(Baohatinh.vn) - Trong tháng 5, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 ở Hà Tĩnh đã có sự tập trung cao, hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Trong tháng 5, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 ở Hà Tĩnh đã có sự tập trung cao, hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Chiều 26/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) họp đánh giá tình hình kết quả tháng 5, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự họp.

Các địa phương tập trung hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn bền vững

Trong tháng 5, Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc nổi bật.

Đặc biệt, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 đã có sự tập trung cao hơn trước, hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo khái quát một số kết quả trong xây dựng NTM tháng 5

Các xã đã tập trung làm đường giao thông nông thôn, rãnh tiêu thoát nước, làm mới, nâng cấp nhà văn hóa và khu thể thao thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu…

Một số xã đạt kết quả khá như: Hương Minh (Vũ Quang), Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), Thượng Lộc (Can Lộc), Thạch Long (Thạch Hà)… được các sở, ngành thẩm định đạt chuẩn 7/7 tiêu chí, đủ điều kiện để bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ xuân, năng suất lúa ước đạt 55,3 tạ/ha (bằng 99,28% so cùng kỳ năm 2019), sản lượng 328.053 tấn (bằng 99,06% so cùng kỳ năm 2019); năng suất, sản lượng các cây trồng cạn dự ước cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, xã Hương Trà (Hương Khê) và Tùng Ảnh (Đức Thọ) đã đạt 5/5 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Người dân tích cực, chủ động, thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng NTM, đặc biệt là trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; gìn giữ, bảo tồn và phát huy được các giá trị làng xã khá rõ nét trong xây dựng NTM.

Trong tháng 5, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020 và đã có 159 ý tưởng đăng ký được cấp huyện xét chọn, đề xuất Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thẩm định.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Ban soạn thảo hoàn thiện Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương trước 30/5/2020; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020.

Đối với việc xây dựng Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 – 2025”, đang được Viện Chính sách (Bộ NN&PTNT) cùng 1 số bộ, ngành liên quan góp ý, bổ sung và đã cơ bản hoàn thiện, phấn đấu đầu tháng 6 trình Trung ương phê duyệt.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam báo cáo công tác triển khai đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Bên cạnh kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế, như: Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đạt thấp; nhận thức của cán bộ các cấp về chương trình OCOP vẫn còn hạn chế; một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình OCOP 2020.

Tại cuộc họp, đại biểu các địa phương, sở, ngành nêu 1 số kiến nghị đề xuất trong phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các cơ sở tham gia chuỗi sản phẩm OCOP được mở rộng sản xuất, quy hoạch khu vực sản xuất ra khỏi khu dân cư… tạo không gian phát triển cho sản phẩm OCOP.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Cần tập trung vào 1 vài sản phẩm OCOP thực sự nổi trội để phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng NTM - nhiệm vụ quan trọng nhằm phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, 5 tháng đầu năm, xây dựng NTM trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với sự tập trung nỗ lực cao của các cấp, ngành và Nhân dân đã đạt được những kết quả nhất định.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh - nhiệm vụ quan trọng phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Xây dựng NTM cũng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục hồi và phát triển sản xuất sau dịch bệnh Covid-19.

Từ đầu tháng 5, sau khi dịch Covid-19 từng bước được đẩy lùi, các cấp, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kép. Xây dựng NTM cũng chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phục hồi và phát triển sản xuất sau dịch bệnh Covid-19.

“Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến phát triển KT-XH, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Đối với lĩnh vực nông nghiệp ảnh hưởng ít hơn. Điều này thấy rằng, khi thuận lợi nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, nhưng trong khó khăn nông nghiệp lại càng có vai trò quan trọng, đảm bảo về an ninh lương thực” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM kiểu mẫu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải thực sự là “kiểu mẫu”, là điểm sáng để nơi khác học tập.

Đối với phát triển OCOP, theo Bí thư Tỉnh ủy, suy cho cùng OCOP là làm kinh tế, phát triển sản xuất, tuy nhiên, phải bài bản hơn, chiều sâu hơn, bền vững hơn. Đặc biệt, xây dựng OCOP tuyệt đối không làm thay, phải lấy thị trường quyết định. Vì vậy, cần nhận thức rõ, đánh giá khách quan, kỹ lưỡng về xây dựng OCOP.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và chi trả tiền hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 179 của HĐND tỉnh trong tháng 6/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu kỹ, tham gia, đóng góp ý kiến vào đề án tỉnh NTM; hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định 2 huyện: Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 5/6/2020; tham mưu thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn NTM của huyện Kỳ Anh và Hương Khê.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn phát triển sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm OCOP và nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác, HTX thuộc ngành quản lý.

Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu - mùa đạt hiệu quả cao; tích cực triển khai các biện pháp nhằm phòng chống cháy rừng, không để bị động trong mọi tình huống; thường xuyên kiểm tra, điều tra phát hiện kịp thời và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả khi dịch hại xuất hiện.

Tin liên quan:

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]