(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đặt ra đối với Hà Tĩnh và 62 tỉnh, thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Đó là yêu cầu Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đặt ra đối với Hà Tĩnh và 62 tỉnh, thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Sáng 16/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã được nghe Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số 63/2020/QH14).

Theo đó, Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của luật năm 2015, với những nội dung cơ bản: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL.

Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; quy định hợp lý hơn các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL; quy định hợp lý, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương...

Ngoài ra, hội nghị còn được nghe Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Võ Văn Tuyển triển khai Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Đảm bảo triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hiệu quả

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh: "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để bảo đảm các quy định mới của Luật số 63/2020/QH14 được triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, cần xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Các địa phương cần tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả luật; tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành VBQPPL để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định mới của luật...".

Về các đề xuất kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết Bộ sẽ tiếp thu, nghiên cứu để có phương hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị: “Thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần bố trí nguồn lực, nhân lực, kinh phí để nghiêm túc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình triển khai, nếu tồn tại khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời thông báo về Sở Tư pháp để sớm có phương án giải quyết, tháo gỡ”.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]