(Baohatinh.vn) - 77 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn nguyên giá trị, khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Những giá trị về quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc luôn vang vọng non sông, nhắc nhở các thế hệ hôm nay vững bước đi lên trên con đường dân tộc ta đã chọn.

Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước

77 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn nguyên giá trị, khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Những giá trị về quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc luôn vang vọng non sông, nhắc nhở các thế hệ hôm nay vững bước đi lên trên con đường dân tộc ta đã chọn.

“Bỗng hôm nay nghe mùa thu mới gọi/ Bao nhiêu vui chất chứa bấy nhiêu ngày/ Ùa cả dậy, vui tràn đầy, chói lọi/ Những trái tim, những ánh mắt, bàn tay” - những câu thơ trong thi phẩm “Mùa thu mới” của nhà thơ Tố Hữu đang reo vang lên trong tâm hồn của những người Việt Nam yêu nước giữa những ngày thu lịch sử.

Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước

Cách đây 77 năm, ngày 2/9/1945, lời thề yêu nước, bảo vệ độc lập dân tộc đã vang lên tại vườn hoa Ba Đình rực nắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với đồng bào cả nước cùng Nhân dân các dân tộc trên thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập là sự kết tinh của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập và quyết tâm bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam.

Hưởng ứng lời hiệu triệu trong Tuyên ngôn Độc lập và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, toàn thể Nhân dân Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, với khát vọng độc lập, tự do đã làm nên những chiến công hiển hách. Từ đối phó với thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền non trẻ, đến mở các chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông (năm 1947), Biên giới (năm 1950), Đông xuân (năm 1953-1954) và đỉnh cao là thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước

Tranh tái hiện giờ phút chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Hào khí Cách mạng tháng Tám, âm vang của Tuyên ngôn Độc lập cùng với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do (năm 1966) vang vọng non sông, giục giã các thế hệ người Việt Nam sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Từ cuộc tổng tiến công Mậu Thân (năm 1968), đến ký Hiệp định Paris (năm 1973), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc tổng tiến công và nổi dậy ngày 30/4/1975 toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước oanh liệt của Nhân dân Việt Nam.

Những thành quả lớn lao, vĩ đại đó đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do. Trong quá trình ấy, chúng ta luôn tự hào có một Đảng cách mạng chân chính, có tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ lối, soi đường để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tầm vóc, sức mạnh của lời hiệu triệu yêu nước, bảo vệ độc lập dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 tiếp tục lan tỏa trong công cuộc đổi mới, dựng xây và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Sau 36 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện những di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, tự hào. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên; tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực; chỉ số phát triển con người (HDI) dần được cải thiện.

Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 190/193 quốc gia là thành viên Liên hợp quốc; đang tích cực xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN lớn mạnh; tham gia có hiệu quả các liên kết kinh tế khu vực và quốc tế trên nhiều cấp độ. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội, QP-AN được giữ vững.

Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước

Tinh thần đoàn kết dân tộc luôn là sức mạnh để đất nước vững vàng vượt lên khó khăn. Tranh minh họa internet

Đặc biệt, 2 năm qua, dù phải đối mặt với đại dịch COVID-19 nhưng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã giúp nước ta kịp thời kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường mới và từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

77 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn nguyên giá trị, khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Những giá trị về quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc luôn vang vọng non sông, nhắc nhở hôm nay vững bước đi lên trên con đường dân tộc ta đã chọn.

Con đường đi tới còn nhiều cam go, thử thách, bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiềm năng giá trị con người Việt Nam. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vì một Việt Nam phát triển hùng cường; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp thu những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… Đó chính là sự tiếp nối mạch nguồn những giá trị thiêng liêng của Tuyên ngôn Độc lập trong thời kỳ mới.

Tuyên ngôn Độc lập vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, là ngọn đuốc soi đường để Việt Nam vững vàng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước

Tin liên quan:
 • Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước
  Giá trị dân tộc và thời đại trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945

  75 năm trôi qua, song đến hôm nay và cả muôn sau, Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị dân tộc và thời đại.

 • Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước
  Tuyên ngôn độc lập và ý thức xây dựng quốc gia

  Trong hệ thống tác phẩm văn học Việt Nam, hiếm có tác phẩm vừa mang giá trị lịch sử vừa mang giá trị thời đại. Nằm trong số không nhiều ấy, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định được tầm trí tuệ uyên bác và khả năng ngôn ngữ bậc thầy. Bởi thế, dẫu cách xa thời điểm công bố đã 71 năm, song bản Tuyên ngôn vẫn còn rất nhiều giá trị, góp phần củng cố nhận thức mỗi người về tinh thần dân tộc.

 • Tuyên ngôn độc lập vang mãi lời thề yêu nước
  Những kỷ vật tại nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

  Ngôi nhà số 48 nằm sát lề đường phía phải phố Hàng Ngang, trong khu phố cổ Hà Nội; nay di tích này thuộc phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phan Trung Thành


Phan Trung Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]