Can Lộc: Công nhận 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền và Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã nỗ lực xây dựng thêm 6 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư NTM kiểu mẫu lên 113/159 thôn.

Can Lộc: Công nhận 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Nhà văn hóa thôn Mỹ Yên (xã Xuân Lộc).

Dựa trên kết quả thẩm định, xác nhận hoàn thành các tiêu chí của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, UBND huyện Can Lộc vừa ra Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 công nhận 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.

Theo đó, 6 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: Cự Lâm, Đông Mỹ (xã Vượng Lộc); Tân Mỹ (xã Trung Lộc); Mỹ Yên (xã Xuân Lộc); Tiến Thịnh (xã Phú Lộc) và Cứu Quốc (xã Thuần Thiện).

Tính đến nay, huyện Can Lộc có 113/159 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, chiếm tỷ lệ 71%. Toàn huyện có 1.217 vườn mẫu, 21 sản phẩm OCOP, 980 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, 99 hợp tác xã, 213 doanh nghiệp…

Can Lộc: Công nhận 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Một góc NTM ở xã Xuân Lộc.

Năm 2022, Can Lộc có 5 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao là: Trung Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Gia Hanh và 1 xã xây dựng NTM kiểu mẫu là Thiên Lộc. Trong đó, xã Thiên Lộc và Gia Hanh đã về đích, 3 xã còn lại đang hoàn thiện các tiêu chí để các sở, ngành liên quan thẩm định, công nhận đạt chuẩn.

Năm 2023, huyện có 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Phú Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Thường Nga và 3 xã đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu gồm: Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast