Tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Hà Tĩnh đạt gần 30.000 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Tính đến hết tháng 10/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 29.583,14 tỷ đồng, tăng 14,60% so cùng kỳ năm trước.
ec08x14e14x15299x10db5xf04cx16c31x126f6x164edx1117axX7x103e4x17465x1474cx12749xef23x17a02xX5x12074xXax12ee7xXcx16cf4x10882x137a4xX3x11ddax12e9bxX4xX3x114f6x173faxX15xX3xX5x15565xX3xX1x135b0xX15xX16xX3xX1x129d6xX6xX3xXex15cd5xXdxX3x1192dxX24xX3xXcx171d9xX15xX1xX3x150ebxX2dxXexX3xX16x12369xX15xX3x127b1x12589x11546xX41xX41xX41xX3xXexfb9bxX3xX38x10929xX15xX16xX0xfa7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x152e6xXaxX12xXcxX1x141bcxX3xXexec83x15be6x13358xX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexXdx12aebxXbxX3xXex161f1xX4xX3xX61x10acbx1514axX3xXexX69x138b9xX3xX18xX19xX4xX3xXex14d42xX15xX16xX3xXexX69xX6ax13751xX15xX16xX3xX4xX6x14919xX42xX3xXcx12881xX15xX1xX3xX38xX84xX15xX3xX1xX84xXexX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX2xX41xX4fx13761xX41xX2x14ca3x10725xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xX38xX2dxXexX3xXbex12401xX42x161a2xXc1xX40xXc2xX2x14ebbxX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xXe9xXc2x16ca5xX41x15dcexX3xX7xXa5xX3xX4x16b62xX15xX16xX3x17c3dx17818xX3xX15xX98xX18xX3xXexX69xX6ax17cb6xX4xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1427cxXa5xX61xX8dxX3xXbx10c99xX10xX15xXexX10xX69xXaxX12xX0xXdxX18xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX15xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXax14edfxXdxX61xXexX1x12bd4xX3xXfcxX2xXe4xXbx160dax107caxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX153xX3xXe9xX2xX41xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX4fxX4fxXdxX42xX1cxX6xXa5xX1xX6xXexXdxX15xX1xX42x158d5xX15xX4fxX15xX10xX14exX7xX4fxX2xXc1xXe9xXe4xX4fxX2xX41xXc1xX61xXbexX41xXe2xXe4xXe2xX2xXfcxXexXe2xXfcxXfcxXbexX5xXc1x1085bxXdxX18xX16xX1a3xXe2xXc1xX40xX41xX42x127f6xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xX40xX41xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxXa5xX15xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX1a3xX6xX5xXdxX16xX15xX153xX3xX4xX10xX15xXexX10xX69xX15axXaxX12xX30xXa5xX2dxXexX3xX38x167a6xX15xX16xX3xX18xX8cxX6xX3xX7x12384xX18xX3xX4xf7a0xX6xX3xX15xX16xX6axX6bxXdxX3xX61x16982xX15xX3xX61xXdx16237xX15xX3xX69xX6xX3xX7x124b6xXdxX3xX38xX230xX15xX16xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xXexX1xX6bxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3x105a9xX8cxX6xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX38xX1dxX15xX1xX3xX16xXdxX1dxXc2xX3xX1xXa5xX2dxXexX3xX38xX230xX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX88xX4xX3xX4xX29xX3xX159xX8cxX3xX1xX6axX112xX15xX16xX3xXexX98xX15xX16xX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXexX69xX6axX112xX4xX42xX3xfd72xX230xXexX3xX7x12086xX3xX15xX1xX29xX18xX3xX15xX16xX24xX15xX1xX3xX4xX29xX3xX61xXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xXexX98xX15xX16xX3xX4xX6xXa5xX3xX15xX1xX6axX153xX3xf496xX1xX29xX18xX3xX15xX16xX24xX15xX1xX3xX253xX3xXexX253xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXa5xX2dxXdxXc2xX3xX159xX98xX15xX16xX3xX61xX3dxX8cxXc2xX3xX5xX6axf11dxX15xX16xX3xXexX1x1303exX4xX3xX1a3xX3xXexX1xX33axX4xX3xXbxX1x14e27xX18xX42xX42xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12xXcxX69xXa5xX15xX16xX3xX38xX29xXc2xX3xX108xX1xX8cxX3xX184xX33axX4xX3xX108xXdxX15xX1xX3xXexX84xX3xX15xX1xX24xX3xX15xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX42x12fc7xXbexX41xXc2xX41xXe4xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xX16xXdx13114xX18xX3xXbexXe4xXc2xX2xXfcxXfexX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXexX69xX6axX112xX4xX15axX3xX108xX1xX8cxX3xX184xX33axX4xX3xX108xXdxX15xX1xX3xXexX84xX3xXex14c22xXbxX3xXexX1xfa10xX3xX38xX2dxXexX3xX2xXbexXc2xXe2xX40xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX40xX2xXc2xX2xXfcxXfexX15axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX3d5xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX389xX42xX40xXc1xXe2xXc2xXe2xXc1xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xX2xXc2xX389xX41xXfexX15axX3xXexX6axX3xX15xX1xX247xX15xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX41xX42xXe9xXe9xXc1xXc2xX389xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX40xX2xXc2xXfcxXfcxXfexX15axX3xX108xX1xX8cxX3xX184xX33axX4xX3xX108xXdxX15xX1xX3xXexX84xX3xX4xX29xX3xX184xX2e6xX15xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX6axX3xX15xX6axX112xX4xX3xX15xX16xXa5xX24xXdxX3xX38xX2dxXexX3xX2xX2xXc2xXe9xXe2xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12x1404cx1105bxXexX3xXexX1xX10xXa5xX3xX15xX16xX24xX15xX1xX3xX1xXa5xX2dxXexX3xX38xX230xX15xX16xXc2xX3xX5xX6axX334xX15xX16xX3xXexX1xX33axX4xXc2xX3xXexX1xX33axX4xX3xXbxX1xX346xX18xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX2xX42xXbexXe2xX40xXc2xX40xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xXe4xXc2xXbexXe2xXfexX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXbexX41xX2xX389xX15axX3xX38xX4bxX3xX61xX104xX15xX16xXc2xX3xX61xX88xX15xX16xX3xX4xX88xX3xX16xXdxX6xX3xX38xX91xX15xX1xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX40xX42xXc1xXfcxXe4xXc2xXc1xX40xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX40xXc2xX389xXe9xXfexX15axX3xX16x16630xX3xX184xX24xX3xX184xX3d0xXexX3xX5xXdxffc8xX8cxX3xX159xX247xX8dxX3xX61xX33axX15xX16xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX42xX389xXe9xX2xXc2xX2xXbexX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xX2xXc2xXc1xX2xXfexX15axX3xX253xX3xXexX253xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX2xX42xX389xX2xXfcxXc2xXe4xXe9xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xXbexX389xX41xXc2xXfcxXe4xXfexX15axX3xX159xX98xX15xX16xX3xX61xX3dxX8cxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXa5xX2dxXdxX3xX38xX2dxXexX3xXbexX42xXe2xXc1xX40xXc2xX40xXfcxX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xXfcxXc2xX41xX40xXfexX15axf35fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxX3xXbxX12axX10xX15xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX1a3xX6xX5xXdxX16xX15xX153xX3xX4xX10xX15xXexX10xX69xX15axXaxX12xX0xXdxX18xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX15xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX61xXexX1xX153xX3xXfcxX2xXe9xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX153xX3xXe9xX2xX41xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX4fxX4fxXdxX42xX1cxX6xXa5xX1xX6xXexXdxX15xX1xX42xX184xX15xX4fxX15xX10xX14exX7xX4fxX2xXc1xXe9xXe4xX4fxX2xXe9xXbexX61xXbexX41xXe2xX41xX389xXe9xX389xXexXe9xXbexXbexXc1xX5xX2xX1a3xXdxX18xX16xX1a3xXe2xXc1xXe4xXc1xX42xX1adxXbxX16xeed3xX69xX9xX40xXe4xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xX40xX41xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxXa5xX15xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX1a3xX6xX5xXdxX16xX15xX153xX3xX4xX10xX15xXexX10xX69xX15axXaxX12xXcxX69xXa5xX15xX16xX3xX2xX41xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX26bxX8cxX6xXc2xX3xX16xXdxX1dxX3xXexX69xX66xX3xX159xX98xX15xX16xX3xX61xX3dxX8cxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xXa5xX2dxXdxX3xX38xX2dxXexX3xXbexX42xXe2xXc1xX40xXc2xX40xXfcxX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xXfcxXc2xX41xX40xXfexX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXbexX41xX2xX389xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xXbxX1xX247xX15xX3xXexXa9xX4xX1xX3xX4xX23dxX6xX3xX12axX88xX4xX3xXcxX1xX2e6xX15xX16xX3xX108x17d02xX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xXc2xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX69xX7bbxX15xX3xX38xX66xX6xX3xX1cxX24xX15xX3xXexfe9exX15xX1xX3xXexX98xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX5xX24xX3xX61xXa5xX3xXexX1xX66xX3xXexX69xX6axX6bxX15xX16xX3xX5xX6axX334xX15xX16xX3xXexX1xX33axX4xXc2xX3xXexX1xX33axX4xX3xXbxX1xX346xX18xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX88xX4xX3xX4xX1xX66xX8cxX3xXexX1dxX4xX3xX38xX230xX15xX16xX3xX108xX1xX1dxX3xX5xX112xX15xX3xX108xX1xXdxX3xX16xXdxX1dxX3xX16xX2dxXa5xX3xX184xX24xX3xXexX1xX66xXexX3xX38x1427fxX8cxX3xXexX98xX15xX16xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12xX30exX1xX8cxX3xX4xX3dxX8cxX3xX184xX3d0xXexX3xX5xXdxX556xX8cxX3xX159xX247xX8dxX3xX61xX33axX15xX16xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xX15xX1x173efxX15xX16xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX4xX8cxX2e6xXdxX3xX15xX98xX18xX3xXexX98xX15xX16xX3xXexX69xX6axX9fxX15xX16xX3xX61xXa5xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX23dxX3xX4xX253xX15xX16xX3xXexX69xX91xX15xX1xXc2xX3xX15xX16xX6axX6bxXdxX3xX61xX247xX15xX3xX159xX247xX8dxX3xX61xX33axX15xX16xX3xX15xX1xX24xX3xX9fxX3xX38xX346xX8dxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX84xX15xX3xX38xX230xX3xX1xXa5xX24xX15xX3xXexX1xXdxX556xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX2dxX15xX16xX3xX18xX88xX4xX3xXexX69xX6axX112xX4xX3xXexX1xX6bxXdxX3xX38xXdxX3d5xX18xX3xX4xX8cxX2e6xXdxX3xX15xX98xX18xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xXa5xX61xX8dxXaxX12x17140xXdxX1dxX3xX16xX6xX7xX3xX15xX1xXdxX7bbxX15xX3xX5xXdxX556xX8cxX3xX38xX6ax1420exX4xX3xX38xXdxX857xX8cxX3xX4xX1xX7edxX15xX1xX3xXex107d7xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX2xX41xXc2xX3xX18xX19xX4xX3xXexX98xX15xX16xX3xX38xX2dxXexX3xX18xX19xX4xX3xX2xX41xX42xX41xX41xX41xX3xX38xX4bxX15xX16xX4fxX1cxX91xX15xX1xX3xX2xXbexX3xX108xX16xX3xX5xX24xX3xX15xX16xX8cxX8dxX7bbxX15xX3xX15xX1xX247xX15xX3xX4xX1xXa9xX15xX1xX3xXexX1dxX4xX3xX38xX230xX15xX16xX3xX184xX24xXa5xX3xX18xX19xX4xX3xXexX98xX15xX16xX3xXexX69xX6axX9fxX15xX16xX3xX61xXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xX4xX23dxX6xX3xX15xX1xX29xX18xX3xX15xX1xXdxX7bbxX15xX3xX5xXdxX556xX8cxX5e9xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX69xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX8cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a3xXexX1xX8cxX18xX1cxX1a3xX6xX15xX61xX1a3xX7xX6xXbxXa5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax123b4xX2e6xX15xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX6axX3xXexXa5xX24xX15xX3xX159x10277xX3xX1xX230xXdxX3xX9fxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX1xX334xX15xX3xX389xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xX26bxX8cx16a6dxX3x11b7dxXa77xXa77xXaxX3xX1xX69xX10xf9daxX9xXaxX4fxX61xX6xX8cxX1a3xXexX8cxX4fxX184xXa5xX15xX1a3xX61xX6xX8cxX1a3xXexX8cxX1a3xXexXa5xX6xX15xX1a3xX159xX6xX1a3xX1xXa5xXdxX1a3xXa5xX1a3xX1xX6xX1a3xXexXdxX15xX1xX1a3xX8cxXa5xX4xX1a3xX61xX6xXexX1a3xX1xXa5xX15xX1a3xX389xX1a3xX41xX41xX41xX1a3xXexX8dxX1a3xX61xXa5xX15xX16xX1a3xXexX69xXa5xX15xX16xX1a3xX26bxX8cxX8dxX1a3xXdxXdxXdxX4fxX2xXfcxXbexX2xX40xXbexX42xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX16xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXbexX41xX4fxX15xX10xX14exX7xX4fxX2xXc1xXe9xX2xX4fxX2xX41xXfcxX61xX2xX41xXc1xX41xX2xX40xX41xXexX40xX389xXfcxXe2xX5xXe9xX1a3xX2xX41xXfcxX61xX2xX41xX389xX41xX41xXe9xX40xXexXe9xXfcxXbexX41xX5xXe2xX1a3xX2xX42xX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xX40xX41xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX184xX12xX0xX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa32xX2e6xX15xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX6axX3xXexXa5xX24xX15xX3xX159xXa43xX3xX1xX230xXdxX3xX9fxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX1xX334xX15xX3xX389xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xX26bxX8cxXa75xX3xXa77xXa77xXa77xXaxX3xX1xX69xX10xXa7fxX9xXaxX4fxX61xX6xX8cxX1a3xXexX8cxX4fxX184xXa5xX15xX1a3xX61xX6xX8cxX1a3xXexX8cxX1a3xXexXa5xX6xX15xX1a3xX159xX6xX1a3xX1xXa5xXdxX1a3xXa5xX1a3xX1xX6xX1a3xXexXdxX15xX1xX1a3xX8cxXa5xX4xX1a3xX61xX6xXexX1a3xX1xXa5xX15xX1a3xX389xX1a3xX41xX41xX41xX1a3xXexX8dxX1a3xX61xXa5xX15xX16xX1a3xXexX69xXa5xX15xX16xX1a3xX26bxX8cxX8dxX1a3xXdxXdxXdxX4fxX2xXfcxXbexX2xX40xXbexX42xX1xXexX18xXaxX12xXa32xX2e6xX15xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX6axX3xXexXa5xX24xX15xX3xX159xXa43xX3xX1xX230xXdxX3xX9fxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX1xX334xX15xX3xX389xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xX26bxX8cxXa75xX3xXa77xXa77xXa77xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX7xX2e6xX3xX5xXdxX556xX8cxX3xX4xX23dxX6xX3xX12axX88xX4xX3xXcxX1xX2e6xX15xX16xX3xX108xX7bbxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xXc2xX3xX26bxX8cxXa75xX3xXa77xXa77xXa77xX4fxXbexX41xX2xXc1xXc2xX3xX184xX2e6xX15xX3xX38xX3dxX8cxX3xXexX6axX3xXexXa5xX24xX15xX3xX159xXa43xX3xX1xX230xXdxX3xX6axX112xX4xX3xX38xX2dxXexX3xX389xX42xX40xX41xXc1xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xXbexXc2xXc1xX2xXfexX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX26bxX8cxXa75xX3xXexX69xX6axX112xX4xX42xX42xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX184xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX66xX3xXexX69xX6axX6bxX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3x117e5xX1cxX19xXexX3xXexX2e6xX4x1041dxXc2xX3xX15xX1xXdxX857xX8cxX3xXexXa9xX15xX3xX1xXdxX556xX8cxX3xX108xX1xX39bxX3xX26bxX8cxX6xX15xXaxX3xX1xX69xX10xXa7fxX9xXaxX4fxXexX1xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX18xX6xXdxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX4fxXexX1xXdxX1a3xXexX69xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX1cxX6xX15xX1a3xX5xX10xX1a3xX1cxX8cxXexX1a3xXexXa5xX4xX1a3xX15xX1xXdxX10xX8cxX1a3xXexXdxX15xX1a3xX1xXdxX10xX8cxX1a3xX108xX1xX6xX1a3xX26bxX8cxX6xX15xX4fxX2xXe4xXe2xXe2xXe9xXe2xX42xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX16xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXbexX41xX4fxX15xX10xX14exX7xX4fxX2xXc1xX40xXe9xX4fxX2xXe9xXbexX61xXe9xX41xXc1xXe4xXe9xXe9xXe4xXexX389xX40xXfcxXc1xX5xX2xX1a3xXdxX18xX16xX1a3xXe2xXfcxXe4xXfcxX42xX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xX40xX41xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX184xX12xX0xX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX66xX3xXexX69xX6axX6bxX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xXd4cxX1cxX19xXexX3xXexX2e6xX4xXd54xXc2xX3xX15xX1xXdxX857xX8cxX3xXexXa9xX15xX3xX1xXdxX556xX8cxX3xX108xX1xX39bxX3xX26bxX8cxX6xX15xXaxX3xX1xX69xX10xXa7fxX9xXaxX4fxXexX1xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX18xX6xXdxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX4fxXexX1xXdxX1a3xXexX69xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX1cxX6xX15xX1a3xX5xX10xX1a3xX1cxX8cxXexX1a3xXexXa5xX4xX1a3xX15xX1xXdxX10xX8cxX1a3xXexXdxX15xX1a3xX1xXdxX10xX8cxX1a3xX108xX1xX6xX1a3xX26bxX8cxX6xX15xX4fxX2xXe4xXe2xXe2xXe9xXe2xX42xX1xXexX18xXaxX12xXcxX1xX66xX3xXexX69xX6axX6bxX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xXd4cxX1cxX19xXexX3xXexX2e6xX4xXd54xXc2xX3xX15xX1xXdxX857xX8cxX3xXexXa9xX15xX3xX1xXdxX556xX8cxX3xX108xX1xX39bxX3xX26bxX8cxX6xX15xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX66xX3xXexX69xX6axX6bxX15xX16xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xXexX69xXa5xX15xX16xX3xX15xX1xX896xX15xX16xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX26bxX8cxX6xX3xX9fxX3xX18xX19xX4xX3xXexX98xX15xX16xX3xXexX69xX6axX9fxX15xX16xX3xX4xX6xXa5xX42xX3xX38xX84xX15xX3xX1xX84xXexX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX389xXc2xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX69xX7bbxX15xX3xX38xX66xX6xX3xX1cxX24xX15xX3xXexX7edxX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xXbexX41xX42xX41xXc1xXc1xXc2xX2xX2xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xX2xXc2xXfcxX389xXfexX3xX7xXa5xX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXexX69xX6axX112xX4xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX184xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX153xX3x16d3bxXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xX61xX66xX4xX1xX3xX184xX88xX3xX5xX6axX8cxX3xXexX69xf94cxX3xX184xX24xX3xX98xX15xX3xX8cxX2e6xX15xX16xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX389xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xXe4xXbexXe9xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX1xX69xX10xXa7fxX9xXaxX4fxXexX1xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX18xX6xXdxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX4fxX1xX6xX1a3xXexXdxX15xX1xX1a3xX61xXa5xX6xX15xX1xX1a3xXexX1xX8cxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX1a3xX5xX8cxX8cxX1a3xXexX69xX8cxX1a3xX184xX6xX1a3xX6xX15xX1a3xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xXexX1xX6xX15xX16xX1a3xX389xX1a3xX61xX6xXexX1a3xX16xX6xX15xX1a3xXe4xXbexXe9xX1a3xXexX8dxX1a3xX61xXa5xX15xX16xX4fxX2xXe4xXe2xX2xXe4xX389xX42xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX16xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXbexX41xX4fxX15xX10xX14exX7xX4fxX2xXc1xX40xXbexX4fxX2xX41xXfcxX61xX40xX41xXe2xX2xXc1xXbexXc1xXexX2xXfcxXc1xX2xX5xX2xX41xX1a3xX2xX41xXe4xX61xXe4xX41xXfcxX41xXe9xXe4xX40xXexX40xX40xX40xXe9xX5xXbexX1a3xX2xX42xX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX15xX3xX5xX21xX3xX1xX24xX15xX16xX3xX1xX29xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xX40xX41xX42xX41xX41xX41xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX184xX12xX0xX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX153xX3xX102bxXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xX61xX66xX4xX1xX3xX184xX88xX3xX5xX6axX8cxX3xXexX69xX1043xX3xX184xX24xX3xX98xX15xX3xX8cxX2e6xX15xX16xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX389xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xXe4xXbexXe9xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXaxX3xX1xX69xX10xXa7fxX9xXaxX4fxXexX1xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xX18xX6xXdxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX4fxX1xX6xX1a3xXexXdxX15xX1xX1a3xX61xXa5xX6xX15xX1xX1a3xXexX1xX8cxX1a3xX61xXdxX4xX1xX1a3xX184xX8cxX1a3xX5xX8cxX8cxX1a3xXexX69xX8cxX1a3xX184xX6xX1a3xX6xX15xX1a3xX8cxXa5xX15xX16xX1a3xXexX1xX6xX15xX16xX1a3xX389xX1a3xX61xX6xXexX1a3xX16xX6xX15xX1a3xXe4xXbexXe9xX1a3xXexX8dxX1a3xX61xXa5xX15xX16xX4fxX2xXe4xXe2xX2xXe4xX389xX42xX1xXexX18xXaxX12xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xX153xX3xX102bxXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xX61xX66xX4xX1xX3xX184xX88xX3xX5xX6axX8cxX3xXexX69xX1043xX3xX184xX24xX3xX98xX15xX3xX8cxX2e6xX15xX16xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX389xX3xX38xX2dxXexX3xX16xX3dxX15xX3xXe4xXbexXe9xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX69xXa5xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xXexX1xX253xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX961xX3xX12axX88xX4xX3xXcxX1xX2e6xX15xX16xX3xX108xX7bbxX3xX30xX24xX3xXcxX34xX15xX1xXc2xX3xX61xXa5xX6xX15xX1xX3xXexX1xX8cxX3xX61xX66xX4xX1xX3xX184xX88xX3xX5xX6axX8cxX3xXexX69xX1043xXc2xX3xX98xX15xX3xX8cxX2e6xX15xX16xX3xX184xX24xX3xX61xX8cxX3xX5xX66xX4xX1xX3xX5xX896xX3xX1xX24xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX389xX4fxXbexX41xX2xXc1xX3xX38xX2dxXexX3xXe4xXbexX40xXc2xXfcxX389xX3xXexX48xX3xX38xX4bxX15xX16xXc2xX3xXexX98xX15xX16xX3xX2xX41xXc2xX41xX40xXfexX3xX7xXa5xX3xX184xX112xXdxX3xX4xX104xX15xX16xX3xX108xX109xX3xX15xX98xX18xX3xXexX69xX6axX112xX4xX3xX184xX24xX3xXexX98xX15xX16xX3xX38xX857xX8cxX3xX9fxX3xX4xX39bxX3xX40xX3xX15xX1xX29xX18xX3xX15xX16xX24xX15xX1xX3xX61xX66xX4xX1xX3xX184xX88xX42xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX184xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX8cxX5xX12xX0xX61xXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX69xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX184xX12xX0xX4fxX61xXdxX184xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17501xX8cxXexX1xXa5xX69xXaxX12xXcxX1xX1dxXdxX3x1315dxX6xX15xX1xX3x16709xX3x15f91xX253xX15xX16xX3xX30xXa5xX24xX15xX0xX4fxXbxX12
Thái Oanh – Uông Hoàn