Nới lỏng điều kiện cho lao động sang Hàn Quốc làm ngành ngư nghiệp
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương tiếp nhận hồ sơ của người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ngành ngư nghiệp đã ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 20/10/2016.
fd5bx18b8fx15497x179ccx1085ex13be5x10f32x16f81x146fcxX7x12700x124d2x14639x13006x176d3x16a37xX5x101f1xXax1809fx12c8cx145abxXdxX3xX5x15870x15f22x114d6xX3x17059xXdx187f3x16bd8xX3x14532xXdx14dd2xX19xX3xX4xX1x15e1axX3xX5xX6xX28xX3xX1cx15a4fxX19xX1axX3xX7xX6xX19xX1axX3x14094x10fd1xX19xX3x17f3bxX1fx12bb7xX4xX3xX5xX39x138fdxX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1ax11ce2xX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX0x12146xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6x11345xXaxX12x14206xX2fxX3x148eexX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1ax14984xXcxX1xX4dx1211axX19xX1axX3x10354xXdxX19xX1xX3x17dc8xX39xX3x12303x18191xX3xX1xX2fxXdxX3xX83x11e12xX6xX3xX7exX6xX19xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX4x15e83xX19xX1axX3xX83x1672bxX19xX3x10e98x103bbxX1fxX3xX4x16669xX1fxX3xX4x17421xX4xX3xX1cx1359fxX6xX3xXbxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xXexXdx16e88xXbxX3xX19xX1x129f1xX19xX3xX1x17b62xX3xX7xX7axX3xX4x1351bxX6xX3xX19xX1axX4dx1306exXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX1cxX87xX3xXexX8exX19xX1axX3xX5xX39xX43xX3xX83xXdxX23xX4xX3xXex17139xXdxX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xXexX1xX10xX28xX3x11e89xX1xX4dxX7axX19xX1axX3xXex133cex148d2xX19xX1xX3x187b6x15122x15c25xX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX3xX1cxX87xX3x14941xX3xX5xXefxXdxX3xX4xX4dxX3xXexX108x1768fxX3xX7ex1870exXexX3xX1x14991xXbxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX19xX1xX4dxX19xX1axX3xXex10cd3xX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX1exX3xX19xX4dxX14xX4xX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX8exX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2xX56x17d7exX3xX1cxXbcxX19xX3xX19xX1axX39xXa3xX3x1644dx163a1xX56xX2xX17dxX56xX17cxX17dxX2x125a8x13a39xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX108xX10x1227bxX9xXaxX1xXexXexXbx16ed4xX56xX56xXdxX43xX1axX186xX83xXdxX10xXexX19xX6xX43xXbxX5xX1fxX7xX186xX83xX19xX56xXexX185xX185xX17dxX56x10d8axXbxX5xX28xX6xX68xX10xX68xX56x17bfdxXbxX4x102faxX83xX28xX68xX68xX56xX17cxX17dxX2xX185x12b54xX2xX17dxX1ddxX2x17f14xX56xXexX1xXdx15e6dxX186x1292bxX10ex1224axXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xXa3xX1acxX7exX5xX28xX4xX21x11746xX43xX6xX108xX1axXdxX19xX76xX5xX10xX1a5xXexX1acxX6xX1fxXexX28xX207xX43xX6xX108xX1axXdxX19xX76xX108xXdxX1axX1xXexX1acxX6xX1fxXexX28xXaxX3xX7xX108xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX186xX7exX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX186xX83xX19xX56xX19xX10xX1d3xX7xX56xX2xX185xX171xX17cxX56xX2xX17dx133caxX68xX17cxX2xX17cxXexX1e2xX171xX24exX171xX5xX17dxX186x17f33xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX28xXdxX3xX5xX28xX19xX1axX3xX68xXdxX10xX1fxX3xX21xXdxX10xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX68xX28xX19xX1axX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1xX6xX19xX3x153b3xX1fxX28xX4xX3xX5xX6xX43xX3xX19xX1axX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1fxX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXcxX1x15e03xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX39xX43xX3xXexX1xXcbxX3xXex17b3dxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX186xX3x123e5x1576bxX19xX1xX1acxX3xX38xXc5xX19xX1axX3x179a9xXdxX1exX1fxX56x16eadxXdxX10xXexX19xX6xX43x14056x13889xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX13xX2fxXdxX3xX68xX1fxX19xX1axX3xX4xX9bxX19xX1axX3xX83xXa0xX19xX3xX1cxX87xX3xX1axXdxX6xX3xX1xXefxX19xX3xX19xX1axX39xXa3xX3xXexX146xX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX1exX3xX19xX4dxX14xX4xX3xXexX14xXdxX3xX17cxX17dxX56xX2xX17dx12c18xX3xXexX1xX6xXa3xX3xX83xX109xX3xX4xX1x13fc7xX3xXexX2c9xX19xX1xX3xX1xXbcxXexX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX1e7xX17dxX56x18959xX3xX19xX1xX4dxX3xXexX108xX4dxX14xX4xX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX13xX1x144c0xX43xX3xX1ax167eexXbxX3xXbxX1xXa8xX19xX3xX1axXdx129dfxX43xX3xXex15ad1xX3xX5xX23xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX7exX133xXexX3xX1xX137xXbxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4xXcbxX6xX3xX2fbxXdxX23xXexX3xX13xX6xX43xX3xXexXefxXdxX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX356xX3xX6bxX2fxX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX76xXcxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xX83xX39xX3xX86xX87xX3xX1xX2fxXdxX3xX1cxX6xX19xX1axX3xXexX108xX109xX19xX1xX3xX100xX1xX2c9xX19xX1xX3xXbxX1xXcbxX3xX21x10cd4xX28xX3xX68xX39xXdxX3xXexX1xXd1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX43xXdx10d1fxX19xX3xX1d0x16821xX3xXbxX1xXefxXexX3xX83xXdxX3xXbxX1xXefxX43xX3xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX1xX2c9xX19xX1xX3xX1cxX3exXdxX3xX83xX14xXdxX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX2fbxXdxX23xXexX3xX13xX6xX43xX3xX4xX4dxX3xXexX108xX130xX3xX7exX133xXexX3xX1xX137xXbxX3xXbxX1xXacxXbxX3xXexXefxXdxX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xXexX146xX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX1exX3xX19xX4dxX14xX4xX3xX1cxXbcxX19xX3xX1xXbcxXexX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX1e7xX2xX56xX2xX17cxX56xX17cxX17dxX2xX185xX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12x142b1x14ed9xX3xX1cxX3a6xX43xX3xX7exX3a6xX28xX3xX28exX1fxXa3xX1exX19xX3xX5xX137xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX83xX39xX3xXbxX1x1512axX3xX1xX137xXbxX3xX83xX14xXdxX3xX4xX1xX2c9xX19xX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xX4xXcbxX6xX3xXbxX1xX2c9xX6xX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX356xX3xX6bxX2fxX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX76xXcxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xX83xX39xX3xX86xX87xX3xX1xX2fxXdxX3xX1cxX1exX3xX19xX1axX1xXb0xX3xXexXefxX28xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xXexX146xX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX1exX3xX19xX4dxX14xX4xX3xX1cxX4dxX137xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX1axXdxX6xX3xX21x15a32xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12x1094bxX19xX1axX3xX4c9x14b32xX19xX1axX3xX10fxff3axX3x14c44x1610exX19xX1axX356xX3xX10exX1xX39cxX3xX100xX2d9xX4xX3xXexX108xX4dxX125xX19xX1axX3xX100xX2d9xX4xX3xX3cxX1fxX3a6xX19xX3xX5x1800bxX3xX19xX1axX28xX39xXdxX3xX19xX4dxX14xX4xX3xX2ebxX6bxX2fxX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX76xXcxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xX83xX39xX3xX86xX87xX3xX1xX2fxXdxX303xX3xX4xX1xX28xX3xX7exXdxXbcxXexX3xXexX1xXa4xX43xX356xX3xX19xX1axX28xX39xXdxX3xX19xX1x154cfxX19xX1axX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xXexX146xX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX1exX3xX19xX4dxX14xX4xX356xX3xX19xX1xX631xX19xX1axX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX83xX8exX6xX3xXexX1xX6xX43xX3xX1axXdxX6xX3xX21xX584xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX7xX3a6xX19xX3xX1d0xX1fxX133xXexX3xX4xX1xXbcxX3xXexXefxX28xX3xX2ebxX4xX39cxX3xX21xXbcxXexX3xX28exX1fxX3a6xX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2x10c5cxX56xX2xX17dxX303xX3xX19xXbcxX1fxX3xX4xX39cxX3xX19xX1axX1fxXa3xX23xX19xX3xX83x1871fxX19xX1axX3xX83x176caxX19xX3xX4xX39cxX3xXexX1xX4caxX3xXexXdxXbcxXbxX3xXexX2d9xX4xX3xX1cxXa0xX19xX1axX3xX21xX5e9xX3xXexX1xX6xX43xX3xX1axXdxX6xX3xX21xX584xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX38xXefxX19xX3xXexXdxXbcxXbxX3xX19xX1xXc1xX19xX3xX1xXc5xX3xX7xX7axX3xX1cxXa0xX19xX1axX3xX21xX5e9xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX5xX39xX3xXexX8exX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2xX6b3xX56xX2xX17dxX76xX17cxX17dxX56xX2xX17dxX186xX3xXcxX1xXd1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2xX375xX76xX17cxX17dxX56xX2xX2xX3xX83xX39xX3xXexX1xXdxX3xXexX6xXa3xX3xX19xX1axX1xX1exX3xX83xX39xX3xX1cxXacxX19xX1xX3xX1axXdxXacxX3xX19xXa0xX19xX1axX3xX5xX146xX4xX3xXexX8exX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX17cxX17cxX56xX2xX17cxX76xX17cxX24exX56xX2xX17cxX186xX3xXcxX108xX28xX19xX1axX3xX5xXa8xX19xX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX4xX1xX6c8xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX19xX39xXa3xX356xX3xX4xX1xX362xX3xXexXdxXa4xX1fxX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX4xX1xX6c8xX19xX3xX5xX39xX3xX2xX186xX1e7xX17dxX17dxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX6bxX2fxX3xX2fbxXdxX23xX4xX3xX5xX39xX43xX3xX83xX39xX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xX1axXdxX6xX28xX3xX100xX7axX3xX28exX1fxX6xX19xX3xX10exX1xXacxXexX3xXexX108xXdxX4caxX19xX3xX19xX1axX1fxXc5xX19xX3xX19xX1x10f82xX19xX3xX5xX146xX4xX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xX2ebxX38x114daxX5caxX3xX2f6xX28xX108xX10xX6xX303xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX1xX137xXbxX3xX83xX14xXdxX3xX4xX7axX3xX28exX1fxX6xX19xX3xX4xX1x1128cxX4xX3xX19xXa0xX19xX1axX3xX4xXcbxX6xX3xX2fbxXdxX23xXexX3xX13xX6xX43xX3xXex12adfxX3xX4xX1xX8acxX4xX3xX21xX584xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX356xX3xX4xX1xXb0xX1fxX3xXexX108xXacxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX23xX43xX3xX108xX6xX3xX1cxX1exX3xXexX1xXdxX356xX3xX28exX1fxX3a6xX19xX3xX5xX5e9xX3xX1cxX1exX3xXexX1xXdxX356xX3xX7exX39xXdxX3xXexX1xXdxX356xX3xX4xX1xX133xX43xX3xX7exX39xXdxX3xX83xX39xX3xXexX8c2xX3xX4xX1xX8acxX4xX3xX21xX584xX3xX21xXdxX4caxX43xX3xXexX108xX6xX3xXexX6xXa3xX3xX19xX1axX1xX1exX3xX83xX39xX3xX1cxXacxX19xX1xX3xX1axXdxXacxX3xX19xXa0xX19xX1axX3xX5xX146xX4xX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX21xXbcxX3xX1xX28xXefxX4xX1xX356xX3xX6bxX2fxX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX76xXcxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xX83xX39xX3xX86xX87xX3xX1xX2fxXdxX3xX1axXdxX6xX28xX3xXcxX108xX1fxX19xX1axX3xXexX879xX43xX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX19xX1axX28xX39xXdxX3xX19xX4dxX14xX4xX3xX5xX39xX43xX3xX1cxXa8xX1fxX3xX43xX3exXdxX3xXbxX1xX3exXdxX3xX1xX137xXbxX3xX83xX14xXdxX3xXbxX1xX2c9xX6xX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xX83xX39xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX7axX3xX28exX1fxX6xX19xX356xX3xX1cxX7axX19xX3xX83xXb0xX3xX4xX1xX8acxX4xX3xX19xXa0xX19xX1axX3xX4xXcbxX6xX3xX2fbxXdxX23xXexX3xX13xX6xX43xX3xX4xX1xX1fx12537xX19xX3xX7exXb0xX3xX83xX39xX3xXexX8c2xX3xX4xX1xX8acxX4xX3xX21xX584xX3xXexX1xXdxX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX108xX10xX1a5xX9xXaxX1xXexXexXbxX1acxX56xX56xXdxX43xX1axX186xX83xXdxX10xXexX19xX6xX43xXbxX5xX1fxX7xX186xX83xX19xX56xXexX185xX185xX17dxX56xX1c7xXbxX5xX28xX6xX68xX10xX68xX56xX1d0xXbxX4xX1d3xX83xX28xX68xX68xX56xX17cxX17dxX2xX185xX1ddxX2xX17dxX1ddxX2xX1e2xX56xXexX1xXdxX17cxX186xX1e9xX10exX1ebxXaxX12xX0xXdxX43xX1axX3xX7xX108xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX186xX7exX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX186xX83xX19xX56xX19xX10xX1d3xX7xX56xX2xX185xX171xX17cxX56xX2xX17dxX24exX68xX17cxX2xX17cxXexX17cxX2xX17cxX1e2xX5xX2xX186xX25bxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX28xXdxX3xX5xX28xX19xX1axX3xX68xXdxX10xX1fxX3xX21xXdxX10xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX5xX6xX28xX3xX68xX28xX19xX1axX3xX7xX6xX19xX1axX3xX1xX6xX19xX3xX28exX1fxX28xX4xX3xX5xX6xX43xX3xX19xX1axX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1fxX3xX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXcxX1xX2c9xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX68xX146xX3xX21xX584xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX7xX3a6xX19xX3xX1d0xX1fxX133xXexX3xX4xX1xXbcxX3xXexXefxX28xX186xX3xX2ebxX2ecxX19xX1xX1acxX3xX38xXc5xX19xX1axX3xX2f6xXdxX1exX1fxX56xX2fbxXdxX10xXexX19xX6xX43xX302xX303xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX13xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX1cxXa0xX19xX1axX3xX21xX5e9xX3xX68xX146xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxXbcxX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX3xX19xXa0xX43xX3xX17cxX17dxX2xX185xX3xXbxX1xX3a6xXdxX3xX4xX39cxX3xX1cxXcbxX3xX4xXacxX4xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX19xX3xX7xX6xX1fxX1acxX3xXcxX8exX3xX2xX1e2xX3xX1cxXbcxX19xX3xX1e7xX375xX3xXexX1fxX8c2xXdxX3xX2ebxX19xX1axX39xXa3xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX8exX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2xX1e2xX56xX2xX17dxX56xX2xX375xX6b3xX185xX3xX1cxXbcxX19xX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX2xX6b3xX56xX2xX17dxX56xX2xX375xX375xX1e2xX303xX207xX3xX21xX1xX9bxX19xX1axX3xX4xX39cxX3xXexXdxX1exX19xX3xXacxX19xX207xX3xX4xX1xX4dxX6xX3xXexX8exX19xX1axX3xX7exXb0xX3xXexX108xX2d9xX4xX3xX1d0xX1fxX133xXexX3xX21xX1xX18xXdxX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX207xX3xX21xX1xX9bxX19xX1axX3xX7exXb0xX3xX4xX133xX43xX3xX1d0xX1fxX133xXexX3xX4xX3a6xX19xX1xX3xX2fbxXdxX23xXexX3xX13xX6xX43xX207xX3xX1cxXcbxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX19xX3xX83xX1exX3xX7xX8acxX4xX3xX21xX1xX18xX10xX356xX3xX21xX1xX9bxX19xX1axX3xX7exXb0xX3xX43xX4f6xX3xX43xX39xX1fxX3xX1xX28xX5c3xX4xX3xX108xX3exXdxX3xX5xX28xXefxX19xX3xX7x14a4exX4xX3xX1axXdxXacxX4xX207xX3xX21xX1xX9bxX19xX1axX3xX4xX39cxX3xXexX1xX879xX19xX3xX19xX1xX879xX19xX3xX2ebxX7exX3exX356xX3xX43x14f71xX356xX3xX4xX28xX19xX3xX1cx11838xX207xX3xX6xX19xX1xX356xX3xX4xX1xXb0xX356xX3xX10xX43xX3xX108xX1fxX2fxXexX207xX3xX83xX137xX3xX1xX28xX5c3xX4xX3xX4xX1xXc5xX19xX1axX303xX3xX1cxX6xX19xX1axX3xX4xX4dxX3xXexX108xX130xX3xX7exX133xXexX3xX1xX137xXbxX3xXbxX1xXacxXbxX3xXexXefxXdxX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4x14d10xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX13xX1axX28xX39xXdxX3xX108xX6xX356xX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xXbxX1xX3a6xXdxX3xX4xX39cxX3xX21xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX23xX43xX3xX1cxXacxX19xX1xX3xX7exXce0xXexX356xX3xX19xX1fxX9bxXdxX3xXexX108xXc5xX19xX1axX3xXexX1xXcbxXa3xX3xX1xX3a6xXdxX3xX7xX3a6xX19xX3xXexX108xXa4xX19xX3xX7exXdxX4caxX19xX3xX1xX28xX5c3xX4xX3xX1cxX87xX3xX28exX1fxX6xX3xX1cxX39xX28xX3xXexXefxX28xX3xX83xX39xX3xX1cxX4dxX137xX4xX3xX4xX133xXbxX3xX4xX1xX8acxX19xX1axX3xX4xX1xX362xX3xX1cxX39xX28xX3xXexXefxX28xX3xX1cxX3exXdxX3xX83xX14xXdxX3xX4xXacxX4xX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX1exX3xX5xXdxXa4xX19xX3xX28exX1fxX6xX19xX3xX1cxXbcxX19xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX356xX3xX4xX1xXb0xX1fxX3xX1cxX4dxX137xX4xX3xX7xX39cxX19xX1axX3xX19xX4dxX14xX4xX3xX1cxX4caxX3xX5xX39xX43xX3xX83xXdxX23xX4xX3xXexX108xXa4xX19xX3xXexX39xX1fxX3xX7exXdxX4caxX19xX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12xX100xX1xX4dxX7axX19xX1axX3xXexX108xX109xX19xX1xX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX3xX68xX39xX19xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX19xX1xX631xX19xX1axX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX1cxX6xX19xX1axX3xX4xX4dxX3xXexX108xX130xX3xXexXefxXdxX3xX4xXacxX4xX3xX1xX1fxXa3xX23xX19xX3xX83xX10xX19xX3xX7exXdxX4caxX19xX3xX83xX39xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX1fxXa3xX23xX19xX3xX1cxX3a6xX28xX3xXexX1xX1fxX2fxX4xX3xX4xXacxX4xX3xXexX362xX19xX1xX56xX3xXexX1xX39xX19xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXexX108xX28xX19xX1axX3xX4xX3a6xX3xX19xX4dxX14xX4xX356xX3xX19xX1axX28xXefxXdxX3xXexX108xX8exX3xX171xX2xX3xX28exX1fxXc1xX19xX356xX3xX1xX1fxXa3xX23xX19xX3xXexXefxX43xX3xX68xX8exX19xX1axX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX4xX1xX6c8xX19xX3xX19xXa0xX43xX3xX17cxX17dxX2xX185xX3xXexX1xX10xX28xX3xX100xX9bxX19xX1axX3xX83xXa0xX19xX3xX7xX3exX3xX17cxX1e2xX171xX1e7xX56xX6exX4c9xXcxX6bxX86xX38xX76xX3cxX6exX6exX4c9xX13xX13xX3xX19xX1axX39xXa3xX3xX17cxX375xX56xX6b3xX56xX17cxX17dxX2xX185xX3xX4xXcbxX6xX3xX6bxX2fxX3xX6exX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX76xX3xXcxX1xX4dxX7axX19xX1axX3xX7exXdxX19xX1xX3xX83xX39xX3xX86xX87xX3xX1xX2fxXdxX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX28xX68xXa3xXaxX12x15ca8xX5c3xX4xX3xX68xX4f6xX3xXexX1xX1fxX2fxX4xX3xX68xX6xX19xX1xX3xX7xXacxX4xX1xX3xXexXefxX43xX3xX68xX8exX19xX1axX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX4xX1xX6c8xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX7xX6xX19xX1axX3xX38xX39xX19xX3xX3cxX1fxX3exX4xX3xX19xX1xX4dxX19xX1axX3xX108xXdxXa4xX19xX1axX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xXexXefxXdxX3xX1e7xX3xX1xX1fxXa3xX23xX19xX3xX13xX1axX1xXdxX3xX86xX1fxX879xX19xX356xX3xX100xXa20xX43xX3xX86xX1fxXa3xXa4xX19xX3xX83xX39xX3xX2f6xX584xX3x18bd9xX19xX1xX3xX2ebxXexX362xX19xX1xX3xX38xX39xX3xXcx14f0bxX19xX1xX303xX207xX3xX1xX1fxXa3xX23xX19xX3xX6bxX3exX3xXcxX108xXefxX4xX1xX3xX83xX39xX3xX3cxX1fxX3a6xX19xX1axX3xXcxX108xXefxX4xX1xX3xX2ebxXexX362xX19xX1xX3xX3cxX1fxX3a6xX19xX1axX3xX6bxX109xX19xX1xX303xX3xX68xX28xX3xX7exXb0xX3xX3a6xX19xX1xX3xX1xX4dxX125xX19xX1axX3xX7exX125xXdxX3xX7xX146xX3xX4xX3exX3xX43xX9bxXdxX3xXexX108xX4dxXd1xX19xX1axX3xX83xX8exX6xX3xX28exX1fxX6xX3xX19xXa4xX19xX3xX19xX1axX4dxXd1xXdxX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX83xX6cdxX19xX3xX1cxX4dxX137xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX1xX4dxX7axX19xX1axX3xXexX108xX109xX19xX1xX3xXexX1fxXa3xX4caxX19xX3xX4xX1xX6c8xX19xX3xX5xX6xX28xX3xX1cxX2fxX19xX1axX3xX19xX1axX39xX19xX1xX3xX19xX1axX4dxX3xX19xX1axX1xXdxX23xXbxX186xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX28xX1fxX108xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX2fbxXdxX10xXexX19xX6xX43xX302xX0xX56xXbxX12