Mức đóng các loại bảo hiểm khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1/7

Khi lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, mức đóng các loại bảo hiểm cũng sẽ tăng theo.

Chính phủ đề xuất chưa bãi bỏ lương cơ sở khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7. Thay vào đó, đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Với sự điều chỉnh này, mức đóng các loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thay đổi theo.

Mức đóng nhiều loại bảo hiểm thay đổi khi tăng lương cơ sở (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).
Mức đóng nhiều loại bảo hiểm thay đổi khi tăng lương cơ sở (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Tăng mức đóng BHXH bắt buộc

Hiện trong cơ cấu đóng BHXH bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (8% vào Quỹ Hưu trí tử tuất, 1,5% vào Quỹ BHYT, 1% Quỹ BHTN).

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương cơ bản cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Lương cơ bản là mức lương làm căn cứ để đóng BHXH. Do đó, khi lương cơ sở tăng 30% thì lương cơ bản cũng tăng tương ứng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động cũng tăng theo lương.

Tuy nhiên, người lao động chỉ đóng 8% tiền lương vào Quỹ Hưu trí tử tuất, người sử dụng lao động đóng đến 14%. Do đó, số tiền phải đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất tăng không đáng kể (8% của phần lương cơ bản tăng thêm) nhưng mức lương hưu khi hưu trí sẽ tăng cao (22% của phần lương cơ bản tăng thêm).

Nếu tính trên số tiền tuyệt đối, việc tăng mức đóng vào quỹ hưu trí tử tuất này giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn khi về hưu.

Tăng mức đóng BHXH tối đa

Đối với người lao động nói chung (kể cả lao động khu vực ngoài nhà nước), việc tăng lương cơ sở ảnh hưởng đến mức đóng BHXH bắt buộc của họ.

Cụ thể, Luật BHXH hiện hành quy định mức đóng BHXH cao nhất bằng 20 lần tháng lương cơ sở. Như vậy, mức đóng cao nhất từ ngày 1/7 sẽ tăng từ 36 triệu đồng/tháng lên mức 46,8 triệu đồng.

Mức tăng này có ý nghĩa lớn đối với những lao động có mức lương cao. Vì hạn chế mức đóng BHXH tối đa nên nhiều lao động lĩnh lương cả trăm triệu đồng/tháng nhưng mức lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của họ chỉ là 36 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7, mức đóng tối đa tăng lên 46,8 triệu đồng/tháng thì các chế độ BHXH của người lao động có mức lương cao như thai sản, ốm đau, hưu trí… đều sẽ tăng theo (các chế độ trên được tính căn cứ vào mức lương đóng BHXH).

Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh - sinh viên

Hiện mức đóng BHYT hằng tháng của người tham gia BHYT hộ gia đình được quy định như sau: "Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất".

Khi lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng tăng theo.

Đối với nhóm được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, phần còn lại phải đóng được tính căn cứ vào mức đóng của người thứ nhất trong bảng trên.

Ví dụ, hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Do đó, người thuộc hộ cận nghèo đóng bằng 30% mức đóng của người thứ nhất, mức đóng 1 năm là 291.600 đồng. Khi tăng lương cơ sở, mức đóng của họ sẽ là 379.080 đồng.

Ngoài ra, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên cũng được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, người tham gia đóng 70%. Khi tăng lương cơ sở, mức đóng cũng sẽ tăng theo.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Bộ Nội vụ cho biết, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 15% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2024 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, bên cạnh khoản tiền theo tháng, còn được nhận bảo hiểm y tế (BHYT), đến khi chết được tổ chức, cá nhân lo mai táng, nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2024

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các cơ quan lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 38,9% so với mức hiện hành, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2024.