Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, từ đầu tháng 10/2012 các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã khẩn trương tiến hành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trên 3 nội dung về tư tưởng, công tác cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu...

Cần hiểu cho đúng về “Suy thoái tư tưởng chính trị”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, từ đầu tháng 10/2012 các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã khẩn trương tiến hành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trên 3 nội dung về tư tưởng, công tác cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu...

Vào dịp này, đi xuống các địa phương, đơn vị, chúng tôi nghe nhiều cán bộ, đảng viên nói về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống.Tuy nhiên, theo đồng chí H, một “chuyên gia” trong công tác xây dựng Đảng thì trong thực tế vẫn còn một số đồng chí (nhất là ở cơ sở) hiểu chưa đúng về suy thoái tư tưởng chính trị.Có trường hợp nhầm lẫn với suy thoái về chính trị; trường hợp khác lại nhầm lẫn với suy thoái về tư tưởng văn hóa, tư tưởng pháp luật...

Trước tình hình như vậy, tôi liền hỏi đồng chí H :

-Vậy theo anh thì hiểu về suy thoái tư tưởng chính trị cho đúng ?

Thấy tôi hỏi, đồng chí H suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

-Tư tưởng chính trị thể hiện rõ nhất khi lợi ích dân tộc được đặt lên trên hết; yêu nước, thương dân đặt lên trên hết. Vì vậy, ai đó xa rời quyền lợi dân tộc, quyền lợi của cộng đồng, sa vào lợi ích nhóm. Ai đó bàng quan trước những sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội, chỉ cốt lo cho riêng mình, thờ ơ trước đời sống khó khăn, hoạn nạn của đồng bào, của bà con lối xóm, của những người xung quanh thì chính là họ đã suy thoái về tư tưởng chính trị ...

Nghe đồng chí H trả lời như vậy, tôi thấy mấy người xung quanh tỏ ý đồng tình. Một đồng chí cán bộ cơ sở chân thành nói: đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu đúng suy thoái tư tưởng chính trị được nêu trong NQT.Ư4 (Khóa XI)”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thuật ngữ “suy thoái tư tưởng chính trị” được Đảng ta chính thức sử dụng lần đầu tiên trong Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (2-1999). Trước đó, ở Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994), Đại hội VIII (6-1996), Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (7-1998) cũng đã đề cập nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ biểu hiện là: mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù; phai nhạt lý tưởng; lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới; tha hóa đạo đức, lối sống; hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về sự lãnh đạo của Đảng.“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ. Lần này, Hội nghị Trung ương 4, khóa XI chỉ ra khá rõ ràng, cụ thể những biểu hiện khác nhau của “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. Đó là: “phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.

Nguồn: xaydungdang.org.vn

Trung Thực.


Trung Thực.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]