(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng...

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng...

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Chiều 10/5, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại huyện Vũ Quang về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 7 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản trên lĩnh vực nội chính cho 200 cán bộ, đảng viên.

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Đăng Nhật thông qua kết quả kiểm tra, hướng dẫn về công tác nội chính trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở nòng cốt là các cơ quan thuộc khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự theo Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015, Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Tỉnh ủy về công tác nội chính; Nghị quyết 07-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 19 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, tiêu biểu như: Chương trình nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp hằng năm; Quyết định 501-QĐ/HU, ngày 14/02/2019 về xác định các cơ quan thuộc khối Nội chính...

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Quang Nguyễn Văn Hùng: Viện đã thực hiện tốt công tác xác minh thông tin, giải quyết các tin báo của cơ quan điều tra và phối hợp thực hiện tốt công tác xét xử các vụ án trên địa bàn.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã quan tâm, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động như: công tác tài chính, công khai quy hoạch cán bộ, công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất…

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2019 - 2021, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào bị phát hiện, xử lý về tham nhũng.

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật: Huyện Vũ Quang cần cập nhật các chương trình kế hoạch về công tác nội chính và cải cách tư pháp trong các văn bản điều hành.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Vũ Quang, như: Ban Thường vụ Huyện ủy chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo an ninh, trật tự.

Chưa tổ chức đầy đủ các cuộc giao ban với khối nội chính; Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện chưa đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy; một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng chương trình để cụ thể hóa và triển khai thực hiện sát với tình hình của địa phương; UBKT Huyện ủy chưa sát sao trong việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra…

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng: Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ ra, đề nghị các ngành trong khối nội chính huyện tiếp thu các ý kiến của đoàn để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang cần chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự để kịp thời tham mưu bổ sung các chương trình, kế hoạch hành động.

Duy trì nghiêm chế độ giao ban của Thường trực Huyện ủy với các cơ quan trong khối nội chính để đánh giá hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới.

Vũ Quang cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà kết luận buổi làm việc.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang cần tiếp tục quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng; chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Chung Hường


Chung Hường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]