX2ddxX29exX2xX29exX2d3xXexX2acxX29cxX76xX2acxX2d3xX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xX2eexXf6xX9xX76xX2abxX2abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX159xX159xX159xX3xXexXaexXdxX3xX13xX35xX19xX25xX3xXexX143xX3xXcxX8axX6axX6axX3xXcxX1xX81dxX19xX25xX3xXcxX34xX45xX19xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX13xX35xX19xX25xX3xXexX143xX3xXcxX8axX6axX6axX3xXcxX1xX81dxX19xX25xX3xXcxX34xX45xX19xX3xX132xXexX1xX84xX3xXexXf6xX45xX19xX3xX9axX153xX4xX3xXcxX1xXa1xX137xX3xX4xX1xX34xX143xXe5xX19xX3xXf0xXdxX19xX1xX3xX6dxX3exX6xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX1e5xX3xX6dxX508xX34xX3xX5xXaexX4xX4dxX3xX19xX25xX35xX4dxX3xX5x194e7xX6xX4dxX3xX38xX1ecxX34xX4dxX3xX40xX63fxX19xX25x14dadxX3xXe8xX34xX143xX3xX1exX35xX3xX2xX29exX159xX2d4xX2d4xX2d4xX3xX5xX43bxXexX5bxX19xXc0xX1exX159xX3xX8axX25xX34xX52dxX19xX3xX25xX81dxX4xX3xX38xX508xX34xX3xX40xX93xX3exX3xX132xX5xXaexX4xX4dxX3xX38xX1ecxX34xX4dxX3xX40xX63fxX19xX25xXbe1xX137xX3xX38xX49xX4axX4xX3xXexX1xX34xX3xX1exX34xX6xX4dxX3xX5xXdxXe5xX19xX3xXf0xX44dxXexX3xX40xX429xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX125xX3xX19xX35xX19xX25xX3xX6dxX21dxX19xX3xXexXf6xX3exX19xX25xX3xX40xX93xX3xX19xX25xX3exX93xXdxX3xX1xX34xX143xX58xX19xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX6axXcxX1e9xX3xXa4xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX3cxX14xX19xX1xX3xX25xX6xXdxX3xX9axX153xX4xX3xX9f9xXe5xX19xX3xX25xX52dxX1exX3xX2xX2abxX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX40xXdxXe5xX19xX3xX5xX93xX3xX19xX1x14f79xX19xX25xX3xX1xX125xX3xX25xXdxX6xX3xX38xX118xX19xX1xX3xX4xX7dxX3xXexXf6xX34xX143xX41xX19xX3xXexX1xX81dxX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX3cxX14xX19xX1xX3xX25xX6xXdxX3xX5xX21dxX34xX3xX38xX1f5xXdxX3xXexXf6xXe5xX19xX3xX38xX84xX6xX3xX3cxX93xX19xX3xX121xXb7xX3xX9axX153xX4xX3xX9f9xXe5xX19xX159xX3xX1fexX34xX143xX3xX1exX35xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX4xX81xX6xX3xX6axXcxX1e9xX3xX2abxX268xX29exX3xXexXf6xXdxX58xX34xX3xX4xX14xXdxX5bxX19xXc0xX1exX4dxX3xX6dxX3exX6xX19xX1xX3xXexX1xX34xX3xX2acxX4dxX2ddxX3xXexX684xX3xX38xX52dxX19xX25xX5bxX19xXc0xX1exX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xX3xXbxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xXf6xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX295xXdxX6dxXexX1xX1e5xX3xX29cxX2xX29exXbxX121xX276xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1e5xX3xX2e5xX2xX2d4xXbxX121xX276xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e5xX5bxX5bxXdxX159xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX19xX1xX159xX40xX19xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2d3xX2d4xX2d4xX2xX5bxX76xX2d3xX6dxX2d3xX2xX2ddxX29exX2d3xX2d3xX2e5xXexX29cxX2e5xX2ddxX2abxX2xX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xX2eexXf6xX9xX29exX29exX2acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3exX19xXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX4xX10xX19xXexX10xXf6xX276xXaxX12xX40xX93xX3xX6axXcxX1e9xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX3cxX14xX19xX1xX3xX25xX6xXdxX3xX9axX153xX4xX3xX9f9xXe5xX19xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX1fexX34xX6xX3xXexX1x16894xX4xX3xXexX44dxX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xXe8xX34xX143xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xX40xX93xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX29xX13xX29xX2cxX4dxX3xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX38xX14xX19xX1xX3xX25xXdxX14xX3xX4xX6xX3exX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX81xX3xX4xX52xX3xX7xXdaxX4dxX3xX1exX35xX3xX1xX118xX19xX1xX3xX38xXb7xX3xX19xX11exX3xX5xXeb5xX4xX3xXexXf6xX3exX19xX25xX3xXe8xX34xX14xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX38xX93xX3exX3xXexXaexX3exX4dxX3xXexX1ecxXbxX3xX1xX34xX45xX19xX4dxX3xX38xX508xX34xX3xXexX49xX3xX1exX14xX143xX3xX1exX7dxX4xX3xXexX1xXdxX44dxXexX3xX3cxX84xX4dxX3xX14xXbxX3xX6dxX45bxX19xX25xX3xXe8xX34xX143xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xXexX1xX10xX3exX3xXexXdxXe5xX34xX3xX4xX1xX34xX1dxX19xX3xX29xX13xX29xX2cxX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX11cxXbfxXdxX58xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXf0xX1xX35xX19xX25xX3xX4xX1xX8exX3xX38xXf2xX3xXexXdxXe5xX34xX3xXexX1xX45bxX3xX38xX49xX4axX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX19xX1xXdxX41xX34xX3xX1xX52xX19xX4dxX3xX1exX93xX3xX4xXc5xX19xX3xX1xX52xX19xX3xXexX1xX44dxX4dxX3xX38xX7dxX3xX5xX93xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX1exX8b8xX34xX3xX1exXb7xX4dxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xX40xX58xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX3exX93xX19xX3xXexX1xXeb5xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX4dxX3xX38xXf2xX3xX25xXdxXca8xX3xX40xXca8xX19xX25xX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xX3xX4xX1xX3exX3xX4xX1xX43bxX19xX1xX3xX1exX118xX19xX1xX3xX40xX93xX3xX4xX125xX19xX25xX3xX38xX52dxX19xX25xX4dxX3xX5xX93xX19xX25xX3xX19xX25xX1xX41xX159xX3xX9axX7dxX3xX1exX429xXdxX3xX5xX93xX3xX4xX14xXdxX3xX3cxX41xX19xX3xX40xXca8xX19xX25xX4dxX3xX5xX21dxX34xX3xX6dxX93xXdxX3xX4xX81xX6xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xXaexXexX3xX4xX1xX34xX1dxX19xX3xX29xX13xX29xX2cxX130xX3xX268xX3xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX19xX1xX45xX19xX3xX1exXaexX19xX1xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX3exX6dxX143xXaxX12xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX5xX49xX34xX3xX8aaxX3xX4xX14xX19xX3xX3cxX125xX3xXbxX1xX45bxX3xXexXf6xX14xX4xX1xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xX4xX14xX4xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xX3xX4x14405xX19xX25xX3xX19xX1xX49xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX81xX3xXexX1xXf2xX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXexXdxX44dxXbxX3xXexX45bxX4xX3xX4xX35xX19xX25xX3xXexX14xX4xX3xXexX34xX143xXe5xX19xX3xXexXf6xX34xX143xX41xX19xX4dxX3xXe8xX34xX18xX19xX25xX3xX3cxX14xX3xX25xXdxX429xXdxX3xXexX1xXdxX58xX34xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX4dxX3xX38xX508xX34xX3xXexX49xX4dxX3xX19xX21dxX19xX25xX3xX4xX45xXbxX3xX1exX14xX143xX3xX1exX7dxX4xX3xXexX1xXdxX44dxXexX3xX3cxX84xX4dxX3xX14xXbxX3xX6dxX45bxX19xX25xX3xXe8xX34xX143xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX3xXf0xX1xX3exX6xX3xX1xXa1xX4xX4dxX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xXaexXexX3xX4xX1xX34xX1dxX19xX3xX3cxX41xX19xX3xX40xXca8xX19xX25xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXf6xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXe5xX19xX3xXe8xX34xX6xX19xX1e5xX0xX5bxX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX268xXexX1xX34xX1exX3cxX268xX6xX19xX6dxX268xX7xX6xXbxX3exXaxX12xX0xX5xXdxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX268xX6xX5xXdxX25xX19xX1e5xX3xX5xX10x11edexXexX276xXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXf6xXdxXf2xX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX81xX3xX5xXeb5xX4xX4dxX3xXexXaexX3exX3xX25xXdxX6xX3xXexXc0xX19xX25xX3xX25xXdxX14xX3xXexXf6xX84xXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX19xX3exX19xX25xX268xX19xX25xX1xXdxX10xXbxX5bxX1xX34xX3exX19xX25xX268xX7xX3exX19xX268xXbxX1xX6xXexX268xXexXf6xXdxX10xX19xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX268xX4xX1xX34xX268xX5xX34xX4xX268xXexX6xX3exX268xX25xXdxX6xX268xXexX6xX19xX25xX268xX25xXdxX6xX268xXexXf6xXdxX5bxX2xX76xX2d3xX2abxX2abxX29cxX159xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX5bxX1exX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX2d3xX2d4xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2xX2acxX2xX2ddxX5bxX76xX2d3xX6dxX2abxX2d4xX2ddxX2d4xX2d3xX2abxX2xXexX2acxX29cxX76xX2acxX29cxX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX40xX12xX0xX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXf6xXdxXf2xX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX81xX3xX5xXeb5xX4xX4dxX3xXexXaexX3exX3xX25xXdxX6xX3xXexXc0xX19xX25xX3xX25xXdxX14xX3xXexXf6xX84xXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX19xX3exX19xX25xX268xX19xX25xX1xXdxX10xXbxX5bxX1xX34xX3exX19xX25xX268xX7xX3exX19xX268xXbxX1xX6xXexX268xXexXf6xXdxX10xX19xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX268xX4xX1xX34xX268xX5xX34xX4xX268xXexX6xX3exX268xX25xXdxX6xX268xXexX6xX19xX25xX268xX25xXdxX6xX268xXexXf6xXdxX5bxX2xX76xX2d3xX2abxX2abxX29cxX159xX1xXexX1exXaxX12xX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXf6xXdxXf2xX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX81xX3xX5xXeb5xX4xX4dxX3xXexXaexX3exX3xX25xXdxX6xX3xXexXc0xX19xX25xX3xX25xXdxX14xX3xXexXf6xX84xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXcxXf6xXe5xX19xX3xX1xX93xX19xX1xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xXexXf6xXdxXf2xX19xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xX38xX41xX3xX14xX19xX3xX11cxXcbxX11exXdxX3xX121xXb7xX3xX1exX125xXexX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX130xX3xX132xX29xX13xX29xX2cxX137xX4dxX3xX1xX34xX143xX58xX19xX3xX1exXdxX41xX19xX3xX19xXbd4xXdxX3xX6axX49xX52xX19xX25xX3xXa4xX52xX19xX3xX132xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX137xX3xX38xXb7xX3xX40xX93xX3xX38xX6xX19xX25xX3xX121xX21dxX143xX3xX6dxXeb5xX19xX25xX4dxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXf6xXdxXf2xX19xX3xX1exX125xXexX3xX7xX81dxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX81xX3xX5xXeb5xX4xX3xX19x14959xXdxX3xXexXdxX44dxX19xX25xX3xX4xX81xX6xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xX3xX19xX1xX49xX1e5xX3xX8axX1xX34xX19xX25xX3xX1xX49xX52xX34xX4dxX3xX4xX6xX1exX3xX3cxXa9xX4dxX3xX1exX1ecxXexX3xX3exX19xX25xXbe1xX3xX19xX1x19480xX1exX3xXexXaexX3exX3xX7xXeb5xX3xX3cxX153xXexX3xXbxX1xX14xX4dxX3xX25xXdxX6xX3xXexXc0xX19xX25xX3xX25xXdxX14xX3xXexXf6xX84xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXf6xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX6dxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf6xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89xX43bxX3xXexX1xX49xX3xXcxX8exX19xX1xX3xX81xX143xX3xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX1e5xX3xX1e9xX21dxX143xX3xX6dxXeb5xX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX11cxX7xX153xX3xX25xXdxX18xX130xX3xX40xXc0xX19xX3xX1xX7dxX6xX3xX4xX81xX6xX3xXexX63fxX19xX25xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX19xX1xX268xXexXf6xXdxX5bxX3cxXdxX268xXexX1xX34xX268xXexXdxX19xX1xX268xX34xX143xX268xX1xX6xX268xXexXdxX19xX1xX268xX121xX6xX143xX268xX6dxX34xX19xX25xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX268xX3exX4xX3exXbxX268xXexX1xX6xX19xX1xX268xX7xX34xX268xX25xXdxX6xX268xX40xX6xX19xX268xX1xX3exX6xX268xX4xX34xX6xX268xXexX34xX19xX25xX268xX6dxXdxX6xX268xXbxX1xX34xX3exX19xX25xX5bxX2xX76xX2acxX2e5xX76xX2d4xX159xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX5bxX1exX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX2d3xX2d4xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2xX2acxX2abxX76xX5bxX76xX76xX6dxX2d4xX2xX2e5xX2abxX2ddxX2xX2d3xXexX2ddxX2e5xX2d3xX29exX76xX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX40xX12xX0xX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX89xX43bxX3xXexX1xX49xX3xXcxX8exX19xX1xX3xX81xX143xX3xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX1e5xX3xX1e9xX21dxX143xX3xX6dxXeb5xX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX11cxX7xX153xX3xX25xXdxX18xX130xX3xX40xXc0xX19xX3xX1xX7dxX6xX3xX4xX81xX6xX3xXexX63fxX19xX25xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX19xX1xX268xXexXf6xXdxX5bxX3cxXdxX268xXexX1xX34xX268xXexXdxX19xX1xX268xX34xX143xX268xX1xX6xX268xXexXdxX19xX1xX268xX121xX6xX143xX268xX6dxX34xX19xX25xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX268xX3exX4xX3exXbxX268xXexX1xX6xX19xX1xX268xX7xX34xX268xX25xXdxX6xX268xX40xX6xX19xX268xX1xX3exX6xX268xX4xX34xX6xX268xXexX34xX19xX25xX268xX6dxXdxX6xX268xXbxX1xX34xX3exX19xX25xX5bxX2xX76xX2acxX2e5xX76xX2d4xX159xX1xXexX1exXaxX12xX89xX43bxX3xXexX1xX49xX3xXcxX8exX19xX1xX3xX81xX143xX3xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX1e5xX3xX1e9xX21dxX143xX3xX6dxXeb5xX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXexX1xX93xX19xX1xX3xX11cxX7xX153xX3xX25xXdxX18xX130xX3xX40xXc0xX19xX3xX1xX7dxX6xX3xX4xX81xX6xX3xXexX63fxX19xX25xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX9axX7dxX3xX5xX93xX3xX143xXe5xX34xX3xX4xX508xX34xX3xX38xX49xX4axX4xX3xX89xX43bxX3xXexX1xX49xX3xXcxX8exX19xX1xX3xX81xX143xX3xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX3x11bc1xXe5xX3xX9axX118xX19xX1xX3xXa4xX52xX19xX3xX38xX9bxXexX3xXf6xX6xX3xXexXf6xX3exX19xX25xX3xX3cxX34xX15b7xXdxX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX3xXexX1xXeb5xX4xX3xXexX44dxX3xX40xX93xX3exX3xX7xX14xX19xX25xX3xX2d3xX2d3xX5bxX2acxX3xXexXaexXdxX3xX1xX34xX143xX58xX19xX3xX40xX93xX3xXcxX1e9xX3x19539x1a5d3xX3x136d1xX19xX1xX3xX19xX1xX15f3xX1exX3xX38xX14xX19xX1xX3xX25xXdxX14xX3xXexX118xX19xX1xX3xX1xX118xX19xX1xX4dxX3xXf0xX44dxXexX3xXe8xX34xX18xX3xXexX1xXeb5xX4xX3xX1xXdxX58xX19xX3xX13xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX11cxXcbxX11exXdxX3xX121xXb7xX3xX1exX125xXexX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX130xX159xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX38xXdxX3xXexX63fxX3xX4xX1xX43bxX19xX1xX3xX19xXc0xX19xX25xX3xX5xXeb5xX4xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX4dxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX19xX1xX268xXexXf6xXdxX5bxXexX1xX6xX1exX268xX25xXdxX6xX268xX3exX4xX3exXbxX268xXbxX1xX6xXdxX268xX6dxXdxX268xXexX34xX268xX4xX1xXdxX19xX1xX268xX19xX6xX19xX25xX268xX5xX34xX4xX268xX7xX6xX19xX268xX121xX34xX6xXexX268xX4xX1xX6xXexX268xX5xX34xX3exX19xX25xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX5bxX2xX76xX2e5xX2d4xX2e5xX2e5xX159xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX25xX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX12e5xX5xX3exX6xXexX1e5xX3xX5xX10xX12e5xXexX276xXaxX3xX7xXf6xX4xX9xXaxX5bxX1exX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX2d3xX2d4xX5bxX19xX10xX295xX7xX5bxX2xX2acxX2d3xX2abxX5bxX76xX2d3xX6dxX2xX2xX2ddxX2abxX29exX2e5xX29exXexX2abxX2d3xX2ddxX29exX29cxX5xX2d4xX159xX2ebxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX5xX34xX35xX19xX3xX38xX18xX1exX3xX3cxX18xX3exX3xX40xX41xX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX4dxX3xXexX1xX49xX52xX19xX25xX3xX1xXdxX58xX34xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX40xX12xX0xX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX38xXdxX3xXexX63fxX3xX4xX1xX43bxX19xX1xX3xX19xXc0xX19xX25xX3xX5xXeb5xX4xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX4dxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exXaxX3xX1xXf6xX10xX12e5xX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX19xX1xX268xXexXf6xXdxX5bxXexX1xX6xX1exX268xX25xXdxX6xX268xX3exX4xX3exXbxX268xXbxX1xX6xXdxX268xX6dxXdxX268xXexX34xX268xX4xX1xXdxX19xX1xX268xX19xX6xX19xX25xX268xX5xX34xX4xX268xX7xX6xX19xX268xX121xX34xX6xXexX268xX4xX1xX6xXexX268xX5xX34xX3exX19xX25xX268xX7xX6xX19xX268xXbxX1xX6xX1exX5bxX2xX76xX2e5xX2d4xX2e5xX2e5xX159xX1xXexX1exXaxX12xXcxX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX29xX13xX29xX2cxX3xXbxX1xX18xXdxX3xX38xXdxX3xXexX63fxX3xX4xX1xX43bxX19xX1xX3xX19xXc0xX19xX25xX3xX5xXeb5xX4xX3xX7xX18xX19xX3xX121xX34xX45xXexX4dxX3xX4xX1xX45xXexX3xX5xX49xX4axX19xX25xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf6xX3exX19xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX8axX25xX93xX143xX3xX2xX2d4xX5bxX29cxX4dxX3xX2cxX1xX7dxX3xX13xX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX88xX89xX8axX8bxX3xXexX8exX19xX1xX3xX9axX9bxX19xX25xX3xX8axX25xXa1xX4xX3xXa4xX52xX19xX3xX4xXa9xX19xX25xX3xX5xXb7xX19xX1xX3xX38xXaexX3exX3xXbfxXc0xX19xX3xXbxX1xXc5xX19xX25xX3xX8axXcxXcbxX3xXexX8exX19xX1xX3xX6axX93xX3xXcxX96xX19xX1xX4dxX3xX4xX14xX4xX3xX38xX84xX6xX3xXbxX1xX49xX52xX19xX25xX3xX5xXdxXe5xX19xX3xXe8xX34xX6xX19xX3xX38xXb7xX3xX38xXdxX3xXf0xXdxXf2xX1exX3xXexXf6xX6xX4dxX3xX5xXeb5xX6xX3xX4xX1xXa1xX19xX3xX1exX125xXexX3xX7xX81dxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX1xX8exX3xX38xXaexX3exX3xX38xXdxXf2xX1exX3xXexX1xX6xX1exX3xX25xXdxX6xX3xX13xX1xX49xX52xX19xX25xX3xXexXf6xX118xX19xX1xX3xX11cxXcbxX11exXdxX3xX121xXb7xX3xX1exX125xXexX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX130xX3xX132xX29xX13xX29xX2cxX137xX3xX19xXc0xX1exX3xX2d3xX2d4xX2xX2acxX159xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX34xX5xX12xX0xX6dxXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf6xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xX5bxX6dxXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198exX34xXexX1xX3exXf6xXaxX12xX89xX14xX3xXcxX21dxX19xX0xX5bxXbxX12
Bá Tân