(Baohatinh.vn) - Đại hội X, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh bầu 15 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Trần Nam Phong được BCH nhiệm kỳ mới bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Đại hội X, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh bầu 15 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Trần Nam Phong được BCH nhiệm kỳ mới bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh khai mạc Đại hội X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 7/7, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh long trọng khai mạc Đại hội X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.

Dự đại hội Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh; họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Các đại biểu dự Đại hội X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT cũng như các tác phẩm của văn nghệ sỹ tỉnh nhà đã góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hướng tới mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 Phan Trung Hiếu trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm thành lập hội

Bên cạnh việc khuyến khích sáng tạo những giá trị mới, việc bảo tồn, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa vật thể, phi vật thể đã được quan tâm.

Công tác xây dựng đội ngũ, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, công tác lý luận phê bình, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, chế độ đãi ngộ, khuyến khích, tôn vinh các văn nghệ sỹ được chú trọng. Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành hội đã xét kết nạp thêm 45 hội viên mới, 13 hội viên được kết nạp vào hội chuyên ngành Trung ương.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trần Nam Phong báo cáo kết quả hoạt động Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khóa IX

Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức nhiều đợt phát động sáng tác cho các hội viên, cộng tác viên; nhiều tác phẩm đã tham gia các cuộc thi và liên hoan, triển lãm nghệ thuật của Trung ương và khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Trưởng ban Lý luận phê bình - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Hà Quảng: Cuộc sống và con người Hà Tĩnh có những nét đa dạng và phong phú riêng, văn học Hà Tĩnh đang trên đường phát triển để phản ánh được vẻ đẹp đó, góp phần thúc đẩy đời sống tinh thần, văn hóa quê hương hòa chung tiếp bước cùng cả nước.

Kể từ tháng 7 năm 2015 đến nay, Hội đã xuất bản được 56 số Tạp chí Hồng Lĩnh, có hơn 20 ấn phẩm của tập thể hội và gần 100 đầu sách của hội viên được xuất bản…

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh ngày càng lớn mạnh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, duy trì hoạt động văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh đạt mức khá cao so với các tỉnh trong khu vực, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần quê hương, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới…

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam gửi đến Đại hội X, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025...

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

... và trao Cờ thi đua năm 2019 cho Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định hội đã có nhiều đóng góp trong xây dựng văn hóa, nền tảng con người, tạo nên những phẩm chất riêng, đặc trưng của con người Hà Tĩnh, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua, tình hình trong nước cũng như tỉnh nhà có nhiều khó khăn, thử thách nhưng Hà Tĩnh đã có những bước phát triển bền vững, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ các hoạt động của Hội Liên hiệp VHNT, tạo động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, Hội Liên hiệp VHNT cần đa dạng hóa các hoạt động, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam cũng như văn hóa, con người Hà Tĩnh; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của hội viên; tích cực tham gia đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, tư tưởng lệch chuẩn để góp phần làm lành mạnh nền tảng văn hóa tư tưởng.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên xây dựng hội thành mái nhà chung, gắn bó, đồng hành, khích lệ hội viên trong sáng tác, hoạt động chuyên môn; đề cao giá trị chân thiện mỹ; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy với dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm” cho Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chấp hành bầu ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng hoa chúc mừng BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025...

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Ông Trần Nam Phong giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng hoa cho các ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thôi giữ chức trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]