“Cuỗm” 58 triệu đồng ở Hà Tĩnh, ra Vinh mua điện thoại xịn
(Baohatinh.vn) - Sáng 23/4, TAND thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đậu Xuân Hùng (SN 1992), trú xóm 4, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An về tội “Trộm cắp tài sản”.
1863x9291x3a1fx2220x3bf7x6286x6a00xa314x6055x2e3exadbex6940x24c5x3fffxb005x7bccxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5650x8b72xa2cdxXexX0x55caxXaxX17xX18xX19xXexX0x2dd5x7dafxX19xae82xXexX0xXax80cexX9x6a0axXdxX18x76f3xX2fx8e7cxb371x235dxX5x5a56xXbxXdxX17xX32xXex6642xX4x7850x6f28xXcx68e3xX9x7ff8x4660xX9xXbx8cbaxX35x7bf7xX3dxX9x5ddfx5c2ax93a6x6cd9xX9x618exX9x97aex34dcxX9xX5x9308xX4dxXax3231xX9xX46xX18xX9xb393xX35xX4dxXaxX9xXcxX3dxX18xX9xX4bxX35xX48xX4dxX9xXbxXaxX24x70f3xX35xX9x53abx2d28xX4dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX52xX17xX18xX19xX32xXex7389xac49xX4dxX4exX9x614cx6da0xX1cxa8e8xX59xX9xX5x69e6x9c39xX2xX9xXbxXaxX53xX4dxXaxX9xX33xXax6124xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX4dxXaxX9xXcxX50xX9xX33xXaxX35x349bxX4dxX9xXbx75e0xX18xX9xX72xa831xXbxX9xX72x40b8xX9xX2fxa040xX9xXbxXax5b8dxXcxX9xX4bxXa3xX35xX9x64efx275cxX35xX9xX23xX73xX9xX2cxX8cxX24xX9x5671x1ebfxX3dxX9x1a8cxX3dx8a1bxX4dxX9xX52x2c7cxX4dxX4exX9x9736xX8bxX98xX9xX2ax5704xXebxX90x9c61xX59xX9xXbxX46x417fxX9xX72x548bxXcxX9xX93xX59xX9xX98xX4exXaxX35xX9xX5xX46xX3dxX4dxX4exX59xX9xX98xX4exXaxX35xX9x1a3dx7729xX2cxX59xX9xX98xX4exXaxX48xX9xX97xX4dxX9xXcdx66e9xX9xXbxX10exX35xX9xX3bxX5xX46xX10exXcxX9xX2cx2bffxX33xX9xXbxX53xX35xX9xX2fx7f27xX4dxX40xb12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4736xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x23ecxX1cxX1cxX35xX133xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX133xXcdxX4dxX1cxX4dxX17x79efxX2fxX1cxX2axX43xX2ax4ae3xX1cxX2ax2832xX90xX19xX2axX2axX93xX93xX2axX90xX91xXbxX90xX91xXdxX174xX133x344bxX33xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX157x585axX174xX174xX33xX72x2679xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX157xX42xX2axX90xX33xX72xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3dxX24xXcxX9xX42xX43xX9xXbxX46xX35xX17xX3dxX9xX19xX24xX4dxX4exX9xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4dxXaxX9xX46xX18xX9xXcdxX35xX4dxXaxX9xXcxX3dxX18xX9xX19xX35xX17xX4dxX9xXbxXaxX24xX18xX35xX9xX72xX35xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX72xXbxb2d2xX18xXdxX35xX4exX4dxX157xX9xX184xX3dxX2fxXbxX35x552dxX26xX19bxX32xXexXd8xXd9xX3dxX9xXdcxX3dxXdexX4dxX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xX2cxXe2xX4dxX4exX9xXbxX18xX4dxX4exX9xXcdxXd9xXbxX9x7b88xXaxX35xX9xX23xX73xX9xX23xX128xXbxX9xX4exX35x244cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX157xX1cxX1cxX35xX133xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX133xXcdxX4dxX1cxX4dxX17xX16bxX2fxX1cxX2axX43xX2axX171xX1cxX2axX174xX90xX19xX2axX2axX93xX93xX2axX90xX91xXbxXebxX90xXebxX171xXdxX2axX133xX184xX33xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX16bxX35xX19xXbxXaxX157xX42xX93xX42xX33xX72xX19bxXaxX17xX35xX4exXaxXbxX157xX91xX196xX91xX33xX72xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX3dxX24xXcxX9xX42xX43xX9xXbxX46xX35xX17xX3dxX9xX19xX24xX4dxX4exX9xX24xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX4dxXaxX9xX46xX18xX9xXcdxX35xX4dxXaxX9xXcxX3dxX18xX9xX19xX35xX17xX4dxX9xXbxXaxX24xX18xX35xX9xX72xX35xX4dxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX3dxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxX8cxX24xX9xXbxX46xX6fxX4dxX4exX59xX9xXbxX46x911cxX18xX9xX4dxX4exX53xX26xX9xX90xX174xX1cxX2axX90xX1cxX90xX174xX2axX171xX59xX9xXd8xXd9xX3dxX9xXdcxX3dxXdexX4dxX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xXcdxX53xX24xX9x4881xX3dxX8cxX4dxX9xX4xX18xX21axX17xX9xX143x3550xX98xX9xXe6xX2fxXa3xX9xX2axX174xX90xX59xX9xX4bxX33dx9446xX4dxX4exX9xX52xX53xXcxX9xX98xX4exXaxX35xX59xX9xX33xXaxX33dxX37cxX4dxX4exX9xX5xX46xad21xX4dxX9xX7xXaxXf3xX59xX9xX5xX7xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX4dxXaxXeexX9xX3dxXa3xX4dxX4exX9xX2cxX53xX9xX33xXaxXb3xX133xX9x8554xX3dxX18xX4dxX9xX2fxX8cxXbxX9xXbxXax33f5xX26xX9xX2cxXaxa86cxX9xX363xX3dxX8cxX4dxX9xX98xX4exX3dxX26x5ddaxX4dxX9xX5xXaxX73xX9xX52xX133xX9xX4bx60c7xX9xX2cxXaxX35x67e3xX2cxX9xXbxXf3xX35xX9xX72xX8cxX2cxXaxX9xXbxX46xXb3xX4dxX9xX363xX3dxX393xX26xX9xXbxXaxX3dxX9xX4dxX4exXdexX4dxX9xX46xX4cxX35xX9xX4bxX35xX9xX46xX18xX9xX4dxX4exX24xX53xX35xX59xX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xXdxXbbxX4dxX9xXdxXf3xXbxX9xX4bxX35xX9xXdxX6fxX35xX9xX32xXbxXaxXf6xX32xX9xX2cx7753xX2cxX9xXbxX35xX11bxX4dxX9xX2cxXf6xX9xXcxX48xX4dxXaxX9xX4exX35xX8cxX9xX42xX174xX174xX133xX174xX174xX174xX9xX4bxX4cxX4dxX4exX9xX2cxX3bfxXbxX9xXcdxX53xX24xX9xXbxXf3xX35xX9xX2cxX3c4xX18xX9xXcxa2a7xX4dxXaxX9xX46xX4cxX35xX9xX4dxXaxX18xX4dxXaxX9xX2cxXaxXf6xX4dxX4exX9xX46xX37cxX35xX9xX23bxXax2532xX35xX9xX363xX3dxX8cxX4dxX59xX9xX23xX128xXbxX9xX72xX17xX9xX4bxX35xX9xXcdxX11bxX9xX5xX7xX9xX5exX35xX4dxXaxX133xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX18xX3dxX9xX23bxXaxX35xX9xX2cxXaxX35xX3dfxXcxX9xX4bxX24xX6fxXbxX9xX4bxX33dxae52xX2cxX9xX2fxXa3xX9xXbxX35xX11bxX4dxX9xXdxXcexX4dxX9xXe6xX42xX43xX9xXbxX46xX35xX48xX3dxX9xX4bxX4cxX4dxX4exXeexX59xX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xX2fxX128xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX45cxX4dxXaxX9xX90xX9xX2cxXaxX35xX3dfxX2cxX9xX4bxX35xX48xX4dxX9xXbxXaxX24xX6fxX35xX9xX4bxX128xXbxX9xXbxX35xX11bxX4dxX9xXe6xX2axX9xX2cxXaxX35xX3dfxX2cxX9x98e8xX33xXaxX24xX4dxX17xX9xX196xX9xXcdxX53xX9xX2axX9xX2cxXaxX35xX3dfxX2cxX9xX4dxX24xX23bxX35xX18xX9xX43xX43xX174xX174xXeexX133xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX18xX3dxX9xX23bxXaxX35xX9xXbxX35xX3dfxX4dxX9xXaxX53xX4dxXaxX9xX72xX8cxX2cxX9xXcxX35xX4dxXaxX59xX9xX4bxX3dfxX4dxX9xX2fxX8cxX4dxX4exX9xX4dxX4exX53xX26xX9xXax1bccxXcxX9xX2fxX18xX3dxX59xX9xX4xX575xX4dxX4exX9xX18xX4dxX9xX5xX7xX9xX52xX53xX9xX5xX56xX4dxXaxX9xX4bx4367xX9xX33xXaxX8cxXbxX9xXaxX35xX48xX4dxX9xXcdxX53xX9xX23xX128xXbxX9xX4exX35xX248xX9xXd8xXd9xX3dxX9xXdcxX3dxXdexX4dxX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xX23bxXaxX35xX9xX4bxX18xX4dxX4exX9xX26xX9xX4bxX18xX4dxX4exX9xXdxXc6xX4dxX9xXbxX46xXa3xX4dxX9xX50xX9xXbxX46xX24xX4dxX4exX9xaa89xXaxX8cxX2cxXaxX9xX2fxX6fxX4dxX9xX8bxX18xX24xX9xae4cxX18xX35xX9xX91xX9xXe6xX5xX7xX9xX5exX35xX4dxXaxXeexX59xX9xXbxXaxX3dxX9xX4exX35xX248xX9xXbxX6fxX35xX9xX4bxXdexX26xX9xX90xX9xX2cxXaxX35xX3dfxX2cxX9xX4bxX35xX48xX4dxX9xXbxXaxX24xX6fxX35xX9xX19xX35xX9xX4bxX10exX4dxX4exX9xX2cxXe2xX4dxX4exX9xX2fxXa3xX9xXbxX35xX11bxX4dxX9xX91xX174xX59xX42xX9xXbxX46xX35xX48xX3dxX9xX4bxX4cxX4dxX4exX9xX23bxXaxX35xX9xX26xX9xX2cxXaxX33dxX18xX9xX23bxX73xX33xX9xXbxX35xXb3xX3dxX9xXaxX3dfxXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX143xX24xX19xX26xX32xXexX8bxX18xX3dxX9xX23bxXaxX35xX9xX72xX17xXcxX9xX72xXbbxXbxX9xX2cxX8cxX2cxX9xXbxX45cxX4dxXaxX9xXbxX35xX3dfxXbxX9xXbxX6fxX35xX9xX33xXaxX35xXb3xX4dxX9xXbxXb7xX18xX9xXcdxX53xX9xX4bxX8cxX4dxXaxX9xX4exX35xX8cxX9xXbx20c2xX4dxXaxX9xX2cxXaxX3bfxXbxX9xXcx625exX2cxX9xX4bxX10exX59xX9xX52xXd8xXdcxXdcxX9xXbxX3dxX26xXb3xX4dxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXd8xXd9xX3dxX9xXdcxX3dxXdexX4dxX9xX52xXe2xX4dxX4exX9xX93xX90xX9xXbxXaxX8cxX4dxX4exX9xXbxXe2xX133xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX97xX3dxXbxXaxX24xX46xX32xXexX52xX53xX9xb1d2xX35xX18xX4dxX4exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Hà Giang