Hơn 60% doanh nghiệp xây dựng của Hà Tĩnh dự báo hoạt động tốt và ổn định hơn trong quý IV

(Baohatinh.vn) - Theo kết quả khảo sát điều tra của Cục Thống kê Hà Tĩnh, có 60,27% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh nhận định tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý IV sẽ giữ ổn định và tốt hơn so với quý III/2022.

Hơn 60% doanh nghiệp xây dựng của Hà Tĩnh dự báo hoạt động tốt và ổn định hơn trong quý IV

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng dự kiến thuận lợi hơn khi công tác giải ngân đang được tập trung cao.

Mặc dù giá trị ngành xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh tăng mạnh trong quý III/2022 nhưng các công trình, hạng mục lớn thuộc 2 dự án: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 và Nhà máy sản xuất Pin VinES chủ yếu do doanh nghiệp ngoài tỉnh thực hiện nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng Hà Tĩnh chưa có sự tăng trưởng đáng kể.

Theo đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng Hà Tĩnh trong quý III/2022 có 35,62% ý kiến cho rằng khó khăn hơn; 37,67% ý kiến cho rằng không đổi và 26,71% ý kiến cho rằng thuận lợi hơn.

Trong quý IV/2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng dự kiến thuận lợi hơn khi công tác giải ngân đang được tập trung cao, nguồn vốn đảm bảo.

Hơn 60% doanh nghiệp xây dựng của Hà Tĩnh dự báo hoạt động tốt và ổn định hơn trong quý IV

26,78% số doanh nghiệp xây dựng dự báo hoạt động tốt lên trong quý cuối cùng của năm 2022.

Kết quả khảo sát về các nội dung như: biến động của các yếu tố đầu vào (lao động, tổng chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công); tiếp cận chính sách hỗ trợ và vốn vay và kiến nghị của doanh nghiệp... cho thấy, các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV nhiều cơ hội phát triển hơn so với quý III/2022.

Theo đó, có 60,27% doanh nghiệp nhận định sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý III. Cụ thể, có 26,78% số doanh nghiệp dự báo hoạt động tốt lên và 33,49% số doanh nghiệp dự báo giữ ổn định.

Bên cạnh đó, vẫn còn 39,73% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng, tình hình sản xuất tiếp tục gặp khó khăn trong quý cuối cùng của năm 2022.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast