Đón chuyến tàu thứ 5 Tân Cảng Sài Gòn cập cảng Vũng Áng với các giải pháp phòng dịch nghiêm ngặt
(Baohatinh.vn) - Tàu Tân Cảng Sài Gòn cập cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thực hiện các thủ tục liên quan bằng phương thức điện tử để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng biển.
489cx5e9cx501exbb3dx9367x588ax6132x92e5x886dxX7xb209x7c57x5c1fx58efx999ax764dxX5xb129xXaxX3xX7xXex59d9xX5xX10xX9xXaxXexX10x7e43xXex73a7xX6xX5xXdxb4b9x746bxa986xX3x8216xb2cexX7xXexXdxac4axX15x680cxXaxa0f2xa406xb951xX23xX3xX4xX1xX27xX15x5498xX23xX3xXex67f3xX27xX3xXexX1x5b59xX3x5dedxX3xXcx4a34xX23xX3x56c7x765axX23xX22xX3x90b5xX3cxXdxX3xc056xa1c6xX23xX3xX4x803cxXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3x8048x6b4dxX23xX22xX3x67d2xX23xX22xX3x9896xa0dexXdxX3xX4x83e5xX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3x8663x8665xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdx5658xbc0dxX3xX23xX22x560exXexX0xa93exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx522fxX10xX6xX80xXaxX2fxXcxX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3x8400xXcx60c6xX3xb632x86c9xX3x91cdxX23xX1x761fxX3xXa0xX3cxX3xXcxbacdxX23xX1x8815xX3xXexX1x9aedxX4xX3xX1xXdx4c6axX23xX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1x69abxX3xXex4962xX4xX3xX5xXdxX89xX23xX3x897dxX27xX6xX23xX3x7e6bx58cfxX23xX22xX3xXbxX1xc55bx9e08xX23xX22xX3xXexX1xX41xX4xX3x9149xXdxXe9xX23xX3xXexa858xX3xX113xb516xX3xX113xX4axX8axX3xX102xX4ax4a4cxX3xX4x6477xX23xX22xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX53xX23xX22xXd7xX3xX4xX1xc090xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX49xX124xX68xXdxX80xX1exX2x7ff8xX3xXexc339xXdxX3x5ec6xX1xX27xX3xX68xXe4xX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX102xXdxX11cxX23xc4a5xX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9540xX124xX80xX15xXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX23xXexX10x92afxX3xX80xXexX1xX27xX8axX102xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxab73xXdxX80xXexX1xX24xX3x6aa9x7b6dx75d9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX43x8238x5218xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX15fxX102xX6xX124xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX68xX23xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX1a0xX1afxX91xX2xX1afxc7ffxX80xX43xX2xX1b0xX2xX148xX1a1xX148xXexX148xX148xX19fxX1afxX43xX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22x9017xX187xX9xX43xX43x9748xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX198xXdxX80xXexX1xX9xXaxX19fxX1a0xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX43xX1afxX1b0xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX124xX23xXaxX2fxX30xb1dexX23xX22xX3xX2xX1b0xX1xX1f2xX1a1xX3xXbxX1xX290xXexX3xX4xX1xXdx62f9xX27xX3xX2xX19fxX91xX1d8xXd7xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX113x6d26xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxX30xX290xX23xX22xX3xX2xX1b0xX1xX1f2xX1a1xX3xXbxX1xX290xXexX3xX4xX1xXdxX2a2xX27xX3xX23xX6xX15xX3xX2xX19fxX91xX1d8xXd7xX3xXexX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3x6183xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xX113xX2d2xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX2xX1b0xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX68xXdxX89xX23xX3xXexX1xXf2xX15xX3xXexX1xXf2xX3xX113xX124xX3cxX23xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX124xX3cxX23xX3xX102x85acxX3xX7xX138xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX113xX2d2xX3xX113xX109x960cxX4xX3xXbxX1xX27xX23xX3xX14exX1xX119xX3xX14exX1xX27xbbe7xX23xXd7xX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1xXf2xX15xX3xXexX1xXf2xX3xXexX187xX89xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX1x98a9xXbxX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX4xX127xX23xX22xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xXexX14bxXdxX3xX14exX1xX27xX3xX68xXe4xX4xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX102xXdxX11cxX23xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX124xX3xX113xX31xXd7xX3xX14exX1xXdxX3xXexXdxX38xXbxX3xX23xX1xX57xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX68xX3cxX124xX3xX4xX4axX23xX22xXd7xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXfdxX27xX138xX4xX3xXexX38xX3xc5dcxX3cxX124xX3xX1exX3xX5fxXdxXe9xXexX3xX113xX2d2xX3xXexXdxX38xX23xX3xX1xX3cxX23xX1xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXfdxX27xX15xX38xXexX3xXexX1xXf2xX3xXexXf5xX4xX3xX4xX1xX124xX3xXexX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX328xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xXfdxX27xX6xX3xXbxX1xX109xX10axX23xX22xX3xXexX1xX41xX4xX3xX113xXdxXe9xX23xX3xXexX119xX2dxX3xXexX1xX27xX15xX2a2xX23xX3xX68xXdxX89xX23xX3xXexX187xX89xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX14exX1xX127xX23xX22xX3xX113xX109xX394xX4xX3xX5xX89xX23xX3xX102x680fxX2dxX3xX14exX1xXdxX3xX1cxX38xXbxX3xX80x9ceaxX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX1xX124xX6dxX3xX113xX2a2xX27xX3xXexX1xX127xX23xX22xX3xXfdxX27xX6xX3xX102xX380xX3xX113xX3cxX8axX3xX68xX3cxX3xX113xXdxXe9xX23xX3xXexX1xX124xX14bxXdxX2dxX3xX14exX1xX127xX23xX22xX3xX4xX1xX124xX3xXbxX1x7000xXbxX3xX23xX22xX109xX4d2xXdxX3xXexX187xX89xX23xX3xX102xX4d2xX3xXexXdxX38xXbxX3xX1cxX290xX4xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX27xX15xX2a2xX23xX3xX68xXdxX89xX23xX3xXexX187xX89xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX113xX11cxX3xX113xX4axX8axX3xX102xX4axX124xX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX15fxX15fxX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX102xX5xX124xX4xX14exXfdxX27xX124xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX187xXdxX4xX1xX80xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX113xX8exX4xX3xX102xXdxXe9xXexX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxXe9xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexX3xX4xX127xX23xX22xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX53xX23xX22xXd7xX3xX4xX1xX138xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xXexX187xX124xX23xX22xX3xXexX124xX3cxX23xX3xX102xX380xX3xX1xX124xX14bxXexX3xX113xX380xX23xX22xX3xX7xX4axX23xX3xX1cxX27xX3bfxXexX3xX4xX60xX23xX22xX3xX23xX1xX109xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX124xX14bxXexX3xXexX14bxXdxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX15fxX3xX16fxX89xX23xX3xX4xX14bxX23xX1xX3xX4xX127xX23xX22xX3xXexX6dxX4xX3xXexX27xX15xX89xX23xX3xXexX187xX27xX15xX2a2xX23xXd7xX3xX23xX22x4a2axX23xX3xX23xX22x74faxX6xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX102xXe9xX23xX1xXd7xX3xX113xX10axX23xX3xX68xX81xX3xX113xX2d2xX3xXexX187xX6xX23xX22xX3xX4xX3bfxXbxX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX23xX22xX1x8d54xX23xX3xX14exX1xX3a3xX27xX3xXexX187xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX124xX3xX4xX6dxX23xX3xX102xX380xXd7xX3xX23xX1xX46xX23xX3xX68xXdxX89xX23xXd7xX3xX14exX1xX6dxX4xX1xX3xX1xX3cxX23xX22xXd7xX3xXexX1xXf2xX15xX3xXexX1xXf2xXd7xX3xX23xX22xX109xX4d2xXdxX3xX5xX6xX124xX3xX113xX380xX23xX22xX2dxX3xXexX187xX6xX23xX22xX3xX102xX81xX3xX1xX3cxX23xX22xX3xXexX187xX641xX8axX3xX4xX1xX6xXdxX3xX23xX109xX69xX4xX3xX187xX119xX6xX3xXexX6xX15xXd7xX3xX80xX27xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX7xX6dxXexX3xX14exX1xX27xX3a3xX23xX3x95bcxX3xX23xX1x6530xX23xX22xX3xX23xX10axXdxX3xX4x59f7xX23xX3xXexX1xXdxX38xXexX2dxX3xXexX3a3xX15xX3xX187xX119xX6xX3xX7xX6dxXexX3xXexX187xa28dxX23xX22xX3xXexX14bxXdxX3xX23xX1xX6f9xX23xX22xX3xX14exX1xX27xX3xX68xXe4xX4xX3xX113xX127xX23xX22xX3xX23xX22xX109xX4d2xXdxX3xX102xX103xX23xX22xX3xX49xX5xX124xX187xX6xX8axXdxX23xX3xX16fxad2bxX0xX91xXbxX2fxX0xX80xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX124xX187xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX187xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fx9ffbxX23xX22xX3x6915xX22xX27xX15xc316xX23xX3xXd4xX23xX1xX3xXcxX27xX3bfxX23xXd7xX3xX52xXdxX6dxX8axX3xX113xX138xX4xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXfdxX27xX138xX4xX3xXexX38xX3xX44axX3cxX124xX3xX1exX3xX5fxXdxXe9xXexX0xX91xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX102xX5xX124xX4xX14exXfdxX27xX124xXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX23xXexX10xX187xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX80xXexX1xX24xX3xX19fxX1a0xX1a1xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX43xX1afxX1b0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX91xXdxX15fxX102xX6xX124xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxX68xX23xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX1a0xX1afxX91xX2xX1afxX1d8xX80xX43xX2xX1b0xX2xX148xX1a0xX1a0xXexX1afxX1b0xX1a1xX43xX19fxX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22xX1edxX187xX9xX43xX148xX1d8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX198xXdxX80xXexX1xX9xXaxX19fxX1a0xX1a1xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX43xX1afxX1b0xXaxX3xX91xX2fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX124xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5fxXdxXe9xX4xX3xX1cxX38xXbxX3xX80xX4dexX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX113xX109xX394xX4xX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxXe9xX23xX3xX4xX10axX3xX22xXdxX69xXdxX3xX1xX124xX6dxXd7xX3xX5xXdxX89xX23xX3xX5xX14bxX4xX3xXfdxX27xX6xX3xX102xX380xX3xX113xX3cxX8axXd7xX3xX14exX1xX127xX23xX22xX3xXexXdxX38xXbxX3xX1cxX290xX4xX3xXexX187xXe4xX4xX3xXexXdxX38xXbxX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX68xXdxX89xX23xX3xXexX1xX27x9138xX3xXexX1xXf2xX3xX113xX124xX3cxX23xX3xX113xX11cxX3xX113xX4axX8axX3xX102xX4axX124xX3xX4xX127xX23xX22xX3xXexX6dxX4xX3xXbxX1xX53xX23xX22xXd7xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX49xX124xX68xXdxX80xX1exX2xX148xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX328xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5xX702xX23xX3xX23xX3cxX15xX3xX80xX124xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xXcxXdxX38xXbxX3xX68xX57xX23xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX8axXdxX2a2xX23xX3xX16fxc69fxX4xX3xX14exX1xX6xXdxX3xXexX1xX6dxX4xX3xX68xX57xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xXexX646xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX2xX19fxX148xX3xXcdxXa0xX4axXdxX3xX328xX1xX53xX23xX22xXe0xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX113xX11cxX3xX1cxX38xXbxX3xX80xX4dexX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xXd7xX3xX7xX6xX27xX3xX113xX31xX3xX68xX57xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xX113xX38xX23xX3xX4xX4axX23xX22xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXa0xXdxXe9xXbxX3xX328xX1xX109xX69xX4xX3xXcdxXcxX328xX15fxX3xXa0x696bxX3xX49xX1x6e64xX3x6339xXdxX23xX1xXe0xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fx5720xXe4xX3xX14exXdxX38xX23xXd7xX3xX68xXdxXe9xX4xX3xX1cxX38xXbxX3xX80xX4dexX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX7x50ffxX3xX1xX124xX3cxX23xX3xXexX3bfxXexX3xX68xX3cxX124xX3xX7xX6dxX23xX22xX3xX8axX6xXdxX3xXcdxX2xX148xX91xX1d8xXe0xX3xX113xX11cxX3xX14exX81xXbxX3xX4xX1xX124xX3xXexX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX328xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xX8axX6xX23xX22xX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX187xX4d2xXdxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX3cxX124xX3xXcxX328xX15fxX3xXa0xXac4xX3xX49xX1xXac8xX3xXacaxXdxX23xX1xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxX30xX109xX394xX4xX3xX102xXdxX38xXexXd7xX3xXexX187xX109xX69xX4xX3xX113xX31xXd7xX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xXexX646xX23xX22xX3xX113xX31xX23xX3xX1afxX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXexX6xX102xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1a1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX43xXaxX2fxX0xXexX102xX124xX80xX15xX2fxX0xXexX187xX2fxX0xXexX80xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX328xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xX4xXf2xX6xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xX5fxX57xX23xX3xXexX4axXdxX3xX102xXdxX11cxX23xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXcdxXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX1xXdxXbxXbxXdxX23xX22xXe0xXd7xX3xX5xX3cxX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX68xXdxX89xX23xX3xXexX1xX27xX380xX4xX3xX1xXe9xX3xXexX1xX138xX23xX22xX3xXcx8886xX23xX22xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX3cxX27xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX328xXdxX124xX23xX10xX10xX187xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX5xX3cxX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX113xX109xX394xX4xX3xXexX187xXdxX11cxX23xX3xX14exX1xX6xXdxX3xXexX187xX89xX23xX3xX4xX10axX3xX7xX6f5xX3xX1xX394xXbxX3xXexX6dxX4xX3xX22xXdxX6f9xX6xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXfdxX27xX138xX4xX3xXexX38xX3xX44axX3cxX124xX3xX1exX3xX5fxXdxXe9xXexX3xX68xX3cxX3xXcxXc9bxX23xX22xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX71axX23xX22xX3xX4xX6dxX4xX3xX113xX10axX23xX3xX68xX81xX3xXexX1xX3cxX23xX1xX3xX68xXdxX89xX23xX3xX5xX3cxX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xXcxXdxX38xXbxX3xX68xX57xX23xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXacaxXdxX2a2xX23xX3xX16fxXa2fxX4xXd7xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xX49xX328xX3xX5fxX57xX23xX3xXexX4axXdxX3xX102xXdxX11cxX23xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX124xX80xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX124xX3xX113xX31xXd7xX3xX4xX6dxX4xX3xX113xX10axX23xX3xX68xX81xX3xX1xX394xXbxX3xXexX6dxX4xX3xXexX187xXdxX11cxX23xX3xX14exX1xX6xXdxX3xXexX27xX15xX38xX23xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX68xXf5xX3xX68xX57xX23xX3xXexX4axXdxX3xX102xXdxX11cxX23xX3xX23xX380xXdxX3xX113xX81xX6xX3xX14exX38xXexX3xX23xX138xXdxX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX1xX31xX6xX3xXa0xX4axXdxX3xX328xX1xX53xX23xX22xX3xX1exX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX1exX3xXcxX328xX3xXa0xXac4xX3xX49xX1xXac8xX3xXacaxXdxX23xX1xX3xX68xX3cxX3xX23xX22xX109xX394xX4xX3xX5xX14bxXdxX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX91xXexX80xX2fxX0xX91xXexX187xX2fxX0xX91xXexX102xX124xX80xX15xX2fxX0xX91xXexX6xX102xX5xX10xX2fxX0xX80xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xX187xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX8axX102xX1exX6xX23xX80xX1exX7xX6xXbxX124xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX3a3xX23xX3xX102xX81xX3xXexX138xXexX3xX4xX6dxX4xX3xX113xXdxX2a2xX27xX3xX14exXdxXe9xX23xX3xX113xX31xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX102xXdxX1exXexX124xXexX1exX4xX6xX4xX1exX80xXdxX10xX27xX1exX14exXdxX10xX23xX1exX80xX124xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX2xX1a0xX19fxX1afxX2xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX8axX10xX80xXdxX6xX91xX2xX1a0xX1a1xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX1a0xX1a0xX91xX2xX1f2xX1a1xX80xX1a0xX1a1xX19fxX1a0xX1a1xX1f2xX2xXexX148xX43xX43xX43xX5xX1b0xX1exX1b0xX1a0xX80xX1a0xX1a1xX1d8xX1f2xX1afxX2xX1afxXexX19fxX1d8xX1f2xX148xX1d8xX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX91xX2fxX0xX91xX6xX2fxX0xX80xXdxX68xX2fxX0xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX3a3xX23xX3xX102xX81xX3xXexX138xXexX3xX4xX6dxX4xX3xX113xXdxX2a2xX27xX3xX14exXdxXe9xX23xX3xX113xX31xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX102xXdxX1exXexX124xXexX1exX4xX6xX4xX1exX80xXdxX10xX27xX1exX14exXdxX10xX23xX1exX80xX124xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX2xX1a0xX19fxX1afxX2xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX3a3xX23xX3xX102xX81xX3xXexX138xXexX3xX4xX6dxX4xX3xX113xXdxX2a2xX27xX3xX14exXdxXe9xX23xX3xX113xX31xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX0xX91xX6xX2fxX0xX91xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX49xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xXcdxXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xXe0xX3xX113xX6xX23xX22xX3xXexX187xXdxX11cxX23xX3xX14exX1xX6xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX113xXdxX2a2xX27xX3xX14exXdxXe9xX23xX3xXexX138xXexX3xX23xX1xX3bfxXexX3xX113xX11cxX3xX1xX124xX14bxXexX3xX113xX380xX23xX22xX3xX102xX138xX4xX3xX1cxX38xXbxX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX1xX31xX6xX3xX80xXdxX78fxX23xX3xX187xX6xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX22x6abbxX23xXd7xX3xX6xX23xX3xXexX124xX3cxX23xXd7xX3xXexX14bxX124xX3xX7xXe4xX3xXexXdxX23xX3xX4xX57xX15xX3xX4xXf2xX6xX3xX4xX1xXf2xX3xXexX3cxX27xXd7xX3xX4xX1xXf2xX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX14exX1xXdxX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxXe9xX23xX3xX1xX124xX14bxXexX3xX113xX380xX23xX22xX3xX1cxX27xX3bfxXexX91xX23xX1xX57xXbxX3xX1xX3cxX23xX22xX3xXexX14bxXdxX3xX113xX46xX15xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX113xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1f2xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX1exX80xX124xX23xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exXexX1xX27xX1exX1f2xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX91xX1a0xX2xX1a0xX1afxX1afxX148xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX8axX10xX80xXdxX6xX91xX2xX1a0xX1a1xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX1a0xX2xX91xX2xX1afxX1d8xX80xX1a0xX1a1xX19fxX1afxX1b0xX1a0xX1d8xXexX43xX1afxX148xX1b0xX1d8xX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX91xX2fxX0xX91xX6xX2fxX0xX80xXdxX68xX2fxX0xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX113xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1f2xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX1exX80xX124xX23xX1exX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exXexX1xX27xX1exX1f2xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX91xX1a0xX2xX1a0xX1afxX1afxX148xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX49xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX113xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1f2xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX0xX91xX6xX2fxX0xX91xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX49xX1xa2f3xX3xX4xX6dxX4xX1xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX1xX41xX3xX1a0xX3xX7xX6xX27xX3xX14exX1xX124xX4axX23xX22xX3xX22xX702xX23xX3xX2xX3xXexX27xX702xX23xX3xX5xX78fxXd7xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX1f2xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX113xX2d2xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xXcdxXcxXcfxX3xXd1xXd2xX3xXd4xX23xX1xXd7xX3xXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xXe0xX3xX68xX3cxX124xX3xX7xX6dxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXcdxX1a0xX43xX91xX43xXe0xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1a0xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exXexX1xX27xX1exX1a0xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX2xX1a0xX2xX2xX148xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX8axX10xX80xXdxX6xX91xX2xX1a0xX1a1xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX1a0xX1a1xX91xX2xX1afxX1d8xX80xX1f2xX1a0xX1a1xX1a0xX1d8xX1f2xX1afxXexX19fxX148xX1afxX1d8xX1a0xX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX91xX2fxX0xX91xX6xX2fxX0xX80xXdxX68xX2fxX0xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1a0xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX80xX6xX27xX1exXexX27xX91xX4xX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exXexX1xX27xX1exX1a0xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX2xX1a0xX2xX2xX148xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX49xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xXexX1xX41xX3xX1a0xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX0xX91xX6xX2fxX0xX91xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxXcxX138xXdxX3xX23xX6xX15xX3xXcdxX2xX148xX91xX43xXe0xXd7xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX1a0xX3xX8axX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX124xX3xX1b0xX1f2xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX113xX2d2xX3xX4xX57xXbxX3xX49xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xXcdxXcxXcfxX3xXd1xXd2xX3xXd4xX23xX1xX3xX1exX3xXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xXe0xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX27xX3xX4xX1xX6f5xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX14exXdxX23xX1xX1exXexX10xX91xXexX6xX27xX1exX4xX1xX124xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX1a1xX148xX19fxX1a0xX1a1xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxX0xXdxX8axX22xX3xX7xX187xX4xX9xXaxX91xX8axX10xX80xXdxX6xX91xX2xX1a0xX1a1xX91xX23xX10xX198xX7xX91xX1a0xX2xX2xX1afxX91xX2xX1afxX1f2xX80xX1d8xX1a0xX1a0xX1f2xX148xX2xX1f2xXexX1f2xX148xX1afxX43xX1afxX5xX1a1xX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX38xX23xX3xXexX3cxX27xX3xXexX1xX41xX3xX43xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX6dxX4xX3xX22xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX6dxXbxX3xXbxX1xX53xX23xX22xX3xX80xX81xX4xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX89xX8axX3xX23xX22xX8exXexXaxX3xX91xX2fxX0xX91xX6xX2fxX0xX80xXdxX68xX2fxX0xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX27xX3xX4xX1xX6f5xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xXaxX3xX1xX187xX10xX2bxX9xXaxX91xX14exXdxX23xX1xX1exXexX10xX91xXexX6xX27xX1exX4xX1xX124xX1exX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX1exX4xX27xX6xX1exXexX6xX23xX1exX4xX6xX23xX22xX1exX7xX6xXdxX1exX22xX124xX23xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX6xX23xX22xX1exX68xX27xX23xX22xX1exX6xX23xX22xX91xX1a0xX1a1xX148xX19fxX1a0xX1a1xX15fxX1xXexX8axXaxX2fxXcxX3cxX27xX3xX4xX1xX6f5xX3xX4xX124xX23xXexX6xXdxX23xX10xX187xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX4axX23xX22xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX23xX22xX0xX91xX6xX2fxX0xX91xX7xXexX187xX124xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxXcxX27xX15xX38xX23xX3xX68xX57xX23xX3xXexX4axXdxX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX1xXdxXbxXbxXdxX23xX22xX3xX4xX57xXbxX3xX102xX38xX23xX3xX7xX138xX3xX1a0xXd7xX3xX49xX4axX23xX22xX3xXfdxX27xX138xX4xX3xXexX38xX3xX44axX3cxX124xX3xX1exX3xX5fxXdxXe9xXexX3xX5xX3cxX3xX7xXe4xX3xX4xXf5xX3xXexX1xX11cxX3xX1xX31xX6xX3x5e65xX16fxXdxX89xX23xX3xX102xX4axX23xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xX69xa2edxX3xX22xXdxX6f9xX6xX3xXcxXc9bxX23xX22xX3xX49xX127xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX46xX23xX3xX49xX4axX23xX22xX3xX4exX3cxXdxX3xX52xX53xX23xX3xX68xX3cxX3x9759xX16fxX78bxXae5xX3xXexX14a1xX23xX1xX3xXa0xX3cxX3xXcxXddxX23xX1xX3xX113xX702xX27xX3xX23xX641xX8axX3xX1a0xX1a1xX1a0xX2xX15fxX0xX91xXbxX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX5xXdxX2fxX0xX91xX27xX5xX2fxX0xX80xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX187xXaxX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xX91xX80xXdxX68xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX27xXexX1xX124xX187xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxX187xX6xX23xX22xX0xX91xXbxX2f
Thu Trang