Hà Tĩnh thu gần 2,1 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 24/7, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, qua đó đã thu nộp ngân sách 2,092 tỷ đồng.

Hà Tĩnh thu gần 2,1 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Cán bộ Chi cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành thu thập thông tin về doanh nghiệp trên hệ thống

Nhằm hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra sau thông quan; tăng cường kiểm tra, rà soát thu thập thông tin, xác định các dấu hiệu nghi ngờ đối với các hồ sơ thuộc lô hàng luồng xanh, các trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập đầu tư miễn thuế của các doanh nghiệp qua địa bàn...

Qua áp dụng quản lý rủi ro, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 200 thông tin doanh nghiệp để từ đó tạo cơ sở triển khai kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu.

Hà Tĩnh thu gần 2,1 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Cán bộ hải quan Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát hàng hóa vào cảng Vũng Áng.

Với nhiều nỗ lực, chỉ trong 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra sau thông quan (đạt 67% kế hoạch năm), tỷ lệ phát hiện vi phạm đạt 57,14% số cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp ngân sách 2,092 tỷ đồng.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast