Chi tiết trang bị trên các phiên bản của Kia Sorento 2021
Thaco phân phối Kia Sorento 2021 All New tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm Deluxe, Luxury, Premium và Signature cùng 2 lựa chọn động cơ dầu và xăng, đi kèm giá bán từ 1,079-1,349 tỷ đồng. Với mức giá chênh lệch từ 70-120 triệu đồng giữa các phiên bản kế nhau, Thaco chia trang bị cho các phiên bản của Kia Sorento 2021 như thế nào?
cf2fx14998x14533x10c56x13e73x13678xe720x11232x11914xX7xe5c0x12e8ex13013x148f1xee41xf952xX5xff38xXax13c75x1465axX1xXdxX3xXexXdxee95xXexX3xXex115aaxX6x11eaexf54bxX3x128cfxfd77xX3xXexX1dx1439fxX1fxX3xX4x13841xX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xe474xX1fxX3xX4xe66bxX6xX3x14634xXdxX6xX3x113c2x125a0xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xd635xd873xX48xX2xX0x11f91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7a5xX10xX6x15103xXaxX12xXcxX1xX6xX4xX41xX3xXbxX1x13059xX1fxX3xXbxX1x1170cxXdxX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3x116a5xX5xX5xX3xdec7xX10x109dfxX3xXexfc79xXdxX3x12303xXdx1195cxXexX3xX87xX6x1193dxX3xddadx15105xXdxX3x13b64xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX20xf48axX96xX3xf481xX10xX5xdcf9x1439dxX10x12903xX3xe050xXafxXb0xXafxX1dxf93cxXb2xX3xd0c8xX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX98xeab6xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xX4xee03xX1fxX20xX3xX48xX3xX5x12572xX6xX3xX4xX1x11fc6xX1fxX3x12051x11a98xX1fxX20xX3xX4x11fefxX3xX5fxfbb4xXafxX3xX98xXc5xX3xXb0x14c8bxX1fxX20xXb2xX3xXe1xXdxX3x11e20xfb7axX96xX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXex12225xX3xX2xXb2xX49x10a49xd2d8xd9eexX2xXb2x122c8xX9cxX10cxX3xXexd8aaxX3xXe1xXa9xX1fxX20x12779xX3xX8fxX99xXdxX3xX96x130bbxX4xX3xX20xXdxX2bxX3xX4xX1xX27xX1fxX1xX3xX5xX91xX4xX1xX3xXexX106xX3xX10bxX49xX10dxX2xX48xX49xX3xXexX1dxXdxX91xXafxX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX20xXdxeb7axX6xX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXf9xX19xX3xX1fxX1xX6xXafxXb2xX3xXcxX1xX6xX4xX41xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX4xX1xX41xX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX1fxX1x14027xX3xXexX1xX19xX3xX1fxXc5xX41xdae3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1250axX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXacxX10xX5xXafxXb0xX10x1395exX3xX2xXb2xX49xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12x10e31xX6axXb9xX3xX5xXc5xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXexXdxX27xXafxX3xX4xX1xXafx11c33xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xXexX8cxXdxX3xXexX1xX23xX3xXexX1dxX1a2x15477xX1fxX20xX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX11bxX3xXbcxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX1fxXc5xXb9xX3xX4xX1x13aeexX3xXe1xX1a2x1379bxX4xX3xX4xXafxX1fxX20xX3xX4x104c9xXbxX3xX5fxXafxXb9xX3xX1fxX1xX270xXexX3xX2xX3xX5xXd9xX6xX3xX4xX1xXdexX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5xXc5xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5fxXeaxXafxX3xX48xX11bxX48xXb4xXb2xX3xX7xX35xX1fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4x10045xX1fxX20xX3xX7xXafxX270xXexX3xXexX6fxXdxX3xXe1xX6xX3xX2xX10cxd71cxX3xX96x12ba8xX3xX5xXd9xX4xX3xX98xXc5xX3xX96xX2aexX10dxX96xX10xX1fxX3xXb0xX41x118b5xX1fxX3xX4xXd9xX4xX3xXe1xX8cxXdxX3xX9cxX9cxX49xX3xX87xX96xXb2xX3xXe1xXdxX3xXf9xXfaxX96xX3xX98xX99xXdxX3xX1xXe2xXbxX3xX7xX6fxX3xX5xXb9xX3xX1xX267xXbxX3xXf9x142f1xXbxX3xX2c0xX3xX4xX270xXbxX3xX98xXc5xX3xX1xX91xX3xX5fx13f54xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXeaxXafxX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX4xXd2xX1fxX20xX3xXexXd2xXb9xX3xX4xX1xX263xX1fxX1xX3xX49xX9cxX3xX4xX1xX19xX3xXe1xXe2xX3xX5xX2bxXdxX3xX13x12a4fxeb30xdf54xX342x1169exXcxX3xX4dxX3xf0f6xX13xX342xX3xX4dxX3xX40xXbcxX342xX346xXcxX3xX4dxX3xX40xX343xX83xX346xXcxX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXb9xX1dbxX3xX22xX5xX41xX4xXf9xf32fxX3xX96xX6xX1dxX20xXdxX1fxX10dxX5xX10x15134xXexX1dbxX3xX6xXafxXexX41xX38exX3xX96xX6xX1dxX20xXdxX1fxX10dxX1dxXdxX20xX1xXexX1dbxX3xX6xXafxXexX41xX38exXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX11bxX22xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11bxX98xX1fxX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX10bxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX110xX2xX49xX48xd52axX48xX48xXexX2c0xX49xX10cxX5xX2xX11bx11034xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX13xX2bxX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxX20xX41xX8cxXdxX3xXexX1xX270xXexX3xXexXdxX27xXafxX3xX4xX1xXafxX222xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXacxX10xX5xXafxXb0xX10xX3xX22xX6xX41xX3xX20xXa9xX96xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXb4xX34bxXacxX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX22xec12xXexX3xXexX2d5xXexXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX4xX1xX8cxXb9xX3xX22xX6xX1fxX3xX1fxX20xXc5xXb9xX3xXb4xX34bxXacxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX7xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX96xXd2xX3xXb4xX34bxXacxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX1xX49dxXafxX3xX4xX1xX263xX3xX5xXc5xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX5cxX6xX5xX41xX20xX10xX1fxXb2xX3xX20xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX19xXafxX3xX1xX49dxXafxX3xX1fxX20xX41xXc5xXdxX3xX20xX49dxXbxX3xXe1xXdxX91xX1fxXb2xX3xX4xX6fxXbxX3xX7xX6xXafxX3xX4xX1xX263xX1fxX1xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xX98xXc5xX3xX96xX6axX96xX3xXb0xX10xX3xX2xX2c0xX3xXdxX1fxX4xX1xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xXacxXdxX3xX4xX1xXafxXb9x11899xX1fxX3xX98xXc5xX41xX3xX22xX27xX1fxX3xXexX1dxX41xX1fxX20xXb2xX3xXb0xX10xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX20xX1xX19xX3xX1fxX20xXa9xXdxX3xX22xXdexX4xX3xX5fxX6xX3xX4xX6xX41xX3xX4xX270xXbxXb2xX3xX20xX1xX19xX3xX5xX2bxXdxX3xX4xX1xX263xX1fxX1xX3xXe1xXdxX91xX1fxXb2xX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xd870xX1fxX1xX3xX20xXdxX35xXdxX3xXexX1dx117cexX3xXexX1dxXafxX1fxX20xX3xXexX6axX96xX3xX83xX8fxX87xX3xX2xX49xX11bxX48x11825xX3xXdxX1fxX4xX1xXb2xX3xXf9xX19xXexX3xX1fxX6fxXdxX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX1xX41xX8cxXdxX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xX96xXdxX1fxX1xX3xX83xXbxXbxX5xX10xX3xX13xX6xX1dxXbxX5xX6xXb9xX3xf341xX3xX83xX1fxX5fxX1dxX41xXdxX5fxX3xX83xXafxXexX41xXb2xX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xXe1xX6xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXf9xe7e6xX3xXexX1xXafxX49dxXexX3xX7xX6fxX3xX9cxX11bxX48xX3xXdxX1fxX4xX1xXb2xX3xX4x15086xX6xX3xX20xXdxf3c4xX3xX4xX1xX41xX3xX1xXc5xX1fxX20xX3xX20xX1xX19xX3xXexX1xX122xX3xX110xXb2xX3xXf9xX5abxX1fxX1xX3xX4xX630xX6xX3xX7xe826xX3xX98xX23xX3xXexX1dxX5abxX3xX20xX1xX19xX3xX5xX2bxXdxX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xX4xX1xX6fxX1fxX20xX3xXf9xe7adxXexX3xX98xXc5xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX6axX96xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX3e0xX3xX5xX41xX6xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX13xX2bxX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX6xX1fxX3xXexX41xXc5xX1fxX3xXexX1dxX27xX1fxX3xXb0xX10xX3xX22xX6xX41xX3xX20xXa9xX96xX1dbxX3xX3e0xX3xXex1015cxXdxX3xXf9xX1xX5abxXb2xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX1x12cc0xX3xXexX1dxX267xX3xXbxX1xX6xX1fxX1xX3xX83xX1bbxX40xXb2xX3xX34bxX1bbxXacxX38exX3xX5cxX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX4xX6axX1fxX3xX22x148faxX1fxX20xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX630xX3xX34bxX40xX13xX38exX3xX5cxX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXb0xXafxX6fxX1fxX20xX3xX5fxX6fxX4xX3xXacxX1bbxX13xX38exX3xX13xX35xX96xX3xX22xXdxX19xX1fxX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXe1xX6e6xX3xXb0xX10xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX98xXc5xX3xX7xX6xXafxX38exX3xX13xX6xX96xX10xX1dxX6xX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXe1xX6e6xX3xXb0xX10xX3xXbxX1xX5abxX6xX3xX7xX6xXafxX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX1dbxX3xX2xXb2xX49xX10cxX10cxX10dxX2xXb2xX2xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xXacxXdxX3xX4xX1xXafxXb9xX54bxX1fxX3xX5xX27xX1fxX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xXb2xX3xX1fxX20xX1a2xX245xXdxX3xX5fxXd2xX1fxX20xX3xX7x12242xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX4xXafxX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xX48xX3xX5xXd9xX6xX3xX4xX1xXdexX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX20xXa9xX96xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xXb0xXf1xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5fxXeaxXafxX3xX98xX99xXdxX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX122xX1fxX20xX3xX5xXc5xX3xX2xXb2xX49xX10cxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xX2xXb2xX2xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX11bxX3xXcxX1dxX41xX1fxX20xX3xXe1xX635xXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xXb0xXf1xX1fxX20xX3xX7xX630xX3xX5fxf825xX1fxX20xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX40xX96xX6xX1dxXexX7xXexX1dxX10xX6xX96xX3xee7bxX48xX11bxX5bfxX3xX96xX8cxX1fxX1xX3xX2xX10bxX10bxX3xX96xX2c3xX3xX5xXd9xX4xX4dxX48xX110xX48xX3xX87xX96xX3xXe1xXdxX3xXf9xXfaxX96xX3xX1xXe2xXbxX3xX7xX6fxX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX3e0xX3xX4xX270xXbxX11bxX3xX1bbxX35xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5fxXeaxXafxX3xX7xX630xX3xX5fxX8a5xX1fxX20xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX40xX96xX6xX1dxXexX7xXexX1dxX10xX6xX96xX3xXacxX48xX11bxX48xX3xX96xX8cxX1fxX1xX3xX2xX10cxX2c0xX3xX96xX2c3xX3xX5xXd9xX4xX4dxX9cxX9cxX49xX3xX87xX96xXb2xX3xXf9xX19xXexX3xX1xX267xXbxX3xX1xXe2xXbxX3xX7xX6fxX3xX5xXb9xX3xX1xX267xXbxX3xXf9xX302xXbxX3xX2c0xX3xX4xX270xXbxX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xXafxX96xX22xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX89xXdxX5fxXexX1xX1dbxX3xX3e0xX2xX5bfxXbxXb0xX38exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX1dbxX3xX9cxX2xX49xXbxXb0xX38exXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX4dxX4dxXdxX11bxX22xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11bxX98xX1fxX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX10bxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX110xX49xX10cxX2xX5bfxX110xX48xXexX10bxX9cxX110xX49xX5bfxX5xX49xX11bxX3eaxXbxX20xX1abxX1dxX9xX2xX5bfxX2c0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX89xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX3e0xX2xX5bfxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX9cxX2xX49xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX8fxf914xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxX20xX41xX8cxXdxX3xXexX1xX270xXexXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xX7x1016dxX3xX1xX14bxXafxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxX20xX41xX8cxXdxX3xXexX1xX270xXexX3xXexX1a2xXe7xX1fxX20xX3xXexXd9xX3xX22xX35xX1fxX3xXacxX10xX5xXafxXb0xX10xXb2xX3xX1fxX20xX41xX8cxXdxX3xXexX1dxX106xX3xX4xX8a5xX96xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX1xX49dxXafxX3xXb4xX34bxXacxX3xX98xXc5xX3xX4xX35xX96xX3xX22xXdxX19xX1fxX3xX20xX8cxXexX3xX96xX1a2xX6xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX209xXdxX54bxX96xX3xXf9xX1xX2bxX4xX3xX22xXdxX91xXexX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXacxX10xX5xXafxXb0xX10xX3xXexX49dxXbxX3xXexX1dxXafxX1fxX20xX3xX4xX1xX39xX3xXb9xX19xXafxX3xXa8exX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxXe2xXdxX3xXexX1xX270xXexX11bxX3xX13xX8a5xX3xXexX1xX54bxXb2xX3xX1fxX1xX14bxX1fxX20xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxXe2xXdxX3xXexX1xX270xXexX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX1fxX6axX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xX22xX6xX41xX3xX20xXa9xX96xX3xX7xX8cxX4xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX1xX41xX8cxXdxX3xXf9xX1xX2aexX1fxX20xX3xX5fxX6axXb9xXb2xX3xX1dxXfaxX96xX3xX4xX1xX10xX3xX1fxX2d5xX1fxX20xX3xX4xX630xX6xX3xX7xX655xX3xX7xX6xXafxXb2xX3xX4xX630xX6xX3xX7xX655xX3xXexX1dxX245xXdxX3xXexX41xXc5xX1fxX3xX4xX35xX1fxX1xXb2xX3xX5xX312xXb9xX3xX4xX1xXafxXb9xX54bxX1fxX3xX7xX6fxX3xX7xX6xXafxX3xX98xX2aexX3xX5xXf1xX1fxX20xXb2xX3xX20xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX19xXafxX3xX1xX49dxXafxX3xX4xX1xX6fxX1fxX20xX3xX4xX1xX635xXdxX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xXb2xX3xXe1xXdxXa6bxXafxX3xX1xf841xX6xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX48xX3xX98xXd2xX1fxX20xX3xXe1xXe2xX4xX3xX5xX49dxXbxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xXexX1dxX5abxX3xX343xX41xX41xX5fxX3xXb4xXdxX20xX1xXexXb2xX3xX6fxXbxX3xX22xXc5xX1fxX3xXe1xX8cxXbxX3xXf9xXdxX96xX3xX5xX41xX8cxXdxX3xX98xXc5xX3xXexX270xXexX3xX4xX35xX3xXf9xX5abxX1fxX1xX3xX4xX630xX6xX3xX7xX655xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xX4xX1xX6fxX1fxX20xX3xXf9xX678xXexX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX8fxXa6bxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX6xX1fxX3xXexX41xXc5xX1fxXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX22xX655xX3xX7xXafxX1fxX20xX3xXexX1xX27xX96xX3xX48xX3xXexX5abxX1fxX1xX3xX1fxXf1xX1fxX20xX3xX96xX99xXdxX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXacxX10xX5xXafxXb0xX10xX3xX5xXc5xX3xXf9xX1xXa8exXdxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xXexX106xX3xXb0xX6xX3xX22xX70axX1fxX20xX3xX4xX1xX5a0xX6xX3xXf9xX1xX635xX6xX3xX98xXc5xX3xXf9xX1xX635xX6xX3xXexX1dxd818xX3xX10xX96xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX630xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX1dbxX3xX2xXb2xX2xX10bxX10cxX10dxX2xXb2xX48xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX8a5xX4xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX4xXafxX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xX48xX3xX5xXd9xX6xX3xX4xX1xXdexX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xXb0xXf1xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xX5fxXeaxXafxX3xX1fxX1xX1a2xX3xX22xX35xX1fxXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xX1fxX1xX1a2xX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXe1xX2d5xXexX3xX1xXe7xX1fxX11bxX3xX13xX8a5xX3xXexX1xX54bxXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xXb0xXf1xX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX20xXdxX2bxX3xX5xXc5xX3xX2xXb2xX2xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xe660xXe1xX2d5xXexX3xX1xXe7xX1fxX3xX2c0xX49xX3xXexX1dxXdxX91xXafx13a26xX3xX98xXc5xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX5fxXeaxXafxX3xX4xX635xX3xX20xXdxX2bxX3xX2xXb2xX48xX10bxX10cxX3xXexX115xX3xXe64xXe1xX2d5xXexX3xX1xXe7xX1fxX3xX2xX49xX49xX3xXexX1dxXdxX91xXafxX3xXe1xXa9xX1fxX20xXe75xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX11bxX22xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11bxX98xX1fxX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX10bxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX110xX2xX49xX48xX3e0xX48xX48xXexX5bfxX10bxX48xX49xX5xX48xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX8fxX99xXdxX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXe1xX2d5xXexX3xX1xXe7xX1fxX3xX2c0xX49xX10dxX2xX49xX49xX3xXexX1dxXdxX91xXafxX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xXb2xX3xX22xXd2xX3xX5xX8cxXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX7xX80axX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX4xXafxX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xX1fxX1xXdxXa6bxXafxX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1xXdxX91xX1fxX3xXe1xX8cxXdxX3xX1xXe7xX1fxX11bxX3xX87xX19xXafxX3xX1fxX1xX1a2xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXb4xX34bxXacxX3xXexX1xX5a0xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX7xX630xX3xX5fxX8a5xX1fxX20xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXb4xX34bxXacxX3xXbcxX1dxX41xX3eaxX10xX4xXexX41xX1dxX11bxX3xX1bbxX27xX1fxX3xX4xX8cxX1fxX1xX3xXe1xX635xXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX5fxXeaxXafxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1xX91xX3xX5fxX312xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX83xd08bxXacxX3xX98xXc5xX3xX96xX6axX96xX3xXb0xX10xX3xX2xX10cxX3xXdxX1fxX4xX1xX3xXexX1xX6xXb9xX3xX98xX5a0xX3xX5fxX312xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXeaxXafxX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX344xX107fxXacxX3xX98xXc5xX3xX96xX6axX96xX3xXb0xX10xX3xX2xX2c0xX3xXdxX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX3xX5fxXeaxXafxX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX87xX20xX41xXc5xXdxX3xX1dxX6xXb2xX3xX1fxXe2xXdxX3xXexX1xX270xXexX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX4xXc44xX1fxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xXe1xX6xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXf9xX61axX3xXexX1xXafxX49dxXexX3xX7xX6fxX3xX2xX48xX11bxX110xX3xXdxX1fxX4xX1xX3xXe64xX5xX99xX1fxX3xX1xXe7xX1fxX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xX9cxXb2xX48xX3xXdxX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xXe75xXb2xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX6axX96xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX98xXc44xX96xX3xX2xX48xX3xX5xX41xX6xX3xX1bbxX41xX7xX10xX3xX1xXdxX91xX1fxX3xXe1xX8cxXdxX3xX1xXe7xX1fxX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX6axX96xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX3e0xX3xX5xX41xX6xX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX11bxX3xX1bbxX27xX1fxX3xX4xX8cxX1fxX1xX3xXe1xX635xXb2xX3xXb0xX10xX3xX4xXc44xX1fxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX6xX1fxX1xX3xXexX6xXb9xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX630xX3xXexX5abxX4xX1xX3xX1xX267xXbxX3xX20xXdxX14bxX3xXbxX1xX6xX1fxX1xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xXb2xX3xX4xX1xXafxXb9xX54bxX1fxX3xX7xX6fxX3xX5fxX8cxX1fxX20xX3xX1fxX6d4xXexX3xXb0xX41xX6xXb9xX3xXe64xXa8exX3xX22xX35xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5fxXeaxXafxXe75xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX13xX1xX1a2xX6xX3xX1xX19xXexXb2xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX6xX1fxX3xXexX41xXc5xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX4xXc44xX1fxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX22xX655xX3xX7xXafxX1fxX20xX3xXexX1xX27xX96xX3xX5cxX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3x11e58xXafxX6xX1fxX3xX7xX2bxXexX3xXexX41xXc5xX1fxX3xX4xX35xX1fxX1xX3xX40xX8fxX343xX3xX98xXc5xX3xX5cxXdxX54bxX1fxX3xXexX1xX23xX3xXe1xXdxX54bxX96xX3xX96xXd2xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xXe1xX6xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX1bbxX8fxX343xX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXb4xXafxXb0xXafxX1dxXb9xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX1dbxX3xX2xXb2xX48xX10bxX10cxX10dxX2xXb2xX110xX9cxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX13xXafxX6fxXdxX3xX4xXd2xX1fxX20xX3xX5xXc5xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX6xX41xX3xX4xX270xXbxX3xX1fxX1xX270xXexX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xX4xebe9xX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX48xX3xX5xXd9xX6xX3xX4xX1xXdexX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xXb0xXf1xX1fxX20xX3xX98xXc5xX3xX5fxXeaxXafxX3xXexX1a2xXe7xX1fxX20xX3xXexXd9xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX1fxX1xX1a2xX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX7x12165xX1fxX3xX1xX91xX3xX5fxX312xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX83xX107fxXacxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX35xX3xX48xX3xX22xX35xX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xXb2xX3xX4xXd2xX1fxX20xX3xX48xX3xX4xX270xXafxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xX3e0xX3xX20xX1xX19xX3xX98xXc5xX3xX10bxX3xX20xX1xX19xXb2xX3xXe1xXdxX3xXf9xXfaxX96xX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX106xX3xX2xXb2xX48xX10bxX10cxX10dxX2xXb2xX110xX9cxX10cxX3xXexX115xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX11bxX22xX6xX41xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11bxX98xX1fxX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX10bxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX110xX2xX49xX48xX3e0xX48xX48xXexX48xX2c0xX10cxX9cxX5xX110xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX8fxXa6bxX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX1fxX20xX41xX8cxXdxX3xXexX1xX270xXexXb2xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xXf9xX1xX2aexX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX7xXd9xX3xXf9xX1xX2bxX4xX3xX22xXdxX91xXexX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xXb2xX3xX98xX312xX1fxX3xX7xX630xX3xX5fxX8a5xX1fxX20xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXb4xX34bxXacxX3xXbcxX1dxX41xX3eaxX10xX4xXexX41xX1dxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX22xX6xX1fxX3xX1fxX20xXc5xXb9xX3xXb4xX34bxXacxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX7xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX96xXd2xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xXb4xX34bxXacxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xX1xX49dxXafxX3xXb4xX34bxXacxXb2xX3xXe1xXfaxX1fxX3xXbxX1xX6xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xXb2xX3xXf1xX1fxX20xX10dxXexX10xX1fxX3xX98xX6axXb9xX3xX4xX2bxX3xX96xX49dxXbxXb2xX3xX20xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX19xXafxX3xX1xX49dxXafxX3xX20xX49dxXbxX3xXe1xXdxX91xX1fxXb2xX3xX22xX6xX20xX6xX3xX96xXafxXdxXb2xX3xX4xX6fxXbxX3xX7xX6xXafxX3xX4xX1xX263xX1fxX1xX3xXe1xXdxX91xX1fxXb2xX3xX4xX35xX96xX3xX22xXdxX19xX1fxX3xX20xX8cxXexX3xX96xX1a2xX6xX3xXexXd9xX3xXe1xXe2xX1fxX20xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xXacxXdxX3xX4xX1xXafxXb9xX54bxX1fxX3xX98xXc5xX41xX3xX22xX27xX1fxX3xXexX1dxX41xX1fxX20xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xX7xXa8exX3xX1xX14bxXafxX3xX96xXe2xXexX3xXf9xX1xX41xX6xX1fxX20xX3xX1fxXe2xXdxX3xXexX1xX270xXexX3xX4xX6xX41xX3xX4xX270xXbxX3xX98xXc5xX3xXexXdxX91xX1fxX3xX5fxX8a5xX1fxX20xX3xX1xXe7xX1fxX11bxX3xX87xX20xX41xXc5xXdxX3xX1fxX1xX14bxX1fxX20xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1a2xXe7xX1fxX20xX3xXexXd9xX3xX1fxX1xX1a2xX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xXb2xX3xX22xX35xX1fxX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX1fxX6axX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xXexX1xX27xX96xX3xX1fxX1xX14bxX1fxX20xX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX20xXa9xX96xX3xX20xX1xX19xX3xX1xXc5xX1fxX1xX3xXf9xX1xX2bxX4xX1xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX4xX1xX263xX1fxX1xX3xXe1xXdxX91xX1fxXb2xX3xX20xX1xX19xX3xX5xX2bxXdxX3xX4xX635xX3xX1fxX1xX99xX3xX98xX23xX3xXexX1dxX5abxXb2xX3xX20xX1xX19xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX4xX635xX3xX7xX1a2xXa8exXdxX3xX98xXc5xX3xX5xXc5xX96xX3xX96xX2bxXexXb2xX3xX98xX2aexX3xX5xXf1xX1fxX20xX3xX4xX635xX3xX7xX1a2xXa8exXdxX3xX98xXc5xX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xX1xXdxX54bxX1fxX3xXexX1xX23xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXexX1dxX27xX1fxX3xXf9xX5abxX1fxX1xX3xX5xX2bxXdxX3xX5cx13fbcxXacxX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1dbxX4dxX4dxX4xX96xX7xX10dxXdxX11bxX6xXafxXexX41xX5fxX6xXdxX5xXb9xX11bxX98xX1fxX4dxX5fxXafxX10dxX5xXdxX10xXafxX4dxX48xX49xX48xX49xX4dxX49xX10cxX4dxX2xX9cxX4dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX110xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX110xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX41xX5fxXb9xXaxX12xX1bbxX27xX1fxX3xX4xX8cxX1fxX1xX3xXe1xX635xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX40xXdxX20xX1fxX6xXexXafxX1dxX10xX3xX4xXc44xX1fxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX1fxX6axX1fxX20xX3xX4xX270xXbxX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX6xX1fxX3xXexX41xXc5xX1fxX3xX7xX41xX3xX98xX99xXdxX3xX22xX35xX1fxX3xXbcxX1dxX10xX96xXdxXafxX96xX3xX98xX99xXdxX3xX1fxX1xX14bxX1fxX20xX3xXexX5abxX1fxX1xX3xX1fxXf1xX1fxX20xX3xX1xXdxX91xX1fxX3xXe1xX8cxXdxX3xX1fxX1xX1a2xX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXe1xXdxX3xXexX1xX10xX41xX3xX5xXc5xX1fxX3xXe1xX1a2xX245xX1fxX20xX3xXb4xX344xX83xXb2xX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXexX1dxX2bxX1fxX1xX3xX98xX6xX3xX4xX1xX8cxX96xX3xXbxX1xX5abxX6xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX3xX344xX13xX83xXb2xX3xXe1xXdxXa6bxXafxX3xXf9xX1xXdxX54bxX1fxX3xX1xXc5xX1fxX1xX3xXexX1dxX5a0xX1fxX1xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xX96xXdxX1fxX1xX3xX40xX13xX13xXb2xX3xX22xX27xX1fxX3xX4xX8cxX1fxX1xX3xX1fxX1xX14bxX1fxX20xX3xXexX5abxX1fxX1xX3xX1fxXf1xX1fxX20xX3xX6xX1fxX3xXexX41xXc5xX1fxX3xXbxX1xX655xX3xX22xXdxX19xX1fxX3xX1fxX1xX1a2xX3xX3e0xX3xXexX6d4xXdxX3xXf9xX1xX5abxXb2xX3xX83xX1bbxX40xX4dxX34bxX1bbxXacxXb2xX3xX4xX6axX1fxX3xX22xX70axX1fxX20xX3xXe1xXdxX91xX1fxX3xXexX630xX3xX34bxX40xX13xXb2xX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXb0xXafxX6fxX1fxX20xX3xX5fxX6fxX4xX3xXacxX1bbxX13xXb2xX3xX4xX35xX96xX3xX22xXdxX19xX1fxX3xX1xX6e6xX3xXexX1dxX267xX3xXe1xX6e6xX3xXb0xX10xX3xXexX1dxX1a2xX99xX4xX4dxX7xX6xXafxXb2xX3xX1xX91xX3xXexX1xX6fxX1fxX20xX3xX12baxXafxX6xX1fxX3xX7xX2bxXexX3xXexX41xXc5xX1fxX3xX4xX35xX1fxX1xXb2xX3xX1xXdxX54bxX1fxX3xXexX1xX23xX3xXe1xXdxX54bxX96xX3xX96xXd2xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX96xXc5xX1fxX3xX1xX5a0xX1fxX1xX3xXe1xX6xX3xXexX1xX2aexX1fxX20xX3xXexXdxX1fx11f85xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX1dxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX27xX1fxX3xX12baxXafxX6xX1fxX1dbxX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xXafxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10dxXexX1xXafxX96xX22xX10dxX6xX1fxX5fxX10dxX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX2bxX1fxX20xX3xX1fxX6xXb9xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4xX1xX5abxX1fxX1xX3xXexX1xX122xX4xX3xX1dxX6xX3xX96xX2d5xXexX3xXexX8cxXdxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxX7xX6xX1fxX20xX10dxX1fxX6xXb9xX10dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX4xX1xXdxX1fxX1xX10dxXexX1xXafxX4xX10dxX1dxX6xX10dxX96xX6xXexX10dxXexX6xXdxX10dxX98xXdxX10xXexX10dxX1fxX6xX96xX4dxX2xX10cxX2c0xX5bfxX48xX10bxX11bxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX96xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX48xX49xX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX10bxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX2xX2xX49xX49xX10cxX5bfxX2xXexX2c0xX110xX48xX2xX2xX5xX49xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX98xX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX2bxX1fxX20xX3xX1fxX6xXb9xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4xX1xX5abxX1fxX1xX3xXexX1xX122xX4xX3xX1dxX6xX3xX96xX2d5xXexX3xXexX8cxXdxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxX7xX6xX1fxX20xX10dxX1fxX6xXb9xX10dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX4xX1xXdxX1fxX1xX10dxXexX1xXafxX4xX10dxX1dxX6xX10dxX96xX6xXexX10dxXexX6xXdxX10dxX98xXdxX10xXexX10dxX1fxX6xX96xX4dxX2xX10cxX2c0xX5bfxX48xX10bxX11bxX1xXexX96xXaxX12xX40xX2bxX1fxX20xX3xX1fxX6xXb9xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4xX1xX5abxX1fxX1xX3xXexX1xX122xX4xX3xX1dxX6xX3xX96xX2d5xXexX3xXexX8cxXdxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX40xX6xXafxX3xX1dxX270xXexX3xX1fxX1xXdxXa6bxXafxX3xX96xX41xX1fxX20xX3xX4xX1xX245xXb2xX3xX7xX2bxX1fxX20xX3xX1fxX6xXb9xX3xXe64xX2xX9cxX4dxX10cxXe75xXb2xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX4xX1xX5abxX1fxX1xX3xXexX1xX122xX4xX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xXexX1dxX5a0xX1fxX1xX3xX5xXc5xX1fxX20xX3xXexX8cxXdxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX3xX98xX99xXdxX3xX1dxX270xXexX3xX1fxX1xXdxXa6bxXafxX3xX1fxX6axX1fxX20xX3xX4xX270xXbxXb2xX3xX1xX122xX6xX3xX1xX678xX1fxX3xX7xX80axX3xXf9xX1xXdxX19xX1fxX3xX96xX312xXafxX3xXb0xX10xX3xXe1xX6fxXdxX3xXexX1xX39xX3xXe1xXa9xX1fxX20xX3xX1xX1a2xXe7xX1fxX20xX3xX5cxXb9xXafxX1fxX5fxX6xXdxX3xX40xX6xX1fxXexX6xX3xX344xX10xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX5fxXfaxX3xX4xX1xX106xX1fxX20xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX98xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX4xX635xX3xXexX1xX27xX96xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXexX1xX6axX1fxX3xXexX1xXdxX91xX1fxX3xX96xX2aexXdxX3xXexX1dxX1a2xX245xX1fxX20xX3xXbcxX5cxX34bxX8fxX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX4xX41xX10dxXexX1xX10xX96xX10dxXbxX1xXdxX10xX1fxX10dxX22xX6xX1fxX10dxXexX1xX6xX1fxX10dxXexX1xXdxX10xX1fxX10dxX96xX41xXdxX10dxXexX1dxXafxX41xX1fxX20xX10dxXbxX1xX10xX98xX10dxX48xX49xX48xX2xX4dxX2xX10cxX10bxX10cxX10bxX3e0xX11bxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX96xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX48xX49xX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX5bfxX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX110xX49xX10bxX110xX48xX5bfxX10cxXexX5bfxX48xX10bxX10cxX5xX3e0xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxXbxX1xX10xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX98xX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX4xX635xX3xXexX1xX27xX96xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXexX1xX6axX1fxX3xXexX1xXdxX91xX1fxX3xX96xX2aexXdxX3xXexX1dxX1a2xX245xX1fxX20xX3xXbcxX5cxX34bxX8fxX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX4xX41xX10dxXexX1xX10xX96xX10dxXbxX1xXdxX10xX1fxX10dxX22xX6xX1fxX10dxXexX1xX6xX1fxX10dxXexX1xXdxX10xX1fxX10dxX96xX41xXdxX10dxXexX1dxXafxX41xX1fxX20xX10dxXbxX1xX10xX98xX10dxX48xX49xX48xX2xX4dxX2xX10cxX10bxX10cxX10bxX3e0xX11bxX1xXexX96xXaxX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX4xX635xX3xXexX1xX27xX96xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xXexX1xX6axX1fxX3xXexX1xXdxX91xX1fxX3xX96xX2aexXdxX3xXexX1dxX1a2xX245xX1fxX20xX3xXbcxX5cxX34bxX8fxX3xX48xX49xX48xX2xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3cxXdxX6xX3xXe1xX6xX1fxX20xX3xX96xXa8exX3xX1dxXe2xX1fxX20xX3xX5fxXc44xX1fxX20xX3xX7xX35xX1fxX3xXbxX1xX222xX96xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX98xX99xXdxX3xX96xX312xXafxX3xXbxX5xXafxX20xX10dxXdxX1fxX3xX1xXb9xX22xX1dxXdxX5fxX3xX5xXeaxX1fxX3xXe1xXeaxXafxX3xXexXdxX27xX1fxX3xXe1xX1a2xX267xX4xX3xX1dxX6xX3xX96xX2d5xXexX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX98xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX96xXa8exX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX8cxXdxX3xX4xX1xX6axXafxX3xf96fxXafxXb2xX3xX5fxXd9xX3xXf9xXdxX19xX1fxX3xX98xXa6bxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX3xXexX1dxX41xX1fxX20xX3xX1fxXf1xX96xX3xX1fxX6xXb9xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX96xX41xX10dxX22xX6xX1fxX10dxXexX6xXdxX10dxX4xX1xX6xXafxX10dxX6xXafxX10dxX5fxXafxX10dxXf9xXdxX10xX1fxX10dxX98xX10xX10dxX98xXdxX10xXexX10dxX1fxX6xX96xX10dxXexX1dxX41xX1fxX20xX10dxX1fxX6xX96xX10dxX1fxX6xXb9xX4dxX2xX10cxX10bxX49xX2c0xX10bxX11bxX1xXexX96xXaxX12xX0xXdxX96xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4dxX96xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX48xX49xX4dxX1fxX10xX89xX7xX4dxX48xX49xX110xX48xX4dxX2xX49xX2c0xX5fxX5bfxX48xX2xX2xX2xX49xX2c0xXexX110xX110xX10bxX5bfxX5bfxX5xX49xX11bxX3eaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xXexX1dxX6xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xXexX1dxX27xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xXdxX27xX1fxX3xX22xX35xX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX98xX12xX0xX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX96xXa8exX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX8cxXdxX3xX4xX1xX6axXafxX3xX2017xXafxXb2xX3xX5fxXd9xX3xXf9xXdxX19xX1fxX3xX98xXa6bxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX3xXexX1dxX41xX1fxX20xX3xX1fxXf1xX96xX3xX1fxX6xXb9xXaxX3xX1xX1dxX10xX399xX9xXaxX4dxXb0xX10xX4dxXf9xXdxX6xX10dxX7xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX10dxX48xX49xX48xX2xX10dxX96xX41xX10dxX22xX6xX1fxX10dxXexX6xXdxX10dxX4xX1xX6xXafxX10dxX6xXafxX10dxX5fxXafxX10dxXf9xXdxX10xX1fxX10dxX98xX10xX10dxX98xXdxX10xXexX10dxX1fxX6xX96xX10dxXexX1dxX41xX1fxX20xX10dxX1fxX6xX96xX10dxX1fxX6xXb9xX4dxX2xX10cxX10bxX49xX2c0xX10bxX11bxX1xXexX96xXaxX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xX96xXa8exX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX8cxXdxX3xX4xX1xX6axXafxX3xX2017xXafxXb2xX3xX5fxXd9xX3xXf9xXdxX19xX1fxX3xX98xXa6bxX3xX8fxXdxX91xXexX3xX87xX6xX96xX3xXexX1dxX41xX1fxX20xX3xX1fxXf1xX96xX3xX1fxX6xXb9xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1dxX41xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3cxXdxX6xX3xX40xX41xX1dxX10xX1fxXexX41xX3xX48xX49xX48xX2xX3xXexX8cxXdxX3xX4xX1xX6axXafxX3xX2017xXafxX3xX4xX635xX3xX48xX3xXexXd2xXb9xX3xX4xX1xXdexX1fxX3xXe1xXe2xX1fxX20xX3xX4xXe7xX3xX5xXc5xX3xX1xXb9xX22xX1dxXdxX5fxX3xX2xX11bxX3e0xXb4xX3xX98xXc5xX3xX5fxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX13xX346xXacxXdxX3xX48xX11bxX48xXb4xX11bxX3xecf8xX10xX3xX4xX635xX3xX20xXdxX2bxX3xX22xX2bxX1fxX3xXexX106xX3xX5bfxX49xX11bxX2c0xX2xX49xX3xX17b5xX40xXacxX3xXexX8cxXdxX3xX83xX1fxX1xX11bxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX98xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxXafxX5xX12xX0xX5fxXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX98xX12xX0xX4dxX5fxXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xXafxX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX83xXafxXexX41xX5fxX6xXdxX5xXb9xX11bxX98xX1fxX0xX4dxXbxX12