Toàn bộ nhân viên, bệnh nhân BVĐK Hà Tĩnh âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Theo kết quả xét nghiệm mới nhất, 957 cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại BVĐK Hà Tĩnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, ngay sau khi các F1 của bệnh nhân P.C.C công tác tại BVĐK Hà Tĩnh có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, bệnh viện tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mới vào điều trị.

Toàn bộ nhân viên, bệnh nhân BVĐK Hà Tĩnh âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2

Kết quả cho thấy, 957 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; trong đó số cán bộ, nhân viên bệnh viện là âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast