Hà Tĩnh có 7 địa phương vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh, đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh có 7 địa phương thu ngân sách vượt dự toán được giao của năm.

Hà Tĩnh có 7 địa phương vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022

Hoạt động tại Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên.

Theo đó, các địa phương có số thu vượt gồm: Thạch Hà đạt 148% kế hoạch (tăng 64% so với cùng kỳ 2021); Vũ Quang đạt 143% kế hoạch (tăng 77% so với cùng kỳ 2021); Hương Sơn đạt 132% kế hoạch (tăng 21% so với cùng kỳ 2021); Nghi xuân đạt 113% kế hoạch (tăng 72% so với cùng kỳ 2021); Hương Khê đạt 107% kế hoạch (tăng 62% so với cùng kỳ 2021); TX Kỳ Anh đạt 105% kế hoạch (tăng 76% so với cùng kỳ 2021); TP Hà Tĩnh đạt 103% kế hoạch (tăng 118% so với cùng kỳ 2021).

Hà Tĩnh có 7 địa phương vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022

Sản xuất kinh doanh khởi sắc góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngành thuế.

Ngoài ra, có 7/15 lĩnh vực thu khá so với kế hoạch cả năm tỉnh giao gồm: thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 160%; thuế TNCN đạt 123%; tiền sử dụng đất đạt 106%; thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế đạt 101%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 99%; lệ phí trước bạ đạt 82%; tiền thuê đất đạt 71%.

Được biết, kết quả thu ngân sách nội địa 7 tháng năm 2022 của Hà Tĩnh ước đạt 5.460 tỷ đồng (trong đó: tiền sử dụng đất 1.912 tỷ đồng; thuế, phí 3.548 tỷ đồng) đạt 70% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 99% dự toán bộ giao và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá, thời gian qua, Cục Thuế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế phù hợp, vừa đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Quy định về thực hiện bình ổn giá

Quy định về thực hiện bình ổn giá

Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về việc thực hiện bình ổn giá.