(Baohatinh.vn) - Với việc 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh dự kiến khởi công trước ngày 31/12/2022, Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư triển khai các công tác để đảm bảo đúng kế hoạch.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Với việc 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh dự kiến khởi công trước ngày 31/12/2022, Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư triển khai các công tác để đảm bảo đúng kế hoạch.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 102,38 km.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Hà Tĩnh là Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng nằm trong 12 gói thầu khởi công năm 2022.

Bộ GTVT đã yêu cầu các ban quản lý dự án (Ban QLDA) khẩn trương thực hiện công tác chỉ định thầu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải ngân vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bố trí năm 2022, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đáp ứng tiến độ khởi công 12 gói thầu/12 dự án thành phần trước ngày 31/12/2022.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Huyện Cẩm Xuyên tổ chức bàn giao mặt bằng triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam cho Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT).

Qua tìm hiểu của PV Báo Hà Tĩnh, 3 gói thầu/3 dự án thành phần cao tốc qua Hà Tĩnh gồm: gói thầu 11 – XL đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (35,28 km), gói thầu 11 – XL đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (30 km), gói thầu XL02 đoạn Vũng Áng – Bùng (23,54 km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh 12,9 km, còn lại qua Quảng Bình) thì 2 gói thầu đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư, tổ chức lễ khởi công ở Hà Tĩnh; gói thầu đoạn Vũng Áng – Bùng tổ chức ở Quảng Bình.

Một trong những yêu cầu quan trọng để lễ khởi công các gói thầu triển khai đúng kế hoạch là mặt bằng thi công dự án thì tới thời điểm này, Hà Tĩnh đã bàn giao cho chủ đầu tư đạt khối lượng 81,06% (Chính phủ và Bộ GTVT yêu cầu đến 20/11/2022 phải bàn giao 70% mặt bằng).

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Địa điểm dự kiến diễn ra lễ khởi công gói thầu đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Ông Nguyễn Đăng Cường – cán bộ Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) cho hay: Về địa điểm diễn ra lễ khởi công, với gói thầu đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi dự kiến tại khu vực giao cắt giữa quốc lộ 15B với cao tốc thuộc địa bàn xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; gói thầu đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng dự kiến ở khu vực thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Trong 2 địa điểm dự kiến tổ chức lễ khởi công thì Ban QLDA Thăng Long và địa phương đã “chốt” khu vực thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà của gói thầu đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng, còn đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi thì sẽ bàn bạc thêm với các đơn vị của Bộ GTVT và UBND tỉnh trước khi quyết định.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Tính tới thời điểm này, tiến độ giải ngân kinh phí GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam trong năm 2022 của Hà Tĩnh đạt 60,55%.

Theo ông Nguyễn Đăng Cường, hiện nay, Ban QLDA Thăng Long đang đẩy nhanh quá trình lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu của 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh. Khi có nhà thầu cụ thể sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho lễ khởi công.

Dự kiến các công tác chuẩn bị (kiểm tra hiện trường, san lấp mặt bằng, chuẩn bị kế hoạch, nội dung, trang thiết bị…) hoàn thành trước thời điểm khởi công từ 2 – 3 ngày.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Hiện nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã bàn giao cho chủ đầu tư 81,06% khối lượng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam (Trong ảnh: Người dân huyện Kỳ Anh nhận tiền đền bù, GBMB dự án cao tốc Bắc - Nam).

Từ nay tới mốc thời gian ấn định diễn ra lễ khởi công các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh chỉ còn hơn 2 tuần nên thời gian này, huyện Thạch Hà đang phối hợp triển khai các công tác đảm bảo đúng kế hoạch.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Huyện Thạch Hà tổ chức bàn giao mặt bằng triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam cho Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT).

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho hay: Địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB với diện tích khoảng 0,5ha tại địa điểm dự kiến diễn ra lễ khởi công. Do phần đất này là bãi đất trống, có nhiều vị trí thấp trũng nên chủ đầu tư và nhà thầu cần phải san lấp mặt bằng trước khi thực hiện lễ khởi công. Địa phương thường xuyên trao đổi với phía chủ đầu tư về thời gian, địa điểm, công việc liên quan đến lễ khởi công để khi cần sẽ hỗ trợ ngay.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Huyện Can Lộc kiểm tra thực tế việc di dời ngôi mộ nằm trong phạm vi GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Với địa điểm dự kiến diễn ra lễ khởi công gói thầu đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi tại xã Sơn Lộc, theo Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong, quan điểm của địa phương là sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong chuẩn bị mặt bằng và hỗ trợ các điều kiện khác phục vụ lễ khởi công.

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được chia thành 12 dự án thành phần với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính, gồm các đoạn: Hà Tĩnh – Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi – Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ – Cà Mau (110,9 km).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng. Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án gồm 25 gói thầu.

12 gói thầu đầu tiên sẽ được khởi công trong năm 2022, gồm: gói thầu 11 – XL đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (35,28 km); gói thầu 11 – XL đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (30 km); gói thầu XL02 đoạn Vũng Áng – Bùng (23,54 km); gói thầu XL02 đoạn Bùng – Vạn Ninh (19,27 km); gói thầu XL02 đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (32,54 km); gói thầu XL1 đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (30 km); gói thầu 11 – XL đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn (23,5 km); gói thầu 12 – XL đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh (22,1 km); gói thầu XL02 đoạn Chí Thạnh – Vân Phong (24,05 km); gói thầu XL02 đoạn Vân Phong – Nha Trang (30,85 km); dự án đoạn Cần Thơ – Hậu Giang (1 gói thầu), chiều dài 37,65 km và gói thầu XL02 đoạn Hậu Giang – Cà Mau (22,4 km).

Đối với 13 gói thầu còn lại, các Ban QLDA tập trung chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán. Phấn đấu khởi công toàn bộ các gói thầu trước ngày 15/1/2023 (trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023).

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]