(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 tính đến thời điểm này, nhiều thông số về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Hà Tĩnh cao hơn cùng kỳ nhiệm kỳ trước. Bên cạnh sự tác động từ tinh thần quyết liệt của Trung ương, lý do có kết quả trên còn đến từ chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, các nhiệm vụ trọng tâm.

Không né tránh, các thông số kiểm tra, giám sát tăng so nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 tính đến thời điểm này, nhiều thông số về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Hà Tĩnh cao hơn cùng kỳ nhiệm kỳ trước. Bên cạnh sự tác động từ tinh thần quyết liệt của Trung ương, lý do có kết quả trên còn đến từ chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm, các nhiệm vụ trọng tâm.

Không né tránh, các thông số kiểm tra, giám sát tăng so nhiệm kỳ trước

Từ kết luận của UBKT Huyện ủy Đức Thọ đối với một số đảng viên Đảng bộ Đức Lâm, ngày 12/9/2018, UBND huyện Đức Thọ đã ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND về việc kỷ luật đối với ông Đinh Văn Hợp - công chức địa chính, nông nghiệp xã này với hình thức: Buộc thôi việc

Theo đó, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.208 đảng viên; 2.698 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 32 đảng viên, 90 tổ chức đảng; tăng 32 đảng viên, 24 tổ chức đảng so với giai đoạn 2011 - 2013. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát 26 đảng viên, 34 tổ chức đảng; tăng 26 đảng viên so với giai đoạn 2011 - 2013.

Với sự quyết liệt của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp cũng đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với con số: kiểm tra 366 đảng viên, 51 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề 1.931 đảng viên, 1.454 tổ chức đảng. Điều đáng nói, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 36 đảng viên, 15 tổ chức đảng (tăng 16 đảng viên, 7 tổ chức đảng); giám sát 16 đảng viên, 17 tổ chức đảng (tăng 3 đảng viên, 6 tổ chức đảng).

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành: "Trong nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 15 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong khi chưa nhiệm kỳ nào thực hiện được trên 10 cuộc. Điều này cho thấy sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, UBKT, nhưng quan trọng hơn, đó là các phương pháp phát hiện vấn đề".

Không né tránh, các thông số kiểm tra, giám sát tăng so nhiệm kỳ trước

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được cấp ủy các cấp thực hiện thường xuyên. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Nam Hương - Thạch Hà trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu).

Cũng trong nhiệm kỳ này, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành 3 tổ chức đảng, tăng 2 tổ chức so với giai đoạn 2011-2013. Nội dung vi phạm chủ yếu là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra các vi phạm tại địa phương, đơn vị; vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các con số trên cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo với nhiều nội dung gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng Đảng nói chung. Bám sát tinh thần chỉ đạo, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, UBKT các cấp ở Hà Tĩnh đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát trên những nội dung nghị quyết này, trong đó gắn chặt với vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.

Nhờ vậy, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát các nghị quyết, chỉ thị này chiếm tỷ lệ khá lớn. Nhiều cấp ủy như Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên… đã đưa việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 -CT/TW thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

Không né tránh, các thông số kiểm tra, giám sát tăng so nhiệm kỳ trước

Các ấn phẩm được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xuất bản dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành

Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: "Các kết quả trên, trước hết, có sự tác động từ khách quan, đó là chỉ đạo xuyên suốt của toàn ngành, thực hiện quyết liệt theo tinh thần của Trung ương Đảng. Về phía chủ quan, Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ này, đã tập trung quyết liệt hơn cho công tác kiểm tra, giám sát trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như: Xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên...".

Ngoài lý do trên, ở Hà Tĩnh, việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng – an ninh luôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng. Cũng theo ông Nguyễn Văn Thành, "lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy, UBKT các cấp ở Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ giám sát thường xuyên". Từ tinh thần đó, cấp ủy từ tỉnh đến huyện đã thường xuyên tổ chức các cuộc giám sát đối với cấp ủy cấp dưới, nhất là với đảng ủy các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Do đó, số lượng các cuộc giám sát tăng lên rất đáng kể ở từng cấp, cao nhất là cấp huyện.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên Biện Văn Thuyết trao đổi: "Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, có đóng góp rất lớn của người dân, do đó, phải tăng cường giám sát để phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 6 đảng ủy về xây dựng nông thôn mới; giám sát 2 cuộc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát đồng chí Huyện ủy viên - Trưởng phòng NN&PTNT trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Tính chung, riêng Ban Thường vụ Huyện ủy, năm 2018 đã thành lập 6 đoàn giám sát 12 cuộc. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng đã giám sát xây dựng cơ bản tại xã Cẩm Lạc, Cẩm Phúc trong tháng 7, tháng 8. Một số xã đã tăng cường giám sát và thực hiện tốt như Cẩm Nhượng, Cẩm Hà, Cẩm Duệ...".

Không né tránh, các thông số kiểm tra, giám sát tăng so nhiệm kỳ trước

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái dự và chỉ đạo hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức vừa qua.

Ông Thuyết còn cho biết thêm: Trước đây, việc kiểm tra, giám sát thường né tránh các lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản, tài nguyên - môi trường, nhưng hiện nay, nhờ chỉ đạo của cấp trên nên đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đây, UBKT Huyện ủy đã phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong năm này, một số đồng chí lãnh đạo xã đã phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật vì vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên - môi trường.

Từ thực tế "trải nghiệm" nghề, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Huyện ủy Đức Thọ "bổ sung": Kết quả kiểm tra, giám sát có được còn nhờ hệ thống văn bản chỉ đạo đồng bộ, đầy đủ; các cuộc tập huấn nghiệp vụ được tổ chức bài bản, do đó, trình độ người làm công tác kiểm tra được nâng cao.

Đây cũng là lý do để con số về kiểm tra, giám sát tăng. Riêng việc kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, năm 2015, UBKT Đức Thọ thực hiện 57 cuộc thì đến năm 2017 đã đến 65 cuộc, 9 tháng đầu năm 2018 gần 45 cuộc. Việc giám sát đảng viên, năm 2015, cấp ủy huyện Đức Thọ giám sát 15, UBKT giám sát 23 đảng viên thì đến năm 2017, cấp ủy giám sát 59 và UBKT giám sát 51 đảng viên.

Mạnh Hà


Mạnh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]