Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng tháng cao điểm xây dựng NTM, hàng trăm người dân địa phương cùng với cán bộ, nhân viên các đơn vị, tổ chức… đã về xã biên giới Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) ra quân xây dựng NTM.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Sáng 29/5, xã Hương Liên phát động tháng cao điểm xây dựng NTM

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Từ sáng sớm, hàng chục hộ dân thôn 4 đã có mặt để giải tỏa hành lang giao thông, chỉnh trang khu vực nhà văn hóa.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Ở các thôn, người dân phấn khởi, hăng hái tham gia hưởng ứng tháng cao điểm.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Cùng với người dân địa phương, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức huyện Hương Khê cũng có mặt để tham gia thực hiện các phần việc.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh (đơn vị đỡ đầu) tham gia giải tỏa hành lang giao thông

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Hữu Mai - người dân thôn 3, xã Hương Liên chia sẻ: Mặc dù đang là thời điểm thu hoạch lúa xuân, tuy nhiên gia đình chúng tôi vẫn cắt cử người để tham gia xây dựng NTM cùng làng xóm. Với sự giúp sức của nhiều lực lượng nên các phần việc cũng nhanh chóng được hoàn thành.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Các lực lượng hỗ trợ bà con Nhân dân di dời công trình phụ.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Trong ngày ra quân, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị phụ trách chung đỡ đầu xã Hương Liên xây dựng NTM) đã đến đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung, phần việc.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Theo kế hoạch, các hoạt động trọng tâm trong tháng 6 gồm: chỉnh trang vườn hộ, di dời chuồng trại, làm giao thông.

Xã biên giới Hà Tĩnh ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã giao cho UBND xã tạm ứng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, đồng hành với các thôn (trong hỗ trợ vật liệu). Trên cơ sở những đầu việc lớn, các trưởng đoàn công tác phối hợp với đơn vị đỡ đầu, chỉ đạo các thôn trong xây dựng kế hoạch lao động trong từng tuần.

Ban mặt trận các thôn rà soát các hộ, đôn đốc triển khai thực hiện các phần việc của gia đình, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh.

Ngay đầu tháng 6, xã Hương Liên sẽ tổ chức sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm chuyên đề xây dựng NTM để tạo sự thống nhất, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy xã

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast