(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tổ chức ngày hôm qua, sáng nay (23/12), các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thảo luận rộng rãi, làm sâu sắc hơn về các Nghị quyết quan trọng này.

Tâm huyết thảo luận, làm sâu sắc thêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tổ chức ngày hôm qua, sáng nay (23/12), các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thảo luận rộng rãi, làm sâu sắc hơn về các Nghị quyết quan trọng này.

>> Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

>> Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

*Tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tới dự và phát biểu định hướng thảo luận.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Sau đợt học tập này, Đảng ủy Khối phải tổ chức quán triệt, học tập đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện.

Tham gia thảo luận, các đảng viên các đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến góp ý vào nội dung Nghị quyết và các chương trình hành động của Tỉnh ủy; liên hệ các nội dung của các Nghị quyết với thực tiễn tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu thẳng thắn thừa nhận: Soi vào 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa do Trung ương nhận diện, các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên, tùy từng mức độ đều có ít nhiều biểu hiện suy thoái như: việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng chưa nghiêm, nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều doanh nghiệp chưa thực sự được phát huy, vai trò của các tổ chức đoàn thể chưa mang tính thực chất; nhiều cán bộ bảo thủ, ít học hỏi, không năng động, tư duy kinh tế hạn chế, thiếu sâu sát cơ sở...

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Ông Mai Xuân Hùng – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: Việc phê bình và tự phê bình trong của cán bộ, đảng viên chưa mang tính thực chất, đang còn né tránh, nhất là các đảng viên cấp dưới chưa mạnh dạn thể hiện quan điểm, chính kiến của mình. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận, nhất là những người nắm vai trò lãnh đạo.

Để thực hiện tốt Nghị quyết, các đảng viên đều khẳng định, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi mình, tự kiểm điểm nghiêm túc và phấn đấu học hỏi. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Bà Nguyễn Thị Diên - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh: Ngân hàng là một lĩnh vực nhạy cảm, dễ vướng vào 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết T.Ư 4 đã nhận diện. Vì vậy, Đảng bộ ngành sẽ đề ra các chương trình hành động sát đúng, có các chế tài cụ thể, đủ mạnh để hạn chế tình trạng này.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp tục nhấn mạnh một số nội dung cơ bản của Nghị quyết; ghi nhận việc học tập nghiêm túc, thấm nhuần và những trăn trở tìm giải pháp khắc phục của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đi sâu phân tích 27 biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa mà các đảng bộ, chi bộ, mỗi đảng viên phải nhận diện được, nghiêm túc tự kiểm tra, tự kiểm điểm để có các chương trình hành động cụ thể, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Sau đợt học tập này, Đảng ủy Khối phải tổ chức quán triệt, học tập đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện.

*Phát biểu tại buổi thảo luận của Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị từng cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn những nội dung đã được học tập, quán triệt, đồng thời căn cứ vào vai trò, trách nhiệm của mình, nhanh chóng chuyển thành hành động cụ thể, khẩn trương, nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao nhất để Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đi vào cuộc sống.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng vũ trang. Lực lượng công an phải là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nghị quyết; nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra việc suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc; tự diễn biễn và tự chuyển hóa trong lực lượng công an.

Sau khi thảo luận, các đại biểu làm bài thu hoạch và góp ý cụ thể vào chương trình hành động của tỉnh, đồng thời tổ chức quán triệt rộng rãi trong ngành công an. Công an tỉnh phải xác định rõ tính tự giác của tập thể thường vụ trong việc phê bình, tự phê bình, đánh giá đúng sự thật để tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 đạt kết quả tốt.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Những biểu hiện suy thoái đã được đặt ra trong Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII đã nhận diện, “chỉ mặt đặt tên”. Vấn đề là “chữa bệnh”. Phương pháp có rồi, công cụ có rồi, bây giờ cần bàn tay trách nhiệm của mỗi đảng viên để “giải phẫu, cắt bỏ” các biểu hiện đó.

Tại buổi thảo luận, Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung làm rõ mối quan hệ giữa Nghị quyết TW4 khóa XI với Nghị quyết TW4 khóa XII, những yêu cầu đặt ra để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, cần phân biệt suy thoái chính trị và suy thoái tư tưởng chính trị, nguyên nhân để có các chương trình, giải pháp khắc phục, hạn chế.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Đại tá Trần Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Để thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết T.Ư4, cần tăng cường hành pháp, không có rào cản trong đấu tranh phòng chống tham những. Lực lượng công an phải báo cáo với tổ chức Đảng các biểu hiện tiêu cực, các loại tội phạm nhưng cũng cần các cấp ủy Đảng tích cực chỉ đạo, cung cấp thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững tình hình an ninh chính trị.

Nhiều đại biểu cho rằng, cần xác định rõ hơn vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong tiến trình đổi mới; một số doanh nghiệp, dự án lớn hoạt động không hiệu quả phải có biện pháp xử lý căn cơ. Đặc biệt, trong tiến trình hội nhập cấn làm rõ những thách thức đối với việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo môi trường, mang tính bền vững.

Đặc biệt, nội dung thảo luận của Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã đi sâu phân tích, đưa ra các giải pháp vào 3 dự thảo chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 của Tỉnh ủy; đóng góp xây dựng chương trình hành động của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tiếp theo.

*Chỉ đạo thảo luận tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định vai trò quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trong tình hình hiện nay.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt thời kỳ lãnh đạo đất nước, quyết định mọi thắng lợi về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, trong Đảng đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tác động đến nguy cơ tồn vong của chế độ, giảm sút lòng tin của nhân dân. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy khối chỉ đạo, phân tích làm sâu sắc thêm giá trị nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; liên hệ với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhiều năm qua.

Đối với Nghị quyết 05-NQ/TW “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, yêu cầu đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở đối chiếu với nội dung Nghị quyết, từ công tác quy hoạch tổng thể, thực hiện các dự án trọng điểm, tái cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học – công nghệ đến cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục để kêu gọi đầu tư…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi ý một số nội dung để đại biểu thảo luận về Nghị quyết số 06-NQ/TW và các vấn đề cần làm rõ trong 3 dự thảo chương trình hành động của tỉnh.

Theo sự gợi ý, 10 ý kiến phát biểu sáng nay đã dành phần lớn thời gian để phân tích Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Theo các đại biểu, so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII lần này đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa qua đó giúp nhận diện rõ những nguy cơ tác động xấu tới vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú – Đinh Quốc Thị thẳng thắn chỉ ra tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị “ngại” học lý luận, coi trọng kinh nghiệm; một số cán bộ khi nói thì sâu sắc nhưng thực thi nhiệm vụ thì sai phạm, dẫn đến phải xử lý kỷ luật.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm cho rằng, tới đây, các cấp ủy cần kiểm điểm sâu sắc, làm rõ từng biểu hiện suy thoái trong tổ chức, cán bộ; đồng thời, bày tỏ những băn khoăn trong thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng của MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tới dự và phát biểu tại buổi thảo luận của Thị ủy Kỳ Anh.

Dựa trên các nội dung của các NQ mà Tỉnh ủy quán triệt trong ngày 22/12, Thị ủy Kỳ Anh đã thảo luận, đưa ra các góp ý để xây dựng chương trình hành động, triển khai các nội dung của NQ đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Các ý kiến cho rằng, việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, do đó các NQ của T.Ư4 (khóa XII) ra đời đáp ứng thực tiễn. Tuy nhiên, nếu ra đời kịp thời, sớm hơn thì sẽ phù hợp để gắn kiểm điểm NQ với kiểm điểm cuối năm 2016, làm như vậy sẽ sâu sắc hơn.

Nội dung của các NQ đã sát với thực tế khi chỉ ra 27 biểu hiện. Vì vậy, trong chương trình hành động phải làm sao để cán bộ, đảng viên tự soi được 27 biểu hiện, tự đó có sự kiểm điểm, chỉnh đốn. Quá trình triển khai NQ cần làm rõ điểm mới giữa NQ T.Ư4 khóa XII so với XI; trong nhóm nhiệm vụ giải pháp cần gắn với thực hiện Chỉ thị 05…

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Đối với chương trình hành động thực hiện NQ 05, các đại biểu đều đồng tình cao với chủ trương phát triển KT-XH nhưng phải đảm bảo QP-AN. Tuy nhiên, đối với địa bàn thị xã cần được bổ sung làm rõ thêm các giải pháp mang tính đặc thù; rà soát lại các chỉ tiêu của HĐND gắn với chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ thị xã; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo địa chỉ; quan tâm vấn đề xây dựng cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề nợ xây dựng cơ bản nhất là đối với các đơn vị xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý, điều tiết quy hoạch, quản lý quy hoạch khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã...

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng để các NQ đi vào cuộc sống, cần rà soát, đánh giá và đưa ra các giải pháp tuyên truyền nội dung NQ đến tận cơ sở. Muốn làm được điều này, việc đầu tiên là ngay từ thường trực, BTV thị xã phải có sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện các nội dung cũng như khi kiểm điểm.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Thị xã cần triển khai NQ một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong phát triển KT-XH luôn nhất quán với mục tiêu xây dựng KKT Vũng Áng trở thành động lực cho sự phát triển của thị xã, của tỉnh và cả khu vực. Chính vì vậy, cần tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư, triển khai các dự án có quy mô, tiềm lực trên địa bàn.

* Buổi thảo luận về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do BTV Huyện ủy Can Lộc tổ chức sáng nay có sự tham gia của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Nhiều cán bộ cốt cán huyện đã bày tỏ băn khoăn về tình trạng cán bộ thiếu gương mẫu, tham nhũng diễn ra ở cấp trung ương, một số địa phương; đồng thời đánh giá thực tiễn công tác xây dựng Đảng, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua.

Các đại biểu cũng đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về dự thảo các chương trình hành động của tỉnh nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều hạn chế; cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có chế tài xử lý cán bộ sai phạm; khuyến khích hơn nưa việc giám sát, phát hiện các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Đối với địa bàn huyện, liên quan đến Nghị quyết 05-NQ/TW, cần tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào địa bàn, giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động; chú trọng thực hiện việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Một số ý kiến đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cần lắng nghe ý kiến phản biện của các nhà khoa học và nhân dân trong điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

* Tại Thạch Hà, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến cơ chế tăng, giảm thẩm quyền, quyền lực của một số cá nhân người đứng đầu; công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thạch Hà Bùi Thị Hoàng Oanh tham gia thảo luận

Nhiều ý kiến cũng nêu về giải quyết bài toán phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là 3 đề án lớn của huyện (sản xuất rau, củ, quả; tái cơ cấu thương mại, dịch vụ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực)…

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà cho rằng: “Tình trạng cán bộ, đảng viên có thái độ chưa chuẩn mực trong công việc là rào cản đối với nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền. Vì thế, cần nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng; có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ phải khách quan, minh bạch”.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - Trần Việt Hà phát biểu thảo luận

Đồng chí Trần Danh Vinh – Bí thư Đảng ủy Thị trấn cho rằng: “Thông tin tuyên truyền còn nặng về những vấn đề tiêu cực, ít tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt, chưa có tính lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Điều này càng làm cho niềm tin của cán bộ, đảng viên thêm giảm sút”.

* Tại buổi thảo luận ở huyện Lộc Hà, phần lớn các ý kiến thừa nhận: Một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập còn đối phó, hình thức, nặng về bằng cấp; vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu chưa cao, chưa là tấm gương cho cấp dưới, quần chúng nhân dân noi theo; còn vun vén cá nhân; mê tín dị đoan.

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thị Thanh Huyền đề nghị cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt kết quả cao nhất

Để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các đại biểu đề nghị cần thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê trong Đảng; kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm đối với bất cứ cá nhân, tập thể nào...

tam huyet thao luan lam sau sac them nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Lê Văn Vượng cho ý kiến về Nghị quyết đổi mới, nâng cao chất lượng mô hình tăng trưởng.

Về Nghị quyết số 05-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự ưu tiên, tập trung để phát huy tiềm năng, lợi thế, không đầu tư dàn trải trong điều kiện địa phương còn khó khăn; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Đối với Lộc Hà, huyện tập trung cao cho phát triển kinh tế biển; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả; thực hiện tích tụ ruộng đất...

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]