Ông Lý Khắc Cường tiếp tục giữ chức Thủ tướng Trung Quốc
Theo Tân Hoa xã, ngày 18/3, tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh đầu tiên về việc bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường giữ chức Thủ tướng.
42abxb3a7xf77cx881ex106f8x10d26xf839xfd27xa845xedd3x839ex11766x618cxf642x6bdcx75abxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb4b5x4d66x5c0cxXexX0x9546xXaxX17xX18xX19xXexX0x78abxcc8cxX19x11bb1xXexX0xXaxa3d4xX9x808bxXdxX18x89b9xX2fx8de0x6189x8698xX5xf9f5xXbxXdxX17xX32xXexc88axa34cxbde4xX9x6026x1026axX9x8d27xXax9bc3xX2cxX9xX4x7c63x8db7xX3cxX3dxX9xXbxX35xa23bxX33xX9xXbxe920xX2cxX9xX3dxX35xdb60xX9xX2cxXax96fbxX2cxX9xX5xXax11073xX9xXbxX48xfa8fxX3cxX3dxX9xX5xb8c8x6ca2xX3cxX3dxX9x5430xX6bx79f6xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6947xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5x6863xX3cxX9xX83xX24xX18xX9xfd82x724fx113d5xX9xX3cxX3dx10e18xX26xX9xX2ax9f8axX1cx106a2xX98xX9xXbxb0abxX35xX9xX33xXaxX35x106fexX3cxX9xXax8013xX33xX9xXbxX24xX9cxX3cxX9xXbxXax9e30xX9xXdx693exX3cxX9xXbxXaxX5cxX9x4da6xX9xX42x537fxX9xXaxXb0xX33xX9xXbxXaxX5cxX9xX3cxXax5c51xXbxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXax4996xX35xX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9x9da9xXax6833xX18xX9xX2axXa2xX98xX9xX4xXaxX61xX9xXbx614axX2cxXaxX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xX5xa770xX33xX9xX4xX108xX3cxX9xa364x11e33xX3cxXaxX9xbb29xX97xX9xXeaxX40xX9xX2fxX44xX2cxX9xXdx113f0xX3cxXaxX9xX114xXbdxX6bxX9xXbxX35xXacxX3cxX9x8397xeff5xX9xX12cxX35xX11fxX2cxX9xX23x4ee4xX9xX3cxXaxX35xX11fxXcxX9xe3e9xX3cxX3dxX9xX3fxX40xX9xX42xXaxX44xX2cxX9xX4xX48xX49xX3cxX3dxX9xX3dxX35xX58xX9xX2cxXaxX5cxX2cxX9xX5xXaxX61xX9xXbxX48xX65xX3cxX3dx5cf9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX6axX17x1219dxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx1105fxX1cxX1cxX35xXcxX3dxX161xX12cxX35xX17xXbxX3cxX18xXcxX33xXdxX6bxX2fxX161xX12cxX3cxX1cxXbxXc4xXc4x10925xX1cxfd28xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX33xX2cxX17dxX24xX1cxb53axX19exX2axXa0xec64xX19exXa2xX1b2xX2axXa0xX1cxXbxXbxX96xX12cxX3cxX1b2xX2axXa0xX19exXa2xX1b2xXdxX26xX1b2xXeaxXaxX18xX2cxX1b2xX2cxX6bxX24xX3cxX3dxX161x5585xX33xX3dxX32xXexX0xX35xXcxX3dxX9xX2fxX6axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX185xX1cxX1cxX35xX161xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX161xX12cxX3cxX1cxX3cxX17x75e5xX2fxX1cxX2axXa0xX2axX2axX1cxce4dxX201xX19xX19exX2axX2axXa2xX19exX19exX2axXbxX201xX201xXa2xe7dfxXdxX19exX161xX1d2xX33xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f9xX35xX19xXbxXaxX185xXc4xX19exX19exX33xX96x7c4dxXaxX17xX35xX3dxXaxXbxX185xXa2xX20fxX20fxX33xX96xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX3cxX3dxX9xXdxX26xX9xXeaxXaxX18xX2cxX9xX2cxX6bxX24xX3cxX3dxX9xXbxX35xX17xX33xX9xXbxX6bxX2cxX9xX3dxX35xX6bxX9xX2cxXaxX6bxX2cxX9xXbxXaxX6bxX9xXbxX6bxX24xX3cxX3dxX9xXbxX6axX6bxX3cxX3dxX9x11e7cxX6bxX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX96xXbx10bb5xX18xXdxX35xX3dxX3cxX185xX9xX1d2xX6bxX2fxXbxX35xX17dxX26xX22axX32xXexX5xXaxX61xX9xXbxX48xX65xX3cxX3dxX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xX3fxX40xX9xX42xXaxX44xX2cxX9xX4xX48xX49xX3cxX3dxX9xX33xXax80dcxXbxX9xX23xX35xXbaxX6bxX9xXbxXa6xX35xX9xXdx11903xX9xXeaxXaxX18xX35xX9xXcxXa6xX2cxX9xX42xXc7xX9xXaxXb0xX33xX9xXbxXaxX5cxX9xX3cxXaxXd3xXbxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX161xX9xce69xddccxX3dxX6bx6cdexX3cxX185xX9xX5xX83x4e1dxX1cxX5xX5xX31fxc9b2xX316x716exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xXacxX3cxX9xXaxXb0xX33xX9xX2cx8411xX3cxX3dxX9xX114xX97xX9xX23xXbdxX6bxX9xX6axX18xX9xXcxXdcxXbxX9xX2fxX71xX9xX3cxXaxX8fxX3cxX9xX2fxb94bxX9xX2cxXd3xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXeaxXaxX2d8xX2cxX98xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX114xXecxX9xX13dxX3cxX3dxX9xX4xXaxX6bxX9xX4xX48xX49xX3cxX3dxX9xX114xf6d0xXcxX9xX3cxXaxX35xX11fxXcxX9xX2cxX48xea32xX3cxX3dxX9xX12cxXf8xX9xX4xXaxX2d8xX3cxXaxX9xX2d8xX3cxX9xX5x112b9xX18xX9xX2d8xX3cxX9xX316xXaxX8fxX3cxX9xX19xX8fxX3cxX9xX5xX71xX35xX9xX2cxX18xX24xX22axX9xX13dxX3cxX3dxX9xX5xX6axX48xX394xX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX8fxX3cxX9xX315x11f47xXaxX18xX3cxX3dxX9x49ecxX6bxX3cxX326xX9xX114xX48x4c23xX2cxX9xX23xXbdxX6bxX9xXdxX9cxXcxX9xX324xX35xX11fxX3cxX9xXbxX6axX48x67adxX3cxX3dxX9xX324xX35xX11fxX3cxX9xX42xX35xXbaxXcxX9xX2fxX2d8xXbxX9xX316xXaxX8fxX3cxX9xX19xX8fxX3cxX9xX5xX71xX35xX9xX2cxX18xX24xX22axX9xX13dxX3cxX3dxX9xX2xX48xX394xX3cxX3dxX9xX83xX35xXbaxX6bxX9x6c61xXdcxX9xX3dxX35xX58xX9xX2cxXaxX5cxX2cxX9xX4xXaxX61xX9xX3cxXaxX35xX11fxXcxX9x8fa4xX26xX9xX23xX18xX3cxX9xfb3cxX35xX2d8xXcxX9xX2fxX2d8xXbxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xX3dxX35xX18xX161xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX6axX48xX65xX2cxX9xX114xXecxX98xX9xX42xXc7xX9xXaxXb0xX33xX9xXbxXaxX5cxX9xX3cxXaxXd3xXbxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXeaxXaxXecxX18xX9xX31fx78a9xX499xX499xX9xX114xX97xX9xX23xX35xXbaxX6bxX9xX272xX6bxX26xX4fxXbxX9xX2xX362xX9xXbxXaxX389xX24xX9xX272xX6bxX26xX4fxXbxX9xX114xXf8xX3cxXaxX9xX12cxX12dxX9xX33xXaxX48xX394xX3cxX3dxX9xX2d8xX3cxX9xX2cxX389xX35xX9xXbxX135xX9xX2cxX394xX9xX272xX6bxX18xX3cxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xX12cxX53xX9xX12cxX35xX11fxX3cxX9xX3cxXax10ca7xXcxX9xX2cxX61xX3cxX3dxX9xX2cxX71xX9xX23xXdcxX9xXcxX2d8xX26xX9xX2cxXax4542xX3cxXaxX9xX33xXaxX61xX9xXaxX24xXa6xXbxX9xX114xXdcxX3cxX3dxX9xXaxX35xX11fxX6bxX9xX272xX6bxX389xX9xX12cxX9cxX9xX2cxXaxX6bxX26xXacxX3cxX9xX3cxX3dxXaxX35xX11fxX33xX9xXaxX394xX3cxX98xX9xX23xX35xXbaxX6bxX9xX272xX6bxX26xX4fxXbxX9xX2xX362xX9xXbxXaxX389xX24xX9xX23xXbdxX6bxX9xX2cxce61xX98xX9xX23xX135xX9xX3cxXaxX35xX11fxXcxX9xXbxX6axX24xX3cxX3dxX9xX42xXc7xX9xXaxXb0xX33xX9xXbxXaxX5cxX9xX3cxXaxXd3xXbxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXeaxXaxXecxX18xX9xX31fxX499xX499xX499xX98xX9xX23xXbdxX6bxX9xX4xXaxX61xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX3cxX48xX65xX2cxX98xX9xX4xXaxX61xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX6fxX6bxX8fxX3cxX9xX61xX26xX9xX5xX6axX6bxX3cxX3dxX9xX48xX394xX3cxX3dxX98xX9xX7xXaxXecxX9xX4xXaxX61xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX3cxX48xX65xX2cxX22axX9xX4xXaxX61xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX98xX9xX7xXaxXecxX9xX4xXaxX61xX9xXbxXf8xX2cxXaxX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX98xX9xX5xX135xX3cxX3dxX9xX5xXaxX48xX9xXeaxX40xX9xX6fxX6bxX71xX2cxX9xXaxXdcxX35xX161xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8521xX24xX6bxX6axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX324xX35xX17xXbxX3cxX18xXcxda75xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe