(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để trục lợi...

Hà Tĩnh tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để trục lợi...

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hà Tĩnh tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng những thông tin về BHXH tự nguyện, BHYT cùng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh vẫn đến được với người dân, góp phần nâng cao, thay đổi nhận thức của một bộ phận Nhân dân về BHXH.

Thực hiện Văn bản số 2057/LĐTBXH-BHXH ngày 2/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; căn cứ tình hình thực tế đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp BHXH tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đã đặt ra.

Trong đó, tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN để người sử dụng lao động, người lao động hiểu rõ về quyền, trách nhiệm tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHTN, nhất là các quyền lợi của chế độ hưu trí, lợi ích của việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần. Ưu tiên tuyên truyền, phổ biến đến các nhóm đối tượng là lao động nông thôn, lao động làm việc tại khu vực phi chính thức.

Kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các địa phương rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trên địa bàn và thống kê danh sách người lao động trong các doanh nghiệp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để có các hành vi vi phạm, trục lợi BHXH, BHTN.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu xây dựng lồng ghép chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh và kịp thời hướng dẫn đầy đủ về quy trình, thủ tục hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong các hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHTN, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Hướng dẫn, tiếp nhận, xác nhận danh sách người lao động tham gia BHXH, BHTN đối với người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Chương I, II, III, IV, V, VI Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp, người lao động tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHTN, rà soát, xác minh, thu hồi dứt điểm số tiền hưởng BHTN sai quy định.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, phối hợp Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ thuộc ngành, đơn vị được giao.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách BHXH, BHTN nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]