Vào ký túc xá trộm xe máy, cặp “đạo chích” lĩnh 63 tháng tù
(Baohatinh.vn) - Viện KSND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với tòa án cùng cấp vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với các bị cáo Nguyễn Đức Thọ (SN 1992, trú tại xã Cẩm Quang) và Nguyễn Xuân Hóa (SN 1993, trú tại xã Cẩm Bình), đều thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.
c5a8x14528x11716x1660fx10a51x11c5bx12029x15dccx1061fx12a06x12ef2x11c4axe20ax1593exf971x15118xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12c8fxe1c9xcb63xXexX0x161a2xXaxX17xX18xX19xXexX0xf40cxf653xX19x15ee4xXexX0xXaxc5b8xX9x15557xXdxX18xda9dxX2fxf490x133e8x15ddexX5x16699xXbxXdxX17xX32xXex124e4xf721xX24xX9x12bc5xcb54xX9xXbx11f41xX2cxX9x14e8ex10ef4xX9xXbx10ac9xe6b2xXcxX9xX46xX17xX9xXcxX47xX26x1096cxX9xX2cx1425fxX33xX9xX32x107bdx1170fxX24xX9xX2cxXax1164cxX2cxXaxX32xX9xXdx15b4axe2a1xXaxX9xdc5exf6a8xX9xXbxXaxX47xX68x10470xX9xXbx11c4dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x162c4xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX35xf871xX68xX9xd967x141aexf27exX2xX9xXax10fb5xX26xX8exX68xX9xX4xc808xXcxX9x14406xX97xX26x14103xX68xX9xX33xXax10b55xX35xX9xXaxec5bxX33xX9x12b10x144a7xX35xX9xXbx1141bxX18xX9xX47xX68xX9xX2cxX75xX68xX72xX9xX2cxda5dxX33xX9xXafxdfe4xX18xX9xXcx141c3xX9xX33xXaxX35xXa3xX68xX9xXbxXb4xX18xX9xX2fx140fexX9xXbxXaxX9dxXcxX9xX46xe9c0xXbxX9xX46xd2f8xX9xX2cxf2d2xX68xX72xX9xX3fxXaxX18xX35xX9xX5bxXa8xX35xX9xXafxXb0xX35xX9xX2cxX47xX2cxX9xX23x11dd1xX9xX2cxX47xX24xX9xX93xX72xX97xX26x14ef8xX68xX9x10858x12366xX2cxX9xX5xXax12f7cxX9x14229xX92xX93xX9xX2axdf58xX114xc97exX54xX9xXbxX4axX43xX9xXbxX5cxX35xX9xX46xebd8xX9xX4xX9dxXcxX9xcfc0xX97xX18xX68xX72xd207xX9xXafxX3cxX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9xXa0xX97x15012xX68xX9xX86x13c22xX18xX9xX10fxX92xX93xX9xX2axX114xX114xX6cxX54xX9xXbxX4axX43xX9xXbxX5cxX35xX9xX46xX122xX9xX4xX9dxXcxX9x13dfbx120a1xX68xXaxX12dxX54xX9xX5bxd12fxX97xX9xXbxXaxX97xX4bxX2cxX9xXaxX97xX26xX8exX68xX9xX4xX9dxXcxX9xXa0xX97xX26xXa3xX68xX9xX10fxX86xX3cxX9xX5xX67xX68xXaxX12dxX9xXafxX163xX9xXbxX4bxX35xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX2cxeb7axX33xX9xXbxX3cxX35xX9xX2fx13064xX68x1564cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX46xXbxd99fxX18xXdxX35xX72xX68xe7eexX9xX2cxX17xX68xXbxX17xX4axc9e5xX32xXexX0xX35xXcxX72xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x114b7xX35xX19xXbxXaxX1c4xX6bxe269xX1e2xX33xX46xX1ccxXaxX17xX35xX72xXaxXbxX1c4xd95axX1e2xX1e2xX33xX46xX32xX9xX2fxX4axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c4xX1cxX1cxX35xX19dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX68xXaxX19dxXafxX68xX1cxX68xX17xX1dbxX2fxX1cxX2axc6e6xX1eex11783xX1cxX2axX1e2xX6bxX19xX6cxX1e2xX6bxX1e2xX114x1576exX1eexXbxX218xX1e2xX2axX116xXdxX1e2xX19dx15407xX33xX72xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXafxX18xX24xX9xX3fxX26xX9xXbxX97xX2cxX9xX46xX18xX9xXbxX4axX24xXcxX9xX46xX17xX9xXcxX18xX26xX9xX2cxX18xX33xX9xX19xX18xX24xX9xX2cxXaxX35xX2cxXaxX9xXdxX35xX68xXaxX9xX6bxX6cxX9xXbxXaxX18xX68xX72xX9xXbxX97xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX68xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX46xXbxX1bexX18xXdxX35xX72xX68xX1c4xX9xX22dxX97xX2fxXbxX35x16727xX26xX1ccxX32xXexX4xX47xX2cxX9xX23xXfaxX9xX2cxX47xX24xX9xX5xXaxX10dxX9xX10fxX47xX24xX9xXbxX4axX193xX68xX72xX12dxX54xX9xX86xX13fxX18xX9xXbxX4ax14267xXb0xX2cxX9xXafxX3cxX68xXaxX9xXcxX13fxX68xX72xX9xX68xX72xc806xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxX47xX24xX9xXbxX4axX5cxX68xX72xX54xX9xX68xX72xX3cxX26xX9xX116xX6bxX1cxX216xX1cxX116xX1e2xX2axX216xX54xX9xX86xX13fxX18xX9xXafxX3cxX9xX5xXaxX10dxX9xX5bxX122xX9xX2cxX75xX68xX72xX9xX68xXaxX18xX97xX9xX5bxX4bxXbxX9xX68xXax1023axX33xX9xXafxX3cxX24xX9xX3fxXaxX97xX9xX3fxX61xX9xXbxX43xX2cxX9xX46xX47xX9xX5xX4axX2c9x1465dxX68xX72xX9xX107xX5cxX35xX9xXaxX10dxX2cxX9xX86xX3cxX9xX5xX67xX68xXaxX19dxX9xX92xX18xX97xX9xX3fxXaxX35xX9xXbxXaxXc0xX26xX9xX2cxXaxX35x138abxX2cxX9xX46xX17xX9xXcxX47xX26xX9xXaxX35xX8exX97xX9xX86xX24xX68xX19xX18xX9xX3bxX35xX2fxX35xX24xX68xX9xX2cx14e91xX18xX9xX2cxXaxXfaxX9xX2xX2c9xXd5xX68xX72xX9xX5xXaxXfaxX9xe76bxX18xX9xX10fxX2fxX35xX68xXaxX9xXafxX35xXa3xX68xX9xX5xX4axX2c9xX346xX68xX72xX9xX107xX5cxX35xX9xXaxX10dxX2cxX9xX86xX3cxX9xX5xX67xX68xXaxX12dxX9xX19xX2d9xX68xX72xX9xXc8xX9xXaxX35xXa3xX68xX9xX68xXaxX3cxX9xX15bxX116xX9xX2cxX388xX18xX9xX3fxXaxX97xX9xX3fxX40xX9xXbxX43xX2cxX9xX46xX47xX54xX9xX2cxXaxX43xX68xX72xX9xX5bxX122xX9xX19xX75xX68xX72xX9xXafxX18xXcxX9xX33xXaxX47xX9xX3fxXaxX13fxX18xX9xX5bx11549xX9xXdxXc0xX26xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX46xX17xX19dxX9xX92xX18xX97xX9xX5bxX13fxX54xX9xX2cxX57xX33xX9xX5bxXe4xX35xX9xX68xX3cxX26xX9xX72xXe1xX35xX9xXbxX3cxX35xX9xX2fxX19bxX68xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX5bxX2c9xXacxX2cxX9xXafxX3cxX24xX9xX15bxX15cxX68xXaxX9xX2xX2c9xXd5xX68xX72xX9xX5bxX401xX9xXbxX35xXa3xX97xX9xXbxXax15b9dxX9xX68xXaxX2c9xX68xX72xX9xX23xXfaxX9xX33xXaxX47xXbxX9xXaxX35xX8exX68xX54xX9xX23xX193xXbxX9xX72xX35xcbfbxX19dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15bxX24xX19xX26xX32xXexX128xX97xX47xX9xXbxX4axX15cxX68xXaxX9xX5bxX35xX163xX97xX9xXbxX4axX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXc0xX26xX54xX9xXbxX4axX24xX68xX72xX9xX3fxXaxX24xX19bxX68xX72xX9xXbxXaxX346xX35xX9xX72xX35xX18xX68xX9xXbxXc4xX9xX68xX72xX3cxX26xX9xX6cxX1e2xX1cxX2axX116xX1cxX116xX1e2xX2axX223xX9xX5bxX36bxX68xX9xX68xX72xX3cxX26xX9xX2axX1eexX1cxX1e2xX2axX1cxX116xX1e2xX2axX6bxX54xX9xX5xXaxX10dxX9xX2cxX75xX68xX72xX9xXafxXb0xX35xX9xX5bxXa8xX35xX9xXbxX2c9xXacxX68xX72xX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9x15a41xX35xX68xXaxX9xX5xXaxX3cxX68xXaxX9xX10fxX5bxX122xX9xX5bxX2c9xXacxX2cxX9xX46xXddxXbxX9xX46xXe1xX9xXbxX5cxX35xX9xXcxX4bxXbxX9xXafxX453xX9xX47xX68xX9xX3fxXaxX47xX2cxX12dxX9xX2cxXb4xX68xX9xXbxXaxX2d9xX2cxX9xXaxX35xX8exX68xX9xXbxXaxXa3xXcxX9xX116xX9xXafxX453xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX2cxX193xX33xX9xX46xX17xX9xXcxX47xX26xX9xXbxX4axXa3xX68xX9xX5bxXfaxX18xX9xX23xX3cxX68xX9xXaxX97xX26xX8exX68xX9xX4xX9dxXcxX9xX46xX97xX26xXa3xX68xX9xX4ax13c2fxX35xX9xX5bxX2c9xX18xX9xXdxXa3xX68xX9xXaxX97xX26xX8exX68xX9xX86xX2c9xXd5xX68xX72xX9xX92xXd5xX68xX9xX23xX47xX68xX9xXdxXc0xX26xX9xXbxX35xX163xX68xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX68xXaxX18xX97xX9xXbxX35xXa3xX97xX9xX46xX3cxX35xX19dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15bxX24xX19xX26xX32xXexX4xXd5xX9xf048xX97xX18xX68xX9xX5bxX35xX163xX97xX9xXbxX4axX18xX9xX46xX47xX2cxX9xX5bxXfaxX68xXaxX54xX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9xXa0xX97xX13bxX68xX9xX86xX13fxX18xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX72xX35xX18xX9xXcxX4bxXbxX9xXafxX453xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX2cxX193xX33xX9xX46xX17xX9xXcxXe4xX9xXbxXe4xX9xXafxXb0xX35xX9xXafxX18xX35xX9xXbxX4axXb4xX9xXafxXc4xX18xX9xXdxX3cxX9xX68xX72xX2c9xX346xX35xX9xX3fxXaxXc8xX35xX9xX46xX2c9xXb0xX68xX72xX9xXafxXc4xX18xX9xXdxX3cxX9xX68xX72xX2c9xX346xX35xX9xXbxXaxX2d9xX2cxX9xXaxX3cxX68xXaxX54xX9xX72xX13bxX26xX9xXbxXaxX35xX8exXbxX9xXaxX5cxX35xX9xX116xX6bxX19dxX223xX1e2xX1e2xX19dxX1e2xX1e2xX1e2xX5bxX1ccxX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9xX107xX108xX2cxX9xX5xXaxX10dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX72xX35xX18xX9xXbxX4axX4bxXcxX9xX2cxX193xX33xX9xX6cxX9xXafxX453xX54xX9xX6cxX9xX46xX17xX9xXcxXe4xX9xXbxXe4xX54xX9xXafxXb0xX35xX9xXafxX18xX35xX9xXbxX4axXb4xX9xX72xX35xX43xX33xX9xX2fxX108xX2cxX54xX9xX72xX13bxX26xX9xXbxXaxX35xX8exXbxX9xXaxX5cxX35xX9xX223xX216xX19dxX6bxX1eexX1e2xX19dxX1e2xX1e2xX1e2xX5bxX19dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX15bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxX35xX9xX33xXaxX35xXa3xX68xX9xX46xXe1xX54xX9xX2cxX47xX2cxX9xX23xXfaxX9xX2cxX47xX24xX9xX5bxX122xX9xXbxXaxX3cxX68xXaxX9xX3fxXaxX9dxX68xX9xXbxXaxXc4xX18xX9xX68xXaxX32exX68xX9xXaxX3cxX68xXaxX9xXafxX35xX9xX33xXaxX5cxXcxX9xXbxX4bxX35xX9xX2cxX388xX18xX9xXcxX15cxX68xXaxX19dxX9xX92xX18xX97xX9xX3fxXaxX35xX9xX2cxX13bxX68xX9xX68xXaxX193xX2cxX9xX2cxX47xX2cxX9xXbxX15cxX68xXaxX9xXbxX35xX36bxXbxX54xX9xX86xX107xXa0xXa0xX9xXbxX97xX26xXa3xX68xX9xX33xXaxX5cxXbxX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9xX107xX108xX2cxX9xX5xXaxX10dxX9xX6cxX1e2xX9xXbxXaxX47xX68xX72xX9xXbxX75xX9xX72xX35xX18xXcxX1ccxX9xX93xX72xX97xX26xX104xX68xX9xXa0xX97xX13bxX68xX9xX86xX13fxX18xX9xX6cxX6cxX9xXbxXaxX47xX68xX72xX9xXbxX75xX9xX72xX35xX18xXcxX54xX9xXbxX4axX24xX68xX72xX9xX5bxX13fxX9xX72xX575xXcxX9xX2cxX19bxX9xX114xX9xXbxXaxX47xX68xX72xX9xXbxX75xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23xX19bxX68xX9xX47xX68xX9xXcxX3cxX9xX23xXfaxX9xX2cxX47xX24xX9xX2cxXaxX2c9xX18xX9xX2cxXaxXc0xX33xX9xXaxX3cxX68xXaxX9xX46xX24xX68xX72xX9xX2cxX388xX18xX9xX5xXb4xX18xX9xX47xX68xX9xX68xXaxX13bxX68xX9xX19xX13bxX68xX9xXaxX97xX26xX8exX68xX9xX4xX18xX68xX9xX399xX4bxX2cxX19dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1331dxX97xXbxXaxX24xX4axX32xXexX0xX23xXexX3bx11a75xX68xX9xX5xXaxX3cxX68xXaxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Văn Thành