(Baohatinh.vn) - Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Phùng Xuân Nhạ cùng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng điều hành.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, các ban tuyên giáo đã cơ bản thực hiện xong sắp xếp bộ máy theo tinh thần Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên đảm bảo giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hà Tĩnh, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, 6 tháng đầu năm,ban tuyên giáo nhà đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên truyền đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của các bộ, đảng viên và Nhân dân vào thành công đại hội và cuộc bầu cử.

Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Ở cấp huyện và tương đương, đã tổ chức tiếp sóng trực tuyến tại 17 điểm cầu; cấp cơ sở đã có hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo được định hướng hoạt động đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được chú trọng....

Việc triển khai Chỉ thị số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh đang tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh như: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh; Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đóng góp của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập tỉnh”; biên soạn sách “Hà Tĩnh - Thành tựu 30 năm sau ngày tái lập tỉnh”….

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chiều sâu, lan tỏa rộng rãi; tổ chức thực hiện kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT-XH các địa phương, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác tuyên giáo.

Tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai các kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, vấn đề Nhân dân quan tâm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền cần thực hiện đa dạng, phù hợp nhằm tạo ổn định tư tưởng trong Nhân dân; tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc-xin, tích cực chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch...

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động gắn với thực hiện các nhiệm vụ trong tâm.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền toàn dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “trận địa nào giữ vững trận địa đó”; tuyên truyền phát huy vai trò của tổ liên gia, tổ Covid cộng đồng; phối hợp với MTTQ các cấp chuyển tài tài liệu, thông tin tuyên truyền đến các tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch qua hệ thống mạng xã hội.

Tuyên truyền người dân Hà Tĩnh chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch trên địa bàn và có các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, ủng hộ các địa phương đang chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh trên cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần triển khai nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực chất, hiệu quả hơn, bám sát 3 cốt lõi trọng tâm là học tập, làm theo và nêu gương.

Trước mắt, đề nghị ban tuyên giáo các cấp gấp rút hoàn thành quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hội nghị, hoạt động đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]