Bộ Y tế bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

Trong thông tư mới nhất, Bộ Y tế đã bỏ quy định “giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó đã trúng thầu trong vòng 12 tháng trở lại” khi mua sắm thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Trong đó, tại khoản 2 điều 2, thông tư này đã bãi bỏ “khoản 3 điều 8 của Thông tư số 14/2020, ban hành ngày 10-7-2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế”.

Trước đó, khoản 3 điều 8 Thông tư số 14/2020 quy định: “Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó. Trường hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể”...

Bộ Y tế bỏ quy định gây khó trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế

Thiếu thiết bị y tế do các quy định đấu thầu khiến việc khám chữa bệnh bị ảnh hưởng

Quy định này khiến bệnh viện nếu muốn mua thiết bị y tế thì buộc phải mua với giá thấp hơn hoặc bằng giá trúng thầu trong 12 tháng qua tại các cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, trong điều kiện tỉ giá, giá điện nước, nhân công, lương... tăng, yêu cầu này trở nên khó thực hiện, nhiều cơ sở y tế khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế.

Trước đó, làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết nếu không sửa quy định này thì “bệnh viện sẽ không bao giờ mua được gì”. Mới đây, lãnh đạo Bộ Y tế cũng thừa nhận quy định này “không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường”.

Theo thông tư này, việc xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của các bộ ngành liên quan. Điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành (6-12-2022).

Cũng tại thông 14/2022 Bộ Y tế đã bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

1. Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14-11-2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế”.

2. Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế.

3. Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11-12-2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.”

4. Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29-3-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.

5. Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22-2-2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.

6. Bãi bỏ điều 9 của Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm.

Thông tư 14/2022 có hiệu lực từ ngày 1-2-2023. Riêng khoản 2 điều 2 của thông tư này có hiệu lực từ ngày 6-12-2022.

Theo nld.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast