Thanh tra gì mà lắm thế?!

(Baohatinh.vn) - Theo thông báo, từ nay đến cuối năm, công ty X. sẽ tiếp tục có 4 đoàn… thanh tra, kiểm tra nữa (nội dung cũng gần giống các cuộc trước). Như vậy, tính tổng cộng từ lập Xuân đến Đông chí, công ty X. đã tiếp những…“thập nhị” đoàn thanh tra, kiểm tra. Bình quân mỗi tháng một đoàn!

Các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp, ngành đều có lý riêng của mình khi đi làm việc. Còn công ty X. thời gian để tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh buộc phải bị “bớt xén” để dành phục vụ các đoàn làm việc.

thanh tra gi ma lam the

Theo quy định, trong một năm, chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra không quá một lần/một doanh nghiệp. Tuy nhiên, do các đoàn thanh tra, kiểm tra đều độc lập với nhau – nghĩa là việc anh anh làm, việc tôi tôi làm. Không có “trọng tài”, không có “đầu mối” chủ trì, thành ra như “rắn không đầu”, hệ quả là các doanh nghiệp phải chịu nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hơn đáng có.

Thiết nghĩ, để chấn chỉnh việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp, chồng chéo đối với doanh nghiệp, cần phải có một cơ quan đầu mối, chủ trì sắp xếp hợp lý, đúng quy định hoạt động này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast