Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Những tháng đầu năm, BHXH thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ tác động của dịch COVID-19 và các yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đơn vị đang từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát nhưng “dư âm” sau hơn 2 năm khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 còn nặng nề cùng với việc thực hiện các quy định sửa đổi bổ sung về độ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động, việc áp dụng mức thu nhập tối thiểu đóng BHXH tự nguyện mới do Chính phủ quy định tăng mức thu nhập chuẩn nghèo khu vực nông thôn đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT, nhất là việc phát triển số người tham gia BHXH ở TX Kỳ Anh.

Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

Người dân tham gia giao dịch BHXH tại Trung tâm Hành chính công TX Kỳ Anh.

Đầu năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT của thị xã Kỳ Anh đã giảm sâu từ 92% (năm 2021) xuống còn 82% (tháng 1 và 2/2022). Trong đó, một số địa phương thường xuyên có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp như: xã Kỳ Hà 74,8%; xã Kỳ Nam 71,4%, phường Kỳ Thịnh 80,1%, phường Kỳ Liên 80,5%... Vì vậy, ngay từ đầu năm, BHXH thị xã Kỳ Anh đã chủ động bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghiên cứu các giải pháp tích cực, linh hoạt để tham mưu cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện BHXH, BHYT phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh chia sẻ: “Thời gian qua, BHXH thị xã Kỳ Anh đã làm tốt công tác tham mưu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Năm 2022, các chỉ tiêu BHXH, BHYT đã được xác định là một trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm vụ phát triển KT-XH và các phong trào thi đua của thị xã nên ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT với những mục tiêu, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và đánh giá xếp loại của từng đơn vị, địa phương".

Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

Cán bộ BHXH thị xã Kỳ Anh tư vấn BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cho các tiểu thương tại chợ dân sinh xã Kỳ Hà.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, BHXH thị xã Kỳ Anh đã chủ động tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền; kịp thời đào tạo, tập huấn, cập nhật những điểm mới cho hệ thống đại lý và mở rộng đại lý tận các chi hội, các thôn, tổ dân phố; cung cấp dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT cho các xã, phường để xã, phường chỉ đạo các thôn, tổ dân phố, các hội, chi hội rà soát đối tượng tiềm năng, gắn trách nhiệm và giao chỉ tiêu để tuyên truyền vận động.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, phòng, ban, UBMTTQ và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Hội LHPN) để có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và vận động người dân tham gia. Trong 4 tháng đầu năm 2022, BHXH thị xã đã phối hợp với Bưu điện thị xã, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện 5 hội nghị tập huấn - đối thoại, hơn 20 cuộc tuyên truyền, gần 200 cuộc tư vấn cho hơn 1.500 lượt người.

Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

BHXH thị xã phối hợp với Hội LHPN phường Kỳ Phương tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các hội viên hội phụ nữ vào cuối tháng 4/2022.

Ngoài ra, thời gian qua, BHXH thị xã tăng cường truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội, đăng bài, chia sẻ trên 30 nội dung lên Facebook và Zalo tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; tuyên truyền bằng xe lưu động, phát các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT, VssID...

Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

Cán bộ BHXH thị xã Kỳ Anh tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về BHXH và BHYT cho người dân tại hộ gia đình.

Cùng với công tác tuyên truyền, BHXH thị xã Kỳ Anh cũng đã phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 100/NQ-HĐND của HĐND thị xã về hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho cán bộ bán chuyên trách và người làm việc ở các thôn, tổ dân phố; Nghị quyết 110/NQ-HĐND của HĐND thị xã về tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi (từ 60 đến dưới 70 tuổi) nhằm tạo cơ hội cho nhiều người tiếp cận các chính sách an sinh của Chính phủ.

Nhờ đó, đến tháng 5/2022, BHXH thị xã Kỳ Anh đã đưa tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 98,2%; số người tham gia BHYT hộ gia đình tăng gần 4.000 người; BHXH tự nguyện tăng 150 người… Qua đó, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của TX Kỳ Anh đã tăng lên 84%.

Gỡ khó, từng bước phục hồi tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở TX Kỳ Anh

Người dân xã Kỳ Nam xem tờ rơi tuyên truyền lợi ích tham gia BHYT, BHXH.

Trong thời gian tới, BHXH thị xã tiếp tục tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Bên cạnh việc chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, giải quyết chi trả kịp thời các chế độ BHXH, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát..., chúng tôi tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường.

Từ nay đến cuối năm, BHXH thị xã Kỳ Anh sẽ nỗ lực phấn đấu tăng tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92%; 100% học sinh tham gia BHYT; số người tham gia BHYT hộ gia đình đạt khoảng 23.000 người; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 2.400 người; số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt khoảng 40%...

Giám đốc BHXH thị xã Kỳ Anh Phạm Thị Ý

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast