(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhất là tại các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các cấp chính quyền trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhất là tại các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, các cấp chính quyền trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Đức Lĩnh.

Năm 2022, xã Đức Lĩnh là một trong hai đơn vị được huyện Vũ Quang chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, do vậy, công tác xây dựng xã đạt CTCPL luôn được địa phương chú trọng. Theo đó, xã đã phân công từng cán bộ liên quan phụ trách và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ chặt chẽ. Cụ thể như đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải quyết các thủ tục hành chính cũng được thực hiện với phương châm đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn.

Minh chứng là trong năm 2021, toàn xã có gần 2.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chính sách, đất đai... thì 100% được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn. Trong năm, địa phương đã chỉ đạo lấy hơn 600 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, kết quả không có phiếu không hài lòng.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Trong năm 2021, 100% hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai... ở xã Đức Lĩnh được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn.

Tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí phổ biến giáo dục pháp luật đều được rà soát thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Huy Tuấn - cán bộ tư pháp xã Đức Lĩnh cho biết: “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng trong năm 2021 địa phương vẫn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh với hơn 300 lượt lên sóng; tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền trực tiếp với hơn 1.000 người tham gia. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tích cực ứng dụng CNTT để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và qua các trang fanpage của các tổ chức, đoàn thể”.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Người dân xã Hương Minh được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn tận tình trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại xã Hương Minh, quá trình xây dựng và đạt chuẩn NTM nâng cao, việc thực hiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt CTCPL luôn được chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng.

Điển hình như để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh, trật tự, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã Hương Minh triển khai cho 8/8 thôn đăng ký thôn an toàn về an ninh. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Ông Lê Xuân Toàn (SN 1955, trú thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh) chia sẻ, được tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân nắm bắt được các thông tin tích cực, chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trong năm 2021, xã Hương Minh tiếp nhận 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết theo đúng thẩm quyền (giảm 20 đơn so với năm 2020), không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 100% thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn với gần 1.000 hồ sơ. Công tác hòa giải cũng được quan tâm với 8/8 thôn có tổ hòa giải.

Ông Lê Xuân Toàn (SN 1955, trú thôn Hợp Thắng, xã Hương Minh) cho biết: “Trong những năm gần đây, chúng tôi được tiếp cận pháp luật trên nhiều phương tiện, từ tuyên truyền trực tiếp, loa phát thanh cho đến tờ rơi… qua đó, giúp người dân nắm bắt được các thông tin tích cực, chủ động tránh xa các tệ nạn xã hội. Khi làm thủ tục tại bộ phận một cửa ở xã, cán bộ thân thiện, hướng dẫn nhiệt tình, giúp chúng tôi giải quyết thủ tục một cách nhanh gọn”.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Nhờ thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên nên từ năm 2019 đến năm 2021, huyện Vũ Quang luôn giữ vững 10/10 xã, thị trấn đạt CTCPL.

Được biết, sau hơn 4 năm (2018-2022) thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, số lượng đơn vị cấp xã đạt CTCPL trên địa bàn huyện Vũ Quang hàng năm liên tục tăng. Đặc biệt, từ năm 2019 đến năm 2021, huyện Vũ Quang luôn giữ vững 10/10 xã, thị trấn đạt CTCPL.

Để đạt được kết quả này, địa phương xác định việc xây dựng xã, phường đạt CTCPL không phải là nhiệm vụ riêng của ngành tư pháp mà của cả hệ thống chính trị. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hàng năm đều có 10/10 xã, thị trấn đạt CTCPL. Đặc biệt, hàng năm, Phòng Tư pháp đều chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí về “Xã đạt CTCPL theo quy định”.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt, đa dạng bằng nhiều hình thức. Phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn các luật liên quan đến chức năng quản lý của ngành như: Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Hộ tịch; xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL… và các văn bản hướng dẫn thi hành để cán bộ tư pháp, hộ tịch cơ sở nắm rõ, từ đó triển khai có hiệu quả.

Vũ Quang: Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Xây dựng xã, phường đạt CTCPL gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện Vũ Quang triển khai hiệu quả, thiết thực.

Ông Trần Văn Trà - Trưởng Phòng tư pháp huyện Vũ Quang cho biết: “Thời gian qua, việc đánh giá xã, thị trấn đạt CTCPL trên địa bàn được các ngành, địa phương quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự theo Thông tư 07 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 619/QĐ-TTg. Theo đó, UBND các xã, thị trấn sẽ tự đánh giá, chấm điểm, sau đó lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá huyện đánh giá lại. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định công nhận xã đạt CTCPL theo quy định hiện hành”.

Cũng theo Trưởng Phòng tư pháp huyện Vũ Quang, bắt đầu từ năm 2022, việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt CTCPL sẽ được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg). Theo đó, tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt CTCPL được sửa đổi khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn. Để việc đánh giá theo quyết định mới được triển khai có hiệu quả, phòng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt CTCPL theo Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp cho các xã, phường thị trấn để đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ.

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt CTCPL, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022; với một số điểm mới, thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL.

Quyết định mới quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt CTCPL gồm 5 tiêu chí, 20 chỉ tiêu. Cụ thể 5 tiêu chí gồm: ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin, PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]